brr name

gerb ukr

БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ

ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.
Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».
Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці - це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.
З огляду на зобов'язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р.
№ 1678-VІІ, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі - Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі - План заходів).
Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.
Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:
• визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;
• усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;
• розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.
Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров'я працівників у всіх аспектах, пов'язаних з роботою, на зобов'язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров'я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.
Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.
Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.
У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно- роз'яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.
Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.
Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.
Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп'ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.
Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив - позитивний чи негативний - матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.
Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.
Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.
Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.
Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди
Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.

  • Опубліковано в Новини

Про надання згоди та безоплатну передачу в комунальну власність Бобровицької міської ради трактора МТЗ-80 №13866 ЯО та причіпа до трактора.

gerb ukr

УКРАЇНА
Б О Б Р О В И Ц Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А
( дев’ятнадцята сесія сьомого скликання )
Р І Ш Е Н Н Я


28 березня 2019 року м. Бобровиця № 13-19

Про надання згоди та безоплатну передачу
в комунальну власність Бобровицької
міської ради трактора МТЗ-80 №13866 ЯО
та причіпа до трактора.

Розглянувши лист Бобровицького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Про надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність Бобровицької міської ради майна права спільної власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району», клопотання Бобровицької міської ради «Про клопотання щодо передачі в комунальну власність Бобровицької міської ради майна права спільної власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району (трактора МТЗ-80 та причіпа до трактора), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району, відповідно до Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста Бобровицького району (із змінами, внесеними рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого скликання від 28.03.2013року), керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила :
1. Надати дозвіл та безоплатно передати в комунальну власність Бобровицької міської ради майна права спільної власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району трактор МТЗ-80 державний номер 13866 ЯО та причіп до трактора (майно закріплене на праві оперативного управління за територіальним центром соціального обслуговування).
2. Бобровицькій районній державній адміністрації здійснити передачу зазначеного майна згідно чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.

Голова В. ЛЯХОВЕНКО

Про надання дозволу КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» на списання автомобіля УАЗ 3962 АХШД, державний № СВ 3082 АС

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року м. Бобровиця № 18-19

Про надання дозволу КЛПЗ «Бобровицька
центральна районна лікарня»
на списання автомобіля УАЗ 3962 АХШД,
державний № СВ 3082 АС
Розглянувши клопотання комунального лікувально-профілактичного закладу «Бобровицька центральна районна лікарня» від 20.03.2018 № 180, відповідно до частини сьомої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, частиною п'ятою статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року №1314 (зі змінами та доповненнями) районна рада вирішила:
1. Надати дозвіл комунальному лікувально-профілактичного закладу «Бобровицька центральна районна лікарня» на списання транспортного засобу, який належать до спільної комунальної власності територіальних громад міста та сіл району, а саме автомобіля «СПЕЦІАЛЬНИЙ МАЛОЛІТРАЖНИЙ – В» марки УАЗ модель 3962 АХШД, реєстраційний номер СВ 30-82 АС, шасі (кузов, рама) №37410050216301, 37410050464496, сірого кольору, у зв’язку з непридатністю його до подальшого використання.
2. Комунальному лікувально-профілактичному закладу «Бобровицька центральна районна лікарня»:
2.1. Використати придатні деталі, вузли, агрегати розібраного та демонтованого автомобіля для ремонту інших транспортних засобів;
2.2. Непридатні деталі та матеріали в установленому законодавством порядку реалізувати на металобрухт;
2.3. Списання провести згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

Про затвердження Програми соціального захисту жителів району на 2019-2020 роки

gerb ukr

УКРАЇНА

Б О Б Р О В И Ц Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А
(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року м.Бобровиця №16-19

Про затвердження Програми
соціального захисту жителів району
на 2019-2020 роки

З метою забезпечення виконання завдань основних напрямків соціальної політики в частині соціального захисту населення, керуючись пунктом 16 частини 1, частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціального захисту жителів району на 2019-2020 роки (додається).
2. Затвердити Порядок використання коштів по Програмі соціального захисту жителів району на 2019 -2020 роки (додається).
3. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми та при уточненні районного бюджету на відповідний рік передбачити видатки для їх реалізації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району, з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

Про реорганізацію шляхом перетворення КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року м. Бобровиця № 17-19

Про реорганізацію шляхом перетворення
КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня»
в Комунальне некомерційне підприємство
«Бобровицька центральна районна лікарня»
Бобровицької районної ради Чернігівської області

Відповідно до статей 59, 63, 78 Господарського кодексу України, статей 104-107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості обстежень, діагностики та лікування різних захворювань мешканців Бобровицького району, впровадження нових підходів щодо організації закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, розглянувши подання Бобровицької районної державної адміністрації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Реорганізувати комунальну організацію КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ02006171) шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області до 30 листопада 2019 року.
2. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради є правонаступником всіх прав та обов’язків КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня».
3. Визнати Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради таким, що у подальшому не підлягає приватизації.
4. Визначити, що строк пред’явлення вимог кредиторами до КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради.
5. Бобровицькій районній державній адміністрації:
5.1. Забезпечити проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією комунальної організації КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2. Надати на затвердження Статут Комунального некомерційного підприємства «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради, розроблений цим закладом у порядку визначеному законодавством.
5.3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради: з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району; з питань регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції.

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

Про реорганізацію шляхом перетворення КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року м. Бобровиця № 17-19

Про реорганізацію шляхом перетворення
КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня»
в Комунальне некомерційне підприємство
«Бобровицька центральна районна лікарня»
Бобровицької районної ради Чернігівської області

Відповідно до статей 59, 63, 78 Господарського кодексу України, статей 104-107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості обстежень, діагностики та лікування різних захворювань мешканців Бобровицького району, впровадження нових підходів щодо організації закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, розглянувши подання Бобровицької районної державної адміністрації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Реорганізувати комунальну організацію КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ02006171) шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області до 30 листопада 2019 року.
2. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради є правонаступником всіх прав та обов’язків КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня».
3. Визнати Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради таким, що у подальшому не підлягає приватизації.
4. Визначити, що строк пред’явлення вимог кредиторами до КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради.
5. Бобровицькій районній державній адміністрації:
5.1. Забезпечити проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією комунальної організації КЛПЗ «Бобровицька центральна районна лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2. Надати на затвердження Статут Комунального некомерційного підприємства «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради, розроблений цим закладом у порядку визначеному законодавством.
5.3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради: з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району; з питань регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції.

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

Про виконання рішень районної ради

gerb ukr

УКРАЇНА

Б О Б Р О В И Ц Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А
(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року м.Бобровиця №15-19

Про виконання рішень районної ради

Враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від 28 березня 2019 року, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

1. Зняти з контролю рішення як такі, що виконані в повному обсязі:

- п’ятнадцятої сесії сьомого скликання від 22.02.2018 року «Про надання згоди на безоплатну передачу Бобровицькій міській раді адмінбудинку з господарськими будівлями (сім гаражів) і котельні, розташованих за адресою: м.Бобровиця, вул. Незалежності, 46»;
- п’ятнадцятої сесії сьомого скликання від 22.02.2018 року «Про безоплатну передачу Бобровицькій міській раді адмінбудинку з господарськими будівлями (сім гаражів) і котельні, розташованих за адресою: м.Бобровиця, вул. Незалежності, 46»;
- шістнадцятої сесії сьомого скликання від 07.06.2018 року «Про передачу бюджетних установ та їх майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району у комунальну власність Бобровицької міської ради»;
- шістнадцятої сесії сьомого скликання від 07.06.2018 року «Про передачу бюджетних установ та їх майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району у комунальну власність Новобасанської сільської ради»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про закріплення майна на праві оперативного управління»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про надання дозволу на припинення юридичної особи Комунального підприємства «Містобудування та архітектури» (юридична адреса: м.Бобровиця, вул. Лупицька, 4, код ЄДРПОУ 14232895) шляхом ліквідації»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про розірвання контракту з директором Бобровицького районного історико-краєзнавчого музею Швитай В.Ю. з 17.07.2018 року»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про надання дозволу на зменшення балансової вартості об’єкта незавершеного будівництва, який перебуває в оперативному управлінні КЛПЗ «Бобровицька ЦРЛ»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про надання дозволу на реалізацію будівельних матеріалів»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про затвердження передавальних актів Бобровицької міської ради»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про затвердження передавального акту Новобасанської сільської ради»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про надання згоди на передачу в комунальну власність Новобасанської сільської ради автобуса ПАЗ 32053-07 СВ7123 АМ»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про затвердження передавального акту Комунального закладу «Бобровицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Бобровицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- сімнадцятої сесії сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про передачу нерухомого майна, розташованого за адресою: м.Бобровиця, вул. Франка, 1 із спільної власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району у комунальну власність Бобровицької міської ради».

2. Зняти з контролю рішення в зв’язку із закінченням терміну дії:

- другої сесії сьомого скликання від 24.12.2015 року «Про затвердження районної Програми енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти району на 2016-2018 роки»;
- другої сесії сьомого скликання від 24.12.2015 року «Про затвердження районної цільової Програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2018 роки»;
- другої сесії сьомого скликання від 24.12.2015 року «Про затвердження районної Програми «Вчитель» на 2016-2018 роки»;
- другої сесії сьомого скликання від 24.12.2015 року «Про затвердження цільової соціальної Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки в Бобровицькому районі»;
- другої сесії сьомого скликання від 24.12.2015 року «Про затвердження Програми створення та накопичення резерву матеріально-технічних засобів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Бобровицькому районі на 2016-2018 роки»;
- сьомої сесії сьомого скликання від 15.12.2016 року «Про затвердження районної Програми соціального захисту жителів району на 2017-2018 роки»;
- тринадцятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про Програму економічного та соціального розвитку району на 2018 рік»;
- тринадцятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бобровицьким районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 рік»;
- тринадцятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про затвердження Програми діяльності районної газети «Наше життя» на 2018 рік»;
- чотирнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання від 16.01.2018 року «Про затвердження Програми звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги сімей загиблих (зниклих безвісти) під час участі в АТО, сімей загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані на 2018 рік»;
- чотирнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання від 16.01.2018 року «Про затвердження Програми розвитку трудового архіву Бобровицького району на 2018 рік»;
- чотирнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання від 16.01.2018 року «Про затвердження Програми діяльності районної ради ветеранів України в Бобровицькому районі на 2018 рік»;
- чотирнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання від 16.01.2018 року «Про затвердження Програми діяльності Бобровицької районної організації Товариства Червоного Хреста України Чернігівської області на 2018 рік»;
- чотирнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання від 16.01.2018 року «Про затвердження Програми відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою недостатністю на 2018 рік»;
- чотирнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання від 16.01.2018 року «Про затвердження комплексної районної Програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд, послуги зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, на 2018 рік»;
- чотирнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання від 16.01.2018 року «Про затвердження середніх цін на ритуальні послуги по безоплатному похованню померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, інвалідів війни на 2018 рік»;
- п’ятнадцятої сесії сьомого скликання від 22.02.2018 року «Про затвердження Програми забезпечення адміністративних послуг в Бобровицькому районі на 2018 рік»;
- п’ятнадцятої сесії сьомого скликання від 22.02.2018 року «Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення Бобровицької районної державної адміністрації на 2018 рік»;
- п’ятнадцятої сесії сьомого скликання від 22.02.2018 року «Про затвердження Програми розвитку бібліотек Бобровицької централізованої бібліотечної системи як інформаційних і культурних центрів на 2018 рік»;
- шістнадцятої сесії сьомого скликання від 07.06.2018 року «Про затвердження районної комплексної Програми з реалізації міграційної політики Бобровицького районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області на 2018 рік».

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бобровицьким районом,здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік у новій редакції

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року м. Бобровиця № 6-19

Про затвердження Програми відзначення
державних та професійних свят, ювілейних
дат, заохочення за заслуги перед Бобровицьким
районом,здійснення представницьких та інших
заходів на 2019 рік у новій редакції

З метою забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят у районі, керуючись пунктом 16 частини 1 cтатті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бобровицьким районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік» (далі – Програма) у новій редакції (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми та при уточненні районного бюджету на 2019 рік передбачити видатки для їх реалізації згідно з додатками.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 11.12.2018 №8-18 «Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бобровицьким районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району; з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

Про хід виконання цільової Програми організації підвозу учнів сільської місцевості до місць навчання в Бобровицькому районі на 2016-2020 роки за підсумками 2018 року

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року м. Бобровиця № 10-19

Про хід виконання цільової
Програми організації підвозу
учнів сільської місцевості до місць
навчання в Бобровицькому районі
на 2016-2020 роки за підсумками 2018 року

Розглянувши інформацію районної державної адміністрації про хід виконання цільової Програми організації підвозу учнів сільської місцевості до місць навчання в Бобровицькому районі на 2016-2020 роки за підсумками 2018 року, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Інформацію, надану районною державною адміністрацією, узяти до відома (додається).
2. Продовжити контроль за виконанням цільової Програми організації підвозу учнів сільської місцевості до місць навчання в Бобровицькому районі на 2016-2020 роки.

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

Про хід виконання районної Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки за підсумками 2018 року

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року м. Бобровиця № 7-19

Про хід виконання районної Програми
з національно-патріотичного виховання
на 2017-2020 роки за підсумками 2018 року

Розглянувши інформацію районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки за підсумками 2018 року, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Інформацію, надану районною державною адміністрацією, узяти до відома (додається).
2. Продовжити контроль за виконанням районної Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки.

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

Підписатися на цей канал RSS
Our website is protected by DMC Firewall!