brr name

gerb ukr

Головна/Наша діяльність/Новини/Звіт голови районної ради В. В. Ляховенка за період роботи з листопада 2018 по листопад 2019 року

Звіт голови районної ради В. В. Ляховенка за період роботи з листопада 2018 по листопад 2019 року

  • Опубліковано в Новини

Шановні депутати та запрошені!


Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. Сьогодні я хотів би проаналізувати, що вдалося зробити у звітному періоді позитивного і над вирішенням яких проблем необхідно працювати надалі.
У своїй діяльності районна рада, її органи та посадові особи місцевого самоврядування керуються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами та нормативними актами.
Порядок діяльності районної ради сьомого скликання визначає Регламент, затверджений рішенням сесії .
В районній раді 34 депутати, утворено чотири постійні комісії. Це колегіальні органи, які несуть відповідальність з підготовки та прийняття всіх рішень ради та контролюють їх виконання.
Коротко характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що вищий представницький орган району працював стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток району за пріоритетними напрямками, вирішуючи питання життя громадян та сільських громад. Разом з вами ми прагнули організувати роботу так, щоб якомога повніше та ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймати відповідні рішення.
Діяльність районної ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, міською та сільськими радами, підприємствами, установами і організаціями, завжди прагнули до порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання.
Пріоритетними напрямами нашої роботи були:
- прийняття низки районних Програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку району та їх вчасне фінансування;
- затвердження і контроль за виконанням районного бюджету;
- впровадження нових форм співпраці з територіальними громадами, використовуючи можливість співфінансування із районного бюджету;
- створення належних умов і сприяння процесу реформування місцевого самоврядування;
- забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району;
- зміцнення співпраці між органами місцевого самоврядування та виконавчою владою з основних питань розвитку району;
- інші невідкладні питання забезпечення життєдіяльності району.
Звітний період часом був непростий в економічному і суспільному аспектах. Однак спільними зусиллями нам вдалося забезпечити виконання першочергових завдань соціально-економічного розвитку району, утримати стабільний рівень суспільно-політичної ситуації в районі.
Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи у продовж звітного періоду було проведено 5 сесій районної ради.
Розглянуто 119 питань, по яких прийнято відповідні рішення. У тому числі щодо :
- формування районного бюджету - 12 ;
- земельних відносин - 6 ;
- управління комунальною власністю - 18;
- затвердження районних Програм - 30;
- заслухано звітів про виконання районних Програм – 28;
- затвердження Положень та внесення змін до них - 4 ;
- кадрових питань - 5;
- інші - 16.
Звичайно немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри різноманітність питань, переважна більшість їх стосувалась економічного зростання та соціального захисту населення району.
Практика роботи показує, що потреба у сильному місцевому самоврядуванні зростає з кожним днем. При цьому важливо пам’ятати, що досягнення успіхів у суспільно-політичному та соціально-економічному житті значною мірою залежить від ефективної взаємодії між законодавчою та виконавчою гілками влади.
Шляхи співпраці чітко визначені у багатьох наших спільних програмах, затверджених на сесіях районної ради і, зокрема у знакових планах дій по реалізації програми соціально-економічного розвитку району, виконання яких постійно аналізуємо.
Зокрема визначено найголовніші знакові справи, які торкаються повсякденних проблем територіальних громад.
За основу взяті такі важливі завдання, як подальше розширення джерел наповнення бюджетів рад базового рівня за рахунок місцевих податків і зборів, розширення мережі дошкільно-виховних закладів, підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, розв’язання проблем зайнятості населення, які завжди в полі зору постійних комісій районної ради та галузевих управлінь та відділів районної державної адміністрації.
Як голова районної ради, як житель району я вважаю, що робота рад усіх рівнів у кінцевому результаті зводиться до одного – вирішенню конкретних економічних і соціальних питань. Тому районна рада приділяє багато уваги проблемам і перспективам соціально-економічного розвитку району.
Спільно з районною державною адміністрацією, міською та сільськими радами нам вдалося забезпечити реалізацію цілого ряду пріоритетних завдань, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2019 рік та іншими районними галузевими Програмами.
Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності районної ради.
Питання формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів були присутні на всіх, без винятку, пленарних засіданнях районної ради.
Загалом, впродовж звітного періоду прийнято 46 рішень з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, молодіжної політики, спорту.
Та зрозуміло, що ефективність роботи представницького органу, яким є районна рада, визначається не кількістю проведених засідань чи ухвалених рішень, а тим наскільки ці рішення відповідають часу і меті та як вони виконуються.
На сьогодні в районі реалізується понад 35 Програм.
Звітуючись сьогодні за рік роботи районної ради, хочу відзначити роботу постійних комісій. Протягом звітного періоду проведено 24 засідання.
Постійні комісії практично стали в деякій мірі школою навчання депутатів. Саме в комісіях розглядаються різноманітні і актуальні питання життєдіяльності територій, в них народжуються пропозиції і нові ідеї, вивчається стан справ в різних галузях економіки і соціальній сфері, вносяться рекомендації з усіх напрямків діяльності рад, відпрацьовуються проекти рішень. В роботі комісій враховується напрацьований у попередніх скликаннях досвід роботи депутатів попереднього скликання – це проведення розширених та спільних засідань.

Головний напрямок в роботі постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку району – здійснення контролю за виконанням річних та перспективних Програм розвитку економіки, соціальної сфери, вирішення фінансових проблем та питань життєзабезпечення жителів району.
Предметом конкретного і глибокого розгляду на засіданнях комісії у звітному періоді були питання:
- про звіт про виконання районного бюджету;
- про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку району;
- про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016-2020 роки;
- про затвердження Програми звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги сімей загиблих ( зниклих безвісти) під час участі в АТО, сімей загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані на 2019 рік;
- про затвердження Програми відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою недостатністю на 2019 рік та ряд інших питань.
Також комісія спрямовувала свої зусилля на забезпечення правомочності районної ради у сфері володіння, користування та розпорядження об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району.

Окремої уваги заслуговує робота постійної комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення, на засіданнях якої розглянуті питання:
- про затвердження та хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Бобровицького району на 2016-2020 роки;
- про затвердження та хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки;
- про затвердження та хід виконання Програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки та ряд інших.
Не залишились поза увагою комісії питання соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Плідно і продуктивно працювали комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, з питань регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. На засіданнях комісій було розглянуто питання щодо використання земель Бобровицького району, пожежної безпеки на території району, передачі нетелів багатодітним сім’ям, що проживають в сільській місцевості та багато інших.
Слід визнати, що порушень вимог Регламенту у частині роботи постійних комісій не було.
Заплановані засідання проходили вчасно, питання, які виносились на пленарні засідання районної ради, попередньо розглядались і мали відповідний висновок комісій.
Водночас, прошу деяких депутатів більш відповідально ставитись до своїх депутатських обов’язків. Адже саме на засіданнях постійних комісій детально вивчаються, обговорюються заплановані питання. Тут ви можете внести суттєві пропозиції та правки до проектів рішень районної ради.

За звітний період відбулось 5 засідань Президії районної ради, що говорить про дієвість цього дорадчого органу районної ради. Основні питання, що розглядались на засіданнях Президії – координація роботи по підготовці сесій районної ради, проектів рішень, що виносяться на розгляд сесій.

Ключовою умовою забезпечення ефективності діяльності районної ради є взаємодія депутатського корпусу та виконавчого апарату.
Позитивну роль у налагодженні ефективної роботи районної ради відігравав її виконавчий апарат, який забезпечував організаційний, правовий та інформаційний супровід діяльності представницького органу, здійснював взаємодію з органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, громадськими і політичними організаціями, представниками ЗМІ.
Працівниками районної ради проводиться значна робота по підготовці пленарних засідань сесій та засідань постійних комісій, президії ради.
Після прийняття рішень вони доопрацьовуються, візуються і надсилаються виконавцям. Кожне рішення перебуває на контролі, як у виконавців так і у виконавчому апараті районної ради, де оперативно здійснюється контроль за їх виконанням, накопичується відповідний матеріал, рада потім інформує про хід їх виконання.
Можна з упевненістю сказати, що переважна більшість депутатів районної ради сьомого скликання досить добре співпрацює із сільськими головами та громадами, які їх обрали.

Як я говорив на початку своєї доповіді, одним із пріоритетних напрямків роботи районної ради є забезпечення належного контролю за ефективним використанням комунального майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району. На території Бобровицького району розташовано 105 закладів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, міста Бобровицького району.
З них:
- 31 – використовується для потреб галузі освіти;
- 33- для потреб закладів охорони здоров’я;
- 36 – для потреб закладів культури;
- 5 – для установ соціального захисту.
У зв’язку з утворенням Бобровицької та Новобасанської об’єднаних територіальних громад передано із спільної власності Бобровицького району до комунальної власності ОТГ 27 закладів освіти, в оперативному управлінні районної ради залишились:
- Новобиківський МНВК, центр дитячої творчості, Вороньківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Бобровицька дитячо-юнацька спортивна школа.
У 2019 році діє 38 договорів оренди, що забезпечує надходження від оренди майна 29,4 тис.грн. щомісячно. Лікарнею заключено 11 договорів оренди, сплачено за 9 місяців 8646,81 грн., територіальний центр – 3 договори, сплачено 8841 грн., культура -24 договори, сплачено 247612 грн. Всього за 9 місяців надійшло 265,1 тис.грн. орендної плати.
Зважаючи на економічну та юридичну сутність комунальної власності як матеріальної бази місцевого самоврядування, постійно вишукуються шляхи, розробляються та впроваджуються нові підходи та методи в управлінні майном.

Організація роботи із зверненнями громадян в районній раді здійснюється відповідно Закону України “ Про звернення громадян “, Указу Президента України від 16 серпня 2002 року № 150 “ Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення “, затверджених графіків прийому громадян з особистих питань.
Цей важливий напрямок діяльності органів місцевого самоврядування перебуває у полі зору керівництва районної ради. Інформація про звернення громадян до районної ради за рік розглядається на засіданнях постійних комісій та на сесії .
Районна рада постійно використовує такі ефективні форми роботи із зверненнями громадян, як прямий телефонний зв’язок і дні районної ради та райдержадміністрації в населених пунктах.
Прямий телефонний зв’язок з головою районної ради проводиться щомісячно.
Пріоритетом у моїй роботі на посаді голови районної ради було оперативне та дієве реагування на звернення жителів району. Понад 70 відсотків заявників – люди пільгових категорій, інваліди, учасники війни та бойових дій, пенсіонери, малозабезпечені громадяни.
Основні питання, які порушувались у зверненнях - це соціальний захист населення, транспортне забезпечення, заміни електричних опор, нарахування і виплата субсидій населенню, ремонту та грейдерування доріг, благоустрою територій. Кожне звернення було детально розглянуто. З питань, вирішення яких належали до компетенції районної ради, в переважній більшості були прийняті позитивні рішення.

Важливою подією в житті районної ради в звітний період стало проведення загальних зборів ( сходів) громадян за місцем проживання. Всього їх відбулося понад 30, переважно за участю керівників районних служб, районних депутатів, працівників виконавчого апарату районної ради та райдержадміністрації. На сходах розглядалися питання соціально-економічного розвитку територій, зміцнення законності і правопорядку, поліпшення торгівельного, транспортного обслуговування, благоустрою та санітарного стану.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією у виконавчому апараті районної ради проведена робота по електронному декларуванню доходів та фінансових зобов’язань посадових осіб місцевого самоврядування.
Виконавчим апаратом надавалась практична допомога у заповненні електронних декларацій депутатам районної ради, що звертались.
Наступний період декларування з 1 січня 2020 року.
Хочеться вірити, що депутатський корпус 100% справиться з цим завданням.

В рамках співпраці між районною радою та сільськими радами працівниками виконавчого апарату надавалась організаційно-правова допомога з питань ведення діловодства, кадрової роботи, оформлення протоколів сесій, засідань постійних комісій та інше.
Особлива увага приділялась навчанню працівників органів місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації.
Виконавчий апарат районної ради постійно працює над вдосконаленням своїх професійних знань.

Одним з важливих чинників в роботі районної ради є інформаційна робота, що забезпечує прозорість і гласність у діяльності. З цією метою налагоджено практику участі представників ЗМІ у пленарних засіданнях, матеріали також висвітлюються на офіційному сайті районної ради. Ми намагаємось вчасно інформувати громадськість про важливі заходи і події, що відбуваються за участі керівництва та депутатів районної ради.

Шановні колеги!
Наше з вами завдання зробити все від нас залежне, щоб спрямувати роботу на суттєве поліпшення соціального захисту громадян, зміцнити добробут та благополуччя людей, бо місцевому самоврядуванню тут відводиться надзвичайно важлива роль.
Керівництво та депутатський корпус ради займали активну позицію в розв’язанні проблемних питань життєдіяльності району. У звітному періоді на адресу Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших структурних підрозділів було направлено 3 Звернення депутатів районної ради. Ці звернення стосувались скасування підвищення ціни на газ, зарахування частини штрафів за порушення правил дорожнього руху до місцевих бюджетів та щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2025 року.

Користуючись нагодою, хочу подякувати депутатам обласної ради, працівникам райдержадміністрації, керівникам установ і організацій, працівникам виконавчого апарату за співпрацю, активну підтримку спільних ініціатив.
Протягом звітного періоду районна рада показала себе відповідальною, професійною та злагодженою командою небайдужих до долі жителів району, які здатні консолідувати в ім’я добробуту всіх жителів району, щоб спільними зусиллями вирішувати нагальні проблеми.

Шановні депутати і запрошені!
Обнадійливі показники виконання програми соціально – економічного розвитку району, на моє переконання, не дають приводу для самозаспокоєння, адже напрацьовані в економіці позиції ще не мають суттєвого впливу на підвищення рівня життя людей. Позитив досягнутого далекий від того, що мала Бобровиччина 10 – 15 років тому.
Та головне чітко усвідомлювати, на якому етапі розвитку знаходимося і куди потрібно йти, аби досягти впевнених позитивних результатів.
І все ж, незважаючи на відсутність ефективного законодавчого поля щодо розвитку місцевого самоврядування, головними пріоритетами в роботі районної ради та представницької влади на місцях у звітний рік була і залишається людина з її проблемами і повсякденними турботами.
Серед пріоритетних завдань представницького органу на майбутнє:
- контроль і максимальне сприяння виконанню затверджених районних програм у різних галузях господарювання;
- прийняття та наповнення районного бюджету;
- підтримка малого і середнього бізнесу;
- підтримка освітньої, медичної та інших галузей соціальної сфери;
- впровадження енергозберігаючих заходів та багато іншого.

Попереду в нас великий обсяг завдань. Головне – знайти нові підходи і шляхи у вирішенні наболілих проблем.
Запорукою цьому є тісна співпраця всіх гілок влади та бажання депутатів працювати на благо нашого району.
Дякую за увагу.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!