brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Проекти рішень/Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік (код бюджету 25302200000)

Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік (код бюджету 25302200000)

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(Двадцять третя сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я


19 грудня 2019року м. Бобровиця № Проєкт

Про районний бюджет
Бобровицького району на 2020 рік
(код бюджету 25302200000)
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада вирішила:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи районного бюджету у сумі 10 305 490 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 8 543 500 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 761 990 гривні згідно з додатком №1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 10 305 490 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 8 378 000 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 1 927 490 гривні;
повернення кредитів до районного бюджету у сумі 57 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 57 000 гривень;
надання кредитів з районного бюджету у сумі 57 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 57 000 гривень;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 165 500 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 165 500 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, зазначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
Надати право районній державній адміністрації (відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України) у період між сесіями районної ради здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів трансфертів з державного, місцевих бюджетів та здійснювати розподіл та перерозподіл коштів інших трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік».
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 254 750 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 та пунктом 1 частини1 статті 97 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 ,частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 та 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
8.Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
1) витрати, пов’язані з наданням та обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво, реконструкцію, придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктами 1 та 2 пункту 7 цього рішення);
2) пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 цього рішення);
3) довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 цього рішення);
4) видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок районного бюджету (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 цього рішення).
9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10.Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу районної державної адміністрації з 1 січня 2020 року здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6), а також шляхом придбання державних цінних паперів (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544).
11.Надати право районній державній адміністрації:
1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
12. Районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
13.Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм упродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до районного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування районного бюджету;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;
5)забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної служби України у Бобровицькому районі Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 Бюджетного кодексу України;
6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
7) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів розпорядниками нижчого рівня за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених районною державною адміністрацією для кожної бюджетної установи ліміти споживання.
14.Відповідно до частини 7 та 8 статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити:
районній державній адміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд районного бюджету, додаткової дотації та субвенції (з урахуванням частини 6 статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
фінансовому відділу районної державної адміністрації здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, у тому числі збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення видатків споживання, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.
15 Дозволити в міжсесійний період у виняткових випадках за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради та погодженням із головою постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку із наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік» виділення додаткових коштів, у тому числі за рахунок вільних залишків коштів, що склались станом на 1 січня 2020 року, міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами районного бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, проводити перерозподіл коштів за об’єктами будівництва (реконструкції).
16.Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
17.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18.Фінансовому відділу Бобровицької районної державної адміністрації забезпечити у разі необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення ( частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів бюджетів згідно з відповідним наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення відповідно до Регламенту Бобровицької районної ради сьомого скликання або забезпечити внесення таких змін спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради після підписання цього рішення.
19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради В.В.Ляховенко

Остання змінаСереда, 18 грудня 2019 10:10
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd