brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Регуляторні акти/Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Бобровицької районної ради (доопрацьований)

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Бобровицької районної ради (доопрацьований)

А Н А Л І З
регуляторного впливу
проєкту рішення Бобровицької районної ради
,, Про затвердження Положення про надання платних послуг та затвердження тимчасових тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, що надаються комунальним некомерційним підприємством ,, Бобровицька центральна районна лікарня “ Бобровицької районної ради Чернігівської області ”

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8, 9 та 13 Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Назва регуляторного акта:
Проєкт рішення ,, Про затвердження Положення про надання платних послуг та затвердження тимчасових тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, що надаються комунальним некомерційним підприємством ,, Бобровицька центральна районна лікарня “ Бобровицької районної ради Чернігівської області ”
Регуляторний орган: Бобровицька районна рада
Розробник документа: комунальне некомерційне підприємство ,,Бобровицька центральна районна лікарня“ Бобровицької районної ради Чернігівської області ”, Бобровицька районна державна адміністрація.
Контактний телефон: (04632) 2- 17-37

І. Визначення проблеми

В умовах дефіциту бюджетних коштів необхідно враховувати, що важливим джерелом додаткових коштів для системи охорони здоров'я є платні послуги, що надаються працівникам підприємств та населенню державними та комунальними медичними закладами згідно з чинним законодавством України.
Для поліпшення утримання комунального некомерційного підприємства «Бобровицька центральна районна лікарня», для забезпечення лікарні сучасним медичним обладнанням та у зв'язку з тим, що за цей час значно збільшилися закупівельні ціни на матеріали, медикаменти, комунальні послуги, збільшився рівень заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати згідно з Урядовими рішеннями та відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України, діючі на сьогодні тарифи не забезпечують покриття витрат, пов’язаних з наданням платних медичних послуг. Тому, з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів необхідно переглянути і затвердити нові тарифи на платні медичні послуги, а саме на проведення:
- профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій;
- профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб;
- медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, попередніх (періодичних) профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів;
- профілактичних наркологічних та психіатричних медичних оглядів.
Проблема, яку передбачається розв’язати – встановлення Бобровицькою районною державною адміністрацією тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Бобровицька центральна районна лікарня», в економічно обґрунтованому розмірі, розрахованих на основі фактичних витрат закладу.
Проектні тарифи на медичні послуги збільшуються згідно з додатком 1 (вибіркова порівняльна таблиця додається).
За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг, які наведені в таблиці 1:
Таблиця 1
№ з/п Найменування Основні складові собівартості послуги Підвищення, рази
В діючих тарифах, грн. В проектних тарифах, грн.
1. Мінімальна заробітна плата 545 4723 8,7
2. Посадові оклади (тарифні ставки) медичних працівників »971 »8479 8,7
3. Комунальні послуги:
Опалення (природний газ) за тис. м3 2608,26 10122,8 3,9
- водопостачання та водовідведення (м3) 3,43/4,45 15,36/31,05 4,5/6,98
- електропостачання (КВт/год.) 0,74 3,2 4,3

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб'єкти малого підприємництва +
Вирішити проблему за допомогою виключно ринкових методів неможливо, оскільки згідно із ст.5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України у сфері ціноутворення здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади. Також, вирішити проблему за допомогою діючих регуляторних актів неможливо, оскільки діючі тарифи не покривають всіх витрат і є збитковими.
Отже, за вирішення проблеми приймається встановлення тарифів на медичні послуги, запроваджені проектом розпорядження голови Бобровицької районної державної адміністрації « Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Бобровицька центральна районна лікарня», яка має право з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги у сфері охорони здоров’я (ст.18 Закону № 2801 «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992р.)

ІІ. Цілі державного регулювання

Регульовані тарифи стосуються тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.
Для недержавного сектору охорони здоров'я в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розбіжності з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.
Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:
- використання повноважень районної державної адміністрації, як уповноваженого органу з дозволу власника щодо регулювання цін (тарифів);
- недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг та збільшення кількості їх надання;
- залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу та зменшення збитковості лікарні протягом 2 років.
Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні та комунальні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, покращення матеріально-технічного забезпечення закладу та інших складових, що гарантують надання якісної допомоги населенню Бобровицького району, суб’єктам господарювання та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишення тарифів на медичні послуги без змін.
Альтернатива 2 Встановлення тарифів на медичні послуги на запропонованому лікарнею рівні.
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відносна стабільність щодо тарифів на медичні послуги.
Збільшення витрат місцевого бюджету на утримання лікарні.

Альтернатива 2 Реалізація державної політики ціноутворення та використання можливості власником або уповноваженим ним органом, а також керівником медичного закладу за погодженням з власником, встановлювати економічно обґрунтовані тарифи.
Зменшення витрат бюджету на утримання лікарні. Витрати, пов’язані з оприлюдненням регуляторного акта (близько 3 тис. грн).

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відносна стабільність щодо тарифів на медичні послуги.
Може призвести до проблем, пов’язаних з виплатою заробітної плати медичним працівникам, сплатою обов’язкових податків та зборів, придбанням необхідних медикаментів та хімічних реактивів, господарських предметів тощо, що, у свою чергу, відобразиться на якості отримання цих послуг громадянами.
Альтернатива 2 Прозорість та забезпечення стабільного економічно обґрунтованого рівня тарифів, участь у обговоренні проекту регуляторного акта, надання пропозицій та зауважень.
Більш повне задоволення потреб населення в якісних медичних послугах за доступними тарифами та збільшення кількості їх отримання. Витрати, пов’язані з отриманням платних медичних послуг.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регулювання, одиниць 5 7 5 2 19
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 26 37 26 11 100
Джерела отримання даних стосовно кількості суб’єктів господарювання у розрізі великих, середніх та малих підприємств, на які поширюється регулювання: дані комунального некомерційного підприємства «Бобровицька центральна районна лікарня» – договори з суб’єктами господарювання про проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів працівників та рахунки-фактури, виставлені цим суб’єктам.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відносна стабільність щодо тарифів на медичні послуги.
Може призвести до проблем, пов’язаних з виплатою заробітної плати медичним працівникам, сплатою обов’язкових податків та зборів, придбанням необхідних медикаментів та хімічних реактивів, господарських предметів тощо, що, у свою чергу, відобразиться на якості отримання цих послуг суб’єктами господарювання.
Альтернатива 2 Прозорість та забезпечення стабільного економічно обґрунтованого рівня тарифів, участь у обговоренні проекту регуляторного акта, надання пропозицій та зауважень.
Більш повне задоволення потреб суб’єктів господарювання в якісних медичних послугах за доступними тарифами та збільшення кількості їх отримання. Витрати, пов’язані з отриманням платних медичних послуг

Кількісне значення витрат для великого і середнього підприємництва, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта:
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, грн.
1. Залишення тарифів на медичні послуги без змін:
- для лікарні – збитки:
264384 – (264384 х 6,0) = - 1321920 грн,
де 264384 грн. – сума коштів, отриманих лікарнею від надання платних медичних послуг від суб’єктів господарювання та населення за 2019 рік,
6,0 – середній коефіцієнт збільшення тарифу;
- для великого, середнього і малого бізнесу:

1321920 грн

Додаткових витрат не передбачається
2. Встановлення тарифів на медичні послуги на запропонованому лікарнею рівні – збільшення витрат:
- для великого, середнього і малого бізнесу
42665 – (42665 х 6,0) = - 213325 грн
де 42665 грн - сума коштів, отриманих лікарнею від юридичних осіб;
Також користувачами медичних послуг, що надає заклад, є населення (2183 осіб у 2019 році). Для населення кількість витрат складатиме:
221719 – (221719 х 6) = - 1108595 грн,
де 221719 грн. – сума коштів, отриманих лікарнею від надання платних медичних послуг від населення за 2019 рік,
6,0 – середній коефіцієнт збільшення тарифу.

213325 грн

1108595 грн

Порядковий номер Витрати на одного суб’єкта господарювання великого, середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - -
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень - -
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень - -
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень - -
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень - -
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень - -
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
8 Інше (витрати, пов’язані з оплатою тарифів на медичні послуги), гривень:
37972 – (37972 * 6) = - 189860 грн;
189860 грн / 17 (суб’єкти господарювання)= 11168 грн.
37972 грн – сума витрат великого,середнього та малого бізнесу за 2019 рік від отриманих медичних послуг;
6,0 – середній коефіцієнт збільшення тарифу. 189860 949300
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + + 7 + 8), гривень 189860 949300
Середні витрати на одного суб’єкта господарювання 11168 55840
10 Кількість суб’єктів господарювання великого, середнього та малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 17 17
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого, середнього та малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 189856
949280

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми.
Альтернатива 2 3 Забезпечується повне відшкодування витрат лікарні, пов’язаних з наданням медичних послуг. Одночасно використовується можливість встановлення економічно обґрунтованого тарифу шляхом реалізації державної політики ціноутворення та використання повноважень облдержадміністрації.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Для населення та суб’єктів господарювання- залишення тарифів на медичні послуги без змін.
Для лікарні - це витрати, пов’язані з недоотриманням коштів від надання платних медичних послуг ( 1321,9тис. грн)
Цей альтернативний варіант для
лікарні, населення та суб’єктів господарювання не змінює ситуацію. Всі проблеми
продовжують існувати та з часом поглиблюються.
Альтернатива 2 Приведення ціноутворення на медичні послуги у відповідність з державною ціновою політикою.
Збільшення надходжень додаткових коштів до лікарні.
Дотримання державної дисципліни цін. Витрати, пов’язані з оприлюдненням регуляторного акта ( 3 тис. грн) та виконанням його вимог, які складуть в середньому 11168 грн/суб'єкта /рік та для населення - 318,1 грн/особа

Запропонований проект є найбільш результативним для досягнення визначених цілей, є вигоди для держави, суб’єктів господарювання та населення. Окрім того, його реалізація надає певні перспективи для розвитку лікарні.

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Ситуація залишається без змін, проблема не вирішується. Значне зростання тарифів на комунальні та інші послуги, медикаменти, підвищення державних соціальних стандартів у сфері оплати праці може призвести до дестабілізації фінансово-господарської діяльності лікарні.
Альтернатива 2 Запропонований проект є найбільш результативним для досягнення визначених цілей, є вигоди для держави, суб’єктів господарювання та населення. Окрім того, його втілення надає певні перспективи для розвитку лікарні. Значне зростання тарифів на комунальні та інші послуги, медикаменти, підвищення державних соціальних стандартів у сфері оплати праці може викликати необхідність перегляду діючого розміру тарифу на медичні послуги. Разом з тим, використовується регулююча роль держави у сфері тарифів, а державне регулювання тарифів стримує їх необґрунтоване зростання.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вирішити проблему збитковості тарифів на медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Бобровицька центральна районна лікарня», пропонується шляхом встановлення на зазначені послуги економічно обґрунтованих тарифів згідно з вимогами чинного законодавства України.
У зв’язку з відсутністю для сфери охорони здоров’я методики визначення вартості платних послуг, базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням цих послуг.
Основними складовими собівартості медичних послуг лікарні є:
- заробітна плата основного медичного персоналу;
- нарахування на заробітну плату;
- матеріали;
- загальновиробничі витрати.
Основна заробітна плата розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами і доповненнями). При розрахунках використані норми часу, визначені нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, а також норма тривалості робочого часу на 2020 рік, розрахована Міністерством праці та соціальної політики України.
Норми часу медичного персоналу прийняті відповідно до актів хронометражу по закладу.
Нарахування на заробітну плату становить 22% згідно з Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Відсоток накладних (загальновиробничих) витрат розрахований на основі фактичних витрат закладу за 2019 рік пропорційно до заробітної плати основних медичних працівників і становить 26,0 %. Також на відміну від попередніх років, комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» являється платником ПДВ – 20%, що теж включено в розрахунок платних послуг.
Забезпечення функціонування медичного закладу в умовах дефіциту, жорсткої конкуренції на ринку медичних послуг потребує постійного підвищення якості медичних послуг, оновлення матеріальної бази, підвищення кваліфікації медичного персоналу, що можливо лише при достатній наявності коштів на ці заходи.
Від надання платних медичних послуг лікарнею в 2019 році було отримано 264,4 тис. грн, які були використані на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, на оплату за технічне обслуговування медичного обладнання, комп’ютерної техніки а також на оплату інших видатків, що спрямовані на покриття витрат та надання медичних послуг (канцтовари, господарський інвентар, придбання медичних бланків).
Кошти від надання платних медичних послуг будуть використані на заходи, пов’язані з організацією надання послуг, а також для оновлення матеріально – технічної бази лікарні. Для оновлення матеріально-технічної бази лікарня планує закупити ФГ – апарат цифровий стаціонарний, комп’ютерний томограф.
Усі завдання можуть бути реалізовані тільки при достатній кількості коштів. Тому планова рентабельність платної медичної послуги становить 20%. Після покриття всіх першочергових потреб лікарні, кошти будуть направлятися на придбання та оновлення матеріально-технічної бази закладу, на підвищення якості медичних послуг.
Відповідно до вимог регуляторної політики проект розпорядження голови Бобровицької районної державної адміністрації для обговорення та отримання зауважень, пропозицій для всіх зацікавлених фізичних та юридичних осіб розміщений на офіційному сайті райдержадміністрації.
Контроль за дотриманням встановлених тарифів на зазначені медичні послуги може здійснюватися як державними органами, на які покладено ці функції, так і громадськими організаціями.
Враховуючи, що встановлення тарифів здійснюється за результатами публічного обговорення, то тарифи встановлюватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати
або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів великого та середнього підприємництва у зв’язку із запровадженням регуляторного акта відсутні.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання


з/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Робочі зустрічі, консультації (в телефонному режимі) з представником комунального некомерційного підприємства «Бобровицька центральна районна лікарня» 2 За результатами з’ясовано, що зазначеними медичними послугами будуть користуватись до 10 суб’єктів господарювання. Їм була надана інформація стосовно розміру тарифів та механізму отримання відповідних медичних послуг.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- ):
кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: малі, мікро- 7 (одиниць);
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 11 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) - - -
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування - - -
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) - - -
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) - - -
5. Інші процедури (витрати, пов’язані з оплатою тарифів на медичні послуги):
4693 –(4693*6) = - 23465 грн;
4693 грн – сума витрат мікро- бізнесу за 2019 рік;
6,0 – середній коефіцієнт збільшення тарифу. 23465 23465 117325
Інші процедури у розрахунку в середньому на одного суб’єкта господарювання 3352 3352 16760
6. Разом середні витрати на одного суб’єкта господарювання, гривень 3352 3352 16760
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 7 7 7
8. Сумарно, гривень 23465 23465 117325
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва
щодо виконання регулювання та звітування
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
4723/166,8/60*30=14,15 грн, де
4723 – мінімальна заробітна плата;
166,8 год. – середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40 год. робочому тижні за 2020 рік;
30 хв. – витрати часу на отримання інформації про тарифи. 70,75
10. Процедури організації виконання вимог регулювання 4723/166,8/60*60=28,32грн, де
4723 – мінімальна заробітна плата;
166,8 год. – середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40 год. робочому тижні за 2020 рік;
60 хв. – витрати часу на оформлення списків, оформлення документації. 141,60
11. Процедури офіційного звітування - - -
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок - - -
13. Інші процедури (уточнити) - - -
14. Разом, гривень 42,47 42,47 212,35
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 7 7 7
16. Сумарно, гривень 297,29 297,29 1486,45

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва у зв’язку із запровадженням регуляторного акта відсутні.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання - немає потреби, оскільки прийняття даного регуляторного акта враховує інтереси усіх зацікавлених сторін: держави, лікарні, суб’єктів господарювання та населення.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном - до моменту потреби.
Доповнення будуть вноситись після внесення змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.
На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:
- значні зміни в оплаті праці працівників згідно з Урядовими рішеннями та галузевими нормативними документами;
- зростання тарифів на комунальні послуги та енергоносії, послуги сторонніх організацій, медикаменти тощо.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою високої якості та в достатньому обсязі залежить від матеріально-технічної бази закладів, професіоналізму та кваліфікації лікарів, компетентності керівників.
Показники результативності цього регуляторного акта, а також їх прогнозні значення наведені у наступній таблиці.

Показник результативності Базове значення
(визначається при базовому відстеженні результативності) Повторне значення
(при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності) Періодичне значення
(при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, тис. грн - - -
Надходження до цільових фондів, тис. грн 49,1 49,0 49,0

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць* 19 19 19
Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб* 2183 2180 2180
Обсяг наданих лікарнею медичних послуг, тис. грн,
в тому числі:
- для суб’єктів господарювання
- для фізичних осіб. 1321,9

236,9

1085,0 1320,0

237,0

1083,0 1320,0

237,0

1083,0

405,0

175,0
Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта 90 хв. - час, що витрачатиметься суб’єктом господарювання;
30 хв. - час, що витрачатиметься фізичною особою.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта
Кількість скарг, отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг не прогнозується не прогнозується не прогнозується

* дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання і населення Бобровицького району, які є споживачами послуг цього закладу, та комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня», яка ці послуги надає.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної звітності, фінансових показників діяльності підприємства та за результатами перевірок контролюючих органів.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься під час надходження зауважень і пропозицій та їх аналізу у І кварталі 2021 року, але не пізніше набуття ним чинності.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом , за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта
та кожні наступні три роки.
Групи осіб, що обиратимуться для участі у базовому, повторному та періодичному відстеженні: комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня», суб’єкти господарювання, які є користувачами цих послуг.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта.

Генеральний директор комунального К.О. П’ятковський
некомерційного підприємства ,, Бобровицька
центральна районна лікарня “

DMC Firewall is a Joomla Security extension!