brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Регуляторні акти/Про затвердження Положення про надання платних послуг, переліку та тарифів на платні послуги в КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області

Про затвердження Положення про надання платних послуг, переліку та тарифів на платні послуги в КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект рішення
____сесії _____скликання

______________№______

Про затвердження Положення про
надання платних послуг, переліку та
тарифів на платні послуги в КНП
«Бобровицька центральна
районна лікарня» Бобровицької районної
ради Чернігівської області

Розглянувши листи Бобровицької районної державної адміністрації від __________2020р. №_______, та лист комунального некомерційного підприємства «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області від ________2020р. № _______, щодо затвердження Положення тарифів на платні послуги, з метою відшкодування обґрунтованих витрат на надання медичних послуг КНП « Бобровицька ЦРЛ», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти ( зі змінами)», Закону України « Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007- VІ., враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про надання платних послуг комунальним некомерційним підприємством «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області (додається).

2. Затвердити перелік та тарифи на платні послуги в комунальному некомерційному підприємству « Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області (додається).

3. Директору КНП «Бобровицька ЦРЛ» П’ятковському К.О.:

3.1.Забезпечити надання платних послуг, вказаних в додатку 1, у КНП «Бобровицька ЦРЛ»;

3.2.Здійснювати постійну координацію робіт з надання платних послуг;

3.3.Забезпечити правильне надходження та використання коштів, отриманих від надання платних послуг.

3.4. Делегувати генеральному директору КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної Чернігівської області повноваження щодо самостійного затвердження змін до Положення про надання платних послуг комунальним некомерційним підприємством «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області.

3.5. Делегувати генеральному директору КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної Чернігівської області повноваження щодо самостійного затвердження змін до переліку та тарифів на платні послуги в комунальному некомерційному підприємству « Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області

4. Оприлюднити перелік платних послуг в КНП «Бобровицька ЦРЛ» на офіційному веб сайті Бобровицької районної ради Чернігівської області.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

Голова районної ради Ляховенко В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №________
від «______»_______2020 р.

__________________________
генеральний директор КНП
«Бобровицька ЦРЛ»
П’ятковський К.О.

ПОГОДЖЕНО
«____»____________2020 Р.

___________________________
голова Профкому
КНП «Бобровицька ЦРЛ»

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання платних послуг
Комунальним некомерційним підприємством
«Бобровицька центральна районна лікарня»
Бобровицької районної ради Чернігівської області

місто Бобровиця – 2020 рік.

1. Загальні положення
1.1. Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного підприємства «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради (далі — Положення) розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Закон № 2801); пункту 3.2 статуту Комунального некомерційного підприємства «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради (далі — КНП), який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.
1.2. В основі Положення:
• Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075 (далі — Методика № 1075);
• П(С)БО 16 «Витрати», затверджений наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318.
1.3. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138 (далі — Перелік № 1138).
1.4. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг КНП, створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги КНП.

2. Платні медичні послуги, які надає КНП
2.1. КНП надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 1.6 статуту КНП: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону № 2801.
2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП, та перелік посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення.
2.3. Трудові, економічні та соціальні відносини КНП і працівників, які беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулює колективний договір. КНП залучає працівників до надання платних медичних послуг на підставі колективного договору та посадових інструкцій.
2.4. Платні послуги, що надаються КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради, регламентовані наступними наказами:
Дозвільна система:
- Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 20.10.1999 р №252.
Профілактичні медичні огляди:
- Перелік професій працівників, які проходять медичні огляди встановлений ст.17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 р.№246.
- Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від 23.07.2002р.№280.
- Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів Наказ №65/80 від 31.01.2013р.
- Наказ Міністерства охорони здоров’я № 12 від 17.01.2002р. «Про затвердження інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів»
- Наказ Міністерства охорони здоров’я №339 від 28.11.1997р. «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та проти наркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів».
- Наказ Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»
Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах:
- Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.05.2013 № 423.
Послуги з провадженням господарської діяльності:
Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р №1138.
2.5. КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області надає наступні платні послуги:
2.5.1. Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів (крім випадків, коли мед. огляди проводяться за направленням державної служби занятості) для отримання посвідчення водія транспортного засобу (отримання свідоцтва), медичний огляд водіїв перед виїздом на лінію;
2.5.2 Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на право зберігання та носіння зброї громадянам.
2.5.3. Медичний огляд працівників,зайнятих на важких роботах та роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці;
2.5.4.Обов’язковий попередній та періодичний психіатричний огляд з видачею медичної довідки;
2.5.5.Обов’язковий профілактичний наркологічний огляд з видачею медичної довідки;
2.5.6. Профілактичний попередній і періодичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб;
2.5.7.Консультакії окремими спеціалістами хворих за власним зверненням ( без направлення сімейних лікарів);
2.5.8. Проведення офтальмологічних послуг за власним зверненням (без направлення сімейних лікарів), корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз;
2.5.9. Медичний ендоскопічний огляд, ультразвукове дослідження ( без направлення лікарів);
2.5.10.Проведення фізіотерапевтичних послуг, в тому числі послуги по масажу;
2.5.11. Лабораторні послуги за зверненням громадян (загальний і біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на ВІЛ, антиген до вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С, реакція RW, дослідження мазків на флору, група крові,резус-фактор,тощо), що надаються без направлення лікаря;
2.5.12. Проведення ІФА крові на виявлення антитіл класу IgM та IgG до вірусу SARS – CoV-2;
2.5.13. Діагностичні послуги за зверненням громадян (дослідження з функціональної діагностики в тому числу електрокардіографія (ЕКГ),флюорографія, рентгенографія та відповідно консультативні послуги лікарів),що надаються без направлення лікаря;
2.5.14.Медичний огляд для заповнення карти обстеження військовозобов’язаних, допризовників, призовників, та огляд кандидатів на службу за контрактом, з видачею довідки лікарської комісії або акту;
2.5.15.Послуга з проведення корекційної роботи ( допомоги) дітям з порушенням мовлення;
2.5.16.Проведення операції штучного переривання вагітності (місцевий та загальний наркоз);
2.5.17. Видача медичної довідки ф 086\0 для вступників до навчальних закладів, які закінчили школу у поточному році і минулі роки;
2.5.18. Видача медичної довідки (лікарський консультативний висновок), виписка з історії хвороби;
2.5.19.Видача бланків особистої медичної книжки;
2.5.20.Послуга по веденню стажування лікарів-інтернів, які закінчили вищі медичні заклади на умовах контракту;
2.5.21.Стоматологічна допомога,зубне протезування, що надаеться громадянам, які не відносяться до пільгових категорій населення;
2.6. Контроль за організацією і якістю надання медичних послуг населенню, а також за правильністю використання тарифів на платні послуги здійснюють керівники, відповідальні за контрольні функції.
3. Організація платних послуг і контроль за виконання вимог до їх якості.
3.1. Медична комісія по медичному огляду, що діє у КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради, створює наказ по лікарні з персональним погодженням лікарів спеціалістів в наступному обов’язковому складі: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-невропатолог, лікар-дерматолог, лікар-стоматолог, лікар-гінеколог, лікар-нарколог, лікар-психіатр. Головою комісії призначається один з лікарів комісії. В склад комісії також входить реєстратор медичний, сестра медична і молодша медична сестра.
3.1.1. Особи, які проходять медичний огляд, зобов’язані попередньо внести певну суму на розрахунковий рахунок КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради;
3.1.2. Грошові кошти за медичний огляд зараховуються на спеціальний рахунок лікарні за платні послуги.
3.1.3. Плановий рівень рентабельності за дану послугу передбачується у розмірі 20% з метою розвитку матеріально технічної бази лікарні.
3.1.4. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної комісії. Контроль праці цієї комісії забезпечує генеральний директор КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради.
3.2. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на право отримання та носіння зброї громадянам.
3.2.1. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на право та носіння зброї проводиться лікувально-консультативною комісією з метою виявлення наявності або відсутності протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи;
3.2.2. Лікувально-консультативна комісія лікарні створюється наказом по лікарні з персональним затвердженням лікарів-спеціалістів в наступному складі: лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-нарколог, лікар-психіатр. В склад медичної комісії також входить медичний реєстратор;
3.3. Медичний огляд працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246;
3.3.1. Медичний огляд працівників, які працюють на важких роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці відповідних категорій проводиться з метою установлення фізичних і психологічних здібностей осіб до праці, пов’язаних зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
3.3.2. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечує керівник підприємств та організацій незалежно від форм власності та видів діяльності;
3.3.3. Щороку лікувальний заклад створює наказ про створення медичної комісії для проведення медичних оглядів, організовує місце проведення, час, перелік лікарів-спеціалістів, розробляє і узгоджує з замовниками план-графік проведення медичних оглядів;
3.3.4. Відповідно до медичних показників медичних оглядів залучаються інші спеціалісти (онколог, ендокринолог, інфекціоніст, кардіолог);
3.3.5. Замовник визначає контингент осіб, які зобов’язані проходити медичний огляд, виділяє кошти на організацію медичного огляду, створює наказ на проведення медоглядів в термін погоджений з лікувальним закладом, укладає договір з закладом охорони здоров’я і здійснює контроль за терміном їх проведення;
3.4. Попередній та періодичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджено наказом МОЗ від 23.07.2002р. № 280.
3.4.1. Дані профілактичні медичні огляди проходять співробітники медичних закладів, робітники торгівлі, харчових галузей, а також робітники дошкільних і шкільних закладів всіх форм власності. Головна ціль профілактичного огляду – перевірка стану здоров’я з ціллю попередження розповсюдження інфекційних і паразитарних хвороб серед населення;
3.4.2. За висновком профілактичного медичного огляду проводиться оформлення особових медичних книг ф №1-ОМК згідно з наказом МОЗ від 21.02.2013 №150 із зазначенням дати огляду, дозвіл на роботу за вказаним терміном. При виявлені наявності захворювань громадянин направляється на лікування в лікувально-профілактичні заклади за місцем проживання.
3.4.3. Адміністрація підприємства, співробітники якого зобов’язані пройти мед. огляд, щороку укладає угоду з лікувальним закладом, за вказаним терміном надають списки робітників на проходження медичного огляду і перераховує грошові кошти на спеціальний рахунок лікувального закладу;
3.4.4. Профілактичний медичний огляд здійснюють спеціалісти, штат яких затверджено наказом лікарні. Прийом здійснюється щоденно згідно графіку роботи Консультативно-діагностичного відділення (з відділенням хірургії «Одного дня»);
3.4.5. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечують керівники підприємств, які укладають договір на проходження медичних оглядів з лікувальним закладом, за вказаним терміном надають списки робітників і перераховують кошти на спеціальний рахунок лікувального закладу.
3.5. Операції штучного переривання вагітності (місцевий наркоз, загальний наркоз)
3.5.1. Штучне переривання вагітності може проводиться по зверненню пацієнтки при досягненні 18 років, з її дозволу (ст. 284 Цивільного кодексу України) зі строком вагітності 6-12 тижнів під місцевим або загальним наркозом.
3.5.2. Щороку лікувальний заклад створює наказ про організацію і проведення операції штучного переривання вагітності, затверджує медичний персонал, визначає місце і час проведення;
3.5.3. У відповідності з медичними показниками до медичного огляду долучаються і інші спеціалісти (проводиться діагностичне обстеження: загальний аналіз крові, ГН (мазки на гонорею, трихомонади), загальний аналіз сечі, група крові, резус фактор, УЗІ);
3.6. Лабораторні дослідження, діагностичні послуги (дослідження з функціональної діагностики, ендоскопічні, ультразвукові та рентгенологічні дослідження), консультативні послуги лікарів проводяться спеціалістами КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради.
3.6.1. Медичний ендоскопічний огляд (без направлення лікарів) проводиться для діагностики та виявлення захворювань шлунково-кишкового тракту;
3.7 Лабораторні дослідження ІФА крові на виявлення антитіл класу IgM та IgG до вірусу SARS – CoV-2 проводиться як платна послуга за зверненням особи;
3.8. До профілактичних медичних оглядів залучаються лікарі-спеціалісти.
3.9. Проведення діагностичної, консультативної роботи, у наданні корекційної допомоги дітям з порушеннями мовлення, проведенні занять з виправлення мовленнєвих порушень у дітей, профілактиці мовленнєвих порушень і пропаганді логопедичних знань серед населення.
3.10. Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів (крім випадків, коли мед. огляди проводяться за направленням державної служби занятості) для отримання посвідчення водія транспортного засобу (отримання свідоцтва), медичний огляд водіїв перед виїздом на лінію;
3.10.1.Медичний огляд проводиться для перевірки стану здоров’я осіб, які працюють на транспортних засобах, або являються кандидатами у водії;
3.11. Медичний огляд для заповнення карти обстеження військовозобов’язаних, допризовників, призовників, та огляд кандидатів на службу за контрактом, з видачею довідки лікарської комісії або акту;

3.11.1 Військово-лікарська комісія по медичному огляду військовозобов’язаних, допризовників, призовників, та огляд кандидатів на службу за контрактом, з видачею довідки лікарської комісії або акту; що діє у КНП «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради, створюється наказом по лікарні з персональним погодженням лікарів спеціалістів в наступному обов’язковому складі: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-невропатолог, лікар-дерматолог, лікар-стоматолог, лікар-гінеколог, лікар-нарколог, лікар-психіатр. Головою комісії призначається один з лікарів комісії. В склад комісії також входить реєстратор медичний, сестра медична і молодша медична сестра.
3.12. Перебування громадян за їх бажанням у стаціонарі з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

4. Розрахунок собівартості платних медичних послуг
4.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:
• методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним Методикою № 1075;
• за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у П(С)БО 16.
4.2. У розрахунках враховуються витрати калькуляційних груп:
1) «Адміністративні підрозділи» — адміністрація, адміністративно-господарська частина, харчоблок;
2) «Допоміжні підрозділи» — клінічна лабораторія, УЗД, рентген, фізіотерапія, функціональна діагностика, ендоскопія, анестезіологія та відділення інтенсивної терапії, приймальне відділення;
3) «Клінічні відділення» — неврологічне, терапевтичне, офтальмологічне, травматологічне, хірургічне, кардіологічне, опікове.
При розрахунку собівартості послуг розподіл витрат здійснюється у низхідному порядку, а саме:
• при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної групи 2 — враховуються розподілені витрати тільки підрозділів калькуляційної групи 1;
• при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної групи 3 — враховуються розподілені витрати підрозділів калькуляційних груп 2 і 3.
Перед розподілом загальних витрат виконується розподіл загальновиробничих витрат (рахунок бухгалтерського обліку 91) між калькуляційними групами 2 і 3.
4.3. Центри витрат (відділення/кабінети, які надають платні медичні послуги,а також амбулаторні платні послуги з медичних оглядів), перелік прямих витрат за цими центрами обраховується шляхом проведення хронометражу робочого часу та норм витрат медикаментів, враховуючи ціни останніх надходжень.
4.4. До непрямих витрат, які підлягають розподілу на калькуляційні групи та використовуються при підрахунку собівартості платних медичних послуг, належать:
• загальновиробничі витрати (рахунок бухгалтерського обліку 91);
• адміністративні витрати (рахунок бухгалтерського обліку 92).
Розподіл непрямих витрат передує розподілу загальних витрат підрозділів.
4.5. Розподіл непрямих витрат здійснюється згідно з пунктом 16 П(С)БО 16. Базами (критеріями) розподілу непрямих витрат на калькуляційні групи є:
• площа приміщень — витрати на комунальні послуги (електроенергія, опалення, водопостачання та водовідведення, тощо);
• кількість персоналу (фактично зайняті ставки) — решта витрат.
Склад загальновиробничих та адміністративних витрат КНП визначається на підставі наказу про облікову політику та пунктів 15 і 18 П(С)БО 16.
4.6. Розподіл загальних витрат підрозділів КНП здійснюється за Методикою № 1075. Базою (критерієм) розподілу загальних витрат до центрів витрат за принципом «зверху донизу» є кількість персоналу (фактично зайнятих ставок).
4.7. Відсоток накладних витрат для розрахунку вартості медичних послуг амбулаторного характеру ( медичні оглади,функціональні та лабораторні дослідження,прийом у лікаря, тощо) розраховується на основі фактичних витрат за попередній рік пропорційно до заробітної плати основних медичних працівників. Форму типової калькуляції собівартості стаціонарної платної медичної послуги містить Додаток 1 до Положення.

5. Оплата послуг
5.1. КНП приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т. ч. страхових компаній.
5.2. Фізичні і юридичні особи розраховуються у безготівковій формі.
5.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.
5.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату — квитанції, копії платіжного доручення.

6. Розподіл та використання грошових надходжень
6.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.6, 1.7 та 1.8 статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.
6.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медпослуг:
• оплата праці медичних працівників КНП — передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає пункту 9.8 статуту про використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті господарської некомерційної діяльності;
• виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам, які передбачені колективним договором;
• оновлення матеріально-технічної бази КНП;
• проведення заходів, пов’язаних з виконанням підприємством основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду та оплатою за договором про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій.

7. Прикінцеві положення
7.1. Положення та зміни до нього затверджуються рішенням сесії районної ради.
7.2. Розрахунок тарифів на медичні послуги здійснюється з урахуванням фактичних витрат закладу. Тарифи на медичні послуги та їх зміни затверджуються рішенням сесії районної ради, дія існуючих тарифів продовжується до введення нових. У міжсесійний період генеральний директор КНП має право за погодженням з Бобровицькою районною державною адміністрацією змінювати тарифи на платні послуги та перелік платних послуг з медичного обслуговування.
7.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.

Генеральний директор К.О. П’ятковський

Додаток 1
До Положення
про платні медичні послуги
(пункт 3.7)

Форма типової калькуляції собівартості платної медичної послуги

№ п/п Витрати Сума (на одиницю послуги), грн
1 Прямі витрати
1.1 Матеріальні
1.2 На оплату праці
1.3 ЄСВ
1.4 Амортизаційні
2 Розподілені витрати
3 Усього витрат:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd