brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Рішення райради/7 скликання/26 сесія 7 скликання від 16 липня 2020 року/Про внесення змін до рішення районної ради від 19 грудня 2019 року № 4-23 « Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік» (код бюджету 25302200000)

Про внесення змін до рішення районної ради від 19 грудня 2019 року № 4-23 « Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік» (код бюджету 25302200000)

gerb ukr

УКРАЇНА

Б О Б Р О В И Ц Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А
(двадцять шоста сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

16 липня 2020 року м. Бобровиця № 2-26

Про внесення змін до рішення
районної ради від 19 грудня 2019
року № 4-23 « Про районний бюджет
Бобровицького району на 2020 рік»
(код бюджету 25302200000)
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 19 грудня 2019 року №4-23 «Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік» (код бюджету 25302200000), а саме:
1.1. Пункти 1, 2, 3, 4, 5, 9,15 рішення викласти у наступній редакції:
«1.Визначити на 2020 рік:
доходи районного бюджету у сумі 52 415 273 гривень 85 копійок, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 50 653 283 гривень 85 копійок та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 761 990 гривні згідно з додатком №1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 53 813 063 гривень 73 копійок, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 50 749 646 гривень 76 копійок та видатки спеціального фонду районного бюджету – 3 063 416 гривні 97 копійок;
повернення кредитів до районного бюджету у сумі 57 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 57 000 гривень;
надання кредитів з районного бюджету у сумі 57 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 57 000 гривень;
дефіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 96 362 гривень 91 копійок згідно з додатком № 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 1 301 426 гривень 97 копійок згідно з додатком № 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, зазначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
Надати право районній державній адміністрації (відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України) у період між сесіями районної ради здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів трансфертів з державного, місцевих бюджетів та здійснювати розподіл та перерозподіл коштів інших трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік» (код бюджету 25302200000)».
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 12 290 517 гривні 24 копійок згідно з додатком 7 до цього рішення.
9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
- оплата енергосервісу;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
15. Дозволити в міжсесійний період у виняткових випадках за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради та погодженням із головою постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку із наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік» (код бюджету 25302200000)» виділення додаткових коштів, у тому числі за рахунок вільних залишків коштів, що склались станом на 1 січня 2020 року, очікуваного або перевиконання дохідної частини районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів, міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами районного бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, проводити перерозподіл коштів за об’єктами будівництва (реконструкції).».
1.2.У додатках до рішення врахувати зміни, внесені в установленому порядку до показників районного бюджету спільними розпорядженнями голів районної ради і районної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації у відповідності до частини 6,7,8 статті Бюджетного кодексу України та пункту 15 рішення районної ради від 19 грудня 2019 року № 4-23 «Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік (код бюджету 25302200000).».
1.3. Додатки 1-7 рішення викласти в новій редакції, що додаються.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.

Голова Володимир ЛЯХОВЕНКО

Остання змінаП'ятниця, 31 липня 2020 10:09
DMC Firewall is a Joomla Security extension!