brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Рішення райради/7 скликання/4 сесія 7 скликання 21 квітня 2016 року/Про затвердження змін до комплексної районної програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом, послуги зв’язку та інші пільги, передбаче

Про затвердження змін до комплексної районної програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом, послуги зв’язку та інші пільги, передбаче

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(четверта сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я
21 квітня 2016 року м.Бобровиця № 41-04

Про затвердження змін до комплексної
районної програми соціального захисту
окремих категорій громадян щодо порядку
проведення розрахунку компенсаційних
виплат за пільговий проїзд автомобільним
транспортом, послуги зв’язку та інші пільги,
передбачені законодавством, на 2016 рік

З метою врегулювання механізму та проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, який підлягає відшкодуванню за рахунок районного бюджету, розглянувши клопотання управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити зміни до комплексної районної програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом, послуги зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, на 2016 рік (далі – Зміни) (додаються).
2. Установити, що Зміни набувають чинності з 1 травня 2016 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району, з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Голова районної ради Т.М.Ковчежнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії районної ради сьомого скликання від 21 квітня 2016 року №41-04

Зміни
до комплексної районної програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом, послуги зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, на 2016 рік

Частину ІІІ викласти в такій редакції:

Метою розробки Програми є забезпечення гарантій соціального захисту окремих категорій громадян у частині надання пільг, передбачених законодавством, які не фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету.
Основним завданням Програми є врегулювання механізму проведення відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги, в автомобільному транспорті міського та приміського сполучення, проведення розрахунків за надані пільги з оплати послуг зв’язку та інші пільги (безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків та квартир, відшкодування вартості самостійного санаторно-курортного лікування та вартості проїзду в пасажирському транспорті міжміського сполучення (додаток 2).
Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному транспорті міського і приміського сполучення, визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок районного бюджету. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів, укладених між автоперевізниками і управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації. Для укладення Договору перевізник подає наступний пакет документів:
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копію діючого договору на організацію перевезень пасажирів.
Згідно з Бюджетним кодексом України, законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» перевізник проводить безкоштовне перевезення автомобільним транспортом міського та приміського сполучення громадян таких категорій:
- учасники бойових дій;
- інваліди війни;
- батьки загиблих військовослужбовців;
- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони, ветерани служби цивільного захисту;
- громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій;
- інваліди 1 та 2 групи, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
- пенсіонери за віком;
- діти з багатодітних сімей.
Безкоштовне перевезення зазначених категорій здійснюється на підставі талону на безоплатний проїзд та документу, що підтверджує право на пільги (зразок проїзного талону додається).
За отриманням талонів, особи що мають право на безкоштовний проїзд згідно з чинним законодавством, звертаються у міську/сільську раду за місцем реєстрації. Видача талонів проводиться міською/сільською радою, виходячи з наступних розрахунків:
- учасники бойових дій, інваліди війни, батьки загиблих військовослужбовців, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій – 20 талонів на місяць на одну особу;
- діти з багатодітних сімей – 10 талонів на місяць на одну особу;
- інші категорії – 10 талонів на місяць на одну особу для проїзду в міському транспорті, 4 талони на одну особу на місяць для проїзду на маршрутах приміського сполучення.
Міська/сільська рада отримує бланки талонів в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, яке веде облік виданих бланків талонів.
Для отримання талонів особа, що має право на безоплатний проїзд, подає особисто такі документи: паспорт, документ, що підтверджує право на пільги. До талону вносяться: прізвище, ім’я по батькові пільговика, номер документу, що підтверджує право на пільгу, назва маршруту, прізвище, ім’я по батькові та підпис особи, уповноваженої за видачу талонів.
Міська/сільська рада засвідчує талони своєю гербовою печаткою, веде облік виданих талонів. Про одержання талонів пільговик розписується в книгах обліку видачі талонів. Міська /сільська рада щомісяця, до 5 числа, що настає за звітним, надає управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації інформацію про кількість талонів, виданих у звітному місяці.
Перевізники, отримавши талони від перевезених ними безкоштовно осіб, готують розрахунки на відшкодування витрат, пов’язаних з пільговими перевезеннями та, щомісячно до 5 числа місяця, що настає за звітним, разом з талонами надають управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, щомісячно до 15 числа, після перевірки розрахунків, готує та подає дані про нараховані суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд фінансовому управлінню райдержадміністрації.
Перевізники несуть відповідальність за достовірність даних у поданих розрахунках, за неповідомлення управління соціального захисту населення райдержадміністрації про закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів на маршруті, про закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації можуть встановлюватися додаткові вимоги до звітності за узгодженими формами.

Відшкодування витрат пов’язаних з наданням пільг з оплати послуг зв’язку проводиться на підставі даних підприємств-постачальників послуг зв’язку відповідно до чинного законодавства. Щомісяця підприємства-постачальники до 20 числа подають управлінню соціального захисту райдержадміністрації на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга». Управління соціального захисту населення звіряє інформацію, що міститься в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, що надають підприємства. У разі виявлення фактів безпідставного надання пільг, або розміру пільг, що надаються конкретному пільговикові, уживаються заходи щодо усунення виявлених порушень та запобігання нецільового використання коштів.
Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням інших пільг (капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир) здійснюється відповідно до Порядку проведення капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №565.
Для відшкодування вартості самостійного санаторно-курортного лікування чи вартості проїзду в міжміському транспорті особи, які мають на це право, подають в установленому порядку відповідну заяву до управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Управління визначає суму компенсації відповідно до діючого законодавства, яка перераховується на рахунок заявника.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!