brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Рішення райради/7 скликання/4 сесія 7 скликання 21 квітня 2016 року/Про внесення змін до рішення районної ради від 24грудня 2015 року «Про Регламент роботи Бобровицької районної ради сьомого скликання»

Про внесення змін до рішення районної ради від 24грудня 2015 року «Про Регламент роботи Бобровицької районної ради сьомого скликання»

gerb ukr

Б О Б Р О В И Ц Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А
(четверта сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

21 квітня 2016 року м.Бобровиця № 1-04

Про внесення змін до рішення
районної ради від 24грудня 2015 року
«Про Регламент роботи Бобровицької
районної ради сьомого скликання»

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань», керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила :

1. Внести зміни до Регламенту Бобровицької районної ради сьомого скликання, а саме:
1.1 Статтю 47 викласти в новій редакції:
1. Рішення ради приймаються відкритим простим, поіменним або таємним голосуванням.
2. При прийнятті районною радою рішень з процедурних питань, тобто з питань, які стосуються визначення способу розгляду питань та інших організаційних питань пленарного засідання і не потребують попередньої підготовки у постійних комісіях районної ради, застосовується відкрите просте голосування і рішення приймається більшістю голосів депутатів ради, присутніх у залі.
3. Рішення ради, крім процедурних, організаційних питань, прийняття проектів рішень за основу, внесення змін та доповнень до проектів рішень, приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
1.2 Статтю 49 викласти в новій редакції:
Прийняття рішень шляхом поіменного голосування здійснюється в такому порядку:
— перед початком пленарного засідання виконавчий апарат районної ради виготовляє Форму 1-ПГ «Результати відкритого поіменного голосування» (Додаток 1), по кожному проекту рішення, що вносяться на розгляд сесії районної ради;
— головуючий на засіданні перед прийняттям рішення проводить опитування депутатів в наступній послідовності: «хто за», «хто проти», «хто утримався»;
— лічильна група заносить результати голосування у Форму 1-ПГ шляхом проставляння відповідних відміток навпроти прізвищ депутатів по кожному проекту рішення;
— Форма 1-ПГ підписується членами лічильної групи.
1.3 Статтю 54 викласти в новій редакції:
При проведенні відкритого простого та поіменного голосування підрахунок голосів проводиться лічильною групою.
При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицією, проти неї, чи утримується при голосуванні.
Сума голосів депутатів, що голосували "за", "проти", "утримався" не обов'язково відповідає кількості присутніх в залі депутатів, у тому випадку, коли деякі депутати не брали участі в голосуванні.
1.4 у статті 58:
- після слова «відкритим» доповнити словом «простим» і далі за текстом.
1.5 у статті 70:
- після слова «відкритим» доповнити словом «простим» і далі за текстом.
1.6 у статті 78:
- після слів «рішення прийняті районною радою» доповнити словами «результати відкритого поіменного голосування» і далі за текстом.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції.

Голова районної ради Т.М.Ковчежнюк

Our website is protected by DMC Firewall!