brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Рішення райради/7 скликання/17 сесія 7 скликання 20 Вересня 2018 року/Про звернення депутатів Бобровицької районної ради до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, щодо врегулювання питання фінансування соціальної інфраструктури району

Про звернення депутатів Бобровицької районної ради до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, щодо врегулювання питання фінансування соціальної інфраструктури району

gerb ukr

УКРАЇНА

Б О Б Р О В И Ц Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А
( сімнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2018 року № 31-17

Про звернення депутатів Бобровицької районної
ради до Верховної ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства фінансів України, щодо
врегулювання питання фінансування соціальної
інфраструктури району

Відповідно до статтей 43, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції депутатів Бобровицької районної ради, районна рада вирішила:
1. Схвалити текст звернення депутатів Бобровицької районної ради до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів щодо врегулювання питання фінансування соціальної інфраструктури району (додається).
2. Уповноважити голову районної ради надіслати звернення Верховній раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України.
3. Звернутись до районних рад України щодо підтримки даного звернення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради питань регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції.

Голова В. ЛЯХОВЕНКО

Звернення
депутатів Бобровицької районної ради до Верховної ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, щодо врегулювання питання фінансування соціальної інфраструктури району

Ми, депутати Бобровицької районної ради Чернігівської області, вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася на території району та користуючись своїм конституційним правом на звернення, відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", звертаємось до Вас з приводу фінансування соціальної інфраструктури, яка є районною комунальною власністю та на сьогодні обслуговує жителів всього району.
Успіх реформ, які запроваджуються в Україні, швидкість темпів переходу до нової, більш досконалої моделі організації усіх сфер суспільно-політичного та соціально-економічного життя в ній, здійснення процесів реформування місцевого самоврядування, децентралізації, вирішення всіх питань місцевого значення та забезпечення суттєвого підвищення рівня життя громадян значною мірою залежить від ефективної взаємодії між представницькою та виконавчою гілками влади. Причинами, які на сучасному етапі заважають ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування і органів державної влади, перш за все є: відсутність чіткого розподілу повноважень і відповідальності між органами місцевого самоврядування різного рівня та відсутність затверджених чітких зобов’язань територіальних громад, які були б прописані в Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" в питанні фінансування закладів соціальної сфери, які є районною комунальною власністю та обслуговують жителів всього району.
Фінансова децентралізація місцевих рад показує значне зростання бюджетів ОТГ, але в той же час іде зменшення доходів до районного бюджету. Зокрема, аналізуючи доходи Бобровицького району 2018 року, після створення двох ОТГ, ми бачимо, що в цілому по району доходи залишились. Власні доходи зведеного бюджету району (районний бюджет, Вороньківській та Соколівський сільські бюджети) за 2018 рік зменшилися в 14,7 раз в порівнянні з 2017 роком. За 2017 рік до зведеного бюджету району надійшло 110,6 млн. грн.. В 2018 році планується надходження до Бобровицького районного бюджету, Вороньківського та Соколівського сільських бюджетів 7,5 млн. грн., що менше на 103,1 млн. грн.. (станом на 01.09.2018). З поданих вище даних видно, що пройшов лише перерозподіл доходів між бюджетами всіх рівнів, а в цілому ми маємо ті ж самі доходи. При цьому, чинне законодавство не передбачає чіткого закріплення за територіальними громадами відповідного фінансування соціальної сфери, яка утримується з районного бюджету та обслуговує жителів всього району.
Спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст представляють районні ради, а вони, в свою чергу, делегують велику кількість власних повноважень районним державним адміністраціям, зокрема із забезпечення функціонування медичної галузі, соціального захисту населення, з реалізації програм Уряду, тощо. Ці повноваження мають бути забезпечені фінансовими ресурсами. Але, як свідчить практика, новоутворені об’єднані територіальні громади не у повній мірі беруть на себе відповідальність за спільне фінансування вказаних галузей, що приводить до дефіциту коштів на утримання соціальної сфери району.
Тож нагальним для району залишається фінансування освіти й медицини. Зокрема керівництво району стурбовано тим, що з державного бюджету було профінансовано заклади охорони здоров’я лише на 80 відс. від потреби. Дефіцит на заробітну плату по вторинній ланці медицини району становить на 01.09.2018 2,8 млн. грн. Штатна чисельність працюючих та кількість ліжок в стаціонарі відповідає затвердженим Міністерством охорони здоров’я нормативам. В 2018 році на фінансування закладів охорони здоров’я виділено із районного бюджету 820,6 тис. грн.., що становить майже 11,0 відс. надходжень власних доходів районного бюджету. Із міського бюджету м. Бобровиця передбачено на фінансування закладів охорони здоров’я та заходів 8,2 млн. грн., сільського бюджету с. Нова Басань - 3,4 млн. грн.. При децентралізації мав би йти простий принцип: є конкретна кількість людей у тій чи іншій громаді, які обслуговуються в районній лікарні й потрібно виділяти кошти. Це важливо для того, щоб жителі району могли отримувати повноцінну медичну допомогу у своєму районі та районний бюджет фінансував соціальні послуги, які отримують жителі громад.
Виходячи з вищезазначеного, звертаємо увагу на те, що фінансові ресурси передані до ОТГ, а видаткові повноваження залишились за районним бюджетом без достатнього їх фінансування. Тому, з метою врегулювання цих питань та повноцінного і ефективного функціонування закладів охорони здоров’я району просимо внести зміни до Бюджетного кодексу України, а саме : до завершення процесу децентралізації до доходної части районного бюджету зараховувати економічно обґрунтований відсоток податку на доходи фізичних осіб, який перераховується до бюджетів ОТГ, або ж доопрацювати Закон України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" в частині закріплення видатків щодо фінансування об’єктів соціальної сфери районної комунальної власності, що обслуговують населення всього району, що дасть можливість ефективно функціонувати вищезазначеним закладам і надавати послуги населенню.
Прийнято на сімнадцятій сесії
Бобровицької районної ради
сьомого скликання
20 вересня 2018 року.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!