brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Розпорядження голови/2017/Про конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста аналітично-контрольного відділу Бобровицької районної ради

Про конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста аналітично-контрольного відділу Бобровицької районної ради

  • Опубліковано в 2017

gerb ukr

УКРАЇНА
БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 червня 2017 року м.Бобровиця № 16ос

Про конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста
аналітично-контрольного відділу
Бобровицької районної ради

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказу Головного управління державної служби України №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами):

1. Оголосити з 19 червня по 18 липня 2017 року конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста аналітично-контрольного відділу Бобровицької районної ради.

2. Повідомлення про оголошення конкурсу розмістити на офіційному сайті Бобровицької районної ради (додається).

3. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Бобровицької районної ради (додається).

4. Затвердити умови конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста аналітично-контрольного відділу Бобровицької районної ради (додаються).

5. Начальнику загального відділу районної ради (Крокос В.О.):
5.1 Забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення вакантної посади протягом 30 календарних днів з дня оголошення повідомлення про конкурс.
5.2 Ознайомити працівників районної ради з цим розпорядженням.
6. Затвердити перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста
аналітично-контрольного відділу Бобровицької районної ради (додається).

7. Відповідно до вимог Порядку проведення іспиту сформувати та затвердити екзаменаційні білети для складання іспиту.

8. Провести конкурсний відбір на вищевказану посаду 20.07.2017 року о 10.00 год. за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46 (малий зал засідань Бобровицької районної ради).

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради А.Л.Ткаченка.

Голова районної ради Т.М.Ковчежнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови районної ради
від 16.06.2017 року №16ос

ЗМІСТ ОГОЛОШЕННЯ

Бобровицька районна рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
головний спеціаліст аналітично-контрольного відділу

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;
- повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 5 років;
- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування;
- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність у сфері проведення публічних закупівель;
- знання та досвід роботи в системі публічних закупівель Prozorro;
- знання та досвід роботи з E-Tender, Zakupki, E-data;
- наявність документів, що підтверджують проходження навчання з публічних закупівель;
- володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків;
Для участі у конкурсі подаються документи:
- заява про участь у конкурсі на ім'я голови конкурсної комісії;
- особова картка форми П-2ДС з відповідними додатками;
- копії документів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік за встановленою формою;
- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія військового квитка (у разі наявності);
- копія трудової книжки;
- дві фотокартки розміром 4х6 см.
Додаткова інформація:
1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.
2. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов'язків тощо інформація надається за телефоном 2-14-32 або під час особистого прийому за адресою: вул. Незаленжності, 46, м. Бобровиця.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної ради
від 16.06.2017 року №16ос

Умови конкурсу
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста аналітично-конрольного відділу Бобровицької районної ради

1. Наявність громадянства України.
2. Наявність повної вищої економічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
3. Наявність стажу роботи на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 5 років.
4. Знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування.
5. Знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність у сфері проведення публічних закупівель.
5. Володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.
6. Знання та досвід роботи в системі публічних закупівель Prozorro.
7. Знання та досвід роботи з E-Tender, Zakupki, E-data.
8. Наявність документів, що підтверджують проходження навчання з публічних закупівель.

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови
районної ради
від 16.06.2017 року №16ос

Питання
для підготовки до іспиту на посаду головного спеціаліста аналітично-контрольного відділу районної ради

1. Дайте визначення основних термінів: авторизований електронний майданчик; договір про закупівлю; замовники (стаття 1).
2. Дайте визначення основних термінів: предмет закупівлі; тендер; тендерний комітет (стаття 1).
3. Принципи здійснення закупівель (стаття 3).
4. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель (стаття 7).
5. Оприлюднення інформації про закупівлю (стаття10).
6. Склад тендерного комітету та його обов’язки (стаття11).
7. Процедури закупівлі. Електронна система закупівель (стаття 12).
8. Кваліфікаційні критерії (стаття 16).
9. Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника, якщо: (стаття 17)?
10. Що обов’язково зазначається у звіті про результати проведення процедури закупівлі (стаття19)?
11. Умови застосування процедури відкритих торгів (стаття20).
12. Що зазначається в оголошенні про проведення відкритих торгів (стаття 21)?
13. Порядок подання тендерних пропозицій (стаття25).
14. Розкриття тендерних пропозицій (стаття 27).
15. Електронний аукціон (стаття 29).
16. За яких обставин замовник відміняє торги (стаття 31)?
17. Умови застосування конкурентного діалогу (стаття 33).
18. Умови застосування переговорної процедури закупівлі (стаття 35).
19. Недійсність договору про закупівлю (стаття 37).
20. Відповідальність за порушення вимог Закону «Про публічні закупівлі» (стаття 38).

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови
районної ради
від 16.06.2017 року №16ос

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб Бобровицької районної ради

Загальні положення
Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Бобровицької районної ради.
Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб. Іспит проводиться конкурсною комісією Бобровицької районної ради, склад якої затверджується розпорядженням голови районної ради.
Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Перелік питань на перевірку знання законів наведений у додатку 1.
Переліки питань можуть розміщуватися на сайті районної ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції" та питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Кількість білетів має бути не менше 15.
Процедура іспиту складається з трьох етапів:
1) організаційна підготовка до іспиту;
2) складання іспиту;
3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Організаційна підготовка до іспиту
Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

Складання іспиту
Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
Іспит складається державною мовою.
При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на фірмовому бланку районної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.
Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Законів і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3.
З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.
Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі районної ради.
Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб Бобровицької районної ради

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України
"Про службу в органах місцевого самоврядування" та
"Про запобігання корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1,2,3).
2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування. (стаття 6).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Обмеження, пов”язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12)
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
10. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
15. Оплата праці, відпустка посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
2. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
3. Місцевий референдум (стаття 7).
4. Виконавчі органи рад (стаття 11).
5. Громадські слухання (стаття 13).
6. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).
7. Порядок формування рад (стаття 45).
8. Сесія ради (стаття 46).
9. Депутат ради (стаття 49).
10. Президія (колегія) районної, обласної ради (стаття 57).
11. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).
12. Право комунальної власності (стаття 60).
13. Місцеві бюджети (стаття 61).
14. Доходи місцевих бюджетів (стаття 63).
15. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

ІУ. Питання на перевірку знання Закону України
"Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб Бобровицької районної ради

ЗРАЗОК
форми екзаменаційного білета
__________________________________
(найменування державного органу)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" __________ 20__ року

Екзаменаційний білет № _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування

1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
3. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
4. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".
5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб Бобровицької районної ради

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади місцевого самоврядування конкурсною комісією

_________________________________________
(найменування державного органу)
від "___" ____________ 20__ року

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові кандидата Посада, на яку претендує кандидат Категорія посади, на яку претендує кандидат Номер білета Загальна сума
балів
1

2

3

4

5

Голова комісії
____________
(підпис)
________________________________
(П.І.Б.)
Члени комісії
____________
(підпис)
________________________________
(П.І.Б.)

____________
(підпис)
________________________________
(П.І.Б.)

____________
(підпис)
________________________________
(П.І.Б.)

____________
(підпис)
_________________________________
(П.І.Б.)
Секретар комісії
___________
(підпис)
__________________________________________
(П.І.Б.)

Остання змінаПонеділок, 19 червня 2017 16:42
Our website is protected by DMC Firewall!