brr name

gerb ukr

Головна/Нормативні документи/Розпорядження голови/2017/Про створення комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті Бобровицької районної ради

Про створення комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті Бобровицької районної ради

  • Опубліковано в 2017

gerb ukr

УКРАЇНА
БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15 червня 2017 року м.Бобровиця № 15ос

Про створення комісії з проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад
посадових осіб у виконавчому апараті
Бобровицької районної ради

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказу Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»:

1. Створити комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті Бобровицької районної ради та затвердити її склад ( додається ).

2. Затвердити Положення про комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради ( додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради А.Л.Ткаченка.

Голова районної ради Т.М.Ковчежнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної ради
від 15.06.2017 року № 15ос

СКЛАД
комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Бобровицької районної ради

Ткаченко А.Л. – заступник голови районної ради, голова комісії

Крокос В.О. – начальник загального відділу, секретар комісії

Члени комісії:
Даруга О.О. – керуюча справами, головний бухгалтер
Даруга В.С. – заступник керуючої справами, начальник організаційного відділу
Приходько Г.М. – депутат районної ради ( за згодою)
Кравченко В.І. – депутат районної ради (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної ради
від 15.06.2017 року №15 ос

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті Бобровицької районної ради

І. Загальні положення

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п'ятої - сьомої категорії посад.
Положення розроблено у відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців".
Положення визначає порядок створення, загальні організаційні засади діяльності комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (далі - комісія), а також права, обов'язки та відповідальність комісії.

ІІ. Порядок створення та загальні організаційні засади
діяльності комісії

За наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування голова районної ради приймає рішення про проведення конкурсу. Комісія створюється розпорядженням голови районної ради для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комісії та їх неупередженості.
Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством та цим Положенням.
Склад комісії, положення про неї затверджується розпорядженням голови районної ради.
Кількісний склад комісії не повинен бути менше п'яти осіб.
Комісія утворюється у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює комісію заступник голови районної ради.
До складу конкурсної комісії входять посадові особи виконавчого апарату районної ради, а також можуть входити депутати районної ради.
Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.
Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту з кандидатами, які успішно скали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується конкурс повторно, за розпорядженням голови. Повторно може оголошуватися конкурс також у разі неподання документів жодним кандидатом.
Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на їх засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів (як правило у телефонному режимі).
Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозицій конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради упродовж трьох днів після ознайомлення конкурсантів з результатами конкурсу.
Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

ІІІ. Права, обов'язки та відповідальність комісії

Комісія має право:
Здійснювати роботу щодо проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
Готувати та подавати на розгляд голові районної ради пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву.
Комісія зобов'язана:
1. Здійснювати усі процедури, які передбачені законодавством та цим Положенням.
2. Готувати письмові роз'яснення стосовно отриманих на її адресу скарг щодо можливих порушень чинного законодавства.
Голова комісії:
- погоджує дати проведення засідань комісії та веде ці засідання.
- вирішує питання стосовно організаційного забезпечення діяльності комісії.
- вносить на розгляд голови районної ради пропозиції щодо змін у складі комісії.
- пропонує порядок денний засідань комісії.

Секретар комісії:
- веде та оформляє протоколи засідань комісії.
- забезпечує оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних питань її діяльності.
За дорученням голови комісії виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує зберігання матеріалів конкурсу.
Члени комісії:
Беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо конкурсного відбору для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
Можуть брати участь в усіх засіданнях комісії та прийнятті її рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами конкурсу, виносити питання на розгляд конкурсу, додавати свою окрему думку до протоколів засідань комісії.
Усі, без виключення, члени комісії зобов'язані додержуватися норм чинного законодавства у сфері служби в органах місцевого самоврядування, цього Положення, об'єктивно та неупереджено розглядати матеріали конкурсу.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd