brr name

gerb ukr

Головна/Сервіси/Соціально-економічне становище/СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 2016 році

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 2016 році

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

у 2016 році

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 1036 тис. осіб. З початку 2016р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 8987 осіб.
Порівняно із січнем–листопадом 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 141 особу.
Упродовж січня–листопада 2016р. народилося 7816 малюків. Кількість померлих склала 17515 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2016р. становила 12,4 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 79,9% осіб, які мали статус безробітного.
Із загальної кількості безробітних більше половини (52,5%) становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області порівняно з листопадом 2016р. збільшився й на кінець 2016р. становив 2% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,3%) порівняно з жителями міських поселень (1,8%).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж грудня 2016р. зменшилася на 28,8% й на кінець року становила 0,7 тис.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників
з інструментом (20,2% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,2%).
Навантаження зареєстрованих безробітних збільшилося й на кінець 2016р. становило 17 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).
За сприяння державної служби зайнятості у 2016р. було працевлаштовано 13,1 тис. осіб, або кожен третій громадянин, який мав статус безробітного в цьому періоді.
Серед зареєстрованих безробітних, які отримали роботу
в грудні 2016р., 58,4% становили жінки, 41,6% – молодь у віці до 35 років.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу
у зв’язку з безробіттям упродовж грудня 2016р., становила 8,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1908 грн, що на 19,3% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–листопаді 2016р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–листопадом 2015р. зросла на 21,3% й становила 3929 грн.
Серед більш оплачуваних були працівники добувної промисловості й розроблення кар’єрів, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, сфери інформації та телекомунікацій, фінансової та страхової діяльності, зайняті у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де нарахування в 1,8–1,3 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 56,8% середнього показника в області.
Індекс реальної заробітної плати в січні–листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 106,8%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–листопада 2016р. зросла на 1,4 млн.грн (на 7,2%) та на 1 грудня 2016р. становила 20,4 млн.грн. Сума боргу складає 2,5% від фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2016р.
Борги працівникам економічно активних підприємств становили 9 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–листопада 2016р. на 2,3 млн.грн (на 20,3%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 5,6 млн.грн (61,7% загальної суми), будівництві – 1,5 млн.грн (16,3%), професійній, науковій та технічній діяльності – 0,8 млн.грн (8,9%).
Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася впродовж січня–листопада 2016р. в 1,5 раза й на 1 грудня 2016р. становила 1,4 тис. осіб (0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (53,8%).
Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
6586 грн, що в 1,6 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої
за листопад 2016р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У січні–листопаді 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 281,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 192,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 89,2 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій становила 182,7 млн.грн (у міських поселеннях – 129,9 млн.грн, у сільській місцевості – 52,8 млн.грн).
Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству в листопаді, становив 1104,8 грн.
Крім того, 43,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 7,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 36,1 тис. домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в листопаді, становив 2162,6 грн на одне домогосподарство.
У січні–листопаді 2016р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 922,8 млн.грн (117,2% нарахованих сум).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури, протягом 2016р. обліковано 15808 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 42,7% – тяжкі та особливо тяжкі.
У загальній кількості злочинів 69% становили злочини проти власності, 10,1% – проти життя та здоров’я особи, 4,1% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,2% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,7% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 1,9% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,6% – злочини проти правосуддя, 1,4% – злочини у сфері господарської діяльності, по 1,2% – злочини проти громадської безпеки та проти довкілля, 0,8% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Протягом 2016р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 35, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 62, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 9.
Кількість випадків крадіжок становила 9160, шахрайства – 934, грабежів – 321, розбоїв – 53, хабарництва – 37.
Кількість потерпілих від злочинів у 2016р. становила 10019 осіб, із числа яких 3967 – жінки, 852 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 100 – неповнолітні у віці 14–17 років та 61 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (69,6%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 353 особи.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 172 особи, із числа яких 49,4% – унаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 22,1% було умисно вбито; 9,9% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Виявлено 2441 особу, яка вчинила злочини, з них 298 жінок (12,2%), 60 неповнолітніх у віці 14–17 років (2,5%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,8% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 71,6% мали незняту або непогашену судимість), 19,2% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 8,5% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 58,5%, безробітних – 13,6%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2016р. становив 112,8% (за 2015р. – 145,6%).
На загальний показник інфляції в області суттєво вплинуло підвищення цін (тарифів) за опалення на 97,4%, гарячу воду – на 75,4%, квартирну плату – на 73,9%, електроенергію – на 60%, каналізацію – на 52,3%, водопостачання – на 49,5%, природний газ – на 45,8%.
На продовольчому ринку найбільше (на 22,1–32,2%) подорожчали сири, молоко та кисломолочна продукція, сметана та масло; на 12,5% – олія соняшникова, на 2,6–7,0% – риба та продукти з риби, макаронні вироби, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо та м’ясопродукти.
Тютюнові вироби зросли в ціні на 28,2%, алкогольні напої – на 24%.
Охорона здоров’я стала дорожчою на 12,7%, транспорт – на 10,4%, освіта – на 7,6%, зв’язок – на 5,8%, одяг і взуття – на 4,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За підсумками 2016р. порівняно з 2015р. випуск промислової продукції зріс на 6%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 81,3%, в переробній промисловості – 112,7%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно з 2015р. зріс на 19%. При цьому зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 47%), соняшникової нерафінованої олії та її фракцій (крім хімічно модифікованих) (на 21,5%), круп (на 13,9%), рідкого обробленого молока (на 11,7%), свіжого чи охолодженого м’яса свиней (на 10,9%), ковбасних виробів (на 1,3%).
Водночас спостерігалося зменшення випуску йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків (на 9%), хліба та хлібобулочних виробів, нетривалого зберігання (на 15,6%), борошна (на 16%), вершкового масла (на 21%), жирних сирів (на 25%).
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з 2015р. випуск промислової продукції зріс на 17,8%. Більше вироблено вовняних тканин, постільних речей, взуття.
На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 88,3%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 115%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 98,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 121,9%, у машинобудуванні – 116,3%.
Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, вогнегасників, пожежних машин; менше – шпалер, цегли невогнетривкої керамічної будівельної, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, верстатів для оброблення деревини.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2016р. порівняно з 2015р. промислове виробництво зросло на 9,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2016р. в усіх категоріях господарств, за попередніми розрахунками, становив 104,4% до 2015р. У сільськогосподарських підприємствах він був 111,4%, а в господарствах населення – 90,8%.

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(у % до відповідного періоду попереднього року,
наростаючим підсумком)

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за 2016р. порівняно з 2015р. становив 105,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 112,7%, господарствах населення – 87,1%.
Індекс виробництва продукції тваринництва за 2016р. до 2015р. становив 100,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 103,5%, господарствах населення – 97,4%.
Господарствами всіх категорій у 2016р. реалізовані на забій 56,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,8% більше, ніж у 2015р., вироблені 549,1 тис.т молока (на 0,6% менше) та 297,7 млн.шт яєць (на 0,8% більше).
Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 45,4%, молока – 58,6%, яєць – 79,8%.
За розрахунками, на 1 січня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 196,4 тис. голів (на 4,3% менше, ніж на 1 січня 2016р.), у т.ч. корів – 113,3 тис. (на 3,7% менше); свиней – 185,7 тис. (на 4,2% менше), овець і кіз – 31,6 тис. (на 1,6% менше), птиці всіх видів – 3400,4 тис. голів (на 0,9% більше).
У господарствах населення утримувалося 41,6% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 58,9 %), 46,6% свиней, 90,2% овець і кіз та 93% птиці від загальної кількості в області.

БУДІВНИЦТВО

У 2016р. підприємства області виконали будівельних робіт на суму 638,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2016р. становив 100,9% проти 2015р. Будівництво будівель збільшилося на 9,8%, у т.ч. нежитлових будівель – на 48,8%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 24,6%, житлових будівель – на 17,5%.
Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 77,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,9% та 8,8% відповідно.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–листопаді 2016р. експорт товарів становив 371,4 млн.дол. США, імпорт – 444,7 млн.дол. США. Порівняно із січнем–листопадом 2015р. експорт зменшився на 25%, імпорт збільшився на 26,3%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 73,3 млн.дол. США (у січні–листопаді 2015р. позитивне – 143,4 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 129 країн світу (з них 28 країн ЄС).
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 107,5 млн.дол. США, або 29% від загального обсягу експорту товарів (у січні–листопаді 2015р. – 155,9 млн.дол. США, або 31,5%), та зменшився проти січня–листопада 2015р. на 48,4 млн.дол., або на 31,1%.
Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Польщі, Нідерландів, Італії, Іспанії та Франції. Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусі, Єгипту, Туреччини, Грузії, Молдови, Азербайджану та Китаю.
Порівняно із січнем–листопадом 2015р. збільшився експорт товарів до Грузії (на 34,8%), Білорусі (на 13%), Китаю (на 11,4%), Румунії (на 0,6%); зменшився – до Нідерландів (у 2,5 раза), Іспанії (у 2,1 раза), Єгипту (на 45,7%), Італії (на 39,9%), Туреччини (на 26,5%), Польщі (на 21,6%), Молдови, Республіки (на 17%), Російської Федерації (на 3,6%), Азербайджану (на 0,2%).
У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2015р. збільшилася частка готових харчових продуктів, паперу та картону, деревини та виробів із неї, насіння і плодів олійних рослин, взуття, текстильних матеріалів та текстильних виробів, молока та молочних продуктів. Натомість зменшилася частка зернових культур.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 172,8 млн.дол. США, або 38,9% загального обсягу (у січні–листопаді 2015р. – 138,6 млн.дол., або 39,4%), та збільшився проти січня–листопада 2015р. на 34,2 млн.дол., або на 24,6%.
Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі та Нідерландів.
Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Бразілії, Китаю, Туреччини та Індії.
Порівняно із січнем–листопадом 2015р. збільшилися поставки з Туреччини (в 1,8 раза), Німеччини (на 33,4%), Великої Британії (на 32,7%), Бразілії (на 31,2%), Італії (на 28,1%), Нідерландів (на 27,3%), Білорусі (на 21,1%), Китаю (на 13,6%), Російської Федерації (на 9,9%), Польщі (на 7,4%), Індії (на 1,2%).
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка готових харчових продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, котлів, машин. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, мінеральних продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у 2016р. становив 24094,4 млн.грн, що на 1,5% більше обсягу 2015р.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у 2016р. становив 9693,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,5% більше обсягу 2015р.

ТРАНСПОРТ

У 2016р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 727,1 млн.ткм, що на 56,1% більше від обсягу 2015р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 1460,4 тис.т вантажів, що на 34,1% більше, ніж у 2015р.
У 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 787,9 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 85,4 млн. пасажирів, що становить, відповідно, 97,2% та 98% від обсягу 2015р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 47,3 млн. пасажирів, що на 2,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,9%.
Міським електротранспортом перевезено 38,1 млн. пасажирів, що становить 98,5% рівня 2015р.
Послугами річкового транспорту у 2016р. скористалися 19,9 тис. пасажирів, що на 25,9% більше, ніж у 2015р.

Головне управління статистики
у Чернігівській області

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd