brr name

gerb ukr

Головна/Сервіси/Соціально-економічне становище/Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–квітні 2017 року

Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–квітні 2017 року

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Соціально-економічне становище
Бобровицького району

в січні–квітні 2017 року

Статистичний бюлетень

м.Чернігів
Головне управління статистики у Чернігівській області

адреса: вул. Гонча, 37, м.Чернігів, 14000
телефони: (0462) 676-423, факс (0462) 675-027
електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
веб-сайт: www.chernigivstat.gov.ua

Відповідальний за випуск Радченко О. М.

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
‰ – проміле
г – грам
га – гектар
грн – гривня
год – година
дал – декалітр
дол. США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат
кВт∙год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.год – людино-година
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс – місяць
млн – мільйон
млрд – мільярд
мм – міліметр
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
рр. – роки
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт – штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«з них», «у тому числі» – наведено не всі доданки загальної суми

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2017

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ

Фактично в січні– квітні 2017р. Темпи зростання (зниження), %
квітень 2017р. до січень– квітень 2017р.
до
січня– квітня
2016р. довідково:
січень– квітень 2016р. до січня– квітня
2015р.
березня
2017р. квітня
2016р.
Кількість наявного населення1, осіб 32713 99,42 x x x

Кількість народжених, осіб 773 x x 85,64 115,45

Кількість померлих, осіб 2153 x x 105,94 90,25

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника, грн 55573 х х 149,04 123,55

Заборгованість із виплати заробітної плати1 – усього, тис.грн 1275,8 100,0 х x x

Фінансові результати великих
та середніх підприємств до оподаткування6, тис.грн …7 x x x x

Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств, тис.грн 186835,78 x x 103,39 82,610

Капітальні інвестиції, тис.грн 1194223 x x x x

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

м'ясо (реалізація худоби та птиці
на забій у живій вазі), т 324 170,1 56,0 48,1 79,7

молоко, т 1048 107,2 65,6 70,6 112,4

Продовження
Фактично в січні– квітні 2017р. Темпи зростання (зниження), %
квітень 2017р. до січень– квітень 2017р.
до
січня– квітня
2016р. довідково:
січень– квітень 2016р. до січня– квітня
2015р.
березня
2017р. квітня
2016р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)3, тис.грн …7 х х х х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, м2 5013 x x 76,84 251,75

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн – x x x x

Вантажооборот, тис.ткм 2199,9 96,8 167,1 179,3 86,5

Пасажирооборот, тис.пас.км 3958,2 92,0 90,1 105,5 67,5
_____________
1 На 1 квітня.
2 До 1 січня 2017р.
3 Дані за січень–березень 2017р.
4 Січень–березень 2017р. у % до січня–березня 2016р.
5 Січень–березень 2016р. у % до січня–березня 2015р.
6 Дані за січень–вересень 2016р.
7 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.
8 Дані за 2016р.
9 2016р. у % до 2015р.
10 2015р. у % до 2014р.

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Чисельність населення (за оцінкою)
по містах та районах
на 1 квітня 2017 року1

(осіб)
Наявне населення Постійне населення

Чернігівська область 1029564 1021022
м.Чернігів 290833 285013
м.Ніжин 70827 70334
м.Н.-Сіверський (міськрада) 13480 13358
м.Прилуки 56010 55254
райони
Бахмацький 44407 43741
Бобровицький 32713 32524
Борзнянський 31266 31130
Варвинський 16013 15989
Городнянський 28133 28200
Ічнянський 31050 30889
Козелецький 44909 44927
Коропський 22938 22972
Корюківський 26719 26631
Куликівський 16723 16660
Менський 35753 35598
Ніжинський 27129 27346
Н.-Сіверський 13128 13211
Носівський 28938 28854
Прилуцький 35435 35531
Ріпкинський 26978 26929
Семенівський 17713 17679
Сновський 23437 23314
Сосницький 18417 18269
Срібнянський 11233 11192
Талалаївський 12828 12700
Чернігівський 52554 52777
______________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
по містах та районах
у січні–березні 2017 року1

Осіб

Чернігівська область –3848
м.Чернігів –808
м.Ніжин –251
м.Н.-Сіверський (міськрада) –33
м.Прилуки –260
райони
Бахмацький –176
Бобровицький –196
Борзнянський –140
Варвинський –68
Городнянський –93
Ічнянський –140
Козелецький –334
Коропський –137
Корюківський –120
Куликівський –103
Менський –168
Ніжинський –90
Н.-Сіверський –74
Носівський –142
Прилуцький –57
Ріпкинський –130
Семенівський –68
Сновський –114
Сосницький –85
Срібнянський –17
Талалаївський –87
Чернігівський 43
_____________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Природний рух населення
по містах та районах
у січні–березні 2017 року

(осіб)
Кількість живонароджених Кількість померлих Природний приріст, скорочення (–)

Чернігівська область 1849 5195 –3346
м.Чернігів 519 897 –378
м.Ніжин 143 246 –103
м.Н.-Сіверський (міськрада) 27 51 –24
м.Прилуки 98 251 –153
райони
Бахмацький 62 256 –194
Бобровицький 77 215 –138
Борзнянський 54 203 –149
Варвинський 27 83 –56
Городнянський 53 168 –115
Ічнянський 59 190 –131
Козелецький 76 322 –246
Коропський 30 149 –119
Корюківський 52 150 –98
Куликівський 32 119 –87
Менський 61 208 –147
Ніжинський 45 182 –137
Н.-Сіверський 23 105 –82
Носівський 46 162 –116
Прилуцький 69 216 –147
Ріпкинський 43 219 –176
Семенівський 27 106 –79
Сновський 42 141 –99
Сосницький 37 110 –73
Срібнянський 20 55 –35
Талалаївський 15 70 –55
Чернігівський 112 321 –209

Кількість померлих в області за окремими причинами смерті
в січні–березні 2017 року

Осіб У % до підсумку

Усього померлих 5195 100,0

у т.ч. від

хвороб системи кровообігу 4012 77,2

новоутворень 501 9,6

зовнішніх причин смерті 216 4,2

з них від

транспортних нещасних випадків 23 0,4

випадкових утоплень та занурень у воду 4 0,1

випадкових отруєнь та дії алкоголю 33 0,6

навмисних самоушкоджень 44 0,8

наслідків нападу з метою
вбивства чи нанесення
ушкодження 9 0,2

хвороб органів травлення 139 2,7

хвороб органів дихання 120 2,3

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці
по міських та районних центрах зайнятості
в січні–березні

(на кінець березня; осіб)
Кількість зареєстрованих безробітних Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантих посад) Навантаження
на одне вільне
робоче місце
(вакантну посаду)
2017р. 2016р. 2017р. 2016р. 2017р. 2016р.

Чернігівська область 13285 14776 1709 1607 8 9
м.Чернігів 3017 3412 652 510 5 7
райони
Бахмацький 722 731 81 83 9 9
Борзнянський 349 453 43 31 8 15
Варвинський 352 336 16 39 22 9
Городнянський 604 803 50 44 12 18
Ічнянський 468 483 43 44 11 11
Козелецький 422 532 25 40 17 13
Коропський 210 203 22 25 10 8
Корюківський 419 603 16 13 26 46
Куликівський 333 329 24 47 14 7
Менський 582 649 29 46 20 14
Ніжинський1 1165 1145 157 135 7 8
Н.-Сіверський 402 387 32 28 13 14
Носівський2 566 651 78 76 7 17
Прилуцький1 1166 1456 217 200 5 7
Ріпкинський 234 293 7 9 33 33
Семенівський 375 377 16 44 23 9
Сновський 455 410 19 34 24 12
Сосницький 428 399 23 34 19 12
Срібнянський3 397 470 58 80 7 13
Чернігівський 619 654 101 45 6 15
_____________
1 У цій та наступній таблиці дані наведено по міськрайонному центру зайнятості (стор. 10).
2 У цій та наступниій таблиці включаючи Бобровицький район (стор. 10).
3 У цій та наступній таблиці включаючи Талалаївський район (стор. 10).

Примітка. У цій та наступній таблиці дані наведено за інформацією державної служби зайнятості (стор. 10).
Тривалість зареєстрованого безробіття
по міських та районних центрах зайнятості
в січні–березні 2017 року

(на кінець березня 2017р.)
Кількість зареєстро-ваних безро-бітних – усього,
осіб У т.ч. за тривалістю безробіття Середня трива-лість безро-біття, місяців1
до 1 місяця від 1 до 3 місяців від 3
до 6 місяців від 6
до 9 місяців від 9
до 12 місяців 12
місяців
і більше

Чернігівська область 13285 1615 4041 4121 2041 1110 357 4,5
м.Чернігів 3017 475 933 784 536 230 59 4,3
райони
Бахмацький 722 88 255 200 124 51 4 4,1
Борзнянський 349 50 88 111 55 36 9 4,7
Варвинський 352 27 113 106 47 40 19 5,0
Городнянський 604 75 160 191 89 54 35 5,0
Ічнянський 468 38 196 116 62 50 6 4,4
Козелецький 422 54 116 127 74 33 18 4,7
Коропський 210 25 72 68 22 17 6 4,3
Корюківський 419 47 94 149 62 52 15 5,1
Куликівський 333 26 65 117 86 25 14 5,4
Менський 582 41 196 234 64 37 10 4,3
Ніжинський2 1165 155 380 379 177 65 9 4,1
Н.-Сіверський 402 48 123 129 38 35 29 5,2
Носівський3 566 66 137 220 83 48 12 4,7
Прилуцький2 1166 147 423 375 130 73 18 4,0
Ріпкинський 234 28 58 89 40 19 – 4,4
Семенівський 375 38 118 130 54 32 3 4,3
Сновський 455 36 99 147 89 51 33 5,7
Сосницький 428 52 124 117 63 64 8 4,9
Срібнянський4 397 30 99 136 59 43 30 5,6
Чернігівський 619 69 192 196 87 55 20 4,6
______________
1 Середня тривалість безробіття розрахована по більш детальному інтервальному ряду.
2 Див. першу виноску на стор. 9.
3 Див. другу виноску на стор. 9.
4 Див. третю виноску на стор. 9.

Середньооблікова кількість штатних працівників
по містах та районах
у I кварталі 2017 року

Усього
осіб у % до підсумку

Чернігівська область 184777 100,0
м.Чернігів 72884 39,4
м.Ніжин 13124 7,1
м.Н.-Сіверський 2592 1,4
м.Прилуки 12935 7,0
райони
Бахмацький 6630 3,6
Бобровицький 5415 2,9
Борзнянський 4154 2,3
Варвинський 5145 2,8
Городнянський 3454 1,9
Ічнянський 5360 2,9
Козелецький 6752 3,7
Коропський 2577 1,4
Корюківський 5252 2,8
Куликівський 2150 1,2
Менський 4259 2,3
Ніжинський 2226 1,2
Н.-Сіверський 1005 0,5
Носівський 3399 1,8
Прилуцький 4445 2,4
Ріпкинський 3501 1,9
Семенівський 2811 1,5
Сновський 3078 1,7
Сосницький 2430 1,3
Срібнянський 2148 1,2
Талалаївський 2026 1,1
Чернігівський 5025 2,7
______________
Примітка. У цій та наступній таблиці з питань статистики праці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб (стор. 12).

Рух кадрів по містах та районах
у I кварталі 2017 року

Прийнято,
осіб Вибуло, осіб У % до середньооблікової кількості штатних працівників
прийнято вибуло

Чернігівська область 13717 13794 7,4 7,5
м.Чернігів 4153 4406 5,7 6,0
м.Ніжин 655 773 5,0 5,9
м.Н.-Сіверський 162 153 6,2 5,9
м.Прилуки 729 648 5,6 5,0
райони
Бахмацький 436 610 6,6 9,2
Бобровицький 861 309 15,9 5,7
Борзнянський 183 230 4,4 5,5
Варвинський 243 356 4,7 6,9
Городнянський 164 221 4,7 6,4
Ічнянський 334 502 6,2 9,4
Козелецький 390 643 5,8 9,5
Коропський 731 613 28,4 23,8
Корюківський 785 787 14,9 15,0
Куликівський 147 112 6,8 5,2
Менський 268 296 6,3 6,9
Ніжинський 349 226 15,7 10,2
Н.-Сіверський 68 71 6,8 7,1
Носівський 1275 1440 37,5 42,4
Прилуцький 296 286 6,7 6,4
Ріпкинський 208 109 5,9 3,1
Семенівський 143 131 5,1 4,7
Сновський 169 104 5,5 3,4
Сосницький 81 133 3,3 5,5
Срібнянський 153 76 7,1 3,5
Талалаївський 145 64 7,2 3,2
Чернігівський 589 495 11,7 9,9

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників області
за видами економічної діяльності
в I кварталі 2017 року

Нараховано в середньому працівнику
за місяць за відпрацьовану годину, грн
грн у % до
I кварталу 2016р. середнього рівня по економіці

Усього 4991 139,5 100,0 35,24
Сільське господарство, лісове госпо-дарство та рибне господарство 5550 140,1 111,2 40,50
у т.ч. сільське господарство 5261 151,8 105,4 38,77
Промисловість 5626 119,0 112,7 39,35
Будівництво 4334 143,4 86,8 33,83
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 4247 122,2 85,1 28,84
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 4915 141,3 98,5 36,25
транспорт 5786 161,5 115,9 40,35
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 5719 134,4 114,6 39,89
поштова та кур'єрська діяльність 2565 133,3 51,4 22,59
Тимчасове розміщування й організація харчування 3558 147,1 71,3 25,78
Інформація та телекомунікації 5691 110,4 114,0 37,94
Фінансова та страхова діяльність 6214 132,0 124,5 42,89
Операції з нерухомим майном 3556 139,8 71,2 24,46
Професійна, наукова та технічна діяльність 4234 141,4 84,8 30,98
у т.ч. наукові дослідження та розробки 4828 184,9 96,7 36,15
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4006 137,2 80,3 28,02
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 5897 148,5 118,2 39,45
Освіта 4934 161,2 98,9 35,63
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 4045 152,8 81,0 27,63
у т.ч. охорона здоров'я 4131 154,3 82,8 28,27
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3822 152,0 76,6 28,02
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 3702 150,2 74,2 27,40
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 4593 159,8 92,0 30,69
Надання інших видів послуг 3457 137,6 69,3 27,44

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань статистики праці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб (стор. 14, 15).
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
по містах та районах
у I кварталі 2017 року

Нараховано в середньому працівнику
грн у % до
середнього рівня по регіону

Чернігівська область 4991 100,0
м.Чернігів 4923 98,6
м.Ніжин 4696 94,1
м.Н.-Сіверський 5000 100,2
м.Прилуки 5818 116,6
райони
Бахмацький 4926 98,7
Бобровицький 5557 111,3
Борзнянський 4211 84,4
Варвинський 7109 142,4
Городнянський 4655 93,3
Ічнянський 4614 92,4
Козелецький 5123 102,6
Коропський 4032 80,8
Корюківський 5353 107,3
Куликівський 4069 81,5
Менський 4385 87,9
Ніжинський 4418 88,5
Н.-Сіверський 4637 92,9
Носівський 5435 108,9
Прилуцький 5251 105,2
Ріпкинський 5352 107,2
Семенівський 4537 90,9
Сновський
4450 89,2
Сосницький 3868 77,5
Срібнянський 4321 86,6
Талалаївський 4964 99,5
Чернігівський 5019 100,6

Заробітна плата штатних працівників області
за видами економічної діяльності
за березень 2017 року

Нараховано в середньому працівнику
за
березень, грн у % до за
відпра-цьовану годину,
грн
лютого 2017р. березня 2016р. серед-нього рівня по економіці

Усього 5358 110,4 138,0 100,0 35,13
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6536 131,9 139,9 122,0 42,46
у т.ч. сільське господарство 6052 129,9 152,4 112,9 39,42
Промисловість 5919 105,0 109,1 110,5 38,43
Будівництво 4709 113,3 151,1 87,9 30,76
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 4391 105,7 116,5 81,9 27,97
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5721 128,9 161,0 106,8 39,51
транспорт 7131 148,1 194,3 133,1 46,72
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 6657 125,9 154,0 124,2 43,40
поштова та кур'єрська діяльність 2535 96,9 126,6 47,3 20,84
Тимчасове розміщування й організація харчування 3733 106,1 144,9 69,7 25,76
Інформація та телекомунікації 5795 99,3 106,3 108,1 36,61
Фінансова та страхова діяльність 6546 109,0 135,3 122,2 42,68
Операції з нерухомим майном 3677 103,2 152,6 68,6 23,23
Професійна, наукова та технічна діяльність 4485 104,8 137,9 83,7 30,42
у т.ч. наукові дослідження та розробки 5540 113,7 197,7 103,4 37,38
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4159 104,0 137,4 77,6 27,51
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 6455 110,3 148,8 120,5 40,77
Освіта 5087 103,8 165,9 94,9 34,44
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 4114 102,2 153,9 76,8 26,41
у т.ч. охорона здоров'я 4199 101,9 155,2 78,4 26,98
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3921 101,6 155,1 73,2 27,12
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 3752 99,3 151,0 70,0 26,08
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 4859 107,3 166,0 90,7 31,00
Надання інших видів послуг 3649 108,2 135,1 68,1 26,82
Заборгованість із виплати заробітної плати в області
за видами економічної діяльності
на 1 квітня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Усього 11667,6 7252,4 62,2 2456,9 21,0 1958,3 16,8
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,1 – – 271,1 100,0 – –
у т.ч. сільське господарство 271,1 – – 271,1 100,0 – –
Промисловість 6553,1 4998,8 76,3 1552,6 23,7 1,7 0,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – – – –
Переробна промисловість 6553,1 4998,8 76,3 1552,6 23,7 1,7 0,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – – – – – – –
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами – – – – – – –
Будівництво 2602,9 719,9 27,7 160,2 6,1 1722,8 66,2
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 473,0 – – 473,0 100,0 – –
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 399,6 399,6 100,0 – – – –
Тимчасове розміщування й організація харчування 174,0 174,0 100,0 – – – –
Інформація та телекомунікації 6,9 6,9 100,0 – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 – – – – 233,8 100,0
Операції з нерухомим майном 130,2 130,2 100,0 – – – –
Професійна, наукова та технічна діяльність 776,4 776,4 100,0 – – – –
у т.ч. наукові дослідження та розробки 500,3 500,3 100,0 – – – –
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 46,6 46,6 100,0 – – – –
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – – – – – – –
Освіта – – – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – – – – – – –
у т.ч. охорона здоров'я – – – – – – –

Продовження
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – – – –
______________
1 У цій та наступній таблиці – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (стор. 18).

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати дані
наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників (стор. 18–21).

Заборгованість із виплати заробітної плати
по містах та районах
на 1 квітня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми

Чернігівська область 11667,6 7252,4 62,2 2456,9 21,0 1958,3 16,8
м.Чернігів 8310,3 5718,8 68,8 633,2 7,6 1958,3 23,6
м.Ніжин 983,7 896,9 91,2 86,8 8,8 – –
м.Н.-Сіверський 190,0 – – 190,0 100,0 – –
м.Прилуки 551,4 551,4 100,0 – – – –
райони
Бахмацький – – – – – – –
Бобровицький 1275,8 – – 1275,8 100,0 – –
Борзнянський – – – – – – –
Варвинський – – – – – – –
Городнянський – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – –
Козелецький – – – – – – –
Коропський – – – – – – –
Корюківський – – – – – – –
Куликівський – – – – – – –
Менський 271,1 – – 271,1 100,0 – –
Ніжинський – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – –
Носівський – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – –
Ріпкинський 85,3 85,3 100,0 – – – –
Семенівський – – – – – – –
Сновський – – – – – – –
Сосницький – – – – – – –
Срібнянський – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – –
Чернігівський – – – – – – –

1 Див. виноску на стор. 17.

Темпи зміни суми заборгованості з виплати
заробітної плати в області за видами економічної діяльності
на 1 квітня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-тура боргу, %
тис.грн у % до
суми заборгованості на фонду оплати праці за березень 2017р.
1 березня 2017р. 1 січня 2017р.

Усього 11667,6 103,8 85,2 1,1 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,1 100,0 112,0 0,1 2,3
у т.ч. сільське господарство 271,1 100,0 112,0 0,2 2,3
Промисловість 6553,1 106,0 83,8 2,9 56,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – –
Переробна промисловість 6553,1 106,0 86,3 4,4 56,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – – – – –
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами – – – – –
Будівництво 2602,9 101,1 78,5 22,1 22,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 473,0 113,6 113,6 1,0 4,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 399,6 99,4 85,2 0,6 3,4
Тимчасове розміщування й організація харчування 174,0 98,9 96,7 2,6 1,5
Інформація та телекомунікації 6,9 х х 0,1 0,1
Фінансова та страхова діяльність 233,8 100,0 100,0 1,0 2,0
Операції з нерухомим майном 130,2 53,9 54,7 2,7 1,1
Професійна, наукова та технічна діяльність 776,4 109,7 106,2 6,4 6,7
у т.ч. наукові дослідження та розробки 500,3 100,0 96,1 28,8 4,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 46,6 158,0 90,0 0,4 0,4
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – – – – –
Освіта – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – – – – –
у т.ч. охорона здоров'я – – – – –
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – –
Темпи зміни суми заборгованості з виплати
заробітної плати по містах та районах
на 1 квітня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Структура боргу, %
тис.грн у % до суми заборгованості на
1 березня
2017р. 1 січня
2017р.

Чернігівська область 11667,6 103,8 85,2 100,0
м.Чернігів 8310,3 108,3 95,0 71,3
м.Ніжин 983,7 105,5 37,8 8,4
м.Н.-Сіверський 190,0 100,0 100,0 1,6
м.Прилуки 551,4 99,9 84,8 4,7
райони
Бахмацький – – – –
Бобровицький 1275,8 100,0 113,2 11,0
Борзнянський – – – –
Варвинський – – – –
Городнянський – – – –
Ічнянський – – – –
Козелецький – – – –
Коропський – – – –
Корюківський – – – –
Куликівський – – – –
Менський 271,1 100,0 112,0 2,3
Ніжинський – – – –
Н.-Сіверський – – – –
Носівський – – – –
Прилуцький – – – –
Ріпкинський 85,3 111,1 94,4 0,7
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький – – – –
Срібнянський – – – –
Талалаївський – – – –
Чернігівський – – – –

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
економічно активних підприємств (установ, організацій)
по містах та районах
на 1 квітня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-
тура
боргу,
%
усього у т.ч. нарахованої за
тис.
грн у % до суми
заборгованості на січень–лютий
2017р. попередні
роки

1
березня
2017р. 1
січня 2017р. тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності

Чернігівська область 7252,4 108,5 96,1 4216,5 58,1 3035,9 41,9 100,0
м.Чернігів 5718,8 111,6 98,1 3491,1 61,0 2227,7 39,0 78,8
м.Ніжин 896,9 96,2 94,7 402,3 44,9 494,6 55,1 12,4
м.Н.-Сіверський – – – – – – – –
м.Прилуки 551,4 99,9 84,8 308,2 55,9 243,2 44,1 7,6
райони
Бахмацький – – – – – – – –
Бобровицький – – – – – – – –
Борзнянський – – – – – – – –
Варвинський – – – – – – – –
Городнянський – – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – – –
Козелецький – – – – – – – –
Коропський – – – – – – – –
Корюківський – – – – – – – –
Куликівський – – – – – – – –
Менський – – – – – – – –
Ніжинський – – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – – –
Носівський – – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – – –
Ріпкинський 85,3 111,1 94,4 14,9 17,5 70,4 82,5 1,2
Семенівський – – – – – – – –
Сновський – – – – – – – –
Сосницький – – – – – – – –
Срібнянський – – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – – –
Чернігівський – – – – – – – –

ОСВІТА ТА КУЛЬТУРА

Дошкільні навчальні заклади по містах та районах
на кінець 2016 року

Кількість закладів, од У них місць,
од Кількість
дітей у закладах, осіб

Чернігівська область 446 27193 31077
м.Чернігів 57 9503 11692
м.Ніжин 14 1154 2408
м.Н.-Сіверський 3 298 351
м.Прилуки 15 2101 2410
райони
Бахмацький 25 953 1086
Бобровицький 21 875 955
Борзнянський 19 703 716
Варвинський 15 605 588
Городнянський 15 524 651
Ічнянський 24 923 861
Козелецький 24 1020 1166
Коропський 15 603 464
Корюківський 10 662 680
Куликівський 13 551 406
Менський 20 735 1019
Ніжинський 15 608 484
Н.-Сіверський 10 219 199
Носівський 15 596 761
Прилуцький 25 843 743
Ріпкинський 8 550 446
Семенівський 12 506 478
Сновський 12 660 619
Сосницький 11 400 426
Срібнянський 9 287 241
Талалаївський 10 305 290
Чернігівський 29 1009 937

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

Кількість облікованих кримінальних правопорушень в області
за окремими видами в січні–квітні 2017 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–квітень 2017р.1 Січень–квітень 2016р.2 Січень–квітень
2017р.
у % до
січня–квітня 2016р.

Усього обліковано кримінальних правопорушень 6384 6763 94,4

із загальної кількості

тяжких та особливо тяжких 2171 2736 79,3
очевидне умисне вбивство (та замах) 14 18 77,8
умисне тяжке тілесне ушкодження3 17 19 89,5
зґвалтування (та замах) 1 – х
крадіжка 3313 3714 89,2
грабіж 83 125 66,4
розбій 14 25 56,0
вимагання 5 4 125,0
шахрайство4 437 414 105,6
привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем 77 120 64,2
незаконний обіг зброї5 85 93 91,4
порушення правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними
засобами 91 91 100,0
незаконне заволодіння транспортним
засобом 45 58 77,6
хуліганство 14 23 60,9
втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність 1 8 12,5

______________
1 Кримінальні правопорушення, обліковані органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки.
2 Кримінальні правопорушення, обліковані органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки.
3 У показник включено ст.ст. 121, 123, 124 КК України.
4 У показник включено ст. 190 та 222 КК України.
5 У показник включено ст. 262 та ст. 263 КК України.

ПОСЛУГИ

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг
по містах та районах
у I кварталі 2017 року

Обсяг реалізованих послуг
(у ринкових цінах, тис.грн) Частка послуг, реалізованих населенню
у загальному
обсязі, %
усього у тому числі
населенню
Чернігівська область 964164,6 392894,8 40,7
м.Чернігів 711676,7 341628,3 48,0
м.Ніжин 73092,2 20552,1 28,1
м.Н.-Сіверський 5987,6 1417,6 23,7
м.Прилуки 48017,5 9118,1 19,0
райони
Бахмацький 10934,9 1621,1 14,8
Бобровицький 9296,6 1663,4 17,9
Борзнянський 6197,3 761,2 12,3
Варвинський 3545,9 264,9 7,5
Городнянський 2616,3 1385,2 52,9
Ічнянський 5429,9 2306,2 42,5
Козелецький 17945,5 1369,3 7,6
Коропський 1380,5 306,3 22,2
Корюківський 6848,6 1828,7 26,7
Куликівський 4773,1 321,8 6,7
Менський 3638,2 665,6 18,3
Ніжинський 12,5 12,5 100,0
Н.-Сіверський – – –
Носівський 2648,8 843,9 31,9
Прилуцький 15041,0 284,3 1,9
Ріпкинський 1084,6 644,2 59,4
Семенівський 2686,9 537,0 20,0
Сновський 15958,5 428,0 2,7
Сосницький 517,0 420,5 81,3
Срібнянський 252,0 115,9 46,0
Талалаївський 422,0 326,9 77,5
Чернігівський 14160,5 4071,8 28,8

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Роздрібний товарооборот області
в січні–квітні 2017 року

Січень–квітень
2017р. Квітень
2017р.

Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 4686,8
х

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
(у порівнянних цінах), %

до січня–квітня 2016р. 101,4 108,4
до березня 2017р. х 101,5
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн 3053,3 838,7

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту
(у порівнянних цінах), %
до січня–квітня 2016р. 101,1 108,1
до березня 2017р. х 101,5
____________
1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

Роздрібний товарооборот підприємств,
які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі1,
по містах та районах
у 2016 році

Тис.грн У % до
підсумку На одну особу,
грн Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств2
у 2016р. до 2015р., %
Чернігівська область 9955378,5 100,0 9579,8 102,5

м.Чернігів 5742942,9 57,7 19607,2 102,7
м.Ніжин 706296,6 7,1 9892,1 105,1
м.Н.-Сіверський 140105,7 1,4 10301,9 104,3
м.Прилуки 767198,5 7,7 13530,8 133,0
райони
Бахмацький 154340,2 1,6 3437,4 95,1
Бобровицький 186835,7 1,9 5627,6 103,3
Борзнянський 82812,8 0,8 2620,7 94,6
Варвинський 33824,0 0,3 2087,9 94,4
Городнянський 85515,2 0,9 3011,1 82,3
Ічнянський 74718,6 0,8 2379,6 105,3
Козелецький 342100,3 3,4 7485,8 100,4
Коропський 58544,1 0,6 2512,6 95,8
Корюківський 173898,9 1,7 6440,7 105,4
Куликівський 35165,6 0,4 2068,6 111,9
Менський 90855,3 0,9 2509,8 92,0
Ніжинський 94306,4 1,0 3441,8 79,1
Н.-Сіверський 8234,4 0,1 619,1 73,5
Носівський 101497,7 1,0 3464,1 107,4
Прилуцький 60464,3 0,6 1703,2 89,1
Ріпкинський 110002,8 1,1 4029,4 97,6
Семенівський 40685,0 0,4 2272,9 102,9
Сновський 112828,8 1,1 4740,7 100,0
Сосницький 42536,1 0,4 2274,7 93,6
Срібнянський 11776,1 0,1 1042,1 145,4
Талалаївський 29205,1 0,3 2246,5 104,0
Чернігівський 668687,4 6,7 12810,1 87,9
____________
1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції в області за видами активів
у січні–березні 2017 року

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн у % до
загального обсягу
Усього 1001288 100,0
інвестиції у матеріальні активи 928719 92,8
житлові будівлі 90201 9,0
нежитлові будівлі 82599 8,3
інженерні споруди 28294 2,8
машини, обладнання та інвентар 491273 49,1
транспортні засоби 173620 17,3
земля 4903 0,5
довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва 41656 4,2
інші матеріальні активи 16173 1,6
інвестиції у нематеріальні активи 72569 7,2
з них
програмне забезпечення та бази даних 71678 7,2
права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо 269 0,0

Капітальні інвестиції по містах та районах
у січні–березні 2017 року

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн у % до загального обсягу на 1 особу, грн

Чернігівська область 1001288 100,0 971,5
м.Чернігів 180764 18,1 629,7
м.Ніжин 17161 1,7 241,9
м.Н.-Сіверський 21231 2,1 1577,3
м.Прилуки 115982 11,6 2073,1
райони
Бахмацький 92645 9,3 2095,7
Бобровицький 119422 11,9 3621,9
Борзнянський 7883 0,8 250,2
Варвинський 14785 1,5 913,7
Городнянський 16825 1,7 591,9
Ічнянський 36688 3,7 1173,9
Козелецький 27460 2,8 600,4
Коропський 4304 0,4 184,3
Корюківський 66836 6,7 2484,7
Куликівський 13432 1,4 794,7
Менський 21446 2,1 594,2
Ніжинський 12968 1,3 468,8
Н.-Сіверський 2407 0,2 180,2
Носівський 9431 0,9 323,2
Прилуцький 78279 7,8 2197,1
Ріпкинський 6935 0,7 254,4
Семенівський 11123 1,1 623,4
Сновський 8271 0,8 350,0
Сосницький 4186 0,4 226,1
Срібнянський 30351 3,0 2696,7
Талалаївський 18123 1,8 1402,6
Чернігівський 62350 6,2 1188,5

Капітальні інвестиції в області за джерелами фінансування
в січні–березні 2017 року

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн у % до
загального обсягу
Усього 1001288 100,0
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету 9295 0,9
коштів місцевих бюджетів 23634 2,4
власних коштів підприємств та
організацій 827298 82,6
кредитів банків та інших позик 79950 8,0
коштів іноземних інвесторів – –
коштів населення на будівництво
житла 58219 5,8
інших джерел фінансування 2892 0,3

Капітальні інвестиції в області за видами економічної діяльності
в січні–березні 2017 року

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн у % до
загального
обсягу
Усього 1001288 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 546408 54,6
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 538398 53,8
Лісове господарство та лісозаготівлі …1 …1
Рибне господарство …1 …1
Промисловість 268528 26,8
Будівництво 105854 10,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 25919 2,6
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 2241 0,2
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 20325 2,0
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 3353 0,3

Продовження
Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн у % до
загального
обсягу
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 13405 1,3
Наземний і трубопровідний транспорт 4985 0,5
Водний транспорт – –
Авіаційний транспорт – –
Складське господарство та допоміжна
діяльність у сфері транспорту 8420 0,8
Поштова та кур'єрська діяльність – –
Тимчасове розміщування й організація харчування 1046 0,1
Тимчасове розміщування 179 0,0
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 867 0,1
Інформація та телекомунікації 1308 0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення 224 0,0
Телекомунікації (електрозв'язок) 740 0,1
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 344 0,0
Фінансова та страхова діяльність 1168 0,1
Операції з нерухомим майном 2851 0,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 1696 0,2
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 447 0,0
Наукові дослідження та розробки 184 0,0
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність 1065 0,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6133 0,6
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 19800 2,0
Освіта 2199 0,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 4329 0,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 467 0,1
Надання інших видів послуг 177 0,0
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекси сільськогосподарської продукції в області
в січні–квітні 2017 року

(%)
Січень–
квітень 2017р.
до січня–квітня 2016р. Довідково:
січень–
березень 2017р.
до січня–березня 2016р. січень–
квітень 2016р.
до січня–квітня 2015р.

Продукція сільського господарства
Господарства усіх категорій 97,9 98,9 100,8
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 98,7 100,6 104,6
господарства населення 97,2 97,0 97,4

Виробництво основних видів продукції тваринництва
в сільськогосподарських підприємствах1 за районами
в січні–квітні 2017 року

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі) Молоко Яйця
т у % до
січня–квітня 2016р. т у % до
січня–квітня 2016р. тис.шт у % до
січня–квітня 2016р.

Чернігівська область 9013 102,1 75139 102,9 16660,0 16588,4
райони
Бахмацький 2572 114,4 11766 107,5 ...2 ...2
Бобровицький 324 48,1 1048 70,6 – –
Борзнянський 507 135,0 3765 88,9 – –
Варвинський 1039 125,4 2646 121,0 – –
Городнянський 226 103,5 4048 110,9 ...2 ...2
Ічнянський 565 110,8 12861 102,1 – –
Козелецький 413 107,7 1593 96,3 ...2 ...2
Коропський 172 157,2 3792 117,1 – –
Корюківський 123 69,3 2036 101,2 – –
Куликівський 552 109,7 1991 73,4 – –
Менський 333 97,5 3426 115,2 – –
Ніжинський 159 86,4 1416 77,9 – –
Н.-Сіверський3 130 169,6 1318 91,7 – –
Носівський 222 39,9 3098 101,6 ...2 ...2
Прилуцький 976 105,5 3884 104,4 – –
Ріпкинський 185 158,2 3351 113,6 – –
Семенівський 94 110,9 2994 100,2 – –
Сновський 13 50,8 603 84,2 ...2 ...2
Сосницький 20 45,2 551 116,1 – –
Срібнянський 76 113,8 2944 121,0 – –
Талалаївський 105 59,0 3124 101,8 – –
Чернігівський 207 105,3 2884 107,2 – –
____________
1 У цій та наступній таблиці – крім малих сільськогосподарських підприємств (стор. 33).
2 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України ”Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації
(стор. 33, 34).
3 У цій та наступній таблиці дані по м.Н.-Сіверському включено до показників по району
(стор. 33).

Кількість сільськогосподарських тварин
у сільськогосподарських підприємствах1 за районами
на 1 травня 2017 року

Велика рогата худоба Свині Птиця свійська
усього у т.ч. корови голів у % до 1 травня 2016р. тис. голів у % до 1 травня 2016р.
голів у % до 1 травня 2016р. голів у % до 1 травня 2016р.

Чернігівська область 119341 91,7 46949 93,1 89848 89,7 246,9 59,8
райони
Бахмацький 15765 93,0 5294 98,2 32908 103,1 ...2 ...2
Бобровицький 2171 72,2 843 71,9 7165 70,6 – –
Борзнянський 10004 85,0 4276 85,6 683 88,6 – –
Варвинський 2857 94,5 1327 95,5 12755 92,9 – –
Городнянський 6802 98,7 2687 95,2 – – ...2 ...2
Ічнянський 11581 93,7 5322 93,6 2403 68,4 ...2 ...2
Козелецький 4281 102,1 1332 94,8 3992 82,9 ...2 ...2
Коропський 5455 98,6 2122 104,7 787 223,6 – –
Корюківський 4067 92,3 1463 105,6 149 125,2 – –
Куликівський 7675 88,2 1720 69,5 7784 106,5 – –
Менський 5182 98,8 2126 105,8 2259 158,0 – –
Ніжинський 1579 34,7 824 47,2 1021 110,4 – –
Н.-Сіверський3 3625 90,4 1570 92,5 55 35,7 – –
Носівський 6918 95,9 2223 87,2 1713 80,5 ...2 ...2
Прилуцький 5081 91,6 1930 96,3 13966 69,5 ...2 ...2
Ріпкинський 4572 89,9 2388 100,8 401 64,0 – –
Семенівський 5106 102,1 2212 103,1 – – – –
Сновський 1317 93,1 629 84,3 – – ...2 ...2
Сосницький 1181 115,3 322 137,0 – – – –
Срібнянський 4785 111,4 2240 105,3 692 105,3 – –
Талалаївський 3510 94,0 1749 99,0 168 32,7 – –
Чернігівський 5827 93,9 2350 102,1 947 93,9 – –
___________
1 Див. першу виноску на стор. 32.
2 Див. другу виноску на стор. 32.
3 Див. третю виноску на стор. 32.

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику
за містами та районами1
на 1 травня 2017 року

Культури зернові та зернобобові Соняшник
т у % до
1 травня 2016р. т у % до
1 травня 2016р.

Чернігівська область 776345,8 189,2 73857,8 274,5
м.Чернігів 6419,5 79,9 2961,1 x
м.Ніжин 13840,5 108,1 …2 x
м.Н.-Сіверський …2 …2 – –
м.Прилуки …2 …2 …2 x
райони
Бахмацький 89939,3 322,6 7711,4 203,3
Бобровицький 242551,0 151,1 441,8 63,3
Борзнянський 42957,9 189,6 9463,8 629,2
Варвинський 27695,1 247,0 1191,6 122,8
Городнянський 19969,6 152,9 1328,7 70,7
Ічнянський 69682,3 204,7 4179,8 176,6
Козелецький 7717,9 278,1 1234,4 55,5
Коропський 11145,4 104,9 90,6 47,3
Корюківський 1535,5 98,9 – –
Куликівський 13113,2 102,1 4030,7 351,2
Менський 19557,0 193,5 998,9 44,9
Ніжинський 9086,2 94,1 2161,3 193,1
Н.-Сіверський 2246,5 155,1 1894,9 225,6
Носівський 21204,8 183,0 626,6 47,3
Прилуцький 108066,6 399,5 17901,5 390,8
Ріпкинський 2179,2 145,5 32,9 219,3
Семенівський 5748,0 80,3 2823,7 1012,1
Сновський 5573,3 567,8 51,7 5744,4
Сосницький 7147,2 1865,6 41,2 х
Срібнянський 9928,8 1053,7 …2 …2
Талалаївський 18263,5 281,8 9090,5 766,5
Чернігівський 13652,7 116,4 3682,4 736,8
____________
1 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися
зберіганням і переробкою культур зернових і зернобобових та соняшнику.
2 Див. другу виноску на стор. 32.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції в області
за основними видами діяльності
в січні–квітні 2017 року
(відсотків)
Квітень 2017р.
до
березня 2017р. Квітень 2017р.
до
квітня
2016р. Січень–
квітень
2017р.
до січня–
квітня 2016р.

Промисловість 98,5 94,5 94,1
Добувна та переробна промисловість 101,2 95,0 94,2
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 109,5 96,8 86,6
Переробна промисловість 99,4 94,6 96,1
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 103,8 89,0 89,2
текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів 64,4 87,9 110,3
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 90,3 105,9 105,9
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення …1 …1 …1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 118,3 164,8 219,7
виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції 120,4 99,5 105,3
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 112,2 143,9 117,7
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 99,5 107,8 109,1
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря 84,7 91,2 93,3
_____________
1 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації (стор. 36, 37, 40).

Обсяг реалізованої промислової продукції в області
за основними видами діяльності
в січні–березні 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн у %
до всієї реалізованої продукції
Промисловість 5771331,6 100,0
Добувна та переробна промисловість 4000138,6 69,3
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 290590,4 5,0
Переробна промисловість 3709548,2 64,3
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 2033378,7 35,2
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів 224269,3 3,9
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 395140,9 6,8
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення ...1 ...1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 65291,5 1,1
виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції 144207,2 2,5
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 79519,3 1,4
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 574781,3 10,0
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря 1693648,1 29,4
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами 77544,9 1,3

1 Див. виноску на стор. 35.
Примітка. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом (за однорідними продуктами).

Обсяг реалізованої промислової продукції
по містах та районах
у січні–березні 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї
реалізованої
продукції

Чернігівська область 5771331,6 100,0
м.Чернігів 2821638,2 48,9
м.Ніжин 373294,4 6,5
м.Н.-Сіверський 86623,9 1,5
м.Прилуки 1132200,5 19,6
райони
Бахмацький 3343,1 0,1
Бобровицький …1 …1
Борзнянський 8884,7 0,2
Варвинський 119854,0 2,1
Городнянський 26592,1 0,5
Ічнянський 236057,7 4,1
Козелецький 98261,1 1,7
Коропський 18387,3 0,3
Корюківський 252724,8 4,4
Куликівський …1 …1
Менський 112654,4 2,0
Ніжинський …1 …1
Н.-Сіверський …1 …1
Носівський 24327,5 0,4
Прилуцький 258760,4 4,5
Ріпкинський 32451,2 0,6
Семенівський 26048,6 0,5
Сновський 28259,5 0,5
Сосницький 27644,5 0,5
Срібнянський – –
Талалаївський – –
Чернігівський 27596,8 0,5

1 Див. виноску на стор. 35.
Примітка. Короткострокові дані щодо обсягів реалізованої промислової продукції розроблено на підставі ф.№1-ПЕ (місячна).

Виробництво основних видів промислової продукції в області
та її залишки на складах підприємств-виробників
у січні–квітні 2017 року1

Вироблено
в січні–квітні
2017р. Січень–квітень 2017р. до
січня–квітня 2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 травня 2017р.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Нафта сира, включаючи газовий …2 …2 х
конденсат, тис.т
Газ природний скраплений або в
газоподібному стані, млн.м3 …2 …2 х

Переробна промисловість

М’ясо великої рогатої худоби свіже
чи охолоджене, т 1139 161,3 47
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 780 91,1 7
М’ясо великої рогатої худоби заморожене, т …2 …2 …2
М’ясо свійської птиці свіже
чи охолоджене, т – – –
Вироби ковбасні, т 406 92,3 4
Оселедці солоні, т 44 146,7 –
Риба, у т.ч. філе, копчена, т 38 73,1 1
Суміші соків фруктових та овочевих, т …2 …2 …2
Овочі консервовані натуральні, т …2 …2 …2
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти
фруктові чи горіхові, т …2 …2 …2
Олія соняшникова нерафінована та її
фракції (крім хімічно модифікованих), т 4513 52,8 7
Молоко рідке оброблене (пастеризоване,
стерилізоване, гомогенізоване, топлене,
пептизоване), т 2333 97,2 210
Молоко і вершки сухі, т 1206 90,7 276
Масло вершкове, т 724 99,0 122
Сири сичужні та плавлені, т 2590 125,9 906
Сир свіжий неферментований (недозрілий
і невитриманий; уключаючи сир із молочної
сироватки та кисломолочний сир), т 114 61,0 6
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені
молоко та вершки, т 1148 74,4 14
Борошно, т 8480 91,8 470
Крупи, т …2 …2 …2
Крохмаль картопляний, т …2 …2 …2

Продовження
Вироблено
в січні–
квітні
2017р. Січень–квітень 2017р. до
січня–квітня 2016р., у % Залишки
готової продукції на
1 травня 2017р.
Хліб та вироби хлібобулочні,
нетривалого зберігання, т 7047 82,0 5
Пряники та вироби подібні, т 1232 93,9 11
Вироби макаронні, локшина та вироби
борошняні подібні, т …2 …2 …2
Шоколад та готові харчові продукти, що
містять какао (крім какао-порошку
підсолодженого) у пакованнях масою
менше 2 кг, т …2 …2 …2
Вироби кондитерські цукрові (у т.ч.
шоколад білий), що не містять какао, т …2 …2 …2
Напої безалкогольні, тис.дал 133,9 98,3 23,1
Тканини вовняні, бавовняні, з ниток
синтетичних та штучних, тис.м2 …2 …2 …2
Білизна постільна, тис.шт 81,5 170,5 2,9
Пальта, півпальта, накидки, плащі,
анараки, плащі та куртки вітрозахисні,
куртки теплі, уключаючи лижні та вироби
подібні, крім трикотажних, жіночі
та дівчачі, тис.шт 18,2 152,9 –
Жакети та блейзери (крім трикотажних),
жіночі та дівчачі, тис.шт 88,3 64,8 0,1
Взуття, тис. пар 300,2 102,9 77,0
Деревина, уздовж розпиляна чи
розколота, розділена на частини чи лущена,
завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини
для залізничних чи трамвайних колій,
непросочені, тис.м3 61,6 92,6 7,8
Бруски, планки та фризи для паркетного
або дерев’яного покриття підлоги,
профільовані, незібрані, з деревини
листяних порід, тис.м2 …2 …2 …2
Етикетки з паперу чи картону, т 75 141,5 –
Брикети, котуни та подібні види
твердого палива, з торфу, тис.т …2 …2 …2
Фарби та лаки на основі поліефірів,
акрилових і вінілових полімерів, у
неводному середовищі; розчини, т …2 …2 …2
Фарба друкарська, т …2 …2 …2
Цегла невогнетривка керамічна будівельна
(крім виробів з борошна кам’яного
кремнеземистого чи ґрунтів
діатомітових), млн.шт.умов.цегл 3,4 113,3 –

Продовження
Вироблено
в січні–
квітні
2017р. Січень–квітень 2017р. до
січня–квітня 2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 травня 2017р.

Елементи конструкцій збірні для
будівництва з цементу, бетону або
каменю штучного, тис.м3 7,1 102,9 2,1
Вогнегасники, пристрої для розпилювання,
машини пароструминні й піскоструминні
та пристрої механічні подібні, крім
сільськогосподарських, шт …2 …2 …2
Машини пожежні, шт 80 500,0 9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Електроенергія, млн.кВт•год
…2 …2 х

1 У цій таблиці інформація сформована на підставі даних місячної звітності.
2 Див. виноску на стор. 35.

БУДІВНИЦТВО

Обсяги виконаних будівельних робіт в області
за видами будівельної продукції
в січні–квітні 2017 року

Виконано будівельних робіт у січні–квітні 2017р.

тис.грн у % до загального обсягу у % до
січня–квітня 2016р.
Будівництво 139601 100,0 110,9
Будівлі 112668 80,7 113,3
житлові 58766 42,1 108,0
нежитлові 53902 38,6 120,2
Інженерні споруди 26933 19,3 102,0

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах
у січні–квітні 2017 року
Виконано будівельних робіт
тис.грн у % до загального обсягу
Чернігівська область 139601 100,0
м.Чернігів 100314 71,9
м.Ніжин ...1 ...1
м.Н.-Сіверський – –
м.Прилуки 26533 19,0
райони
Бахмацький ...1 ...1
Бобровицький – –
Борзнянський ...1 ...1
Варвинський – –
Городнянський ...1 ...1
Ічнянський – –
Козелецький 1031 0,7
Коропський – –
Корюківський ...1 ...1
Куликівський – –
Менський 94 0,1
Ніжинський – –
Н.-Сіверський – –
Носівський – –
Прилуцький ...1 ...1
Ріпкинський – –
Семенівський – –
Cновський ...1 ...1
Сосницький – –
Срібнянський – –
Талалаївський ...1 ...1
Чернігівський 7728 5,5
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Прийняття в експлуатацію житла по містах та районах
у січні–березні 2017 року

Усього У тому числі
у міських поселеннях у сільській місцевості
м2 загальної площі у % до
січня–березня
2016р. м2 загальної площі у % до
січня–березня
2016р. м2 загальної площі у % до
січня–березня
2016р.

Чернігівська
область 29588 155,5 24650 176,8 4938 97,2
м.Чернігів 15429 167,8 15429 167,8 – –
м.Ніжин 2645 485,3 2645 485,3 – –
м.Н.-Сіверський – – – – – –
м.Прилуки 773 151,6 773 151,6 – –
райони
Бахмацький 298 51,0 194 41,5 104 89,7
Бобровицький 501 76,8 84 57,5 417 82,4
Борзнянський 271 1806,7 271 1806,7 – –
Варвинський 110 30,8 – – 110 –
Городнянський 152 185,4 152 185,4 – –
Ічнянський 117 125,8 117 125,8 – –
Козелецький 1816 147,4 821 136,4 995 157,9
Коропський – – – – – –
Корюківський 2781 455,2 2781 1749,1 – –
Куликівський 139 46,6 139 – – –
Менський 93 45,1 93 86,1 – –
Ніжинський 439 61,0 – – 439 75,3
Н.-Сіверський 87 – – – 87 –
Носівський 266 60,2 216 106,4 50 20,9
Прилуцький 91 178,4 – – 91 178,4
Ріпкинський 23 7,7 – – 23 54,8
Семенівський – – – – – –
Сновський 283 358,2 283 358,2 – –
Сосницький 223 158,2 223 293,4 – –
Срібнянський – – – – – –
Талалаївський 212 – 212 – – –
Чернігівський 2839 127,0 217 91,6 2622 131,2

Прийняття в експлуатацію житлових будівель області за їх видами
в січні–березні 2017 року

Прийнято в експлуатацію м2 загальної площі у % до
загального обсягу січня–березня 2016р.
Усього 29588 100,0 155,5
у тому числі
будинки одноквартирні 13015 44,0 105,1
будинки з двома та більше
квартирами 16573 56,0 249,5
гуртожитки – – –
_____________
Примітка. Групи житлових будівель наведено відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000р. №507.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Вантажні перевезення автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–квітні 2017 року

Вантажооборот Перевезено вантажів
млн.ткм у % до
січня–квітня 2016р. тис.т у % до
січня–квітня 2016р.

Чернігівська область 258,3 146,1 478,0 99,8
м.Чернігів 155,5 151,3 258,0 89,6
м.Ніжин 2,8 172,7 13,3 95,7
м.Н.-Сіверський 0,5 126,0 3,3 82,3
м.Прилуки 17,3 121,3 30,0 118,2
райони
Бахмацький 2,3 239,5 15,7 189,5
Бобровицький 2,2 179,3 12,2 122,2
Борзнянський 0,8 128,2 8,1 101,4
Варвинський 3,3 215,9 8,7 133,5
Городнянський 1,3 155,8 3,6 127,5
Ічнянський 2,6 138,8 12,3 121,1
Козелецький 44,0 128,2 24,7 131,3
Коропський 0,1 130,7 0,5 83,6
Корюківський 5,4 133,6 12,1 118,6
Куликівський 1,1 140,0 7,2 88,5
Менський 2,5 249,5 12,7 123,1
Ніжинський 0,9 125,7 5,6 100,5
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 3,3 179,1 3,8 45,0
Прилуцький 2,3 244,6 9,4 108,7
Ріпкинський 1,5 102,9 5,7 92,9
Семенівський 0,7 392,0 4,6 251,4
Сновський 0,5 263,3 4,1 219,4
Сосницький 0,6 229,7 4,1 147,1
Срібнянський 0,7 1176,0 4,6 754,1
Талалаївський 0,4 163,3 2,6 104,9
Чернігівський 5,7 125,1 11,1 71,1

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–квітні 2017 року

Пасажирооборот Перевезено пасажирів
млн.пас.км у % до
січня–квітня 2016р. тис. у % до
січня–квітня 2016р.

Чернігівська область 196,8 98,6 16316,8 107,6
м.Чернігів 111,5 101,9 11203,3 108,1
м.Ніжин 25,2 124,3 2194,7 135,3
м.Н.-Сіверський 1,1 85,4 44,5 114,4
м.Прилуки 12,6 84,8 1050,1 86,0
райони
Бахмацький 2,0 115,3 166,2 120,6
Бобровицький 4,0 105,5 344,6 106,6
Борзнянський 2,1 38,2 46,8 46,7
Варвинський 1,5 90,7 15,3 93,9
Городнянський 0,6 30,5 14,1 23,5
Ічнянський 4,8 85,3 133,7 83,5
Козелецький 0,7 117,0 23,8 124,6
Коропський 8,4 90,6 134,3 92,7
Корюківський 0,5 149,6 23,1 121,6
Куликівський 0,5 74,9 28,2 75,6
Менський 0,0 20,7 1,3 27,7
Ніжинський 0,3 90,6 17,3 91,5
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 3,2 184,8 239,0 186,3
Прилуцький 1,9 90,6 80,3 91,8
Ріпкинський 1,2 69,3 55,2 71,0
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький 1,6 114,1 39,0 113,7
Срібнянський 0,8 90,6 8,6 93,5
Талалаївський 3,4 104,0 61,8 98,4
Чернігівський 8,9 83,2 391,6 83,1

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку в області
в січні–березні 2017 року

(тис.грн)
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (включаючи ПДВ) – усього У тому числі від надання послуг
населенню

Усього 274997,3 196212,8

у тому числі

поштова та кур’єрська діяльність 12727,6 9562,4

телеграфний зв’язок …1 …1

фіксований телефонний зв’язок 37403,4 29046,0

з нього

міський 24460,7 18030,0

сільський …1 …1

міжміський та міжнародний …1 …1

рухомий (мобільний) зв’язок 167126,4 113173,2

супутниковий зв’язок – –

трансляція, ретрансляція теле- та
радіопрограм, технічне обслуговування
й експлуатація обладнання в мережах
мовлення, радіозв’язок 14073,7 12587,6

з них кабельне телебачення 12634,9 12587,6

проводове мовлення …1 …1

інтернет-послуги 36267,9 27742,8

інші види послуг 6563,4 3375,4
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
в січні–березні 2017 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–березня
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–березня 2016р.
Усього 133147,3 153,3 100012,7 102,7 33134,6
у тому числі
Австрія 378,7 250,8 1860,9 87,5 –1482,2
Азербайджан 2475,4 79,2 51,3 х 2424,1
Бельґія 3945,5 3277,7 747,0 66,6 3198,5
Білорусь 6322,0 152,3 19116,7 110,6 –12794,7
Болгарія 81,2 80,3 141,3 46,2 –60,1
Бразілія 523,1 101,0 4191,2 76,2 –3668,1
Велика Британія 354,3 33,8 1870,2 51,9 –1515,9
Вірменія 576,2 60,2 – – 576,2
Грузія 3044,8 63,3 – – 3044,8
Єгипет 11732,2 234,4 14,7 103,2 11717,5
Зімбабве – – 819,2 953,4 –819,2
Ізраїль 5133,1 2581,3 504,6 61,5 4628,5
Індія 3414,4 172,3 3705,4 118,6 –291,1
Індонезія 30,6 2,4 92,4 15,7 –61,8
Іран, Ісламська Республіка 4388,1 х – – 4388,1
Іспанія 7694,8 374,4 134,5 30,5 7560,3
Італія 8740,0 312,7 5517,0 86,8 3223,0
Казахстан 2405,9 195,1 15,5 137,8 2390,4
Китай 695,8 16,5 6459,2 122,2 –5763,4
Корея, Республіка 5094,5 110850,9 481,5 837,5 4613,0
Латвія 340,0 120,1 94,0 64,2 246,0
Литва 3868,0 245,5 546,4 60,0 3321,6
Лівія 290,1 98,7 – – 290,1
Малайзія 613,4 115,4 32,0 15,4 581,4
Мозамбік – – 2630,9 183,6 –2630,9
Молдова, Республіка 2706,2 56,1 38,4 187,7 2667,8
Нідерланди 4029,4 95,7 2968,7 109,4 1060,7
Німеччина 2122,9 108,0 10671,6 75,7 –8548,7
Південна Африка 2837,3 1010,4 – – 2837,3
Польща 4527,9 96,6 5389,4 121,8 –861,5
Портуґалія 4382,2 351,6 1,0 14,5 4381,2
Російська Федерація 12545,0 129,8 12560,6 121,5 –15,6
Румунія 5988,3 98,8 2873,1 151,1 3115,2
Словаччина 36,7 288,4 708,5 109,9 –671,8
США 480,3 61,2 3862,0 371,0 –3381,7
Таїланд 170,6 18,6 582,8 101,6 –412,2

Продовження
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–березня
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–березня 2016р.
Туніс 1179,8 295,8 – – 1179,8
Туреччина 7857,8 132,6 1597,0 53,8 6260,8
Туркменістан 1444,9 96,9 – – 1444,9
Угорщина 94,3 63,2 1061,3 188,9 –967,0
Узбекистан 899,3 54,1 434,7 37,2 464,7
Франція 600,1 81,7 463,3 49,5 136,8
Чехія 22,6 43,3 636,0 188,5 –613,4
Швейцарія 72,5 61535,5 2232,9 1301,7 –2160,4
Швеція 7,6 66,0 1114,6 336,0 –1107,1
Японія 844,5 6201,1 565,2 32,9 279,3

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області
в січні–березні 2017 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–березня
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–березня
2016р.

Усього 4666,8 121,0 1748,7 47,5 2918,0
у тому числі
Австрія …1 …1 …1 …1 –1,1
Білорусь 91,8 185,6 126,9 261,1 –35,1
Велика Британія 11,4 10,8 …1 …1 …1
Грузія 20,0 1323,2 4,9 1082,2 15,1
Естонія 202,6 3910,6 7,7 281,4 194,9
Ізраїль …1 …1 …1 х –0,8
Індія – х 231,7 5679,2 –231,7
Італія …1 …1 13,7 14,9 …1
Канада 342,4 63,1 – – 342,4
Казахстан …1 …1 …1 …1 –32,5
Латвія 117,1 209,1 15,0 170,8 102,1
Литва 230,2 375,9 21,3 123,8 208,9
Молдова, Республіка 0,1 1,9 …1 …1 …1
Нідерланди 475,1 126,2 57,6 61,0 417,6
Німеччина 359,1 78,4 401,9 230,5 –42,7
Нова Зеландія – – …1 х …1
Об’єднані Арабські Емірати – – 11,3 …1 11,3
Південна Африка …1 …1 – х …1
Польща 191,6 186,5 120,7 45,5 70,9
Російська Федерація 80,1 57,4 176,9 221,6 –96,9
Румунія …1 …1 …1 …1 1084,2
Сейшельські острови …1 …1 – – …1
Словаччина 64,5 273,6 …1 …1 …1
США 339,1 126,7 – х 339,1
Туреччина …1 …1 4,1 4,4 …1
Туркменістан …1 …1 …1 …1 –21,5
Фінляндія …1 …1 20,1 215,8 …1
Франція 172,9 289,3 …1 …1 …1
Швейцарія – х …1 …1 …1
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекси споживчих цін в області
у квітні 2017 року
(відсотків)
До попереднього місяця До грудня
попереднього року
лютий 2017р. березень 2017р. квітень 2017р. квітень 2017р. квітень
2016р.
Індекс споживчих цін 101,3 101,6 101,0 105,1 106,2
Продукти харчування
та безалкогольні напої 101,7 100,8 101,3 106,0 101,2
Продукти харчування 101,7 100,9 101,2 106,0 101,3
Хліб і хлібопродукти 102,6 103,3 101,1 108,3 105,0
Хліб 105,1 105,7 102,1 114,0 103,4
Макаронні вироби 100,7 101,4 100,7 103,5 104,2
М’ясо та м’ясопродукти 102,9 100,4 103,4 108,3 99,8
Риба та продукти з риби 100,6 98,8 101,5 102,9 104,3
Молоко, сир та яйця 98,8 99,4 95,6 95,5 87,1
Молоко 104,2 100,1 97,1 105,1 100,1
Сир і м’який сир (творог) 104,2 102,2 99,6 108,2 102,4
Яйця 79,6 92,5 79,3 55,6 46,3
Олія та жири 101,2 100,1 100,2 102,8 102,3
Масло 102,0 101,2 100,8 105,8 108,4
Олія соняшникова 100,9 99,4 100,8 101,5 106,5
Фрукти 101,6 106,3 104,8 121,3 109,2
Овочі 100,2 97,2 109,8 130,0 105,1
Цукор 104,5 102,6 101,8 109,0 94,4
Безалкогольні напої 102,0 98,9 103,0 105,3 101,5

Алкогольні напої,
тютюнові вироби 101,7 101,1 101,5 105,9 100,6
Алкогольні напої 100,7 99,9 100,2 102,3 105,4
Тютюнові вироби 103,4 103,0 103,5 111,8 97,3

Одяг і взуття 99,5 107,8 101,5 103,1 105,5
Одяг 99,5 108,8 101,2 103,3 106,2
Взуття 99,8 105,8 101,7 102,6 104,6

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива 100,0 104,8 100,4 105,3 129,7
Утримання та ремонт житла 100,8 100,3 101,0 103,3 101,5
Водопостачання 100,0 100,0 104,5 104,5 107,7
Каналізація 100,0 100,0 105,1 105,1 107,3
Утримання будинків та прибудинкових територій 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Електроенергія 100,0 128,1 100,0 128,1 125,2
Природний газ 100,0 100,0 100,0 100,0 152,3
Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Продовження

До попереднього місяця До грудня
попереднього року
лютий 2017р. березень 2017р. квітень 2017р. квітень 2017р. квітень
2016р.

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка
та поточне утримання житла 100,4 100,4 101,6 102,5 103,1

Меблі та предмети обстановки,
килими та інші види
покриттів для підлоги 101,9 100,9 102,1 105,7 105,2
Домашній текстиль 99,5 100,7 100,2 100,6 104,2
Побутова техніка 101,2 100,4 103,3 105,5 105,4

Охорона здоров’я 100,3 101,0 100,5 103,4 110,7

Фармацевтична продукція,
медичні товари та обладнання 100,0 101,2 100,0 101,3 105,3
Амбулаторні послуги 103,2 100,6 102,0 107,6 104,0

Транспорт 102,2 100,8 100,9 105,7 102,0

Купівля транспортних засобів 100,2 99,4 99,6 101,0 102,0
Паливо та мастила 102,3 99,9 100,9 105,0 103,5
Транспортні послуги 101,5 101,4 102,4 107,8 100,0

Залізничний пасажирський
транспорт 98,5 102,7 98,2 102,5 101,4

Автодорожній пасажирський
транспорт 101,8 101,3 102,9 108,4 100,0

Зв’язок 100,2 103,8 102,9 106,9 102,1

Відпочинок і культура 101,2 100,9 99,8 102,2 100,8

Аудіотехніка, фотоапаратура
та обладнання
для обробки інформації 100,3 100,0 99,0 99,6 105,3

Послуги відпочинку та культури 104,2 103,3 100,0 108,1 98,7

Газети, книжки
та канцелярські товари 100,2 100,5 100,1 103,2 102,8

Освіта 108,9 100,9 99,7 110,8 102,9
Дошкільна та початкова освіта 101,8 108,5 98,3 111,0 104,2
Середня освіта 108,9 100,9 99,7 109,6 100,0
Вища освіта 110,3 100,0 100,0 111,5 103,3

Ресторани та готелі 100,9 100,2 100,1 102,0 104,5

Різні товари та послуги 100,9 100,4 98,6 100,2 99,1

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Виконання наукових досліджень і розробок по містах та районах
у 2016 році

(тис.грн)
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок У тому числі на виконання
фундаментальних
досліджень прикладних
досліджень науково-технічних (експерименталь-них) розробок

Чернігівська область 41902,0 6039,4 11226,2 24636,4
м.Чернігів 16027,4 2710,0 5986,1 7331,3
м.Ніжин …1 …1 …1 …1
м.Н.-Сіверський …1 …1 …1 …1
м.Прилуки …1 …1 …1 …1
райони
Бахмацький – – – –
Бобровицький – – – –
Борзнянський – – – –
Варвинський – – – –
Городнянський – – – –
Ічнянський …1 …1 …1 …1
Козелецький – – – –
Коропський – – – –
Корюківський – – – –
Куликівський – – – –
Менський – – – –
Ніжинський …1 …1 …1 …1
Носівський …1 …1 …1 …1
Прилуцький – – – –
Ріпкинський – – – –
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький – – – –
Срібнянський – – – –
Талалаївський – – – –
Чернігівський …1 …1 …1 …1
______________
1 У цій та наступній таблиці дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації ¬(стор. 53).

Кількість виконавців наукових досліджень і розробок
по містах та районах
у 2016 році

(осіб на кінець року)
Кількість виконавців наукових досліджень і розробок З них
дослідники техніки допоміжний персонал

Чернігівська область 723 305 73 345
м.Чернігів 261 185 42 34
м.Ніжин …1 …1 …1 …1
м.Н.-Сіверський …1 …1 …1 …1
м.Прилуки …1 …1 …1 …1
райони
Бахмацький – – – –
Бобровицький – – – –
Борзнянський – – – –
Варвинський – – – –
Городнянський – – – –
Ічнянський …1 …1 …1 …1
Козелецький – – – –
Коропський – – – –
Корюківський – – – –
Куликівський – – – –
Менський – – – –
Ніжинський …1 …1 …1 …1
Носівський …1 …1 …1 …1
Прилуцький – – – –
Ріпкинський – – – –
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький – – – –
Срібнянський – – – –
Талалаївський – – – –
Чернігівський …1 …1 …1 …1
______________
1 Див. виноску на стор. 52.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел забруднення
за містами та районами
у 2016 році

Усього, т У % до 2015р. У тому числі Крім того, діоксиду вуглецю
діоксиду сірки оксидів азоту¹
т у % до 2015р. т у % до 2015р. тис.т у % до 2015р.

Чернігівська область 37101,8 109,4 9985,6 121,1 3889,2 114,6 1694,2 111,6
м.Чернігів 18541,9 122,8 9656,9 127,2 2886,0 121,2 1333,6 112,8
м.Ніжин 1146,8 102,8 33,3 53,7 71,5 109,8 45,7 105,2
м.Н.-Сіверський 170,9 138,8 8,0 121,9 8,7 213,3 3,5 167,8
м.Прилуки 718,9 101,6 78,0 112,5 52,9 111,0 30,4 106,9
райони
Бахмацький 1300,0 80,5 15,3 21,2 38,6 116,6 5,8 122,0
Бобровицький 356,7 93,9 0,0 100,0 20,5 139,5 14,7 140,7
Борзнянський 773,7 81,3 0,0 0,0 7,3 66,0 1,9 43,0
Варвинський 2582,5 99,5 1,2 30,5 494,9 89,9 97,9 95,7
Городнянський 627,2 88,2 1,5 4,2 6,5 70,2 4,1 105,7
Ічнянський 1167,8 104,2 3,9 25,8 15,0 161,6 11,2 147,0
Козелецький 494,6 76,5 33,0 48,0 19,4 85,0 14,3 93,7
Коропський 435,3 88,9 4,0 14,8 1,7 25,3 1,0 117,0
Корюківський 1616,0 127,7 35,4 71,5 93,5 117,8 48,2 142,2
Куликівський 790,6 96,5 – – 6,2 124,4 4,8 101,2
Менський 714,0 105,6 49,0 110,8 21,3 117,1 5,6 138,0
Ніжинський 176,2 43,4 1,8 73,3 3,0 568,1 2,1 1172,2
Н.-Сіверський 331,2 93,4 – – 0,0 2,4 – –
Носівський 1669,8 150,8 – – 29,8 113,9 17,1 114,9
Прилуцький 882,1 95,7 7,8 49,3 51,2 115,1 23,1 112,1
Ріпкинський 394,9 84,4 6,3 58,4 14,6 99,7 3,3 99,6
Семенівський 515,7 95,0 31,4 117,1 13,8 119,0 4,3 119,2
Сновський 71,2 101,9 0,0 22,6 6,7 141,8 3,9 130,5
Сосницький 174,9 109,2 0,1 22,3 1,3 85,3 4,2 97,6
Срібнянський 412,6 75,8 0,8 0,9 1,0 16,5 0,6 11,7
Талалаївський 396,9 141,6 0,6 104,4 6,9 79,8 0,2 61,5
Чернігівський 639,4 86,3 17,3 124,9 16,9 101,6 12,7 92,4
_____________
1 У перерахунку на NO2.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за містами та районами у 2016 році

(тис.грн)
Усього У тому числі
капітальні інвестиції поточні
витрати
усього з них витрати на
капітальний
ремонт

Чернігівська область 258361,5 23012,3 1163,3 235349,2
м.Чернігів 104835,1 21602,2 1115,8 83232,9
м.Ніжин 17285,2 69,1 – 17216,1
м.Н.-Сіверський 7388,7 – – 7388,7
м.Прилуки 16985,5 771,6 47,5 16213,9
райони
Бахмацький 2463,9 – – 2463,9
Бобровицький 303,5 – – 303,5
Борзнянський 2664,9 – – 2664,9
Варвинський 1679,6 – – 1679,6
Городнянський 4001,8 – – 4001,8
Ічнянський 9723,1 170,9 – 9552,2
Козелецький 10683,3 – – 10683,3
Коропський 1328,5 – – 1328,5
Корюківський 54028,3 29,3 – 53999,0
Куликівський 1034,4 – – 1034,4
Менський 2928,9 – – 2928,9
Ніжинський 42,0 – – 42,0
Н.-Сіверський 1031,7 – – 1031,7
Носівський 527,7 – – 527,7
Прилуцький 1682,9 – – 1682,9
Ріпкинський 3080,0 115,4 – 2964,6
Семенівський 5878,6 – – 5878,6
Сновський 3136,1 – – 3136,1
Сосницький 1160,3 – – 1160,3
Срібнянський 362,2 – – 362,2
Талалаївський 424,9 – – 424,9
Чернігівський 3700,4 253,8 – 3446,6

З М І С Т

Основні показники соціально-економічного розвитку ……………..
3
Населення та міграція……...………………………………………...... 5
Зайнятість та безробіття……………………………………………….. 9
Оплата праці та соціально-трудові відносини……….......................... 13
Освіта та культура……………………………………………………... 22
Правосуддя та злочинність……………………………………………. 23
Послуги…………………………………………………………………. 24
Внутрішня торгівля……………………………………………..……... 25
Капітальні інвестиції…………………………………………………... 27
Сільське, лісове та рибне господарство………..……………….……. 31
Промисловість…………………………………………………………. 35
Будівництво………… …………………………………………............ 41
Транспорт і зв’язок …………………………………………………… 44
Зовнішньоекономічна діяльність ……………………………………. 47
Споживчі ціни…………………………………………………………. 50
Наука, технології та інновації...………………………………………. 52
Навколишнє середовище……………………………………………… 54

Вих. №10-07/25-17 від 06.06.2017

Our website is protected by DMC Firewall!