brr name

gerb ukr

Головна/Сервіси/Соціально-економічне становище/Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–жовтні 2017 року

Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–жовтні 2017 року

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Соціально-економічне становище
Бобровицького району

в січні–жовтні 2017 року

Статистичний бюлетень

м.Чернігів
Головне управління статистики у Чернігівській області

адреса: вул. Гонча, 37, м.Чернігів, 14000
телефони: (0462) 676-423, факс (0462) 675-027
електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
веб-сайт: www.chernigivstat.gov.ua

Відповідальний за випуск Радченко О. М.

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
‰ – проміле
г – грам
га – гектар
грн – гривня
год – година
дал – декалітр
дол. США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат
кВт∙год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.год – людино-година
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс – місяць
млн – мільйон
млрд – мільярд
мм – міліметр
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
рр. – роки
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт – штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«з них», «у тому числі» – наведено не всі доданки загальної суми

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2017

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ

Фактично в січні– жовтні 2017р. Темпи зростання (зниження), %
жовтень 2017р. до січень– жовтень 2017р.
до
січня– жовтня
2016р. довідково:
січень– жовтень 2016р. до січня– жовтня
2015р.
вересня
2017р. жовтня
2016р.
Кількість наявного населення1, осіб 32519 98,82 x x x

Кількість народжених, осіб 2083 x x 83,54 97,35

Кількість померлих, осіб 5823 x x 100,04 92,25

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника, грн 62866 x x 134,67 …8

Заборгованість із виплати заробітної плати1 – усього, тис.грн 1275,8 100,0 732,4 x x

Фінансові результати великих
та середніх підприємств до оподаткування9, тис.грн …10 x x x x

Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств11, тис.грн 88744,59 x x 114,812 х

Капітальні інвестиції, тис.грн 4843313 x x x x

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

м'ясо (реалізація худоби та птиці
на забій у живій масі), т 908 60,7 45,7 54,5 124,3

молоко, т 3068 103,6 122,2 81,7 106,0

Продовження
Фактично в січні– жовтні 2017р. Темпи зростання (зниження), %
жовтень 2017р. до січень– жовтень 2017р.
до
січня– жовтня
2016р. довідково:
січень– жовтень 2016р. до січня– жовтня
2015р.
вересня
2017р. жовтня
2016р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)3, тис.грн …10 х x х x

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, м2 12783 x x 63,14 86,55

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн …10 x x x x

Вантажооборот, тис.ткм 4635,2 94,7 60,9 90,8 202,7

Пасажирооборот, тис.пас.км 10605,9 108,8 105,7 100,7 76,4
__________
1 На 1 жовтня.
2 До 1 січня 2017р.
3 Дані за січень–вересень 2017р.
4 Січень–вересень 2017р. у % до січня–вересня 2016р.
5 Січень–вересень 2016р. у % до січня–вересня 2015р.
6 Дані за ІІІ квартал 2017р.
7 ІІІ квартал 2017р. у % до ІІІ кварталу 2016р.
8 ІІІ квартал 2016р. у % до ІІІ кварталу 2015р.
9 Дані за січень–червень 2017р.
10 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
11 Порівняння даних із відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.
12 Січень–червень 2017р. у % до січня–червня 2016р.

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Чисельність населення (за оцінкою)
по містах та районах
на 1 жовтня 2017 року1

(осіб)
Наявне населення Постійне населення

Чернігівська область 1023271 1014729
м.Чернігів 289713 283893
м.Ніжин 70236 69743
м.Н.-Сіверський (міськрада) 13353 13231
м.Прилуки 55449 54693
райони
Бахмацький 44129 43463
Бобровицький 32519 32330
Борзнянський 30956 30820
Варвинський 15840 15816
Городнянський 27976 28043
Ічнянський 30817 30656
Козелецький 44424 44442
Коропський 22676 22710
Корюківський 26507 26419
Куликівський 16545 16482
Менський 35390 35235
Ніжинський 26963 27180
Н.-Сіверський 13039 13122
Носівський 28771 28687
Прилуцький 35389 35485
Ріпкинський 26891 26842
Семенівський 17602 17568
Сновський 23260 23137
Сосницький 18221 18073
Срібнянський 11218 11177
Талалаївський 12692 12564
Чернігівський 52695 52918
________________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
по містах та районах
у січні–вересні 2017 року1

Осіб

Чернігівська область –10141
м.Чернігів –1928
м.Ніжин –842
м.Н.-Сіверський (міськрада) –160
м.Прилуки –821
райони
Бахмацький –454
Бобровицький –390
Борзнянський –450
Варвинський –241
Городнянський –250
Ічнянський –373
Козелецький –819
Коропський –399
Корюківський –332
Куликівський –281
Менський –531
Ніжинський –256
Н.-Сіверський –163
Носівський –309
Прилуцький –103
Ріпкинський –217
Семенівський –179
Сновський –291
Сосницький –281
Срібнянський –32
Талалаївський –223
Чернігівський 184
____________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Природний рух населення
по містах та районах
у січні–вересні 2017 року

(осіб)
Кількість живонароджених Кількість померлих Природний приріст, скорочення (–)

Чернігівська область 5715 14121 –8406
м.Чернігів 1687 2570 –883
м.Ніжин 392 710 –318
м.Н.-Сіверський (міськрада) 69 152 –83
м.Прилуки 307 657 –350
райони
Бахмацький 221 691 –470
Бобровицький 208 582 –374
Борзнянський 138 565 –427
Варвинський 81 236 –155
Городнянський 168 451 –283
Ічнянський 170 497 –327
Козелецький 241 861 –620
Коропський 92 419 –327
Корюківський 153 388 –235
Куликівський 98 333 –235
Менський 186 565 –379
Ніжинський 126 526 –400
Н.-Сіверський 71 263 –192
Носівський 177 458 –281
Прилуцький 189 596 –407
Ріпкинський 146 522 –376
Семенівський 98 275 –177
Сновський 127 355 –228
Сосницький 115 318 –203
Срібнянський 66 154 –88
Талалаївський 59 178 –119
Чернігівський 330 799 –469

Кількість померлих в області
за окремими причинами смерті
в січні–вересні 2017 року

Осіб У % до підсумку

Усього померлих 14121 100,0

у т.ч. від

хвороб системи кровообігу 10595 75,0

новоутворень 1547 11,0

зовнішніх причин смерті 683 4,8

з них від

транспортних нещасних випадків 97 0,7

випадкових утоплень та занурень у воду 39 0,3

випадкових отруєнь та дії алкоголю 79 0,6

навмисних самоушкоджень 175 1,2

наслідків нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження 35 0,2

хвороб органів травлення 367 2,6

хвороб органів дихання 333 2,4

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці
по міських та районних центрах зайнятості в січні–вересні

(на кінець вересня; осіб)
Кількість зареєстрованих безробітних Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантих посад) Навантаження
на одне вільне
робоче місце
(вакантну посаду)
2017р. 2016р. 2017р. 2016р. 2017р. 2016р.

Чернігівська область 11102 12095 1462 1313 8 9
м.Чернігів 2474 3006 570 616 4 5
райони
Бахмацький 592 558 55 33 11 17
Борзнянський 319 339 24 14 13 24
Варвинський 291 268 25 6 12 45
Городнянський 575 615 21 23 27 27
Ічнянський 267 342 34 29 8 12
Козелецький 537 454 24 25 22 18
Коропський 257 226 17 12 15 19
Корюківський 398 490 21 14 19 35
Куликівський 312 350 27 20 12 18
Менський 342 440 14 7 24 63
Ніжинський1 882 944 129 71 7 13
Н.-Сіверський 399 326 10 9 40 36
Носівський2 429 530 54 33 8 16
Прилуцький1 846 835 275 238 3 4
Ріпкинський 190 213 16 11 12 19
Семенівський 338 325 9 23 38 14
Сновський 433 461 11 18 39 26
Сосницький 443 445 14 9 32 49
Срібнянський3 309 407 69 70 4 6
Чернігівський 469 521 43 32 11 16
_____________
1 У цій та наступній таблиці дані наведено по міськрайонному центру зайнятості (стор. 10).
2 У цій та наступній таблиці включаючи Бобровицький район (стор. 10).
3 У цій та наступній таблиці включаючи Талалаївський район (стор. 10).

Примітка. У цій та наступній таблиці дані наведено за інформацією державної служби зайнятості (стор. 10).

Тривалість зареєстрованого безробіття
по міських та районних центрах зайнятості
в січні–вересні 2017 року

(на кінець вересня 2017р.)
Кількість зареєстро-ваних безро-бітних – усього,
осіб У т.ч. за тривалістю безробіття Середня трива-лість безро-біття, місяців1
до 1 місяця від 1 до 3 місяців від 3
до 6 місяців від 6
до 9 місяців від 9
до 12 місяців 12
місяців
і більше

Чернігівська область 11102 1376 2063 3805 2344 1142 372 5,2
м.Чернігів 2474 347 510 738 568 244 67 5,0
райони
Бахмацький 592 67 100 216 160 47 2 4,9
Борзнянський 319 29 69 94 77 42 8 5,4
Варвинський 291 33 65 77 68 36 12 5,3
Городнянський 575 71 104 198 102 68 32 5,5
Ічнянський 267 39 41 72 57 46 12 5,7
Козелецький 537 58 117 197 94 51 20 5,1
Коропський 257 34 40 115 41 21 6 4,8
Корюківський 398 40 78 146 72 49 13 5,2
Куликівський 312 42 61 104 54 40 11 5,2
Менський 342 30 37 144 84 41 6 5,5
Ніжинський2 882 109 177 328 191 67 10 4,7
Н.-Сіверський 399 47 54 128 88 42 40 6,5
Носівський3 429 61 86 144 84 43 11 5,0
Прилуцький2 846 119 159 285 196 67 20 5,0
Ріпкинський 190 36 43 76 27 8 – 3,8
Семенівський 338 50 66 124 58 37 3 4,7
Сновський 433 47 56 182 64 54 30 5,8
Сосницький 443 42 53 183 108 40 17 5,5
Срібнянський4 309 27 47 112 50 47 26 6,1
Чернігівський 469 48 100 142 101 52 26 5,5
______________
1 Середня тривалість безробіття розрахована по більш детальному інтервальному ряду.
2 Див. першу виноску на стор. 9.
3 Див. другу виноску на стор. 9.
4 Див. третю виноску на стор. 9.

Середньооблікова кількість штатних працівників
по містах та районах
у ІІІ кварталі 2017 року

Усього
осіб у % до підсумку

Чернігівська область 184380 100,0
м.Чернігів 71131 38,6
м.Ніжин 13045 7,1
м.Н.-Сіверський 2615 1,4
м.Прилуки 12833 7,0
райони
Бахмацький 7058 3,8
Бобровицький 5641 3,1
Борзнянський 4048 2,2
Варвинський 5147 2,8
Городнянський 3400 1,8
Ічнянський 5526 3,0
Козелецький 6814 3,7
Коропський 2773 1,5
Корюківський 5330 2,9
Куликівський 2155 1,2
Менський 4301 2,3
Ніжинський 2321 1,3
Н.-Сіверський 954 0,5
Носівський 3296 1,8
Прилуцький 4724 2,6
Ріпкинський 3246 1,8
Семенівський 2666 1,4
Сновський 3118 1,7
Сосницький 2400 1,3
Срібнянський 2120 1,1
Талалаївський 2130 1,1
Чернігівський 5588 3,0

______________
Примітка. У цій та наступній таблиці із питань статистики праці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб (стор. 12)

Рух кадрів по містах та районах
у ІІІ кварталі 2017 року

Прийнято,
осіб Вибуло, осіб У % до середньооблікової кількості штатних працівників
прийнято вибуло

Чернігівська область 13823 13427 7,5 7,3
м.Чернігів 4937 5400 6,9 7,6
м.Ніжин 779 969 6,0 7,4
м.Н.-Сіверський 197 95 7,5 3,6
м.Прилуки 1442 819 11,2 6,4
райони
Бахмацький 526 514 7,5 7,3
Бобровицький 472 402 8,4 7,1
Борзнянський 134 192 3,3 4,7
Варвинський 861 609 16,7 11,8
Городнянський 185 274 5,4 8,1
Ічнянський 345 528 6,2 9,6
Козелецький 491 470 7,2 6,9
Коропський 122 229 4,4 8,3
Корюківський 446 394 8,4 7,4
Куликівський 145 174 6,7 8,1
Менський 303 237 7,0 5,5
Ніжинський 200 162 8,6 7,0
Н.-Сіверський 78 106 8,2 11,1
Носівський 227 190 6,9 5,8
Прилуцький 613 304 13,0 6,4
Ріпкинський 132 210 4,1 6,5
Семенівський 144 160 5,4 6,0
Сновський 185 182 5,9 5,8
Сосницький 105 119 4,4 5,0
Срібнянський 108 100 5,1 4,7
Талалаївський 142 125 6,7 5,9
Чернігівський 504 463 9,0 8,3

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в області
за видами економічної діяльності в IІI кварталі 2017 року

Нараховано в середньому працівнику
за місяць за відпрацьовану годину, грн
грн у % до
IІI кварталу 2016р. середнього рівня по економіці

Усього 5807 140,1 100,0 44,13
Сільське господарство, лісове госпо-дарство та рибне господарство 6615 139,1 113,9 43,22
у т.ч. сільське господарство 6229 142,8 107,3 40,12
Промисловість 6289 125,1 108,3 44,31
Будівництво 5553 128,4 95,6 34,77
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 4814 110,8 82,9 33,32
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5894 135,2 101,5 43,62
транспорт 6340 135,4 109,2 43,19
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 7604 142,4 130,9 54,15
поштова та кур'єрська діяльність 2746 125,4 47,3 24,69
Тимчасове розміщування й організація харчування 4135 149,5 71,2 30,26
Інформація та телекомунікації 5858 104,1 100,9 40,92
Фінансова та страхова діяльність 7159 130,8 123,3 51,75
Операції з нерухомим майном 3871 148,3 66,7 27,71
Професійна, наукова та технічна діяльність 5048 140,3 86,9 40,21
у т.ч. наукові дослідження та розробки 5159 165,1 88,8 39,12
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4485 135,3 77,2 32,83
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8355 160,4 143,9 62,76
Освіта 5596 164,4 96,4 57,89
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 4338 145,1 74,7 33,68
у т.ч. охорона здоров'я 4442 144,8 76,5 34,65
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4208 152,3 72,5 37,18
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 3872 149,5 66,7 35,49
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 5740 154,2 98,8 43,78
Надання інших видів послуг 4198 142,1 72,3 35,46
______________
Примітка. У цій та наступних таблицях із питань статистики праці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб (стор. 14, 15).
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
по містах та районах у IІI кварталі 2017 року

Нараховано в середньому працівнику
грн у % до
середнього рівня по регіону

Чернігівська область 5807 100,0
м.Чернігів 5740 98,8
м.Ніжин 5473 94,2
м.Н.-Сіверський 6389 110,0
м.Прилуки 6428 110,7
райони
Бахмацький 6080 104,7
Бобровицький 6286 108,3
Борзнянський 4983 85,8
Варвинський 7761 133,7
Городнянський 5624 96,9
Ічнянський 5589 96,2
Козелецький 5774 99,4
Коропський 5067 87,3
Корюківський 6756 116,3
Куликівський 4652 80,1
Менський 5379 92,6
Ніжинський 4816 82,9
Н.-Сіверський 5070 87,3
Носівський 5931 102,1
Прилуцький 6091 104,9
Ріпкинський 5936 102,2
Семенівський 5106 87,9
Сновський
5488 94,5
Сосницький 4508 77,6
Срібнянський 5016 86,4
Талалаївський 5742 98,9
Чернігівський 5865 101,0

Заробітна плата штатних працівників області
за видами економічної діяльності
за вересень 2017 року

Нараховано в середньому працівнику
за
вересень, грн у % до за
відпра-цьовану годину,
грн
серпня 2017р. вересня 2016р. серед-нього рівня по економіці

Усього 5793 100,0 138,4 100,0 41,35
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6928 103,5 134,7 119,6 45,20
у т.ч. сільське господарство 6428 100,4 141,8 111,0 41,30
Промисловість 6118 94,5 122,2 105,6 43,16
Будівництво 5667 101,6 129,2 97,8 35,43
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 4911 102,9 104,4 84,8 33,74
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5602 92,0 117,3 96,7 41,03
транспорт 5815 83,3 108,1 100,4 39,89
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 7247 97,5 124,0 125,1 51,36
поштова та кур'єрська діяльність 2862 102,0 136,1 49,4 24,45
Тимчасове розміщування й організація харчування 4423 108,2 150,1 76,4 30,07
Інформація та телекомунікації 5849 97,1 106,3 101,0 40,67
Фінансова та страхова діяльність 7009 96,9 128,2 121,0 50,58
Операції з нерухомим майном 3628 91,4 138,6 62,6 26,02
Професійна, наукова та технічна діяльність 5026 101,6 144,3 86,8 38,58
у т.ч. наукові дослідження та розробки 5516 112,0 154,8 95,2 41,36
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4584 104,5 145,0 79,1 32,36
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8114 95,0 170,1 140,1 59,74
Освіта 5745 111,6 166,8 99,2 41,84
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 4124 95,2 147,7 71,2 31,52
у т.ч. охорона здоров'я 4208 95,0 147,8 72,6 32,11
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4332 107,2 154,5 74,8 34,87
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 3960 106,9 151,1 68,4 32,28
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 6027 109,3 159,0 104,0 44,54
Надання інших видів послуг 4077 96,1 141,3 70,4 35,04
Заборгованість із виплати заробітної плати в області
за видами економічної діяльності
на 1 жовтня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Усього 14540,4 8118,8 55,8 4465,0 30,7 1956,6 13,5
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,1 – – 271,1 100,0 – –
у т.ч. сільське господарство 271,1 – – 271,1 100,0 – –
Промисловість 7485,1 3911,2 52,3 3573,9 47,7 – –
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – – – –
Переробна промисловість 6188,3 3911,2 63,2 2277,1 36,8 – –
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1154,2 – – 1154,2 100,0 – –
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 142,6 – – 142,6 100,0 – –
Будівництво 2108,2 320,0 15,2 65,4 3,1 1722,8 81,7
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 554,6 – – 554,6 100,0 – –
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1326,3 1326,3 100,0 – – – –
Тимчасове розміщування й організація харчування 162,0 162,0 100,0 – – – –
Інформація та телекомунікації – – – – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 – – – – 233,8 100,0
Операції з нерухомим майном 26,1 26,1 100,0 – – – –
Професійна, наукова та технічна діяльність 512,8 512,8 100,0 – – – –
у т.ч. наукові дослідження та розробки 297,6 297,6 100,0 – – – –
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 53,2 53,2 100,0 – – – –
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – – – – – – –
Освіта – – – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1807,2 1807,2 100,0 – – – –
у т.ч. охорона здоров'я 1672,0 1672,0 100,0 – – – –

Продовження
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – – – –
_____________
1 У цій та наступній таблиці – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (стор. 18).
Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників (стор. 18–21).

Заборгованість із виплати заробітної плати
по містах та районах
на 1 жовтня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми

Чернігівська область 14540,4 8118,8 55,8 4465,0 30,7 1956,6 13,5
м.Чернігів 8583,5 4852,7 56,5 1774,2 20,7 1956,6 22,8
м.Ніжин 2182,9 1315,6 60,3 867,3 39,7 – –
м.Н.-Сіверський 134,0 – – 134,0 100,0 – –
м.Прилуки – – – – – – –
райони
Бахмацький – – – – – – –
Бобровицький 1275,8 – – 1275,8 100,0 – –
Борзнянський – – – – – – –
Варвинський – – – – – – –
Городнянський – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – –
Козелецький 889,8 889,8 100,0 – – – –
Коропський 135,2 135,2 100,0 – – – –
Корюківський – – – – – – –
Куликівський – – – – – – –
Менський 271,1 – – 271,1 100,0 – –
Ніжинський – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – –
Носівський – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – –
Ріпкинський 285,9 143,3 50,1 142,6 49,9 – –
Семенівський 782,2 782,2 100,0 – – – –
Сновський – – – – – – –
Сосницький – – – – – – –
Срібнянський – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – –
Чернігівський – – – – – – –

1 Див. виноску на стор. 17.

Темпи зміни суми заборгованості з виплати
заробітної плати в області за видами економічної діяльності
на 1 жовтня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-тура боргу, %
тис.грн у % до
суми заборгованості на фонду оплати праці за вересень 2017р.
1 вересня 2017р. 1 січня 2017р.

Усього 14540,4 119,5 106,1 1,3 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,1 100,0 112,0 0,1 1,9
у т.ч. сільське господарство 271,1 100,0 112,0 0,2 1,9
Промисловість 7485,1 120,4 95,7 3,2 51,5
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – –
Переробна промисловість 6188,3 101,8 81,5 4,3 42,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1154,2 х 497,9 2,3 7,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 142,6 104,7 х 1,5 1,0
Будівництво 2108,2 98,3 63,6 14,0 14,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 554,6 104,0 133,2 1,0 3,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1326,3 117,2 282,7 2,1 9,1
Тимчасове розміщування й організація харчування 162,0 98,8 90,0 2,1 1,1
Інформація та телекомунікації – – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 100,0 100,0 1,0 1,6
Операції з нерухомим майном 26,1 95,3 11,0 0,6 0,2
Професійна, наукова та технічна діяльність 512,8 78,1 70,1 3,7 3,5
у т.ч. наукові дослідження та розробки 297,6 67,9 57,2 17,9 2,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 53,2 115,2 102,7 0,5 0,4
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – – – – –
Освіта – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1807,2 242,1 х 1,5 12,4
у т.ч. охорона здоров'я 1672,0 224,0 х 1,6 11,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – –
Темпи зміни суми заборгованості з виплати
заробітної плати по містах та районах
на 1 жовтня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Структура боргу, %
тис.грн у % до суми заборгованості на
1 вересня
2017р. 1 січня
2017р.

Чернігівська область 14540,4 119,5 106,1 100,0
м.Чернігів 8583,5 113,4 98,1 59,0
м.Ніжин 2182,9 119,5 83,9 15,0
м.Н.-Сіверський 134,0 100,0 70,5 0,9
м.Прилуки – – – –
райони
Бахмацький – – – –
Бобровицький 1275,8 100,0 113,2 8,8
Борзнянський – – – –
Варвинський – – – –
Городнянський – – – –
Ічнянський – – – –
Козелецький 889,8 119,2 х 6,1
Коропський 135,2 х х 0,9
Корюківський – – – –
Куликівський – – – –
Менський 271,1 100,0 112,0 1,9
Ніжинський – – – –
Н.-Сіверський – – – –
Носівський – – – –
Прилуцький – – – –
Ріпкинський 285,9 106,5 316,3 2,0
Семенівський 782,2 1010,6 х 5,4
Сновський – – – –
Сосницький – – – –
Срібнянський – – – –
Талалаївський – – – –
Чернігівський – – – –

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
економічно активних підприємств (установ, організацій)
по містах та районах
на 1 жовтня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-
тура
боргу,
%
усього у т.ч. нарахованої за
тис.
грн у % до суми
заборгованості на січень–серпень
2017р. попередні
роки

1
вересня
2017р. 1
січня 2017р. тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності

Чернігівська область 8118,8 114,8 107,6 6501,9 80,1 1616,9 19,9 100,0
м.Чернігів 4852,7 97,3 83,3 3303,9 68,1 1548,8 31,9 59,8
м.Ніжин 1315,6 116,6 138,9 1315,6 100,0 – – 16,2
м.Н.-Сіверський – – – – – – – –
м.Прилуки – – – – – – – –
райони
Бахмацький – – – – – – – –
Бобровицький – – – – – – – –
Борзнянський – – – – – – – –
Варвинський – – – – – – – –
Городнянський – – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – – –
Козелецький 889,8 119,2 x 889,8 100,0 – – 10,9
Коропський 135,2 x x 135,2 100,0 – – 1,7
Корюківський – – – – – – – –
Куликівський – – – – – – – –
Менський – – – – – – – –
Ніжинський – – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – – –
Носівський – – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – – –
Ріпкинський 143,3 108,3 158,5 75,2 52,5 68,1 47,5 1,8
Семенівський 782,2 1010,6 x 782,2 100,0 – – 9,6
Сновський – – – – – – – –
Сосницький – – – – – – – –
Срібнянський – – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – – –
Чернігівський – – – – – – – –

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

Кількість облікованих кримінальних правопорушень в області
за окремими видами в січні–жовтні 2017 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–жовтень 2017р.1 Січень–жовтень 2016р.2 Січень–жовтень
2017р.
у % до
січня–жовтня 2016р.

Усього обліковано кримінальних правопорушень 13455 15078 89,2

із загальної кількості

тяжких та особливо тяжких 5035 6147 81,9
очевидне умисне вбивство (та замах) 36 32 112,5
умисне тяжке тілесне ушкодження3 56 53 105,7
зґвалтування (та замах) 4 9 44,4
крадіжка 7021 8431 83,3
грабіж 216 285 75,8
розбій 32 46 69,6
вимагання 6 11 54,5
шахрайство4 552 803 68,7
привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем 203 222 91,4
незаконний обіг зброї5 167 139 120,1
порушення правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними
засобами 280 306 91,5
незаконне заволодіння транспортним
засобом 139 206 67,5
хуліганство 49 53 92,5
втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність 2 8 25,0

______________
1 Кримінальні правопорушення, обліковані органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.
2 Кримінальні правопорушення, обліковані органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки.
3 У показник включено ст.ст. 121, 123, 124 КК України.
4 У показник включено ст. 190 та 222 КК України.
5 У показник включено ст. 262 та ст. 263 КК України.
ПОСЛУГИ

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг
по містах та районах
у III кварталі 2017 року

Обсяг реалізованих послуг
(у ринкових цінах, тис.грн) Частка послуг, реалізованих населенню
у загальному
обсязі, %
усього у тому числі
населенню
Чернігівська область 1194399,9 481179,1 40,3
м.Чернігів 906748,8 406472,0 44,8
м.Ніжин 83603,6 24047,9 28,8
м.Н.-Сіверський 6096,2 1932,5 31,7
м.Прилуки 43695,1 10469,4 24,0
райони
Бахмацький 9187,8 2652,4 28,9
Бобровицький 6571,5 2004,4 30,5
Борзнянський 3846,6 1111,0 28,9
Варвинський 1406,4 613,4 43,6
Городнянський 3264,0 1375,8 42,2
Ічнянський 7377,0 3654,7 49,5
Козелецький 23668,2 1727,5 7,3
Коропський 1507,5 341,9 22,7
Корюківський 8134,1 1827,6 22,5
Куликівський 2217,6 417,2 18,8
Менський 5096,7 820,4 16,1
Ніжинський …1 …1 …1
Н.-Сіверський – – –
Носівський 17691,1 12569,7 71,1
Прилуцький 20347,6 360,0 1,8
Ріпкинський 1820,4 1292,4 71,0
Семенівський 3782,9 634,3 16,8
Сновський 18747,7 500,0 2,7
Сосницький 529,2 406,2 76,8
Срібнянський …1 …1 …1
Талалаївський 386,9 306,3 79,2
Чернігівський 18389,5 5472,3 29,8
____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Роздрібний товарооборот в області
в січні–жовтні 2017 року

Січень–жовтень
2017р. Жовтень
2017р.

Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 12465,2
х

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
(у порівнянних цінах), %

до січня–жовтня 2016р. 102,2 95,9
до вересня 2017р. х 102,0
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн 8052,5 879,6

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту
(у порівнянних цінах), %
до січня–жовтня 2016р. 101,1 95,6
до вересня 2017р. х 102,0

1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції в області
за видами активів
у січні–вересні 2017 року

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн у % до
загального обсягу
Усього 4214427 100,0
інвестиції у матеріальні активи 4129072 98,0
житлові будівлі 339460 8,1
нежитлові будівлі 543561 12,9
інженерні споруди 217030 5,1
машини, обладнання та інвентар 2262670 53,7
транспортні засоби 560436 13,3
земля 7446 0,2
довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва 131576 3,1
інші матеріальні активи 66893 1,6
інвестиції у нематеріальні активи 85355 2,0
з них
програмне забезпечення та бази даних 79769 1,9
права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо 2495 0,1

Капітальні інвестиції по містах та районах
у січні–вересні 2017 року

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн у % до загального обсягу на 1 особу, грн

Чернігівська область 4214427 100,0 4089,1
м.Чернігів 791206 18,8 2756,4
м.Ніжин 75158 1,8 1059,3
м.Н.-Сіверський 45337 1,1 3368,3
м.Прилуки 406297 9,6 7262,2
райони
Бахмацький 375133 8,9 8485,6
Бобровицький 484331 11,5 14689,2
Борзнянський 77907 1,8 2472,9
Варвинський 314878 7,5 19458,5
Городнянський 60930 1,4 2143,5
Ічнянський 200466 4,7 6414,1
Козелецький 108292 2,6 2367,8
Коропський 38714 0,9 1657,6
Корюківський 238506 5,7 8866,7
Куликівський 45436 1,1 2688,2
Менський 105806 2,5 2931,6
Ніжинський 63627 1,5 2300,3
Н.-Сіверський 11826 0,3 885,4
Носівський 118777 2,8 4070,5
Прилуцький 205505 4,9 5767,9
Ріпкинський 55636 1,3 2040,8
Семенівський 28286 0,7 1585,3
Сновський 45731 1,1 1935,4
Сосницький 23661 0,6 1277,7
Срібнянський 74094 1,7 6583,2
Талалаївський 55376 1,3 4285,7
Чернігівський 163511 3,9 3116,9

Капітальні інвестиції в області
за джерелами фінансування
в січні–вересні 2017 року

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн у % до
загального обсягу
Усього 4214427 100,0
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету 43934 1,0
коштів місцевих бюджетів 336439 8,0
власних коштів підприємств та
організацій 3304496 78,4
кредитів банків та інших позик 327398 7,8
коштів іноземних інвесторів …1 …1
коштів населення на будівництво
житла 187278 4,4
інших джерел фінансування …1 …1
______________
1 У цій та наступній таблиці дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 28).

Капітальні інвестиції в області
за видами економічної діяльності
в січні–вересні 2017 року

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн у % до
загального
обсягу
Усього 4214427 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 2320581 55,1
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 2283224 54,2
Лісове господарство та лісозаготівлі …1 …1
Рибне господарство …1 …1
Промисловість 906464 21,5
Будівництво 366710 8,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 94374 2,2
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 6413 0,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 82377 2,0
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 5584 0,1

Продовження
Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн у % до
загального
обсягу
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 101503 2,4
Наземний і трубопровідний транспорт 29563 0,7
Водний транспорт – –
Авіаційний транспорт – –
Складське господарство та допоміжна
діяльність у сфері транспорту 71940 1,7
Поштова та кур'єрська діяльність – –
Тимчасове розміщування й організація харчування 4399 0,1
Тимчасове розміщування 757 0,0
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 3642 0,1
Інформація та телекомунікації 2467 0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення 258 0,0
Телекомунікації (електрозв'язок) 1761 0,1
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 448 0,0
Фінансова та страхова діяльність 3663 0,1
Операції з нерухомим майном 23504 0,6
Професійна, наукова та технічна діяльність 6408 0,1
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 1586 0,0
Наукові дослідження та розробки 2051 0,0
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність 2771 0,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 31709 0,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 258818 6,1
Освіта 14903 0,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 73453 1,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4318 0,1
Надання інших видів послуг 1153 0,0
_____________
1 Див. виноску на стор. 27.

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекси сільськогосподарської продукції в області
в січні–жовтні 2017 року

(%)
Січень–
жовтень 2017р.
до січня–жовтня 2016р. Довідково:
січень–
вересень 2017р.
до січня–вересня 2016р. січень–
жовтень 2016р.
до січня–жовтня 2015р.

Продукція сільського господарства1
Господарства усіх категорій 104,0 105,2 97,7
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 103,3 105,8 101,7
господарства населення 105,4 104,5 91,0

Продукція рослинництва
Господарства усіх категорій 105,6 107,8 97,0
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 103,7 107,2 101,4
господарства населення 110,1 108,8 87,7

Продукція тваринництва
Господарства усіх категорій 98,8 98,5 99,9
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 100,8 100,2 103,3
господарства населення 97,3 97,2 97,4
____________
1 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва, починаючи із січня–червня – на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва.

Виробництво культур зернових і зернобобових
у сільськогосподарських підприємствах1
за містами та районами
на 1 листопада 2017 року

(у початково оприбуткованій вазі)
Вироблено Урожайність
тис.ц у % до
1 листопада 2016р. ц з 1 га зібраної площі збільшення,
зменшення (–)
до 1 листопада 2016р.

Чернігівська область 20644,1 103,8 54,1 2,0
м.Ніжин 26,9 124,7 44,7 3,0
м.Н.-Сіверський 179,8 …2 41,1 …2
м.Прилуки 18,2 69,4 36,9 5,4
райони
Бахмацький 1514,4 84,9 60,2 –1,4
Бобровицький 2677,6 104,4 72,8 –5,7
Борзнянський 1514,0 148,2 67,1 16,7
Варвинський 1210,1 117,0 78,1 0,6
Городнянський 560,9 114,3 29,7 3,6
Ічнянський 1401,0 81,7 62,1 –1,7
Козелецький 992,3 158,7 52,1 6,7
Коропський 232,2 55,3 46,5 –
Корюківський 339,9 110,0 35,7 3,9
Куликівський 409,6 67,6 48,7 –4,2
Менський 1045,4 101,2 55,6 9,6
Ніжинський 706,0 58,0 51,5 –2,3
Н.-Сіверський 352,0 82,0 29,3 0,7
Носівський 1271,8 144,3 67,2 8,2
Прилуцький 2085,2 91,7 60,7 –7,7
Ріпкинський 409,5 92,3 34,9 –0,2
Семенівський 319,1 105,8 22,3 0,3
Сновський 418,8 114,2 35,8 3,2
Сосницький 252,6 109,2 40,2 4,1
Срібнянський 685,5 117,7 65,9 –
Талалаївський 761,3 184,1 56,7 9,4
Чернігівський 1260,0 114,4 46,6 3,5

____________
1 У цій та наступних таблицях – крім малих підприємств (стор. 31–33).
2 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 31–34).

Виробництво соняшнику
в сільськогосподарських підприємствах1
за містами та районами
на 1 листопада 2017 року

(у початково оприбуткованій вазі)
Вироблено Урожайність
тис.ц у % до
1 листопада 2016р. ц з 1 га зібраної площі збільшення,
зменшення (–)
до 1 листопада 2016р.

Чернігівська область 4599,9 88,2 25,7 –1,2
м.Ніжин 5,1 149,4 28,3 –0,5
м.Н-Сіверський …2 …2 …2 …2
м.Прилуки …2 …2 …2 …2
райони
Бахмацький 449,2 81,2 25,2 –3,8
Бобровицький 186,0 73,5 28,4 2,0
Борзнянський 339,9 88,5 27,7 4,1
Варвинський 173,5 92,5 37,9 –1,2
Городнянський 76,7 125,3 18,7 –2,8
Ічнянський 234,3 65,3 24,2 –2,0
Козелецький 290,4 77,5 26,0 –0,2
Коропський 248,7 142,6 31,3 6,4
Корюківський 51,9 100,2 21,3 –0,8
Куликівський 152,1 102,4 21,9 0,3
Менський 213,4 120,4 29,2 2,6
Ніжинський 484,7 171,3 28,0 –0,8
Н.-Сіверський 65,5 30,8 16,3 –8,7
Носівський 152,3 45,2 21,5 –5,4
Прилуцький 425,6 109,8 29,5 –
Ріпкинський 136,2 123,9 22,7 –6,6
Семенівський 108,9 237,4 18,4 –3,8
Сновський 102,0 149,0 26,1 6,8
Сосницький 81,6 76,5 22,6 4,1
Срібнянський 39,2 16,9 22,0 –12,5
Талалаївський 88,2 30,3 22,3 –8,0
Чернігівський 394,7 97,0 24,2 –3,5
____________
1 Див. першу виноску на стор. 30.
2 Див. другу виноску на стор. 30.

Виробництво основних видів продукції тваринництва
в сільськогосподарських підприємствах1 за районами
в січні–жовтні 2017 року

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі) Молоко Яйця
т у % до
січня–жовтня 2016р. т у % до
січня–жовтня 2016р. тис.шт у % до
січня–жовтня 2016р.

Чернігівська область 23378 94,9 200941 103,6 37009,7 70,7
райони
Бахмацький 6570 98,7 30705 104,8 ...2 ...2
Бобровицький 908 54,5 3068 81,7 – –
Борзнянський 1530 91,7 10420 96,8 – –
Варвинський 2396 108,4 6774 116,2 – –
Городнянський 670 118,7 10519 108,7 ...2 ...2
Ічнянський 1542 102,8 33288 105,0 – –
Козелецький 935 98,5 4139 95,3 ...2 ...2
Коропський 460 128,7 10287 119,6 – –
Корюківський 370 114,8 5645 108,3 – –
Куликівський 1510 115,5 5968 80,7 – –
Менський 970 128,6 9483 112,8 – –
Ніжинський 294 29,4 3445 75,0 – –
Н.-Сіверський3 332 178,7 3937 92,4 – –
Носівський 1052 93,5 9720 108,6 ...2 ...2
Прилуцький 1857 80,2 9601 96,4 – –
Ріпкинський 482 136,2 8713 116,5 – –
Семенівський 263 124,6 8033 103,3 – –
Сновський 68 71,2 1828 90,2 ...2 ...2
Сосницький 109 79,1 1635 116,7 – –
Срібнянський 240 97,8 8017 111,5 – –
Талалаївський 269 59,4 7634 99,7 – –
Чернігівський 551 101,4 8082 104,7 ...2 х
____________
1 Див. першу виноску на стор. 30.
2 Див. другу виноску на стор. 30.
3 У цій та наступній таблиці дані по м.Н.-Сіверському включено до показників по
району (стор. 33).

Кількість сільськогосподарських тварин
у сільськогосподарських підприємствах1 за районами
на 1 листопада 2017 року

Велика рогата худоба Свині Птиця свійська
усього у т.ч. корови голів у %
до
1 листо-пада 2016р. тис. голів у %
до
1 листо-пада 2016р.
голів у %
до
1 листо-пада 2016р. голів у %
до
1 листо-пада 2016р.

Чернігівська область 112159 94,3 45436 96,5 92077 86,1 227,2 88,9
райони
Бахмацький 15611 100,4 5186 96,6 44571 127,9 ...2 ...2
Бобровицький 1830 84,6 801 95,5 4024 38,9 – –
Борзнянський 8315 80,2 4071 98,8 654 84,3 – –
Варвинський 2929 94,9 1352 100,5 12886 86,2 – –
Городнянський 5761 90,2 2413 91,3 – – ...2 ...2
Ічнянський 11754 99,0 5384 100,0 2402 70,7 ...2 ...2
Козелецький 3931 97,2 1235 91,0 4322 74,3 ...2 ...2
Коропський 5572 105,6 2214 112,6 771 156,4 – –
Корюківський 3635 95,5 1363 103,7 116 72,5 – –
Куликівський 7082 85,2 1655 74,0 ...2 ...2 – –
Менський 4824 91,2 2069 99,2 3367 115,9 – –
Ніжинський 1512 74,8 731 81,3 1092 108,9 ...2 х
Н.-Сіверський3 2962 80,1 1460 88,2 ...2 ...2 – –
Носівський 6282 95,6 2217 90,5 1064 54,1 – –
Прилуцький 5576 103,0 1826 91,3 14783 76,0 ...2 ...2
Ріпкинський 4205 88,9 2386 101,5 234 43,0 – –
Семенівський 4903 99,2 2131 99,3 – – – –
Сновський 1083 93,5 505 85,0 – – ...2 ...2
Сосницький 1051 102,2 335 110,6 – – – –
Срібнянський 4510 113,1 2153 103,9 650 94,6 – –
Талалаївський 3449 99,9 1762 105,4 165 100,6 – –
Чернігівський 5382 94,0 2187 96,3 846 74,4 ...2 х
___________
1 Див. першу виноску на стор. 30.
2 Див. другу виноску на стор. 30.
3 Див. третю виноску на стор. 32.

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику
за містами та районами1
на 1 листопада 2017 року

Культури зернові та зернобобові Соняшник
т у % до
1 листо-пада 2016р. т у % до
1 листо-
пада 2016р.

Чернігівська область 1193457,7 97,9 182585,9 65,8
м.Чернігів 48944,1 100,7 …² …²
м.Ніжин 19411,0 …² …² …²
м.Н.-Сіверський …² …² …² …²
м.Прилуки …² …² …² …²
райони
Бахмацький 104214,9 95,3 24358,3 92,4
Бобровицький 363143,0 118,6 6564,1 116,3
Борзнянський 45057,0 92,1 17137,4 106,3
Варвинський 67578,7 67,3 2784,2 7,6
Городнянський 26056,4 73,7 1925,0 43,4
Ічнянський 105730,2 110,0 16721,4 71,3
Козелецький 18751,9 138,9 4150,4 112,6
Коропський 8779,6 81,5 13778,7 148,9
Корюківський 13420,5 172,3 4359,0 216,5
Куликівський 26264,4 136,8 7594,7 82,3
Менський 51217,1 76,5 4780,3 60,0
Ніжинський 20697,3 73,8 3072,9 50,4
Н.-Сіверський 5187,6 104,0 1428,5 …²
Носівський 23483,9 120,9 2245,5 59,7
Прилуцький 135305,0 101,0 26701,1 45,8
Ріпкинський 7675,5 51,4 …² …²
Семенівський 14789,4 83,9 4340,4 46,1
Сновський 17378,9 96,5 3740,2 67,3
Сосницький 3464,6 85,1 …² …²
Срібнянський …² …² …² …²
Талалаївський 14324,2 47,6 5662,8 135,1
Чернігівський 29157,7 126,5 6613,8 68,4
____________
1 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися
зберіганням і переробкою культур зернових і зернобобових та соняшнику.
2 Див. другу виноску на стор. 30.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції в області
за основними видами діяльності
в січні–жовтні 2017 року
(відсотків)
Жовтень
2017р.
до
вересня 2017р. Жовтень
2017р.
до
жовтня
2016р. Січень–
жовтень
2017р. до січня–жовтня 2016р.

Промисловість 111,4 100,1 96,5
Добувна та переробна промисловість 108,2 99,4 96,4
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 99,0 90,8 93,9
Переробна промисловість 110,1 101,1 97,0
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 111,3 95,7 90,3
текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів 91,2 94,4 105,1
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 91,6 112,7 105,7
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення …1 …1 …1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 94,0 175,3 168,1
виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції 110,6 107,9 106,2
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 121,5 139,4 115,2
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 132,9 121,3 121,7
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря 132,4 103,9 96,7
___________
1 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 36, 37, 40).

Обсяг реалізованої промислової продукції в області
за основними видами діяльності
в січні–вересні 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн у %
до всієї реалізованої продукції
Промисловість 19542834,0 100,0
Добувна та переробна промисловість 15872473,4 81,2
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 1681316,3 8,6
Переробна промисловість 14191157,1 72,6
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 8660970,8 44,3
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів 758177,8 3,9
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 1526408,0 7,8
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення ...1 ...1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 253222,8 1,3
виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції 612751,3 3,1
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 282165,2 1,4
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 1546114,4 7,9
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря 3418429,5 17,5
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами 251931,1 1,3

1 Див. виноску на стор. 35.
Примітка. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом
(за однорідними продуктами).

Обсяг реалізованої промислової продукції
по містах та районах
у січні–вересні 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї
реалізованої
продукції

Чернігівська область 19542834,0 100,0
м.Чернігів 8040449,9 41,1
м.Ніжин 949101,0 4,9
м.Н.-Сіверський 292426,9 1,5
м.Прилуки 5687562,7 29,1
райони
Бахмацький 11123,4 0,1
Бобровицький …1 …1
Борзнянський 29577,2 0,2
Варвинський 351428,6 1,8
Городнянський 83545,7 0,4
Ічнянський 791953,2 4,1
Козелецький 307228,1 1,6
Коропський 116128,4 0,6
Корюківський 1056049,1 5,4
Куликівський …1 …1
Менський 419020,3 2,1
Ніжинський …1 …1
Н.-Сіверський …1 …1
Носівський 89470,7 0,5
Прилуцький 532411,0 2,7
Ріпкинський 116545,8 0,6
Семенівський 87751,1 0,4
Сновський 99901,4 0,5
Сосницький 83235,1 0,4
Срібнянський – –
Талалаївський – –
Чернігівський 101288,9 0,5

1 Див. виноску на стор. 35.
Примітка. Короткострокові дані щодо обсягів реалізованої промислової продукції розроблено на підставі ф.№1-ПЕ (місячна).

Виробництво основних видів промислової продукції в області
та її залишки на складах підприємств-виробників
у січні–жовтні 2017 року1

Вироблено
в січні–
жовтні
2017р. Січень–жовтень
2017р. до
січня–жовтня 2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 листопада
2017р.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Нафта сира, включаючи газовий …2 …2 х
конденсат, тис.т
Газ природний скраплений або в
газоподібному стані, млн.м3 …2 …2 х

Переробна промисловість

М’ясо великої рогатої худоби свіже
чи охолоджене, т 2868 124,9 48
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 2010 95,7 5
М’ясо великої рогатої худоби заморожене, т …2 …2 …2
М’ясо свійської птиці свіже
чи охолоджене, т – – –
Вироби ковбасні, т 1034 96,3 3
Оселедці солоні, т 92 107,0 –
Риба, у т.ч. філе, копчена, т 105 80,2 1
Суміші соків фруктових та овочевих, т …2 …2 …2
Овочі консервовані натуральні, т …2 …2 …2
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти
фруктові чи горіхові, т …2 …2 …2
Олія соняшникова нерафінована та її
фракції (крім хімічно модифікованих), т 8787 47,1 993
Молоко рідке оброблене (пастеризоване,
стерилізоване, гомогенізоване, топлене,
пептизоване), т 6584 81,5 358
Молоко і вершки сухі, т 4120 75,3 111
Масло вершкове, т 2385 92,9 67
Сири сичужні та плавлені, т 7104 129,2 1105
Сир свіжий неферментований (недозрілий
і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т 279 71,0 5
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені
молоко та вершки, т 2675 66,0 11
Борошно, т 20872 90,5 592
Крупи, т 10208 102,7 198
Крохмаль картопляний, т …2 …2 …2

Продовження
Вироблено
в січні–
жовтні
2017р. Січень–жовтень
2017р. до
січня–жовтня 2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 листопада
2017р.
Хліб та вироби хлібобулочні,
нетривалого зберігання, т 17971 86,2 4
Пряники та вироби подібні, т 2933 92,6 13
Вироби макаронні, локшина та вироби
борошняні подібні, т …2 …2 …2
Шоколад та готові харчові продукти, що
містять какао (крім какао-порошку
підсолодженого) у пакованнях масою
менше 2 кг, т …2 …2 …2
Вироби кондитерські цукрові (у т.ч.
шоколад білий), що не містять какао, т …2 …2 …2
Напої безалкогольні, тис.дал 416,7 103,9 25,1
Тканини вовняні, бавовняні, з ниток
синтетичних та штучних, тис.м2 …2 …2 …2
Білизна постільна, тис.шт 207,3 190,2 1,7
Пальта, півпальта, накидки, плащі,
анараки, плащі та куртки вітрозахисні,
куртки теплі, уключаючи лижні та вироби
подібні, крім трикотажних, жіночі
та дівчачі, тис.шт 108,3 128,9 –
Жакети та блейзери (крім трикотажних),
жіночі та дівчачі, тис.шт 216,5 67,8 –
Взуття, тис. пар 740,8 100,3 51,7
Деревина, уздовж розпиляна чи
розколота, розділена на частини чи лущена,
завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини
для залізничних чи трамвайних колій,
непросочені, тис.м3 171,5 102,9 7,0
Бруски, планки та фризи для паркетного
або дерев’яного покриття підлоги,
профільовані, незібрані, з деревини
листяних порід, тис.м2 …2 …2 …2
Етикетки з паперу чи картону, т 201 116,9 –
Брикети, котуни та подібні види
твердого палива, з торфу, тис.т …2 …2 …2
Фарби та лаки на основі поліефірів,
акрилових і вінілових полімерів, у
неводному середовищі; розчини, т …2 …2 …2
Фарба друкарська, т …2 …2 …2
Цегла невогнетривка керамічна будівельна
(крім виробів з борошна кам’яного
кремнеземистого чи ґрунтів
діатомітових), млн.шт.умов.цегл 19,3 105,5 3,1

Продовження
Вироблено
в січні–
жовтні
2017р. Січень–жовтень
2017р. до
січня–жовтня 2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 листопада
2017р.

Елементи конструкцій збірні для
будівництва з цементу, бетону або
каменю штучного, тис.м3 18,1 91,4 3,0
Вогнегасники, пристрої для розпилювання,
машини пароструминні й піскоструминні
та пристрої механічні подібні, крім
сільськогосподарських, шт …2 …2 …2
Машини пожежні, шт 85 404,8 –

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Електроенергія, млн.кВт•год
…2 …2 х

1 У цій таблиці інформація сформована на підставі даних місячної звітності.
2 Див. виноску на стор. 35.

БУДІВНИЦТВО

Обсяги виконаних будівельних робіт в області
за видами будівельної продукції
в січні–жовтні 2017 року
Виконано будівельних робіт у січні–жовтні 2017р.

тис.грн у % до загального обсягу у % до
січня–жовтня 2016р.
Будівництво 617735 100,0 123,9
Будівлі 445411 72,1 111,4
житлові 176379 28,6 99,2
нежитлові 269032 43,5 122,2
Інженерні споруди 172324 27,9 174,8

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах
у січні–жовтні 2017 року

Виконано будівельних робіт
тис.грн у % до загального обсягу
Чернігівська область 617735 100,0
м.Чернігів 412021 66,7
м.Ніжин 9353 1,5
м.Н.-Сіверський – –
м.Прилуки 125171 20,3
райони
Бахмацький ...1 ...1
Бобровицький ...1 ...1
Борзнянський ...1 ...1
Варвинський – –
Городнянський ...1 ...1
Ічнянський ...1 ...1
Козелецький 6579 1,1
Коропський …1 …1
Корюківський ...1 ...1
Куликівський – –
Менський 8802 1,4
Ніжинський – –
Н.-Сіверський – –
Носівський – –
Прилуцький 1656 0,3
Ріпкинський – –
Семенівський – –
Cновський ...1 ...1
Сосницький – –
Срібнянський …1 …1
Талалаївський ...1 ...1
Чернігівський 38753 6,3
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Прийняття в експлуатацію житла по містах та районах
у січні–вересні 2017 року

Усього У тому числі
у міських поселеннях у сільській місцевості
м2 загальної площі у % до
січня–вересня
2016р. м2 загальної площі у % до
січня–вересня
2016р. м2 загальної площі у % до
січня– вересня
2016р.

Чернігівська
область 95644 149,6 80926 162,1 14718 104,8
м.Чернігів 61024 164,2 61024 164,2 – –
м.Ніжин 4391 249,3 4391 249,3 – –
м.Н.-Сіверський 192 24,4 192 24,4 – –
м.Прилуки 2679 143,0 2679 143,0 – –
райони
Бахмацький 3535 269,4 3431 393,9 104 23,6
Бобровицький 1278 63,1 439 73,2 839 58,8
Борзнянський 271 315,1 271 1806,7 – –
Варвинський 221 29,9 111 15,0 110 –
Городнянський 436 36,9 436 36,9 – –
Ічнянський 822 393,3 506 242,1 316 –
Козелецький 3109 88,5 1121 86,6 1988 89,7
Коропський 93 16,5 93 24,3 – –
Корюківський 3437 562,5 3255 2047,2 182 40,3
Куликівський 218 44,7 218 – – –
Менський 307 91,4 307 249,6 – –
Ніжинський 546 42,7 – – 546 55,7
Н.-Сіверський 87 92,6 – – 87 92,6
Носівський 1488 164,6 975 146,6 513 214,6
Прилуцький 315 82,9 – – 315 82,9
Ріпкинський 216 55,4 59 23,1 157 116,3
Семенівський 102 42,5 – – 102 –
Сновський 493 109,8 321 71,5 172 –
Сосницький 352 85,9 352 102,0 – –
Срібнянський – – – – – –
Талалаївський 429 – 429 – – –
Чернігівський 9603 137,2 316 93,8 9287 139,4

Прийняття в експлуатацію житлових будівель в області за їх видами
в січні–вересні 2017 року

Прийнято в експлуатацію м2 загальної площі у % до
загального обсягу січня–вересня 2016р.
Усього 95644 100,0 149,6
у тому числі
будинки одноквартирні 36175 37,8 114,3
будинки з двома та більше
квартирами 59469 62,2 184,4
гуртожитки – – –
_____________
Примітка. Групи житлових будівель наведено відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000р. №507.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Вантажні перевезення автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–жовтні 2017 року

Вантажооборот Перевезено вантажів
млн.ткм у % до
січня–жовтня 2016р. тис.т у % до
січня–жовтня 2016р.

Чернігівська область 694,7 117,8 1131,8 95,7
м.Чернігів 423,1 129,2 673,3 96,1
м.Ніжин 6,1 91,8 24,7 87,0
м.Н.-Сіверський 3,7 144,7 10,6 132,2
м.Прилуки 46,1 92,5 64,0 88,9
райони
Бахмацький 4,6 98,0 29,1 119,9
Бобровицький 4,6 90,8 21,1 88,7
Борзнянський 1,5 79,6 28,5 198,8
Варвинський 8,4 106,5 16,9 104,5
Городнянський 3,6 108,0 7,2 103,1
Ічнянський 5,6 69,1 29,6 81,2
Козелецький 125,7 109,7 58,0 83,0
Коропський 0,2 46,0 0,9 52,1
Корюківський 14,8 125,6 25,4 95,2
Куликівський 2,2 75,4 12,0 71,1
Менський 5,2 97,3 21,6 94,0
Ніжинський 1,8 88,2 9,7 92,0
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 9,7 132,6 7,3 61,8
Прилуцький 5,2 102,7 16,5 90,1
Ріпкинський 3,3 83,9 10,0 81,2
Семенівський 1,2 146,0 7,0 162,3
Сновський 1,3 109,3 17,5 202,5
Сосницький 1,2 93,0 6,8 101,6
Срібнянський 1,4 165,1 7,6 218,6
Талалаївський 0,8 74,1 4,3 78,4
Чернігівський 13,4 96,5 22,2 70,0

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–жовтні 2017 року

Пасажирооборот Перевезено пасажирів
млн.пас.км у % до
січня–жовтня 2016р. тис. у % до
січня–жовтня 2016р.

Чернігівська область 474,2 92,3 37482,4 95,7
м.Чернігів 277,0 94,6 25622,3 94,3
м.Ніжин 56,8 105,5 4801,3 114,4
м.Н.-Сіверський 2,9 90,2 109,3 104,4
м.Прилуки 30,9 86,4 2587,0 85,7
райони
Бахмацький 4,7 95,2 360,2 92,7
Бобровицький 10,6 100,7 872,4 103,3
Борзнянський 5,5 57,5 133,7 74,2
Варвинський 2,6 66,7 27,7 68,2
Городнянський 1,3 31,6 33,6 26,3
Ічнянський 9,8 73,8 315,2 84,2
Козелецький 1,9 124,7 69,0 130,2
Коропський 13,7 60,7 224,2 63,5
Корюківський 0,5 67,6 23,9 74,5
Куликівський 1,3 90,9 67,8 84,9
Менський 0,2 71,7 26,2 354,1
Ніжинський 0,8 100,9 42,4 94,2
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 7,4 162,0 589,2 160,5
Прилуцький 4,6 89,2 183,0 87,5
Ріпкинський 2,8 73,6 126,4 78,6
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький 3,4 88,4 71,0 80,8
Срібнянський 1,8 82,3 19,3 84,6
Талалаївський 8,5 106,4 145,2 95,0
Чернігівський 25,2 96,4 1032,1 90,9

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку в області
в січні–вересні 2017 року

(тис.грн)
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (включаючи ПДВ) – усього У тому числі від надання послуг
населенню

Усього 847690,1 605347,4

у тому числі

поштова та кур’єрська діяльність 44658,2 30007,8

телеграфний зв’язок …1 …1

фіксований телефонний зв’язок 108487,1 84289,2

з нього

міський 71316,7 52562,3

сільський …1 …1

міжміський та міжнародний …1 …1

рухомий (мобільний) зв’язок 519718,8 356385,9

супутниковий зв’язок – –

трансляція, ретрансляція теле- та
радіопрограм, технічне обслуговування
й експлуатація обладнання в мережах
мовлення, радіозв’язок 44506,1 40008,9

з них кабельне телебачення 40136,6 40008,9

проводове мовлення …1 …1

інтернет-послуги 107215,5 81240,8

інші види послуг 20529,4 11158,8
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами в області
в січні–вересні 2017 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–
вересня
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–вересня
2016р.
Усього 414159,4 142,7 333474,0 91,4 80685,4
у тому числі
Австрія 1112,4 106,7 6732,9 105,5 –5620,5
Азербайджан 10752,7 100,2 408,4 4745,3 10344,3
Бельґія 7788,8 150,5 3286,2 89,8 4502,6
Білорусь 24599,7 137,2 56595,4 100,7 –31995,7
Болгарія 483,2 85,1 1719,2 52,6 –1236,0
Бразілія 1444,5 115,3 19305,0 58,3 –17860,5
Велика Британія 631,4 38,9 9401,9 61,5 –8770,4
Вірменія 2348,0 71,0 – – 2348,0
Грузія 16150,0 98,9 5,8 х 16144,1
Єгипет 20416,4 129,8 64,5 453,7 20351,9
Зімбабве – – 3723,1 265,7 –3723,1
Ізраїль 9673,8 782,2 1782,0 98,1 7891,8
Індія 8654,5 242,5 7311,6 80,1 1342,9
Індонезія 4813,3 163,8 602,9 12,6 4210,3
Іран, Ісламська Республіка 5391,3 231,9 – – 5391,3
Ірландія 1765,3 367,7 3,6 7,3 1761,6
Іспанія 14185,7 246,3 490,8 48,5 13694,9
Італія 16930,8 199,7 18267,4 81,4 –1336,6
Казахстан 9764,7 118,7 75,1 122,0 9689,6
Китай 5421,2 56,4 20926,6 125,1 –15505,4
Корея, Республіка 5839,5 1259,1 1604,3 230,5 4235,2
Латвія 1882,6 186,8 1215,2 162,8 667,3
Литва 10907,3 214,2 8164,4 266,2 2742,8
Лівія 1853,5 222,1 – – 1853,5
Малайзія 3732,7 237,0 210,7 83,0 3522,0
Мозамбік 20,7 х 4637,4 97,4 –4616,7
Молдова, Республіка 12534,7 90,8 68,3 34,1 12466,4
Нідерланди 23600,0 284,6 10443,0 108,5 13157,0
Німеччина 8291,4 158,5 38574,9 80,3 –30283,5
Південна Африка 4675,0 345,2 2,8 161,8 4672,3
Польща 15126,7 123,0 12481,1 100,4 2645,5
Портуґалія 5292,5 287,6 1,2 3,6 5291,3
Російська Федерація 53982,0 155,1 47297,2 114,8 6684,8
Румунія 20281,7 105,3 4037,1 99,7 16244,6
Словаччина 104,7 258,3 2512,6 97,8 –2407,9
США 1298,5 70,8 11697,0 163,1 –10398,5

Продовження
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–
вересня
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–вересня 2016р.
Таїланд 2479,5 64,1 3639,6 144,6 –1160,1
Туніс 1968,0 125,7 0,6 х 1967,4
Туреччина 26279,5 133,0 5100,9 39,6 21178,6
Туркменістан 4440,6 95,4 – – 4440,6
Угорщина 556,6 103,7 1959,2 78,4 –1402,6
Узбекистан 4029,5 90,5 3816,6 51,7 212,9
Франція 4315,9 61,6 3994,0 84,4 321,9
Чехія 73,2 59,6 2087,4 181,2 –2014,2
Швейцарія 269,2 144,1 3512,5 275,6 –3243,3
Швеція 96,7 54,8 2020,8 167,8 –1924,1
Японія 1013,8 974,9 984,1 16,2 29,7

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами в області
в січні–вересні 2017 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–вересня
2016р. тис.дол.
США у % до
січня– вересня
2016р.

Усього 18920,4 126,7 4044,1 52,6 14876,3
у тому числі
Австрія 48,5 36,1 43,6 103,8 4,9
Азербайджан 6,1 67,3 41,2 396,8 –35,0
Білорусь 1945,5 666,2 316,5 165,2 1629,0
Велика Британія 281,4 106,7 197,1 13,2 84,3
Грузія 44,9 561,3 9,6 403,8 35,3
Естонія 577,2 194,9 42,2 72,2 535,0
Індія 49,5 …1 293,1 386,3 –243,6
Італія 1176,1 128,5 30,1 20,8 1146,0
Казахстан 11,7 16,5 72,1 180,1 –60,4
Канада 1137,3 61,6 …1 х …1
Латвія 567,6 98,2 52,1 163,6 515,5
Литва 845,2 196,7 167,0 263,4 678,2
Молдова, Республіка 13,1 31,9 1,8 92,7 11,3
Нідерланди 1647,0 138,6 143,1 51,2 1504,0
Німеччина 1872,7 77,9 851,4 246,3 1021,3
Нова Зеландія – – …1 …1 …1
Об’єднані Арабські Емірати – – 11,3 1821,0 –11,3
Південна Африка …1 …1 – х …1
Польща 665,0 227,8 551,7 88,3 113,4
Російська Федерація 881,3 182,6 409,5 157,6 471,8
Румунія 3863,5 113,6 175,4 22,0 3688,2
Сейшельські Острови …1 …1 – – …1
Словаччина 102,8 152,2 17,5 …1 85,3
США 1123,0 117,4 …1 …1 …1
Туреччина 4,5 105,8 25,8 22,2 –21,2
Туркменістан …1 …1 61,3 87,6 …1
Угорщина …1 …1 81,5 141,3 …1
Узбекистан 19,0 15833,3 46,2 265,4 –27,2
Фінляндія 246,3 342,2 58,6 176,9 187,8
Франція 854,0 173,0 7,3 40,6 846,7
Швеція …1 …1 35,1 233,9 …1
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекси споживчих цін в області
в жовтні 2017 року
(відсотків)
До попереднього місяця До грудня
попереднього року
серпень 2017р. вересень 2017р. жовтень 2017р. жовтень 2017р. жовтень
2016р.
Індекс споживчих цін 100,4 102,4 101,2 112,1 109,9
Продукти харчування
та безалкогольні напої 100,4 102,8 100,7 115,2 100,6
Продукти харчування 100,5 102,9 100,7 115,6 100,7
Хліб і хлібопродукти 100,5 102,1 100,3 112,7 104,3
Хліб 100,3 103,1 101,1 122,7 104,4
Макаронні вироби 100,4 101,1 99,6 107,5 103,0
М’ясо та м’ясопродукти 103,0 103,7 100,2 129,9 106,3
Риба та продукти з риби 100,7 98,5 100,2 99,1 100,4
Молоко, сир та яйця 105,2 107,5 108,0 112,6 103,2
Молоко 101,8 104,2 108,9 113,6 106,1
Сир і м’який сир (творог) 102,2 101,3 105,1 116,3 108,1
Яйця 129,0 133,0 115,0 101,8 90,5
Олія та жири 103,6 105,1 101,8 119,9 104,3
Масло 103,9 100,9 101,8 112,2 116,3
Олія соняшникова 100,3 100,2 99,5 101,8 111,2
Фрукти 95,1 101,2 94,7 126,7 94,5
Овочі 72,8 100,0 96,9 108,3 58,4
Цукор 100,1 99,1 92,7 100,1 91,2
Безалкогольні напої 98,5 100,7 101,3 106,0 100,8

Алкогольні напої,
тютюнові вироби 101,4 103,9 101,5 119,4 121,1
Алкогольні напої 99,6 103,8 101,9 109,6 117,5
Тютюнові вироби 103,9 104,0 101,0 135,2 123,6

Одяг і взуття 98,7 108,1 105,4 107,8 106,9
Одяг 100,6 106,9 102,7 107,3 105,0
Взуття 96,3 110,0 108,7 108,3 109,2

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива 100,0 101,4 100,1 107,8 144,4
Утримання та ремонт житла 100,3 101,1 99,8 105,5 103,6
Водопостачання 100,0 100,0 101,8 110,5 148,9
Каналізація 100,0 100,0 104,2 114,6 150,8
Утримання будинків та прибудинкових територій 100,0 126,5 100,0 129,3 170,9
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 128,1 160,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0 101,2 145,8
Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 99,7 99,7 158,6

Продовження

До попереднього місяця До грудня
попереднього року
серпень 2017р. вересень 2017р. жовтень 2017р. жовтень 2017р. жовтень
2016р.

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка
та поточне утримання житла 99,4 100,3 99,3 103,0 104,0

Меблі та предмети обстановки,
килими та інші види
покриттів для підлоги 100,6 100,5 103,1 110,7 105,6
Домашній текстиль 99,6 100,8 100,4 103,4 105,3
Побутова техніка 99,6 99,5 100,5 105,0 107,5

Охорона здоров’я 100,6 100,0 100,5 105,6 112,0

Фармацевтична продукція,
медичні товари та обладнання 100,7 99,8 100,5 103,5 106,4
Амбулаторні послуги 100,0 101,0 100,6 111,1 107,3

Транспорт 101,2 101,7 103,4 113,3 108,0

Купівля транспортних засобів 100,2 99,0 103,9 104,7 98,5
Паливо та мастила 100,8 102,8 105,5 114,1 114,8
Транспортні послуги 101,7 102,9 100,9 117,4 102,0

Залізничний пасажирський
транспорт 99,3 101,7 94,6 106,2 99,2

Автодорожній пасажирський
транспорт 102,0 103,0 101,5 118,9 102,2

Зв’язок 99,9 99,5 100,9 107,4 101,3

Відпочинок і культура 99,8 100,0 100,6 104,0 99,4

Аудіотехніка, фотоапаратура
та обладнання
для обробки інформації 100,3 98,1 100,3 98,3 102,0

Послуги відпочинку та культури 100,0 102,1 101,1 113,8 101,6

Газети, книжки
та канцелярські товари 99,1 100,3 99,9 102,7 104,5

Освіта 100,1 104,3 101,6 118,9 107,1
Дошкільна та початкова освіта 101,0 98,1 112,6 135,6 111,2
Середня освіта 100,1 104,3 101,6 117,6 103,6
Вища освіта 100,0 104,6 100,0 116,6 105,2

Ресторани та готелі 102,5 101,1 100,8 113,7 110,9

Різні товари та послуги 100,1 101,5 100,1 102,4 102,5

З М І С Т

Основні показники соціально-економічного розвитку ………………..
3
Населення та міграція……...……………………………………......... 5
Зайнятість та безробіття……...………………………………………. 9
Оплата праці та соціально-трудові відносини…………………........ 13
Правосуддя та злочинність……………………………………..……. 22
Послуги……………………………………..…………………………. 23
Внутрішня торгівля ………………………………………….………. 24
Капітальні інвестиції ………………………………………….…….. 25
Сільське, лісове та рибне господарство………………………......... 29
Промисловість ………… …………………………………………….
35
Будівництво ………………………………………………………….. 41
Транспорт і зв’язок….……..………………………………………… 44
Зовнішньоекономічна діяльність .…………………………………. 47
Споживчі ціни .…………………………………………………….. 50

Вих. №10-07/1377-17 від 05.12.2017

Our website is protected by DMC Firewall!