brr name

gerb ukr

Головна/Сервіси/Соціально-економічне становище/Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–листопаді 2017 року

Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–листопаді 2017 року

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Соціально-економічне становище
Бобровицького району

в січні–листопаді 2017 року

Статистичний бюлетень

м.Чернігів
Головне управління статистики у Чернігівській області

адреса: вул. Гонча, 37, м.Чернігів, 14000
телефони: (0462) 676-423, факс (0462) 675-027
електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
веб-сайт: www.chernigivstat.gov.ua

Відповідальний за випуск Радченко О. М.

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
‰ – проміле
г – грам
га – гектар
грн – гривня
год – година
дал – декалітр
дол. США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат
кВт∙год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.год – людино-година
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс – місяць
млн – мільйон
млрд – мільярд
мм – міліметр
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
рр. – роки
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт – штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«з них», «у тому числі» – наведено не всі доданки загальної суми

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2018

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ

Фактично в січні– листопаді 2017р. Темпи зростання (зниження), %
листопад 2017р. до січень– листопад 2017р.
до
січня– листопада
2016р. довідково:
січень– листопад 2016р. до січня– листопада
2015р.
жовтня
2017р. листо-пада
2016р.
Кількість наявного населення1, осіб 32508 98,82 x x x

Кількість народжених, осіб 2353 x x 87,04 96,15

Кількість померлих, осіб 6423 x x 98,84 92,25

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника, грн 62866 x x 134,67 …8

Заборгованість із виплати заробітної плати1 – усього, тис.грн 1275,8 100,0 113,2 x x

Фінансові результати великих
та середніх підприємств до оподаткування9, тис.грн …10 x x x x

Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств11, тис.грн 137908,79 x x 112,312 х

Капітальні інвестиції, тис.грн 4843319 x x x x

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

м'ясо (реалізація худоби та птиці
на забій у живій масі), т 970 83,8 31,3 52,0 129,7

молоко, т 3360 91,5 118,2 84,0 106,4

Продовження
Фактично в січні– листопаді 2017р. Темпи зростання (зниження), %
листопад 2017р. до січень– листопад 2017р.
до
січня– листопада
2016р. довідково:
січень– листопад 2016р. до січня– листопада
2015р.
жовтня
2017р. листо-пада
2016р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)3, тис.грн …10 x x х х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, м2 12789 x x 63,112 86,513

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн …10 x x x x

Вантажооборот, тис.ткм 5518,3 219,0 144,0 96,5 192,0

Пасажирооборот, тис.пас.км 11735,5 98,3 101,6 100,8 79,2
__________
1 На 1 листопада.
2 До 1 січня 2017р.
3 Дані за січень–жовтень 2017р.
4 Січень–жовтень 2017р. у % до січня–жовтня 2016р.
5 Січень–жовтень 2016р. у % до січня–жовтня 2015р.
6 Дані за ІІІ квартал 2017р.
7 ІІІ квартал 2017р. у % до ІІІ кварталу 2016р.
8 ІІІ квартал 2016р. у % до ІІІ кварталу 2015р.
9 Дані за січень–вересень 2017р.
10 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
11 Порівняння даних із відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.
12 Січень–вересень 2017р. у % до січня–вересня 2016р.
13 Січень–вересень 2016р. у % до січня–вересня 2015р.

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Чисельність населення (за оцінкою)
по містах та районах
на 1 листопада 2017 року1

(осіб)
Наявне населення Постійне населення

Чернігівська область 1022110 1013568
м.Чернігів 289627 283807
м.Ніжин 70105 69612
м.Н.-Сіверський (міськрада) 13331 13209
м.Прилуки 55378 54622
райони
Бахмацький 44088 43422
Бобровицький 32508 32319
Борзнянський 30884 30748
Варвинський 15799 15775
Городнянський 27922 27989
Ічнянський 30784 30623
Козелецький 44356 44374
Коропський 22626 22660
Корюківський 26456 26368
Куликівський 16517 16454
Менський 35355 35200
Ніжинський 26926 27143
Н.-Сіверський 13030 13113
Носівський 28739 28655
Прилуцький 35380 35476
Ріпкинський 26852 26803
Семенівський 17561 17527
Сновський 23220 23097
Сосницький 18187 18039
Срібнянський 11191 11150
Талалаївський 12667 12539
Чернігівський 52621 52844
________________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
по містах та районах
у січні–жовтні 2017 року1

Осіб

Чернігівська область –11302
м.Чернігів –2014
м.Ніжин –973
м.Н.-Сіверський (міськрада) –182
м.Прилуки –892
райони
Бахмацький –495
Бобровицький –401
Борзнянський –522
Варвинський –282
Городнянський –304
Ічнянський –406
Козелецький –887
Коропський –449
Корюківський –383
Куликівський –309
Менський –566
Ніжинський –293
Н.-Сіверський –172
Носівський –341
Прилуцький –112
Ріпкинський –256
Семенівський –220
Сновський –331
Сосницький –315
Срібнянський –59
Талалаївський –248
Чернігівський 110
____________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Природний рух населення
по містах та районах
у січні–жовтні 2017 року

(осіб)
Кількість живонароджених Кількість померлих Природний приріст, скорочення (–)

Чернігівська область 6375 15759 –9384
м.Чернігів 1912 2864 –952
м.Ніжин 430 792 –362
м.Н.-Сіверський (міськрада) 74 177 –103
м.Прилуки 336 730 –394
райони
Бахмацький 243 753 –510
Бобровицький 235 642 –407
Борзнянський 148 632 –484
Варвинський 86 264 –178
Городнянський 185 510 –325
Ічнянський 196 553 –357
Козелецький 284 953 –669
Коропський 103 475 –372
Корюківський 172 436 –264
Куликівський 104 370 –266
Менський 214 621 –407
Ніжинський 137 589 –452
Н.-Сіверський 76 291 –215
Носівський 195 509 –314
Прилуцький 210 653 –443
Ріпкинський 160 589 –429
Семенівський 108 321 –213
Сновський 142 396 –254
Сосницький 128 355 –227
Срібнянський 70 173 –103
Талалаївський 64 200 –136
Чернігівський 363 911 –548

Кількість померлих в області
за окремими причинами смерті
в січні–жовтні 2017 року

Осіб У % до підсумку

Усього померлих 15759 100,0

у т.ч. від

хвороб системи кровообігу 11799 74,9

новоутворень 1739 11,0

зовнішніх причин смерті 775 4,9

з них від

транспортних нещасних випадків 115 0,7

випадкових утоплень та занурень у воду 42 0,3

випадкових отруєнь та дії алкоголю 89 0,6

навмисних самоушкоджень 192 1,2

наслідків нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження 37 0,2

хвороб органів травлення 403 2,6

хвороб органів дихання 376 2,4

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Заробітна плата штатних працівників області
за видами економічної діяльності
за жовтень 2017 року

Нараховано в середньому працівнику
за жовтень 2017р., грн у % до за відпра-цьовану годину, грн
вересня 2017р. жовтня 2016р. середнього рівня по економіці

Усього 5913 102,1 144,9 100,0 40,62
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6701 96,7 137,2 113,3 43,58
у т.ч. сільське господарство 6549 101,9 139,9 110,8 42,13
Промисловість 6596 107,8 133,4 111,6 44,25
Будівництво 5871 103,6 128,5 99,3 36,43
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5319 108,3 123,4 90,0 35,80
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6038 107,8 136,0 102,1 43,11
транспорт 6729 115,7 141,7 113,8 44,98
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 7521 103,8 136,5 127,2 51,29
поштова та кур'єрська діяльність 2873 100,4 135,2 48,6 24,53
Тимчасове розміщування й організація харчування 4330 97,9 160,4 73,2 30,21
Інформація та телекомунікації 5663 96,8 114,5 95,8 38,57
Фінансова та страхова діяльність 7420 105,9 137,9 125,5 52,02
Операції з нерухомим майном 3998 110,2 150,2 67,6 26,13
Професійна, наукова та технічна діяльність 4723 94,0 135,9 79,9 33,95
у т.ч. наукові дослідження та розробки 5121 92,8 154,1 86,6 35,51
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4756 103,8 146,7 80,4 31,98
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8707 107,3 176,2 147,3 60,32
Освіта 5451 94,9 163,2 92,2 39,06
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 4266 103,4 149,0 72,2 29,86
у т.ч. охорона здоров'я 4222 100,3 147,3 71,4 29,46
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4151 95,8 158,9 70,2 31,04
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 3866 97,6 152,6 65,4 29,35
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 5510 91,4 174,2 93,2 37,22
Надання інших видів послуг 4142 101,6 148,8 70,1 33,76
______________
Примітка. У цій таблиці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Заборгованість із виплати заробітної плати в області
за видами економічної діяльності на 1 листопада 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Усього 13204,8 6659,7 50,4 4588,5 34,8 1956,6 14,8
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,1 – – 271,1 100,0 – –
у т.ч. сільське господарство 271,1 – – 271,1 100,0 – –
Промисловість 7677,9 3905,8 50,9 3772,1 49,1 – –
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – – – –
Переробна промисловість 6357,1 3905,8 61,4 2451,3 38,6 – –
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1231,0 – – 1231,0 100,0 – –
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 89,8 – – 89,8 100,0 – –
Будівництво 2126,7 360,3 16,9 43,6 2,1 1722,8 81,0
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 501,7 – – 501,7 100,0 – –
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1364,5 1364,5 100,0 – – – –
Тимчасове розміщування й організація харчування 160,0 160,0 100,0 – – – –
Інформація та телекомунікації – – – – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 – – – – 233,8 100,0
Операції з нерухомим майном 40,6 40,6 100,0 – – – –
Професійна, наукова та технічна діяльність 501,2 501,2 100,0 – – – –
у т.ч. наукові дослідження та розробки 292,9 292,9 100,0 – – – –
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 37,2 37,2 100,0 – – – –
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – – – – – – –
Освіта – – – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 290,1 290,1 100,0 – – – –
у т.ч. охорона здоров'я 66,4 66,4 100,0 – – – –

Продовження
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – – – –

1 У цій та наступній таблиці – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (стор. 12).

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників (стор. 12–15).

Заборгованість із виплати заробітної плати
по містах та районах
на 1 листопада 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми

Чернігівська область 13204,8 6659,7 50,4 4588,5 34,8 1956,6 14,8
м.Чернігів 8580,5 4847,6 56,5 1776,3 20,7 1956,6 22,8
м.Ніжин 2502,8 1461,3 58,4 1041,5 41,6 – –
м.Н.-Сіверський 134,0 – – 134,0 100,0 – –
м.Прилуки – – – – – – –
райони
Бахмацький – – – – – – –
Бобровицький 1275,8 – – 1275,8 100,0 – –
Борзнянський – – – – – – –
Варвинський – – – – – – –
Городнянський – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – –
Козелецький 66,4 66,4 100,0 – – – –
Коропський 223,7 223,7 100,0 – – – –
Корюківський – – – – – – –
Куликівський – – – – – – –
Менський 271,1 – – 271,1 100,0 – –
Ніжинський – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – –
Носівський – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – –
Ріпкинський 150,5 60,7 40,3 89,8 59,7 – –
Семенівський – – – – – – –
Сновський – – – – – – –
Сосницький – – – – – – –
Срібнянський – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – –
Чернігівський – – – – – – –

1 Див. виноску на стор. 11.

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати в області
за видами економічної діяльності
на 1 листопада 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-тура боргу, %
тис.грн у % до
суми заборгованості на фонду оплати праці за жовтень 2017р.
1 жовтня 2017р. 1 січня 2017р.

Усього 13204,8 90,8 96,4 1,2 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,1 100,0 112,0 0,1 2,1
у т.ч. сільське господарство 271,1 100,0 112,0 0,2 2,1
Промисловість 7677,9 102,6 98,1 3,0 58,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – –
Переробна промисловість 6357,1 102,7 83,7 3,9 48,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1231,0 106,7 531,1 2,4 9,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 89,8 63,0 х 0,9 0,7
Будівництво 2126,7 100,9 64,1 13,7 16,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 501,7 90,5 120,5 0,8 3,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1364,5 102,9 290,9 2,0 10,3
Тимчасове розміщування й організація харчування 160,0 98,8 88,9 2,1 1,2
Інформація та телекомунікації – – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 100,0 100,0 0,9 1,8
Операції з нерухомим майном 40,6 155,6 17,1 0,9 0,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 501,2 97,7 68,5 3,9 3,8
у т.ч. наукові дослідження та розробки 292,9 98,4 56,3 18,7 2,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 37,2 69,9 71,8 0,3 0,3
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – – – – –
Освіта – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 290,1 16,1 х 0,2 2,2
у т.ч. охорона здоров'я 66,4 4,0 х 0,1 0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – –
Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати
по містах та районах
на 1 листопада 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Структура боргу, %
тис.грн у % до суми заборгованості на
1 жовтня
2017р. 1 січня
2017р.

Чернігівська область 13204,8 90,8 96,4 100,0
м.Чернігів 8580,5 100,0 98,0 65,0
м.Ніжин 2502,8 114,7 96,2 19,0
м.Н.-Сіверський 134,0 100,0 70,5 1,0
м.Прилуки – – – –
райони
Бахмацький – – – –
Бобровицький 1275,8 100,0 113,2 9,7
Борзнянський – – – –
Варвинський – – – –
Городнянський – – – –
Ічнянський – – – –
Козелецький 66,4 7,5 x 0,5
Коропський 223,7 165,5 x 1,7
Корюківський – – – –
Куликівський – – – –
Менський 271,1 100,0 112,0 2,0
Ніжинський – – – –
Н.-Сіверський – – – –
Носівський – – – –
Прилуцький – – – –
Ріпкинський 150,5 52,6 166,5 1,1
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький – – – –
Срібнянський – – – –
Талалаївський – – – –
Чернігівський – – – –

Заборгованість із виплати заробітної плати
працівникам економічно активних підприємств (установ, організацій)
по містах та районах
на 1 листопада 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-
тура
боргу,
%
усього у т.ч. нарахованої за
тис.
грн у % до суми
заборгованості на січень–вересень
2017р. попередні
роки

1
жовтня
2017р. 1
січня 2017р. тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності

Чернігівська область 6659,7 82,0 88,2 5121,6 76,9 1538,1 23,1 100,0
м.Чернігів 4847,6 99,9 83,2 3309,5 68,3 1538,1 31,7 72,8
м.Ніжин 1461,3 111,1 154,3 1461,3 100,0 – – 21,9
м.Н.-Сіверський – – – – – – – –
м.Прилуки – – – – – – – –
райони
Бахмацький – – – – – – – –
Бобровицький – – – – – – – –
Борзнянський – – – – – – – –
Варвинський – – – – – – – –
Городнянський – – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – – –
Козелецький 66,4 7,5 х 66,4 100,0 – – 1,0
Коропський 223,7 165,5 х 223,7 100,0 – – 3,4
Корюківський – – – – – – – –
Куликівський – – – – – – – –
Менський – – – – – – – –
Ніжинський – – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – – –
Носівський – – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – – –
Ріпкинський 60,7 42,4 67,1 60,7 100,0 – – 0,9
Семенівський – – – – – – – –
Сновський – – – – – – – –
Сосницький – – – – – – – –
Срібнянський – – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – – –
Чернігівський – – – – – – – –

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

Кількість облікованих кримінальних правопорушень в області
за окремими видами в січні–листопаді 2017 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–листопад 2017р.1 Січень–листопад 2016р.2 Січень– листопад
2017р.
у % до
січня– листопада 2016р.

Усього обліковано кримінальних правопорушень 14439 15861 91,0

із загальної кількості
тяжких та особливо тяжких 5365 6505 82,5
очевидне умисне вбивство (та замах) 41 34 120,6
умисне тяжке тілесне ушкодження3 63 55 114,5
зґвалтування (та замах) 4 9 44,4
крадіжка 7554 9021 83,7
грабіж 227 309 73,5
розбій 39 50 78,0
вимагання 3 12 25,0
шахрайство4 649 838 77,4
привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем 214 222 96,4
незаконний обіг зброї5 157 160 98,1
порушення правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними
засобами 301 318 94,7
незаконне заволодіння транспортним
засобом 148 215 68,8
хуліганство 56 59 94,9
втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність 3 8 37,5

______________
1 Кримінальні правопорушення, обліковані органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.
2 Кримінальні правопорушення, обліковані органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки.
3 У показник включено ст.ст. 121, 123, 124 КК України.
4 У показник включено ст. 190 та 222 КК України.
5 У показник включено ст. 262 та ст. 263 КК України.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування в області за видами економічної діяльності
в січні–вересні 2017 року

(тис.грн)
Фінансовий результат
(сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток Кількість збиткових підприємств у % до загальної кількості підприємств
січень–
вересень
2017р. січень–вересень 2016р. січень–
вересень
2017р. у % до
січня–вересня 2016р. січень–
вересень
2017р. у % до
січня–вересня 2016р. січень–вересень 2017р. січень–вересень 2016р.
Усього1 624112,8 –2339640,4 1057750,9 129,5 433638,1 13,7 27,8 24,7
сільське, лісове та рибне господарство 51196,0 67959,0 51300,0 75,5 104,0 – 4,0 –
промисловість 496816,6 –2408642,9 829074,4 140,5 332257,8 11,1 23,4 25,7
будівництво 4867,2 18525,3 20316,2 58,3 15449,0 94,6 35,7 40,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 83585,3 76266,2 115872,3 119,9 32287,0 158,8 24,1 26,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –32614,6 –110780,4 8576,0 105,3 41190,6 34,6 52,6 50,0
тимчасове розміщування й організація харчування –2768,4 731,0 1570,3 94,7 4338,7 468,0 62,5 20,0
інформація та телекомунікації …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2
фінансова та страхова діяльність …2 – …2 – …2 – …2 –
операції з нерухомим майном 15288,0 3627,2 17846,0 466,4 2558,0 1285,4 80,0 20,0
професійна, наукова та технічна діяльність 2945,0 …2 2945,0 …2 – …2 – …2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2072,7 12204,0 5530,7 45,3 3458,0 – 33,3 –
освіта – – – – – – – –
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –1703,0 –825,0 292,0 90,4 1995,0 173,8 66,7 33,3
надання інших видів послуг …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2
________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.
2 У цій та наступній таблиці дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 18).
Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування по містах обласного значення та районах
у січні–вересні 2017 року

(тис.грн)
Фінансовий результат (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підпри-ємств фінансовий
результат у % до загальної кількості підпри-ємств фінансовий
результат
Чернігівська область1 624112,8 72,2 1057750,9 27,8 433638,1
м.Чернігів 361078,2 68,3 593934,6 31,7 232856,4
м.Ніжин 37641,0 72,2 43138,0 27,8 5497,0
м.Н.-Сіверський 14105,0 100,0 14105,0 – –
м.Прилуки –17674,2 61,1 135672,8 38,9 153347,0
райони
Бахмацький …2 …2 …2 …2 …2
Бобровицький …2 …2 …2 …2 …2
Борзнянський 737,4 75,0 1509,4 25,0 772,0
Варвинський 898,0 75,0 2360,0 25,0 1462,0
Городнянський 4797,0 100,0 4797,0 – –
Ічнянський 14518,0 50,0 17838,0 50,0 3320,0
Козелецький 26081,3 100,0 26081,3 – –
Коропський …2 …2 …2 …2 …2
Корюківський 130006,0 87,5 130112,0 12,5 106,0
Куликівський …2 …2 …2 …2 …2
Менський 5127,0 100,0 5127,0 – –
Ніжинський …2 …2 …2 …2 …2
Н.-Сіверський – – – – –
Носівський 5686,8 75,0 11938,8 25,0 6252,0
Прилуцький 6776,0 80,0 20526,0 20,0 13750,0
Ріпкинський 16968,0 100,0 16968,0 – –
Семенівський 5477,0 100,0 5477,0 – –
Сновський 7426,0 75,0 7505,0 25,0 79,0
Сосницький …2 …2 …2 …2 …2
Срібнянський – – – – –
Талалаївський – – – – –
Чернігівський 955,3 50,0 1333,0 50,0 377,7
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків.
2 Див. другу виноску на стор. 17.
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Роздрібний товарооборот в області
в січні–листопаді 2017 року

Січень–листопад
2017р. Листопад
2017р.

Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 14067,7
х

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
(у порівнянних цінах), %

до січня–листопада 2016р. 103,6 99,8
до жовтня 2017р. х 101,4
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн 9087,7 901,6

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту
(у порівнянних цінах), %
до січня–листопада 2016р. 102,4 99,5
до жовтня 2017р. х 101,4

1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля1,
по містах та районах
у січні–вересні 2017 року

Тис.грн У % до
підсумку Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств2
у січні–вересні 2017р. до січня–вересня 2016р., %
Чернігівська область 7306487,3 100,0 103,7

м.Чернігів 4183949,4 57,3 103,8
м.Ніжин 564088,2 7,7 109,6
м.Н.-Сіверський 117223,3 1,6 101,7
м.Прилуки 566872,4 7,8 97,8
райони
Бахмацький 117545,9 1,6 112,9
Бобровицький 137908,7 1,9 112,3
Борзнянський 63238,5 0,9 106,8
Варвинський 13687,5 0,2 83,9
Городнянський 66250,0 0,9 94,4
Ічнянський 33857,3 0,5 90,9
Козелецький 271022,6 3,7 99,3
Коропський 29242,6 0,4 82,2
Корюківський 157507,4 2,2 130,5
Куликівський 25384,7 0,3 125,9
Менський 50467,6 0,7 99,5
Ніжинський 41302,6 0,6 100,8
Н.-Сіверський 5918,7 0,1 119,3
Носівський 81622,1 1,1 104,1
Прилуцький 30013,8 0,4 95,1
Ріпкинський 66644,0 0,9 90,0
Семенівський 32853,3 0,4 103,7
Сновський 85624,1 1,2 103,9
Сосницький 25802,5 0,3 87,2
Срібнянський 10706,9 0,1 192,1
Талалаївський 23093,1 0,3 120,6
Чернігівський 504660,1 6,9 102,2
_______________
1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекси сільськогосподарської продукції в області
в січні–листопаді 2017 року

(%)
Січень–
листопад 2017р.
до січня–листопада 2016р. Довідково:
січень–
жовтень 2017р.
до січня–жовтня 2016р. січень–
листопад 2016р.
до січня–листопада 2015р.

Продукція сільського господарства1
Господарства усіх категорій 103,9 104,0 97,7
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 103,2 103,3 101,7
господарства населення 105,2 105,4 91,1

Продукція рослинництва
Господарства усіх категорій 105,6 105,6 97,0
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 103,7 103,7 101,4
господарства населення 110,1 110,1 87,7

Продукція тваринництва
Господарства усіх категорій 98,7 98,8 99,9
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 100,6 100,8 103,4
господарства населення 97,1 97,3 97,4
____________
1 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва, починаючи із січня–червня – на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва.

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм
у сільськогосподарських підприємствах
за містами та районами
на 1 грудня 2017 року

Культури озимі на зерно та зелений корм
усього з них на зерно
га у %
до 1 грудня 2016р. культури зернові ріпак
га у %
до 1 грудня 2016р. га у %
до 1 грудня 2016р.

Чернігівська область 230792 99,4 190726 94,8 38364 130,6
м.Чернігів – – – – – –
м.Ніжин 476 109,2 476 113,3 – –
м.Н.-Сіверський …1 х …1 х – –
м.Прилуки …1 …1 …1 …1 – –
райони
Бахмацький 19738 107,4 13784 100,5 5884 127,0
Бобровицький 6895 95,8 6595 100,6 300 48,4
Борзнянський 14629 98,9 9920 71,0 4487 586,5
Варвинський 6684 86,5 …1 …1 …1 …1
Городнянський 12285 105,4 10048 89,1 2083 1859,6
Ічнянський 12524 84,3 9949 79,8 2277 99,5
Козелецький 13710 132,5 12871 133,3 839 122,1
Коропський 6604 123,9 6230 194,0 294 14,1
Корюківський 8170 115,9 5940 105,5 2180 159,9
Куликівський 4838 66,9 …1 …1 …1 …1
Менський 12920 107,3 10808 102,5 2105 153,4
Ніжинський 11259 103,1 9906 111,2 1353 67,1
Н.-Сіверський 12445 80,6 7549 74,7 4744 94,1
Носівський 7917 87,0 6611 87,5 1306 84,9
Прилуцький 15713 112,7 13865 103,0 1700 449,9
Ріпкинський 7463 82,0 5882 68,5 1357 368,6
Семенівський 8221 101,2 7538 96,4 …1 …1
Сновський 9150 95,6 7438 100,8 1691 77,1
Сосницький 5232 113,4 3879 85,4 1352 1932,1
Срібнянський 7019 147,7 7019 147,7 – –
Талалаївський 5033 53,6 4995 54,3 – –
Чернігівський 19278 97,8 16261 95,1 3007 119,3
____________
1 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 23–25).

Виробництво основних видів продукції тваринництва
в сільськогосподарських підприємствах1 за районами
в січні–листопаді 2017 року

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі) Молоко Яйця
т у % до
січня–листопада 2016р. т у % до
січня–листопада 2016р. тис.шт у % до
січня–листопада 2016р.

Чернігівська область 25485 93,8 218566 104,1 41869,7 74,3
райони
Бахмацький 7197 99,1 33511 104,9 ...2 ...2
Бобровицький 970 52,0 3360 84,0 – –
Борзнянський 1600 91,1 11409 98,9 – –
Варвинський 2629 105,5 7358 114,0 – –
Городнянський 711 116,0 11164 107,8 ...2 ...2
Ічнянський 1708 102,8 36572 105,1 – –
Козелецький 1002 96,0 4445 95,8 ...2 ...2
Коропський 527 134,7 11296 120,4 – –
Корюківський 408 114,7 6115 110,7 – –
Куликівський 1619 110,6 6270 80,0 – –
Менський 1048 113,5 10264 112,7 – –
Ніжинський 314 30,2 3720 76,5 – –
Н.-Сіверський3 350 161,8 4165 92,7 – –
Носівський 1172 93,1 11140 114,7 ...2 ...2
Прилуцький 2024 80,3 10421 95,9 – –
Ріпкинський 519 123,7 9376 114,5 – –
Семенівський 309 122,6 8593 104,1 – –
Сновський 81 83,1 1947 91,3 ...2 ...2
Сосницький 124 86,9 1769 118,0 – –
Срібнянський 269 93,6 8745 110,9 – –
Талалаївський 291 60,1 8261 99,6 – –
Чернігівський 613 100,4 8665 104,3 ...2 х
____________
1 У цій та наступній таблиці – крім малих підприємств (стор. 24).
2 Див. виноску на стор. 22.
3 У цій та наступній таблиці дані по м.Н.-Сіверському включено до показників по
району (стор. 24).

Кількість сільськогосподарських тварин
у сільськогосподарських підприємствах1 за районами
на 1 грудня 2017 року

Велика рогата худоба Свині Птиця свійська
усього у т.ч. корови голів у %
до
1 грудня 2016р. тис. голів у %
до
1 грудня 2016р.
голів у %
до
1 грудня 2016р. голів у %
до
1 грудня 2016р.

Чернігівська область 111011 94,3 44719 95,5 92066 86,1 240,5 96,7
райони
Бахмацький 14197 92,2 4542 84,8 45402 124,1 ...2 ...2
Бобровицький 1976 97,4 889 106,7 3661 38,9 – –
Борзнянський 8127 78,1 4061 98,1 732 91,0 – –
Варвинський 2996 96,8 1358 91,1 12757 86,2 – –
Городнянський 5782 90,2 2404 92,1 – – ...2 ...2
Ічнянський 11873 100,7 5440 101,5 2434 67,8 ...2 ...2
Козелецький 3893 100,5 1206 89,5 4533 82,2 ...2 ...2
Коропський 5493 105,0 2182 109,8 820 127,9 – –
Корюківський 3546 91,7 1377 106,6 112 74,7 – –
Куликівський 6896 83,8 1618 76,4 ...2 ...2 – –
Менський 4910 93,7 2090 100,9 3485 116,4 – –
Ніжинський 1586 80,6 734 78,5 1081 103,1 ...2 х
Н.-Сіверський3 2983 83,8 1439 86,8 ...2 ...2 – –
Носівський 6033 94,6 2121 94,4 1136 59,7 – –
Прилуцький 5846 107,8 1831 92,2 13917 73,4 ...2 ...2
Ріпкинський 4245 90,6 2398 101,3 262 49,2 – –
Семенівський 5052 102,8 2173 100,9 – – – –
Сновський 1031 88,0 508 84,7 – – ...2 ...2
Сосницький 1049 101,6 350 119,9 – – – –
Срібнянський 4496 114,6 2126 105,0 626 92,6 – –
Талалаївський 3505 102,3 1720 99,8 159 86,4 – –
Чернігівський 5496 97,8 2152 95,6 847 77,2 ...2 х
___________
1 Див. першу виноску на стор. 23.
2 Див. виноску на стор. 22.
3 Див. третю виноску на стор. 23.

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику
за містами та районами1
на 1 грудня 2017 року

Культури зернові та зернобобові Соняшник
т у % до
1 грудня 2016р. т у % до
1 грудня 2016р.

Чернігівська область 2143664,3 123,2 187901,5 81,4
м.Чернігів 88213,1 101,7 ...2 ...2
м.Ніжин 18111,0 179,7 ...2 ...2
м.Н.-Сіверський ...2 ...2 ...2 х
м.Прилуки ...2 ...2 ...2 ...2
райони
Бахмацький 184136,5 128,4 20106,5 90,2
Бобровицький 447223,2 108,3 7121,0 164,5
Борзнянський 88284,1 125,4 15988,3 100,1
Варвинський 339903,6 201,3 44862,1 175,3
Городнянський 29440,1 78,6 2924,1 99,3
Ічнянський 127615,2 102,0 12672,8 65,5
Козелецький 28659,6 116,0 2137,7 49,7
Коропський 83542,5 207,1 12758,9 203,3
Корюківський 24536,0 267,9 1938,9 96,3
Куликівський 40368,4 171,8 6844,5 105,3
Менський 60584,6 77,0 5321,7 97,2
Ніжинський 28890,9 89,3 3355,2 71,2
Н.-Сіверський 4637,8 88,5 927,8 71,7
Носівський 80213,1 125,1 1684,5 53,5
Прилуцький 277910,5 127,8 17917,3 37,3
Ріпкинський 9967,9 56,8 3381,8 148,4
Семенівський 15443,1 79,6 5433,6 36,0
Сновський 27884,3 93,6 970,2 22,1
Сосницький 6437,6 129,7 210,5 27,2
Срібнянський 21363,2 143,7 ...2 ...2
Талалаївський 37833,7 131,7 7742,3 290,6
Чернігівський 33682,4 133,4 4281,8 50,9
____________
1 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися
зберіганням і переробкою культур зернових і зернобобових та соняшнику.
2 Див. виноску на стор. 22.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції в області
за основними видами діяльності
в січні–листопаді 2017 року
(відсотків)
Листопад
2017р.
до
жовтня 2017р. Листопад
2017р.
до
листопада
2016р. Січень–
листопад
2017р. до січня–листопада 2016р.

Промисловість 103,1 100,6 96,9
Добувна та переробна промисловість 100,0 101,4 96,9
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 93,6 84,2 93,1
Переробна промисловість 101,1 104,9 97,7
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 100,7 102,9 91,5
текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів 96,6 87,0 103,3
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 97,4 116,9 106,7
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення …1 …1 …1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 118,8 201,7 171,2
виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції 96,9 112,3 106,7
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 118,2 141,2 117,6
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 100,1 98,7 119,0
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря 120,3 97,5 96,8
___________
1 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 27, 28, 31).

Обсяг реалізованої промислової продукції в області
за основними видами діяльності
в січні–жовтні 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у %
до всієї реалізованої продукції
Промисловість 22160725,0 100,0
Добувна та переробна промисловість 18031113,6 81,4
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 1900024,2 8,6
Переробна промисловість 16131089,4 72,8
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 9908506,0 44,7
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів 838994,8 3,8
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 1711613,1 7,7
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення ...1 ...1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 291341,5 1,3
виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції 693096,8 3,1
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 323467,0 1,5
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 1720854,8 7,8
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря 3847236,9 17,3
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами 282374,5 1,3

1 Див. виноску на стор. 26.
Примітка. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом
(за однорідними продуктами).

Обсяг реалізованої промислової продукції
по містах та районах
у січні–жовтні 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї
реалізованої
продукції

Чернігівська область 22160725,0 100,0
м.Чернігів 9000073,4 40,6
м.Ніжин 1088890,5 4,9
м.Н.-Сіверський 325653,2 1,5
м.Прилуки 6531262,3 29,5
райони
Бахмацький 12162,5 0,1
Бобровицький …1 …1
Борзнянський 33109,2 0,1
Варвинський 404756,0 1,8
Городнянський 91897,1 0,4
Ічнянський 937131,2 4,2
Козелецький 351281,2 1,6
Коропський 119259,6 0,5
Корюківський 1177848,8 5,3
Куликівський …1 …1
Менський 487104,0 2,2
Ніжинський …1 …1
Н.-Сіверський …1 …1
Носівський 99525,4 0,4
Прилуцький 605051,9 2,7
Ріпкинський 130390,9 0,6
Семенівський 99893,6 0,5
Сновський 113605,8 0,5
Сосницький 90712,4 0,4
Срібнянський – –
Талалаївський – –
Чернігівський 116251,3 0,5

1 Див. виноску на стор. 26.
Примітка. Короткострокові дані щодо обсягів реалізованої промислової продукції розроблено на підставі ф.№1-ПЕ (місячна).

Виробництво основних видів промислової продукції в області
та її залишки на складах підприємств-виробників
у січні–листопаді 2017 року1

Вироблено
в січні–
листопаді
2017р. Січень–листопад
2017р. до
січня–
листопада 2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 грудня
2017р.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Нафта сира, включаючи газовий …2 …2 х
конденсат, тис.т
Газ природний скраплений або в
газоподібному стані, млн.м3 …2 …2 х

Переробна промисловість

М’ясо великої рогатої худоби свіже
чи охолоджене, т 3243 123,0 54
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 2150 93,2 5
М’ясо великої рогатої худоби заморожене, т …2 …2 …2
М’ясо свійської птиці свіже
чи охолоджене, т – – –
Вироби ковбасні, т 1120 93,9 1
Оселедці солоні, т 104 100,0 –
Риба, у т.ч. філе, копчена, т 116 83,5 1
Суміші соків фруктових та овочевих, т …2 …2 …2
Овочі консервовані натуральні, т …2 …2 …2
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти
фруктові чи горіхові, т …2 …2 …2
Олія соняшникова нерафінована та її
фракції (крім хімічно модифікованих), т 11144 52,2 1071
Молоко рідке оброблене (пастеризоване,
стерилізоване, гомогенізоване, топлене,
пептизоване), т 7597 85,6 437
Молоко і вершки сухі, т 4369 76,4 113
Масло вершкове, т 2530 93,4 80
Сири сичужні та плавлені, т 7571 129,8 977
Сир свіжий неферментований (недозрілий
і невитриманий; уключаючи сир із молочної
сироватки та кисломолочний сир), т 307 74,2 4
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені
молоко та вершки, т 2919 65,7 12
Борошно, т 23419 92,9 699
Крупи, т 12057 114,3 591
Крохмаль картопляний, т …2 …2 …2

Продовження
Вироблено
в січні–
листопаді
2017р. Січень–листопад
2017р. до
січня–
листопада 2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 грудня
2017р.

Хліб та вироби хлібобулочні,
нетривалого зберігання, т 19801 87,1 4
Пряники та вироби подібні, т 3221 89,5 11
Вироби макаронні, локшина та вироби
борошняні подібні, т …2 …2 …2
Шоколад та готові харчові продукти, що
містять какао (крім какао-порошку
підсолодженого) у пакованнях масою
менше 2 кг, т …2 …2 …2
Вироби кондитерські цукрові
(у т.ч.шоколад білий), що не містять …2 …2 …2
какао, т
Напої безалкогольні, тис.дал 449,4 104,7 18,8
Тканини вовняні, бавовняні, з ниток
синтетичних та штучних, тис.м2 …2 …2 …2
Білизна постільна, тис.шт 217,8 180,6 2,7
Пальта, півпальта, накидки, плащі,
анараки, плащі та куртки вітрозахисні,
куртки теплі, уключаючи лижні та вироби
подібні, крім трикотажних, жіночі
та дівчачі, тис.шт 110,0 121,8 –
Жакети та блейзери (крім трикотажних),
жіночі та дівчачі, тис.шт 236,4 66,1 –
Взуття, тис. пар 817,6 100,4 78,0
Деревина, уздовж розпиляна чи
розколота, розділена на частини чи лущена,
завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини
для залізничних чи трамвайних колій,
непросочені, тис.м3 188,8 102,3 9,5
Бруски, планки та фризи для паркетного
або дерев’яного покриття підлоги,
профільовані, незібрані, з деревини
листяних порід, тис.м2 …2 …2 …2
Етикетки з паперу чи картону, т 228 116,3 –
Брикети, котуни та подібні види
твердого палива, з торфу, тис.т …2 …2 …2
Фарби та лаки на основі поліефірів,
акрилових і вінілових полімерів, у
неводному середовищі; розчини, т …2 …2 …2
Фарба друкарська, т …2 …2 …2

Продовження
Вироблено
в січні–
листопаді
2017р. Січень–листопад
2017р. до
січня–
листопада 2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 грудня
2017р.

Цегла невогнетривка керамічна будівельна
(крім виробів з борошна кам’яного
кремнеземистого чи ґрунтів
діатомітових), млн.шт.умов.цегл 21,9 105,8 3,6
Елементи конструкцій збірні для
будівництва з цементу, бетону або
каменю штучного, тис.м3 19,9 90,5 2,7
Вогнегасники, пристрої для розпилювання,
машини пароструминні й піскоструминні
та пристрої механічні подібні, крім
сільськогосподарських, шт …2 …2 …2
Машини пожежні, шт 96 355,6 10

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Електроенергія, млн.кВт•год
…2 …2 х

1 У цій таблиці інформація сформована на підставі даних місячної звітності.
2 Див. виноску на стор. 26.

БУДІВНИЦТВО

Обсяги виконаних будівельних робіт в області
за видами будівельної продукції
в січні–листопаді 2017 року

Виконано будівельних робіт у січні–листопаді 2017р.

тис.грн у % до
загального обсягу у % до
січня–листопада 2016р.
Будівництво 731674 100,0 123,3
Будівлі 514360 70,3 108,5
житлові 193884 26,5 92,9
нежитлові 320476 43,8 122,2
Інженерні споруди 217314 29,7 182,2

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах
у січні–листопаді 2017 року

Виконано будівельних робіт
тис.грн у % до загального обсягу
Чернігівська область 731674 100,0
м.Чернігів 489578 66,9
м.Ніжин 11698 1,6
м.Н.-Сіверський – –
м.Прилуки 142485 19,5
райони
Бахмацький ...1 ...1
Бобровицький ...1 ...1
Борзнянський ...1 ...1
Варвинський – –
Городнянський ...1 ...1
Ічнянський ...1 ...1
Козелецький 9531 1,3
Коропський …1 …1
Корюківський ...1 ...1
Куликівський – –
Менський 10850 1,5
Ніжинський – –
Н.-Сіверський – –
Носівський – –
Прилуцький 2036 0,3
Ріпкинський – –
Семенівський – –
Cновський ...1 ...1
Сосницький – –
Срібнянський …1 …1
Талалаївський ...1 ...1
Чернігівський 45394 6,2
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Вантажні перевезення автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–листопаді 2017 року

Вантажооборот Перевезено вантажів
млн.ткм у % до
січня–листопада 2016р. тис.т у % до
січня–листопада 2016р.

Чернігівська область 788,9 119,9 1281,6 96,8
м.Чернігів 481,3 132,1 755,9 97,9
м.Ніжин 7,1 95,2 28,2 87,8
м.Н.-Сіверський 3,9 127,9 11,2 122,0
м.Прилуки 52,5 95,0 74,2 91,9
райони
Бахмацький 5,3 96,4 34,2 106,9
Бобровицький 5,5 96,5 25,1 92,2
Борзнянський 1,8 85,0 32,0 200,4
Варвинський 9,8 111,6 19,3 103,9
Городнянський 4,2 115,3 8,3 103,4
Ічнянський 6,2 67,1 36,1 83,9
Козелецький 141,3 110,9 65,6 85,2
Коропський 0,2 65,8 1,3 72,9
Корюківський 16,3 121,0 28,3 91,7
Куликівський 2,4 71,2 12,8 65,7
Менський 6,0 99,0 24,6 92,8
Ніжинський 2,0 88,9 10,9 90,2
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 10,9 130,8 8,5 65,3
Прилуцький 6,0 105,6 18,9 90,6
Ріпкинський 3,8 88,5 11,7 83,9
Семенівський 1,4 132,6 7,7 139,1
Сновський 1,6 117,2 19,8 201,7
Сосницький 1,4 93,1 7,7 98,2
Срібнянський 1,6 150,0 8,5 178,8
Талалаївський 0,9 81,2 5,1 83,8
Чернігівський 15,5 99,7 25,7 73,8

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–листопаді 2017 року

Пасажирооборот Перевезено пасажирів
млн.пас.км у % до
січня–листопада 2016р. тис. у % до
січня–листопада 2016р.

Чернігівська область 517,2 92,0 40893,0 94,8
м.Чернігів 301,8 94,2 27931,0 93,3
м.Ніжин 61,6 103,0 5197,5 111,0
м.Н.-Сіверський 3,2 90,3 121,7 103,8
м.Прилуки 34,0 86,9 2839,7 86,0
райони
Бахмацький 5,1 96,6 393,3 93,3
Бобровицький 11,7 100,8 967,3 103,6
Борзнянський 6,0 60,0 148,4 77,7
Варвинський 2,8 65,0 29,6 66,5
Городнянський 1,4 33,3 36,8 28,0
Ічнянський 10,7 73,7 350,5 85,5
Козелецький 2,1 126,3 75,8 129,4
Коропський 14,5 58,6 238,9 61,7
Корюківський 0,5 59,1 23,9 61,1
Куликівський 1,4 92,3 74,2 85,6
Менський 0,3 83,9 34,3 434,2
Ніжинський 0,9 101,9 46,4 94,5
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 8,3 164,6 656,9 158,9
Прилуцький 5,1 89,2 199,5 87,2
Ріпкинський 3,1 73,8 138,5 78,5
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький 3,6 86,7 76,0 78,8
Срібнянський 2,0 81,4 20,9 83,6
Талалаївський 9,3 106,4 158,3 94,7
Чернігівський 27,8 97,2 1133,6 91,4

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
в січні–жовтні 2017 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–
жовтня
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–жовтня
2016р.
Усього 470760,0 143,6 374260,4 91,4 96499,6
у тому числі
Австрія 1362,8 117,5 8105,7 115,2 –6742,9
Азербайджан 12373,1 107,5 701,4 8150,3 11671,7
Бельґія 8057,8 153,9 3709,1 95,0 4348,7
Білорусь 28266,9 131,1 64218,6 102,7 –35951,7
Болгарія 516,8 78,6 1864,3 54,4 –1347,5
Бразілія 1575,0 115,4 19529,1 52,1 –17954,1
Велика Британія 769,8 45,6 10110,1 60,5 –9340,3
Вірменія 2711,0 69,8 – – 2711,0
Грузія 19506,1 108,4 5,8 34,7 19500,3
Єгипет 22769,8 122,6 75,0 527,4 22694,8
Зімбабве – – 3931,1 153,2 –3931,1
Ізраїль 9863,4 635,1 1986,4 95,1 7877,0
Індія 8980,3 187,9 8475,7 67,3 504,7
Індонезія 5719,2 163,3 603,2 11,5 5116,0
Іран, Ісламська Республіка 5391,3 218,4 – – 5391,3
Ірландія 1785,7 230,8 3,6 7,1 1782,1
Іспанія 15132,0 222,8 1001,2 96,8 14130,7
Італія 17840,9 193,1 20935,5 80,7 –3094,6
Казахстан 10299,8 115,6 75,1 122,0 10224,7
Китай 5817,5 57,5 22301,3 121,6 –16483,8
Корея, Республіка 7258,3 1494,2 1864,2 265,2 5394,1
Латвія 2261,5 200,7 1342,5 134,9 918,9
Литва 11951,8 204,5 11344,0 345,5 607,8
Лівія 2834,6 228,1 – – 2834,6
Малайзія 3879,4 204,7 210,8 67,5 3668,6
Мозамбік 20,7 х 5207,9 90,6 –5187,2
Молдова, Республіка 13749,8 91,2 86,7 41,0 13663,1
Нідерланди 30788,1 336,3 11913,6 109,8 18874,5
Німеччина 9825,0 161,2 42360,6 79,9 –32535,6
Південна Африка 4738,5 341,0 3,0 138,0 4735,4
Польща 17345,8 127,1 14290,8 107,1 3055,1
Портуґалія 5295,9 242,4 1,2 3,6 5294,7
Російська Федерація 59497,5 153,9 52736,3 112,5 6761,2
Румунія 22833,6 107,1 4201,2 98,1 18632,4
Словаччина 122,8 255,2 2852,8 93,1 –2729,9
США 1353,3 71,4 12677,4 163,0 –11324,1

Продовження
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–
жовтня
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–жовтня 2016р.
Таїланд 3669,9 90,1 4179,7 148,0 –509,8
Туніс 2355,7 136,2 0,6 х 2355,1
Туреччина 30085,7 131,8 5860,7 40,2 24224,9
Туркменістан 5025,0 101,2 – – 5025,0
Угорщина 649,3 45,7 1972,2 77,3 –1322,8
Узбекистан 4465,9 91,3 5661,1 75,3 –1195,1
Франція 4780,1 65,5 4284,3 86,5 495,8
Чехія 116,3 90,4 2210,2 145,8 –2094,0
Швейцарія 412,4 220,8 3540,1 245,4 –3127,7
Швеція 171,2 62,6 2363,4 172,9 –2192,2
Японія 1013,8 946,0 1277,0 19,3 –263,2

Прямі іноземні інвестиції1 в Чернігівській області

(тис.дол. США)
Усього У тому числі з
країн
ЄС інших
країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2017 256965,1 237471,9 19493,2

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2017 241318,5 225625,4 15693,1
Надійшло акціонерного капіталу
нерезидентів 189050,0 183770,5 5279,5
Вибуло акціонерного капіталу
нерезидентів –2718,2 –2718,2 –
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати,
перекласифікація інвестицій тощо) 2670,7 2253,6 417,1
з них
курсова різниця 2572,0 2153,5 418,5
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.10.2017 430321,0 408931,3 21389,7
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)
на 01.01.2017 15646,6 11846,5 3800,1
на 01.10.2017 14303,6 10470,7 3832,9
Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.10.2017 444624,6 419402,0 25222,6

Довідково:
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення 417,5 доларів США.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 01.10.2017 не здійснювався.

_____________
1 Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись у наступних виданнях.

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
у містах та районах

Обсяги інвестицій на
01.01.2017 01.10.2017
тис.дол.
США у % до загального підсумку тис.дол.
США у % до загального підсумку
Чернігівська область 241318,5 100,0 430321,0 100,0
м.Чернігів 21031,0 8,7 30582,4 7,1
м.Ніжин 2117,7 0,9 2423,3 0,6
м.Н.-Сіверський 687,4 0,3 824,0 0,2
м.Прилуки 194199,3 80,5 374669,2 87,1
райони
Бахмацький 798,3 0,3 949,4 0,2
Бобровицький ...1 ...1 ...1 ...1
Борзнянський ...1 ...1 ...1 ...1
Варвинський ...1 ...1 ...1 ...1
Городнянський 345,6 0,1 361,7 0,1
Ічнянський ...1 ...1 ...1 ...1
Козелецький 3270,2 1,4 3269,3 0,8
Коропський ...1 ...1 ...1 ...1
Корюківський ...1 ...1 ...1 ...1
Куликівський ...1 ...1 ...1 ...1
Менський 2412,3 1,0 2785,2 0,6
Ніжинський 99,3 0,0 101,8 0,0
Н.-Сіверський – – – –
Носівський – – – –
Прилуцький 2546,7 1,1 143,8 0,0
Ріпкинський 1500,7 0,6 1538,5 0,4
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький ...1 ...1 ...1 ...1
Срібнянський ...1 ...1 ...1 ...1
Талалаївський ...1 ...1 ...1 ...1
Чернігівський ...1 ...1 ...1 ...1
____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекси споживчих цін
у листопаді 2017 року
(відсотків)
До попереднього місяця До грудня
попереднього року
вересень 2017р. жовтень 2017р. листопад 2017р. листопад 2017р. листопад
2016р.

Індекс споживчих цін 102,4 101,2 101,2 113,4 111,8
Продукти харчування
та безалкогольні напої 102,8 100,7 101,5 116,9 102,5
Продукти харчування 102,9 100,7 101,5 117,3 102,7
Хліб і хлібопродукти 102,1 100,3 100,6 113,4 105,0
Хліб 103,1 101,1 103,6 127,1 105,1
Макаронні вироби 101,1 99,6 100,9 108,5 104,5
М’ясо та м’ясопродукти 103,7 100,2 99,7 129,5 106,7
Риба та продукти з риби 98,5 100,2 103,3 102,3 103,3
Молоко, сир та яйця 107,5 108,0 107,6 121,1 109,2
Молоко 104,2 108,9 108,7 123,5 119,3
Сир і м’який сир (творог) 101,3 105,1 103,5 120,4 113,6
Яйця 133,0 115,0 113,7 115,8 89,5
Олія та жири 105,1 101,8 102,6 123,0 107,4
Масло 100,9 101,8 105,0 117,8 126,4
Олія соняшникова 100,2 99,5 101,3 103,1 111,3
Фрукти 101,2 94,7 97,0 122,9 92,1
Овочі 100,0 96,9 101,8 110,2 62,8
Цукор 99,1 92,7 91,5 91,6 94,1
Безалкогольні напої 100,7 101,3 100,9 107,0 101,8

Алкогольні напої,
тютюнові вироби 103,9 101,5 99,6 118,9 123,1
Алкогольні напої 103,8 101,9 99,3 108,9 119,7
Тютюнові вироби 104,0 101,0 100,2 135,4 125,3

Одяг і взуття 108,1 105,4 99,0 106,7 105,5
Одяг 106,9 102,7 98,4 105,5 102,5
Взуття 110,0 108,7 99,7 107,9 109,3

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива 101,4 100,1 100,8 108,6 150,2
Утримання та ремонт житла 101,1 99,8 101,4 107,0 104,1
Водопостачання 100,0 101,8 100,0 110,5 149,5
Каналізація 100,0 104,2 100,0 114,6 152,3
Утримання будинків та прибудинкових територій 126,5 100,0 101,0 130,6 170,9
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 128,1 160,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0 101,2 145,8
Гаряча вода, опалення 100,0 99,7 102,6 102,3 195,1
Продовження

До попереднього місяця До грудня
попереднього року
вересень 2017р. жовтень 2017р. листопад 2017р. листопад 2017р. листопад
2016р.

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка
та поточне утримання житла 100,3 99,3 102,1 105,2 104,6

Меблі та предмети обстановки,
килими та інші види
покриттів для підлоги 100,5 103,1 100,9 111,7 106,5
Домашній текстиль 100,8 100,4 101,7 105,2 105,4
Побутова техніка 99,5 100,5 100,9 105,9 107,3

Охорона здоров’я 100,0 100,5 101,3 107,0 112,3

Фармацевтична продукція,
медичні товари та обладнання 99,8 100,5 101,5 105,1 106,8
Амбулаторні послуги 101,0 100,6 100,7 111,9 107,4

Транспорт 101,7 103,4 101,4 114,9 109,2

Купівля транспортних засобів 99,0 103,9 99,1 103,7 99,4
Паливо та мастила 102,8 105,5 102,8 117,3 116,8
Транспортні послуги 102,9 100,9 101,9 119,6 102,3

Залізничний пасажирський
транспорт 101,7 94,6 99,1 105,2 99,2

Автодорожній пасажирський
транспорт 103,0 101,5 102,2 121,5 102,5

Зв’язок 99,5 100,9 101,0 108,5 101,6

Відпочинок і культура 100,0 100,6 99,9 103,9 99,6

Аудіотехніка, фотоапаратура
та обладнання
для обробки інформації 98,1 100,3 100,4 98,7 100,5

Послуги відпочинку та культури 102,1 101,1 101,0 114,9 101,3

Газети, книжки
та канцелярські товари 100,3 99,9 99,7 102,4 104,2

Освіта 104,3 101,6 100,0 118,9 107,4
Дошкільна та початкова освіта 98,1 112,6 100,4 136,2 111,9
Середня освіта 104,3 101,6 100,0 117,6 103,6
Вища освіта 104,6 100,0 100,0 116,6 105,2

Ресторани та готелі 101,1 100,8 102,2 116,2 111,5

Різні товари та послуги 101,5 100,1 104,7 107,2 104,2

З М І С Т

Основні показники соціально-економічного розвитку ………………
3
Населення та міграція……...……………………………………........... 5
Оплата праці та соціально-трудові відносини…………………........... 9
Правосуддя та злочинність……………………………………..……… 16
Діяльність підприємств.…………………..……………………………. 17
Внутрішня торгівля ………………………………………….………… 19
Сільське, лісове та рибне господарство………………………............. 21
Промисловість ………… ………………………………………………
26
Будівництво …………………………………………………………….. 32
Транспорт і зв’язок….……..…………………………………………… 33
Зовнішньоекономічна діяльність .…………………………………….. 35
Споживчі ціни .……………………………………………………….... 39

Вих. №10-07/24-18 від 05.01.2018

Our website is protected by DMC Firewall!