brr name

gerb ukr

Головна/Сервіси/Соціально-економічне становище/Соціально-економічне становище Бобровицького району у 2017 році

Соціально-економічне становище Бобровицького району у 2017 році

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Соціально-економічне становище
Бобровицького району

у 2017 році

Статистичний бюлетень

м.Чернігів
Головне управління статистики у Чернігівській області

адреса: вул. Гонча, 37, м.Чернігів, 14000
телефони: (0462) 676-423, факс (0462) 675-027
електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
веб-сайт: www.chernigivstat.gov.ua

Відповідальний за випуск Радченко О. М.

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
‰ – проміле
г – грам
га – гектар
грн – гривня
год – година
дал – декалітр
дол. США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат
кВт∙год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.год – людино-година
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс – місяць
млн – мільйон
млрд – мільярд
мм – міліметр
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
рр. – роки
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт – штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«з них», «у тому числі» – наведено не всі доданки загальної суми

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2018

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ

Фактично у 2017р. Темпи зростання (зниження), %
грудень 2017р. до 2017р.
до
2016р. довідково:
2016р.
до
2015р.
листо-пада
2017р. грудня
2016р.
Кількість наявного населення1, осіб 32480 98,72 x x x

Кількість народжених, осіб 2573 x x 86,24 96,45

Кількість померлих, осіб 6983 x x 97,64 93,35

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника, грн 62866 x x 134,67 …8

Заборгованість із виплати заробітної плати1 – усього, тис.грн 682,1 53,5 60,5 x x

Фінансові результати великих
та середніх підприємств до оподаткування9, тис.грн …10 x x x x

Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств11, тис.грн 137908,79 x x 112,312 х

Капітальні інвестиції, тис.грн 4843319 x x x x

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

м'ясо (реалізація худоби та птиці
на забій у живій масі), т 992 35,5 17,1 49,7 130,6

молоко, т 3652 100,0 126,4 86,3 106,2

Продовження
Фактично у 2017р. Темпи зростання (зниження), %
грудень 2017р. до 2017р.
до
2016р. довідково:
2016р.
до
2015р.
листо-пада
2017р. грудня
2016р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)3, тис.грн …10 х х х х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, м2 12789 x x 63,112 86,513

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн …10 x x x x

Вантажооборот, тис.ткм 6258,4 83,8 99,5 96,8 194,6

Пасажирооборот, тис.пас.км 12743,6 89,2 90,8 99,9 81,7
__________
1 На 1 грудня.
2 До 1 січня 2017р.
3 Дані за січень–листопад 2017р.
4 Січень–листопад 2017р. у % до січня–листопада 2016р.
5 Січень–листопад 2016р. у % до січня–листопада 2015р.
6 Дані за ІІІ квартал 2017р.
7 ІІІ квартал 2017р. у % до ІІІ кварталу 2016р.
8 ІІІ квартал 2016р. у % до ІІІ кварталу 2015р.
9 Дані за січень–вересень 2017р.
10 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
11 Порівняння даних із відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.
12 Січень–вересень 2017р. у % до січня–вересня 2016р.
13 Січень–вересень 2016р. у % до січня–вересня 2015р.

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Чисельність населення (за оцінкою)
по містах та районах
на 1 грудня 2017 року1

(осіб)
Наявне населення Постійне населення

Чернігівська область 1021135 1012593
м.Чернігів 289541 283721
м.Ніжин 70092 69599
м.Н.-Сіверський (міськрада) 13304 13182
м.Прилуки 55305 54549
райони
Бахмацький 44023 43357
Бобровицький 32480 32291
Борзнянський 30827 30691
Варвинський 15779 15755
Городнянський 27900 27967
Ічнянський 30742 30581
Козелецький 44313 44331
Коропський 22595 22629
Корюківський 26424 26336
Куликівський 16482 16419
Менський 35297 35142
Ніжинський 26866 27083
Н.-Сіверський 13002 13085
Носівський 28709 28625
Прилуцький 35387 35483
Ріпкинський 26807 26758
Семенівський 17534 17500
Сновський 23195 23072
Сосницький 18138 17990
Срібнянський 11169 11128
Талалаївський 12634 12506
Чернігівський 52590 52813
________________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
по містах та районах
у січні–листопаді 2017 року1

Осіб

Чернігівська область –12277
м.Чернігів –2100
м.Ніжин –986
м.Н.-Сіверський (міськрада) –209
м.Прилуки –965
райони
Бахмацький –560
Бобровицький –429
Борзнянський –579
Варвинський –302
Городнянський –326
Ічнянський –448
Козелецький –930
Коропський –480
Корюківський –415
Куликівський –344
Менський –624
Ніжинський –353
Н.-Сіверський –200
Носівський –371
Прилуцький –105
Ріпкинський –301
Семенівський –247
Сновський –356
Сосницький –364
Срібнянський –81
Талалаївський –281
Чернігівський 79
____________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Природний рух населення
по містах та районах
у січні–листопаді 2017 року

(осіб)
Кількість живонароджених Кількість померлих Природний приріст, скорочення (–)

Чернігівська область 7006 17269 –10263
м.Чернігів 2082 3166 –1084
м.Ніжин 475 868 –393
м.Н.-Сіверський (міськрада) 78 196 –118
м.Прилуки 383 810 –427
райони
Бахмацький 264 824 –560
Бобровицький 257 698 –441
Борзнянський 161 698 –537
Варвинський 95 288 –193
Городнянський 195 539 –344
Ічнянський 222 612 –390
Козелецький 319 1044 –725
Коропський 110 515 –405
Корюківський 180 466 –286
Куликівський 112 406 –294
Менський 241 688 –447
Ніжинський 149 635 –486
Н.-Сіверський 84 317 –233
Носівський 226 556 –330
Прилуцький 235 709 –474
Ріпкинський 180 644 –464
Семенівський 116 352 –236
Сновський 153 428 –275
Сосницький 136 387 –251
Срібнянський 74 193 –119
Талалаївський 70 228 –158
Чернігівський 409 1002 –593

Кількість померлих в області
за окремими причинами смерті
в січні–листопаді 2017 року

Осіб У % до підсумку

Усього померлих 17269 100,0

у т.ч. від

хвороб системи кровообігу 12911 74,8

новоутворень 1895 11,0

зовнішніх причин смерті 850 4,9

з них від

транспортних нещасних випадків 133 0,8

випадкових утоплень та занурень у воду 44 0,3

випадкових отруєнь та дії алкоголю 95 0,6

навмисних самоушкоджень 202 1,2

наслідків нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження 41 0,2

хвороб органів травлення 452 2,6

хвороб органів дихання 419 2,4

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Заробітна плата штатних працівників області
за видами економічної діяльності
за листопад 2017 року

Нараховано в середньому працівнику
за листопад 2017р., грн у % до за відпра-цьовану годину, грн
жовтня 2017р. листо-пада 2016р. середнього рівня по економіці

Усього 5898 99,7 142,1 100,0 38,48
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6827 101,9 141,5 115,8 43,22
у т.ч. сільське господарство 6642 101,4 144,1 112,6 41,76
Промисловість 6211 94,2 129,6 105,3 39,95
Будівництво 6405 109,1 140,8 108,6 37,50
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5274 99,2 114,0 89,4 33,66
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5940 98,4 139,8 100,7 42,52
транспорт 6128 91,1 147,4 103,9 38,89
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 7771 103,3 141,1 131,8 49,61
поштова та кур'єрська діяльність 2941 102,4 141,1 49,9 32,90
Тимчасове розміщування й організація харчування 4217 97,4 152,3 71,5 26,19
Інформація та телекомунікації 6239 110,2 111,2 105,8 38,93
Фінансова та страхова діяльність 7805 105,2 140,5 132,3 51,63
Операції з нерухомим майном 4141 103,6 163,8 70,2 26,09
Професійна, наукова та технічна діяльність 5122 108,4 137,0 86,8 34,63
у т.ч. наукові дослідження та розробки 6362 124,2 190,4 107,9 44,24
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4705 98,9 146,8 79,8 29,54
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 9352 107,4 163,5 158,6 59,37
Освіта 5349 98,1 153,3 90,7 36,03
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 4271 100,1 147,4 72,4 27,84
у т.ч. охорона здоров'я 4353 103,1 149,8 73,8 28,35
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4224 101,8 149,3 71,6 29,42
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 3926 101,6 149,9 66,6 27,54
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 5645 102,5 143,0 95,7 36,60
Надання інших видів послуг 4552 109,9 165,8 77,2 36,18
______________
Примітка. У цій таблиці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Заборгованість із виплати заробітної плати в області
за видами економічної діяльності на 1 грудня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Усього 12598,3 6750,0 53,6 3891,7 30,9 1956,6 15,5
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,1 – – 271,1 100,0 – –
у т.ч. сільське господарство 271,1 – – 271,1 100,0 – –
Промисловість 6951,2 3862,2 55,6 3089,0 44,4 – –
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – – – –
Переробна промисловість 5459,1 3862,2 70,7 1596,9 29,3 – –
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1350,4 – – 1350,4 100,0 – –
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 141,7 – – 141,7 100,0 – –
Будівництво 2113,6 360,3 17,1 30,5 1,4 1722,8 81,5
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 501,1 – – 501,1 100,0 – –
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1283,4 1283,4 100,0 – – – –
Тимчасове розміщування й організація харчування 158,0 158,0 100,0 – – – –
Інформація та телекомунікації – – – – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 – – – – 233,8 100,0
Операції з нерухомим майном 47,4 47,4 100,0 – – – –
Професійна, наукова та технічна діяльність 544,1 544,1 100,0 – – – –
у т.ч. наукові дослідження та розробки 282,3 282,3 100,0 – – – –
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 57,5 57,5 100,0 – – – –
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – – – – – – –
Освіта – – – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 437,1 437,1 100,0 – – – –
у т.ч. охорона здоров'я 209,9 209,9 100,0 – – – –

Продовження
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – – – –

1 У цій та наступній таблиці – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (стор. 12).

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників (стор. 12–15).

Заборгованість із виплати заробітної плати
по містах та районах
на 1 грудня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми

Чернігівська область 12598,3 6750,0 53,6 3891,7 30,9 1956,6 15,5
м.Чернігів 8771,1 4932,5 56,2 1882,0 21,5 1956,6 22,3
м.Ніжин 2103,7 1322,9 62,9 780,8 37,1 – –
м.Н.-Сіверський 134,0 – – 134,0 100,0 – –
м.Прилуки – – – – – – –
райони
Бахмацький – – – – – – –
Бобровицький 682,1 – – 682,1 100,0 – –
Борзнянський – – – – – – –
Варвинський – – – – – – –
Городнянський – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – –
Козелецький 209,9 209,9 100,0 – – – –
Коропський 227,2 227,2 100,0 – – – –
Корюківський – – – – – – –
Куликівський – – – – – – –
Менський 271,1 – – 271,1 100,0 – –
Ніжинський – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – –
Носівський – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – –
Ріпкинський 199,2 57,5 28,9 141,7 71,1 – –
Семенівський – – – – – – –
Сновський – – – – – – –
Сосницький – – – – – – –
Срібнянський – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – –
Чернігівський – – – – – – –

1 Див. виноску на стор. 11.

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати в області
за видами економічної діяльності
на 1 грудня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-тура боргу, %
тис.грн у % до
суми заборгованості на фонду оплати праці за листопад 2017р.
1 листо-пада 2017р. 1 січня 2017р.

Усього 12598,3 95,4 91,9 1,1 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,1 100,0 112,0 0,1 2,1
у т.ч. сільське господарство 271,1 100,0 112,0 0,2 2,1
Промисловість 6951,2 90,5 88,9 2,9 55,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – –
Переробна промисловість 5459,1 85,9 71,9 3,6 43,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1350,4 109,7 582,6 2,5 10,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 141,7 157,8 x 1,4 1,1
Будівництво 2113,6 99,4 63,7 12,5 16,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 501,1 99,9 120,3 0,8 4,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1283,4 94,1 273,6 1,9 10,2
Тимчасове розміщування й організація харчування 158,0 98,8 87,8 2,2 1,2
Інформація та телекомунікації – – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 100,0 100,0 0,9 1,8
Операції з нерухомим майном 47,4 116,7 19,9 1,1 0,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 544,1 108,6 74,4 3,8 4,3
у т.ч. наукові дослідження та розробки 282,3 96,4 54,2 14,2 2,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 57,5 154,6 111,0 0,5 0,5
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – – – – –
Освіта – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 437,1 150,7 x 0,3 3,5
у т.ч. охорона здоров'я 209,9 316,1 x 0,2 1,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – –
у тому числі – – –
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – –
Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати
по містах та районах
на 1 грудня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Структура боргу, %
тис.грн у % до суми заборгованості на
1 листопада
2017р. 1 січня
2017р.

Чернігівська область 12598,3 95,4 91,9 100,0
м.Чернігів 8771,1 102,2 100,2 69,6
м.Ніжин 2103,7 84,1 80,9 16,7
м.Н.-Сіверський 134,0 100,0 70,5 1,1
м.Прилуки – – – –
райони
Бахмацький – – – –
Бобровицький 682,1 53,5 60,5 5,4
Борзнянський – – – –
Варвинський – – – –
Городнянський – – – –
Ічнянський – – – –
Козелецький 209,9 316,1 х 1,7
Коропський 227,2 101,6 х 1,8
Корюківський – – – –
Куликівський – – – –
Менський 271,1 100,0 112,0 2,1
Ніжинський – – – –
Н.-Сіверський – – – –
Носівський – – – –
Прилуцький – – – –
Ріпкинський 199,2 132,4 220,4 1,6
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький – – – –
Срібнянський – – – –
Талалаївський – – – –
Чернігівський – – – –

Заборгованість із виплати заробітної плати
працівникам економічно активних підприємств (установ, організацій)
по містах та районах
на 1 грудня 2017 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-
тура
боргу,
%
усього у т.ч. нарахованої за
тис.
грн у % до суми
заборгованості на січень–жовтень
2017р. попередні
роки

1
листо-пада
2017р. 1
січня 2017р. тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності

Чернігівська область 6750,0 101,4 89,4 5222,5 77,4 1527,5 22,6 100,0
м.Чернігів 4932,5 101,8 84,6 3405,0 69,0 1527,5 31,0 73,1
м.Ніжин 1322,9 90,5 139,7 1322,9 100,0 – – 19,6
м.Н.-Сіверський – – – – – – – –
м.Прилуки – – – – – – – –
райони
Бахмацький – – – – – – – –
Бобровицький – – – – – – – –
Борзнянський – – – – – – – –
Варвинський – – – – – – – –
Городнянський – – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – – –
Козелецький 209,9 316,1 x 209,9 100,0 – – 3,1
Коропський 227,2 101,6 x 227,2 100,0 – – 3,4
Корюківський – – – – – – – –
Куликівський – – – – – – – –
Менський – – – – – – – –
Ніжинський – – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – – –
Носівський – – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – – –
Ріпкинський 57,5 94,7 63,6 57,5 100,0 – – 0,8
Семенівський – – – – – – – –
Сновський – – – – – – – –
Сосницький – – – – – – – –
Срібнянський – – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – – –
Чернігівський – – – – – – – –

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

Кількість облікованих кримінальних правопорушень в області
за розділами Кримінального Кодексу України
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до 2016р.
Усього обліковано кримінальних
правопорушень 14932 15808 94,5

із загальної кількості

тяжких та особливо тяжких
5698 6743 84,5
злочини проти життя та здоров’я особи
1622 1589 102,1
злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи
15 33 45,5
злочини проти власності
9321 10915 85,4
злочини у сфері господарської діяльності
295 222 132,9
злочини проти громадської безпеки
198 194 102,1
злочини проти безпеки руху та
експлуатації транспорту
571 646 88,4
злочини проти громадського порядку та
моральності
207 161 128,6
злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти
здоров’я населення 654 504 129,8
злочини у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг 756 294 257,1
злочини проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування
та об’єднань громадян та злочини проти
журналістів 461 419 110,0
злочини проти правосуддя 220 257 85,6
______________
Примітка. У цій та наступних таблицях із питань правосуддя та злочинності за 2017р. – кримінальні правопорушення, обліковані органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро, за 2016р. – органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки (стор. 17–29).

Кількість облікованих кримінальних правопорушень
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 14932 15808 94,5
м.Чернігів 4551 4410 103,2
райони
Бахмацький 636 679 93,7
Бобровицький 405 511 79,3
Борзнянський 437 413 105,8
Варвинський 224 177 126,6
Городнянський 374 292 128,1
Ічнянський 414 402 103,0
Козелецький 755 1021 73,9
Коропський 306 283 108,1
Корюківський 273 303 90,1
Куликівський 266 297 89,6
Менський 478 518 92,3
Ніжинський 1117 1390 80,4
Н.-Сіверський 264 368 71,7
Носівський 285 423 67,4
Прилуцький 1841 2001 92,0
Ріпкинський 266 268 99,3
Семенівський 165 208 79,3
Сновський 215 225 95,6
Сосницький 201 230 87,4
Срібнянський 160 204 78,4
Талалаївський 512 274 186,9
Чернігівський 787 911 86,4

Кількість облікованих тяжких та особливо тяжких
кримінальних правопорушень
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 5698 6743
84,5
м.Чернігів 1723 1933 89,1
райони
Бахмацький 148 269 55,0
Бобровицький 192 261 73,6
Борзнянський 180 180 100,0
Варвинський 63 59 106,8
Городнянський 132 119 110,9
Ічнянський 147 158 93,0
Козелецький 423 583 72,6
Коропський 121 110 110,0
Корюківський 67 97 69,1
Куликівський 124 116 106,9
Менський 196 232 84,5
Ніжинський 372 526 70,7
Н.-Сіверський 110 140 78,6
Носівський 124 242 51,2
Прилуцький 655 714 91,7
Ріпкинський 155 149 104,0
Семенівський 48 79 60,8
Сновський 78 86 90,7
Сосницький 70 92 76,1
Срібнянський 56 79 70,9
Талалаївський 75 83 90,4
Чернігівський 439 436 100,7

Кількість облікованих кримінальних правопорушень в області
за окремими видами
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.
14932 15808 94,5
Усього обліковано кримінальних правопорушень

із загальної кількості

тяжких та особливо тяжких 5698 6743 84,5
очевидне умисне вбивство (та замах) 41 35 117,1
умисне тяжке тілесне ушкодження1 67 62 108,1
зґвалтування (та замах) 4 9 44,4
крадіжка 7937 9160 86,6
грабіж 229 321 71,3
розбій 47 53 88,7
вимагання 5 10 50,0
шахрайство2 678 934 72,6
привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем
ановищем 215 219 98,2
незаконний обіг зброї3 160 151 106,0
порушення правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними
засобами 307
331 92,7
незаконне заволодіння транспортним
засобом 155
226 68,6
хуліганство 52
61 85,2
втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність 3
8 37,5

______________
1 У показник включено ст. ст. 121, 123, 124 КК України.
2 У показник включено ст. 190 та ст. 222 КК України.
3 У показник включено ст. 262 та ст. 263 КК України.

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних малолітніми та неповнолітніми або за їх участю,
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 81 82 98,8
м.Чернігів 22 15 146,7
райони
Бахмацький 4 2 200,0
Бобровицький 1 – х
Борзнянський 1 2 50,0
Варвинський 1 – х
Городнянський 4 4 100,0
Ічнянський 4 3 133,3
Козелецький 3 2 150,0
Коропський – – –
Корюківський 1 – х
Куликівський 3 4 75,0
Менський 2 4 50,0
Ніжинський 2 8 25,0
Н.-Сіверський 7 9 77,8
Носівський 1 5 20,0
Прилуцький 10 2 500,0
Ріпкинський 1 13 7,7
Семенівський – 2 –
Сновський 12 4 300,0
Сосницький – 1 –
Срібнянський – – –
Талалаївський – – –
Чернігівський 2 2 100,0

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних групою осіб, по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 153 236 64,8
м.Чернігів 43 40 107,5
райони
Бахмацький 1 12 8,3
Бобровицький 3 17 17,6
Борзнянський 3 5 60,0
Варвинський – 2 –
Городнянський 5 11 45,5
Ічнянський 10 19 52,6
Козелецький 7 6 116,7
Коропський 12 7 171,4
Корюківський 4 1 400,0
Куликівський 9 6 150,0
Менський 11 15 73,3
Ніжинський 8 32 25,0
Н.-Сіверський 3 8 37,5
Носівський 7 13 53,8
Прилуцький 4 8 50,0
Ріпкинський 2 9 22,2
Семенівський – 1 –
Сновський 5 2 250,0
Сосницький 3 – х
Срібнянський 2 4 50,0
Талалаївський – – –
Чернігівський 11 18 61,1

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних особами в стані алкогольного сп’яніння,
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 488 572 85,3
м.Чернігів 35 43 81,4
райони
Бахмацький 30
43 69,8
Бобровицький 30
18 166,7
Борзнянський 28
10 280,0
Варвинський 8 – х
Городнянський 3
13 23,1
Ічнянський 1
10 10,0
Козелецький 7
26 26,9
Коропський 11
20 55,0
Корюківський 58
71 81,7
Куликівський 22
3 733,3
Менський 50
35 142,9
Ніжинський 33
66 50,0
Н.-Сіверський 16
10 160,0
Носівський 8
33 24,2
Прилуцький 12
22 54,5
Ріпкинський 33
19 173,7
Семенівський 19
29 65,5
Сновський 10
11 90,9
Сосницький 36
33 109,1
Срібнянський 17
22 77,3
Талалаївський 9
8 112,5
Чернігівський 12
27 44,4

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних особами, які раніше вчиняли злочини,
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 1900 1549 122,7
м.Чернігів 508 415 122,4
райони
Бахмацький 34 53 64,2
Бобровицький 32 67 47,8
Борзнянський 65 24 270,8
Варвинський 28 – х
Городнянський 64 48 133,3
Ічнянський 117 100 117,0
Козелецький 36 32 112,5
Коропський 81 71 114,1
Корюківський 40 33 121,2
Куликівський 38 10 380,0
Менський 43 58 74,1
Ніжинський 284 243 116,9
Н.-Сіверський 31 27 114,8
Носівський 27 66 40,9
Прилуцький 149 110 135,5
Ріпкинський 62 31 200,0
Семенівський 8 19 42,1
Сновський 39 19 205,3
Сосницький 9 12 75,0
Срібнянський 23 20 115,0
Талалаївський 8 6 133,3
Чернігівський 174 85 204,7

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
та інших злочинів проти здоров’я населення,
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 654 504 129,8
м.Чернігів 237 163 145,4
райони
Бахмацький 29 32 90,6
Бобровицький 11 13 84,6
Борзнянський 32 16 200,0
Варвинський 6 4 150,0
Городнянський 30 18 166,7
Ічнянський 26 38 68,4
Козелецький 28 14 200,0
Коропський 6 8 75,0
Корюківський 5 3 166,7
Куликівський 5 5 100,0
Менський 20 14 142,9
Ніжинський 78 57 136,8
Н.-Сіверський 7 6 116,7
Носівський 24 30 80,0
Прилуцький 41 19 215,8
Ріпкинський 3 26 11,5
Семенівський 8 5 160,0
Сновський 16 5 320,0
Сосницький 6 5 120,0
Срібнянський 3 – х
Талалаївський 4 12 33,3
Чернігівський 29 11 263,6

Кількість облікованих кримінальних правопорушень в області,
скоєних у сфері господарської, службової та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг,
за окремими видами
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до 2016р.

Злочини у сфері господарської
діяльності 295 222 132,9
з них
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок

акцизного податку чи голографічних
захисних елементів 34 15
226,7

незаконне виготовлення, зберігання,
збут або транспортування з метою збуту
підакцизних товарів

24 28
85,7

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
3 2 150,0

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 756 294 257,1
з них

зловживання владою або службовим
становищем
76 64 118,8

хабарництво 41 37 110,8

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних у сфері господарської діяльності,
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 295 222 132,9
м.Чернігів 88 70 125,7
райони
Бахмацький 48 1 4800,0
Бобровицький 19 6 316,7
Борзнянський 1 1 100,0
Варвинський 1 2 50,0
Городнянський – 2 ¬¬–
Ічнянський 1 1 100,0
Козелецький 7 4 175,0
Коропський 3 2 150,0
Корюківський 1 3 33,3
Куликівський 5 7 71,4
Менський 2 – х
Ніжинський 61 81 75,3
Н.-Сіверський 1 2 50,0
Носівський 2 16 12,5
Прилуцький 11 12 91,7
Ріпкинський 1 2 50,0
Семенівський – – –
Сновський – 2 –
Сосницький – 1 –
Срібнянський 3 – х
Талалаївський – 1 –
Чернігівський 40 6 666,7

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг,
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 756 294 257,1
м.Чернігів 394 126 312,7
райони
Бахмацький 11 11 100,0
Бобровицький 11 8 137,5
Борзнянський 5 3 166,7
Варвинський 10 2 500,0
Городнянський 14 8 175,0
Ічнянський 5 6 83,3
Козелецький 14 21 66,7
Коропський 3
3 100,0
Корюківський 1 3 33,3
Куликівський 3 3 100,0
Менський 8 12 66,7
Ніжинський 26 27 96,3
Н.-Сіверський 4 9 44,4
Носівський 12 4 300,0
Прилуцький 19 16 118,8
Ріпкинський 7 11 63,6
Семенівський – 2 –
Сновський 4 3 133,3
Сосницький 3
4 75,0
Срібнянський 2
1 200,0
Талалаївський 195
3 6500,0
Чернігівський 5 8 62,5

Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення,
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 2872 2441 117,7
м.Чернігів 418 364 114,8
райони
Бахмацький 148 160 92,5
Бобровицький 73 58 125,9
Борзнянський 109 69 158,0
Варвинський 48 36 133,3
Городнянський 117 86 136,0
Ічнянський 133 110 120,9
Козелецький 162 110 147,3
Коропський 117 108 108,3
Корюківський 98 103 95,1
Куликівський 66 68 97,1
Менський 101 78 129,5
Ніжинський 241 216 111,6
Н.-Сіверський 82 88 93,2
Носівський 74 82 90,2
Прилуцький 221 173 127,7
Ріпкинський 66 68 97,1
Семенівський 56 55 101,8
Сновський 66 53 124,5
Сосницький 81 59 137,3
Срібнянський 71 46 154,3
Талалаївський 98 86 114,0
Чернігівський 226 165 137,0

Кількість виявлених малолітніх та неповнолітніх,
які вчинили кримінальні правопорушення,
по містах та районах
за 2017 рік
(за даними прокуратури Чернігівської області)

2017р. 2016р. 2017р.
у % до
2016р.

Чернігівська область 64 65 98,5
м.Чернігів 19 12 158,3
райони
Бахмацький 2 2 100,0
Бобровицький 1 – х
Борзнянський 1 1 100,0
Варвинський 1 – х

Городнянський 4 3 133,3
Ічнянський 6 2 300,0
Козелецький 2 2 100,0
Коропський – – –
Корюківський 1 – х
Куликівський 1 4 25,0
Менський 2 2 100,0
Ніжинський 2 8 25,0
Н.-Сіверський 6 6 100,0
Носівський 1 1 100,0
Прилуцький 8 2 400,0
Ріпкинський 2 12 16,7
Семенівський – 2 –
Сновський 3 4 75,0
Сосницький – 1 –
Срібнянський – – –
Талалаївський – – –
Чернігівський 2 1 200,0

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Роздрібний товарооборот в області
у 2017 році

2017р. Грудень
2017р.

Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 15777,4
х

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
(у порівнянних цінах), %

до 2016р. 104,4 111,0
до листопада 2017р. х 122,0
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн 10192,2 1104,5

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту
(у порівнянних цінах), %
до 2016р. 103,2 110,7
до листопада 2017р. х 122,0

1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекси сільськогосподарської продукції в області
у 2017 році1

(%)
2017р.
до
2016р. Довідково:
січень–
листопад
2017р.
до січня–листопада 2016р. 2016р.
до
2015р.

Продукція сільського господарства2
Господарства усіх категорій 104,7 103,9 104,5
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 104,5 103,2 111,5
господарства населення 105,3 105,2 91,0

Продукція рослинництва
Господарства усіх категорій 106,3 105,6 105,7
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 105,1 103,7 112,9
господарства населення 110,4 110,1 87,2

Продукція тваринництва
Господарства усіх категорій 98,7 98,7 100,2
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 100,5 100,6 103,5
господарства населення 97,1 97,1 97,7
____________
1 У цій та наступних таблицях – дані попередні (стор. 32, 33).
2 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва,
починаючи із січня–червня – на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва.

Виробництво основних видів продукції тваринництва
в сільськогосподарських підприємствах1 за районами
у 2017 році2

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі) Молоко Яйця
т у % до
2016р. т у % до
2016р. тис.шт у % до
2016р.

Чернігівська область 28084 90,7 236811 104,2 46447,4 77,2
райони
Бахмацький 8041 96,9 36307 104,5 ...3 ...3
Бобровицький 992 49,7 3652 86,3 – –
Борзнянський 1732 84,7 12498 100,4 – –
Варвинський 2881 102,0 8117 109,3 – –
Городнянський 791 109,2 11917 107,3 ...3 ...3
Ічнянський 1909 99,2 40032 105,3 – –
Козелецький 1092 92,7 4777 96,3 ...3 ...3
Коропський 579 138,3 12323 120,9 – –
Корюківський 430 118,0 6586 112,6 – –
Куликівський 1712 106,9 6823 83,0 – –
Менський 1150 102,1 11153 113,0 – –
Ніжинський 332 31,4 4018 77,8 – –
Н.-Сіверський4 377 152,0 4432 93,6 – –
Носівський 1448 82,3 12161 116,3 ...3 ...3
Прилуцький 2174 75,8 11319 95,9 – –
Ріпкинський 528 112,9 9841 110,9 – –
Семенівський 330 108,5 9216 104,2 – –
Сновський 86 83,4 2067 91,6 ...3 ...3
Сосницький 131 88,1 1918 118,4 – –
Срібнянський 340 108,2 9446 109,8 – –
Талалаївський 378 71,9 8952 99,5 – –
Чернігівський 651 98,7 9256 103,5 ...3 х
____________
1 У цій та наступній таблиці – крім малих підприємств (стор. 33).
2 Див. першу виноску на стор. 31.
3 У цій та наступній таблиці дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України ”Про державну статистику” щодо конфіденційності
статистичної інформації (стор. 33).
4 У цій та наступній таблиці дані по м.Н.-Сіверському включено до показників по
району (стор. 33).

Кількість сільськогосподарських тварин
у сільськогосподарських підприємствах1 за районами
на 1 січня 2018 року2

Велика рогата худоба Свині Птиця свійська
усього у т.ч. корови голів у %
до
1 січня 2017р. тис. голів у %
до
1 січня 2017р.
голів у %
до
1 січня 2017р. голів у %
до
1 січня 2017р.

Чернігівська область 109248 95,4 44153 95,1 90543 91,4 236,5 100,3
райони
Бахмацький 14200 98,3 4595 86,3 45710 137,4 ...3 ...3
Бобровицький 1973 98,2 873 103,4 3573 45,3 – –
Борзнянський 7560 81,4 4082 99,9 678 89,7 – –
Варвинський 2940 98,8 1311 89,5 12657 90,1 – –
Городнянський 5773 92,1 2328 89,3 – – ...3 ...3
Ічнянський 11794 101,5 5466 103,0 2030 58,0 ...3 ...3
Козелецький 3914 96,8 1206 91,2 4630 89,6 ...3 ...3
Коропський 5485 106,2 2193 109,1 807 119,6 – –
Корюківський 3589 93,0 1385 103,5 105 73,9 – –
Куликівський 6005 75,2 1180 58,5 ...3 ...3 – –
Менський 5023 98,9 2119 105,0 3185 159,9 – –
Ніжинський 1750 86,8 753 76,8 1108 101,1 ...3 ...3
Н.-Сіверський4 2895 82,9 1388 85,8 ...3 ...3 – –
Носівський 5700 91,7 2189 103,5 1125 58,5 – –
Прилуцький 5967 112,8 1831 92,5 13063 72,7 ...3 ...3
Ріпкинський 4150 88,2 2304 96,3 240 46,9 – –
Семенівський 5179 106,3 2104 98,0 – – – –
Сновський 1029 87,3 501 84,1 – – ...3 ...3
Сосницький 1046 97,8 340 112,2 – – – –
Срібнянський 4366 111,7 2089 102,7 612 86,8 – –
Талалаївський 3490 102,0 1758 101,9 151 72,2 – –
Чернігівський 5420 96,6 2158 97,3 766 72,0 ...3 ...3
___________
1 Див. першу виноску на стор. 32.
2 Див. першу виноску на стор. 31.
3 Див. третю виноску на стор. 32.
4 Див. четверту виноску на стор. 32.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції в області
за основними видами діяльності
у 2017 році
(відсотків)
Грудень
2017р.
до
листопада 2017р. Грудень
2017р.
до
грудня
2016р. 2017р. до 2016р.

Промисловість 85,9 88,2 96,1
Добувна та переробна промисловість 82,1 86,3 96,0
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 111,1 91,6 93,0
Переробна промисловість 77,3 85,1 96,7
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 69,7 75,7 90,2
текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів 96,0 80,0 101,1
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 85,8 130,1 108,1
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення …1 …1 …1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 84,3 177,6 171,7
виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції 92,3 94,4 105,6
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 91,9 129,7 118,6
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 96,9 96,3 116,6
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря 103,8 96,3 96,7
___________
1 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 35, 36, 39).

Обсяг реалізованої промислової продукції в області
за основними видами діяльності
в січні–листопаді 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у %
до всієї реалізованої продукції
Промисловість 24977602,1 100,0
Добувна та переробна промисловість 20216135,6 80,9
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 2085413,9 8,3
Переробна промисловість 18130721,7 72,6
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 11186886,7 44,8
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів 937256,1 3,8
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 1893929,4 7,6
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення ...1 ...1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 327159,1 1,3
виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції 773828,1 3,1
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 371255,4 1,5
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 1920505,3 7,7
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря 4446425,3 17,8
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами 315041,2 1,3

1 Див. виноску на стор. 34.
Примітка. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом
(за однорідними продуктами).

Обсяг реалізованої промислової продукції
по містах та районах
у січні–листопаді 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї
реалізованої
продукції

Чернігівська область 24977602,1 100,0
м.Чернігів 10157058,6 40,7
м.Ніжин 1251983,8 5,0
м.Н.-Сіверський 354638,5 1,4
м.Прилуки 7330050,3 29,3
райони
Бахмацький 13761,0 0,1
Бобровицький …1 …1
Борзнянський 36894,2 0,1
Варвинський 450993,4 1,8
Городнянський 102806,4 0,4
Ічнянський 1056696,0 4,2
Козелецький 397989,3 1,6
Коропський 122933,5 0,5
Корюківський 1296139,4 5,2
Куликівський …1 …1
Менський 539477,8 2,2
Ніжинський …1 …1
Н.-Сіверський …1 …1
Носівський 106167,9 0,4
Прилуцький 765011,4 3,1
Ріпкинський 144662,6 0,6
Семенівський 110750,3 0,4
Сновський 132280,4 0,5
Сосницький 99353,6 0,4
Срібнянський – –
Талалаївський – –
Чернігівський 132588,4 0,5

1 Див. виноску на стор. 34.
Примітка. Короткострокові дані щодо обсягів реалізованої промислової продукції розроблено на підставі ф.№1-ПЕ (місячна).

Виробництво основних видів промислової продукції в області
та її залишки на складах підприємств-виробників
у 2017 році1

Вироблено
у
2017р. 2017р.
до
2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 січня
2018р.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Нафта сира, включаючи газовий …2 …2 х
конденсат, тис.т
Газ природний скраплений або в
газоподібному стані, млн.м3 …2 …2 х

Переробна промисловість

М’ясо великої рогатої худоби свіже
чи охолоджене, т 3554 119,7 52
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 2307 91,0 5
М’ясо великої рогатої худоби заморожене, т …2 …2 …2
М’ясо свійської птиці свіже
чи охолоджене, т – – –
Вироби ковбасні, т 1211 92,6 1
Оселедці солоні, т 143 99,3 2
Риба, у т.ч. філе, копчена, т 124 83,2 2
Суміші соків фруктових та овочевих, т …2 …2 …2
Овочі консервовані натуральні, т …2 …2 …2
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти
фруктові чи горіхові, т …2 …2 …2
Олія соняшникова нерафінована та її
фракції (крім хімічно модифікованих), т 13507 55,4 212
Молоко рідке оброблене (пастеризоване,
стерилізоване, гомогенізоване, топлене,
пептизоване), т 8246 87,4 175
Молоко і вершки сухі, т 4500 75,1 126
Масло вершкове, т 2725 95,3 101
Сири сичужні та плавлені, т 8179 130,3 831
Сир свіжий неферментований (недозрілий
і невитриманий; уключаючи сир із молочної
сироватки та кисломолочний сир), т 339 77,0 5
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені
молоко та вершки, т 3171 66,9 16
Борошно, т 25880 94,3 760
Крупи, т 13430 118,5 477
Крохмаль картопляний, т …2 …2 …2

Продовження
Вироблено
у
2017р.
2017р.
до
2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 січня
2018р.

Хліб та вироби хлібобулочні,
нетривалого зберігання, т 21633 87,4 2
Пряники та вироби подібні, т 3507 87,5 10
Вироби макаронні, локшина та вироби
борошняні подібні, т …2 …2 …2
Шоколад та готові харчові продукти, що
містять какао (крім какао-порошку
підсолодженого) у пакованнях масою
менше 2 кг, т …2 …2 …2
Вироби кондитерські цукрові
(у т.ч.шоколад білий), що не містять
какао, т …2 …2 …2
Напої безалкогольні, тис.дал 483,7 102,6 19,8
Тканини вовняні, бавовняні, з ниток
синтетичних та штучних, тис.м2 …2 …2 …2
Білизна постільна, тис.шт 245,6 167,1 2,4
Пальта, півпальта, накидки, плащі,
анараки, плащі та куртки вітрозахисні,
куртки теплі, уключаючи лижні та вироби
подібні, крім трикотажних, жіночі
та дівчачі, тис.шт 116,7 115,0 –
Жакети та блейзери (крім трикотажних),
жіночі та дівчачі, тис.шт 249,2 64,8 –
Взуття, тис. пар 892,9 99,9 79,2
Деревина, уздовж розпиляна чи
розколота, розділена на частини чи лущена,
завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини
для залізничних чи трамвайних колій,
непросочені, тис.м3 206,9 102,4 9,3
Бруски, планки та фризи для паркетного
або дерев’яного покриття підлоги,
профільовані, незібрані, з деревини
листяних порід, тис.м2 …2 …2 …2
Етикетки з паперу чи картону, т 252 117,2 –
Брикети, котуни та подібні види
твердого палива, з торфу, тис.т …2 …2 …2
Фарби та лаки на основі поліефірів,
акрилових і вінілових полімерів, у
неводному середовищі; розчини, т …2 …2 …2
Фарба друкарська, т …2 …2 …2

Продовження
Вироблено
у
2017р. 2017р.
до
2016р.,
у % Залишки
готової продукції на
1 січня
2018р.

Цегла невогнетривка керамічна будівельна
(крім виробів з борошна кам’яного
кремнеземистого чи ґрунтів
діатомітових), млн.шт.умов.цегл 24,5 106,1 4,2
Елементи конструкцій збірні для
будівництва з цементу, бетону або
каменю штучного, тис.м3 21,2 87,2 2,4
Вогнегасники, пристрої для розпилювання,
машини пароструминні й піскоструминні
та пристрої механічні подібні, крім
сільськогосподарських, шт …2 …2 …2
Машини пожежні, шт 146 260,7 –

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Електроенергія, млн.кВт•год
…2 …2 х

1 У цій таблиці інформація сформована на підставі даних місячної звітності.
2 Див. виноску на стор. 34.

БУДІВНИЦТВО

Обсяги виконаних будівельних робіт в області
за видами будівельної продукції
у 2017 році

Виконано будівельних робіт у 2017р.

тис.грн у % до загального обсягу у % до
2016р.
Будівництво 926450 100,0 127,1
Будівлі 635355 68,6 108,3
житлові 215242 23,2 88,9
нежитлові 420113 45,4 123,6
Інженерні споруди 291095 31,4 205,0

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах
у 2017 році

Виконано будівельних робіт
тис.грн у % до загального обсягу
Чернігівська область 926450 100,0
м.Чернігів 622062 67,1
м.Ніжин 16992 1,8
м.Н.-Сіверський – –
м.Прилуки 158933 17,2
райони
Бахмацький 8524 0,9
Бобровицький ...1 ...1
Борзнянський 5268 0,6
Варвинський – –
Городнянський ...1 ...1
Ічнянський ...1 ...1
Козелецький 12529 1,4
Коропський …1 …1
Корюківський ...1 ...1
Куликівський – –
Менський 11857 1,3
Ніжинський – –
Н.-Сіверський – –
Носівський – –
Прилуцький 2710 0,3
Ріпкинський – –
Семенівський – –
Cновський ...1 ...1
Сосницький – –
Срібнянський …1 …1
Талалаївський ...1 ...1
Чернігівський 69961 7,6
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Вантажні перевезення автомобільним транспортом
по містах та районах
у 2017 році

Вантажооборот Перевезено вантажів
млн.ткм у % до 2016р. тис.т у % до 2016р.

Чернігівська область 885,9 121,2 1428,7 97,7
м.Чернігів 546,5 133,8 842,6 99,4
м.Ніжин 8,1 98,1 31,8 88,5
м.Н.-Сіверський 4,0 114,6 11,9 115,9
м.Прилуки 58,8 94,4 83,4 93,0
райони
Бахмацький 5,8 97,0 37,9 106,2
Бобровицький 6,3 96,8 28,5 91,5
Борзнянський 2,1 90,3 36,0 204,3
Варвинський 11,2 115,8 21,8 103,5
Городнянський 4,9 121,5 9,4 103,8
Ічнянський 6,8 68,8 39,3 81,5
Козелецький 153,2 111,2 72,9 87,2
Коропський 0,3 83,9 1,7 90,6
Корюківський 18,0 122,3 31,2 89,4
Куликівський 2,5 69,6 13,7 63,7
Менський 6,8 100,4 27,6 91,8
Ніжинський 2,2 89,4 12,1 88,8
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 12,0 131,9 9,6 68,6
Прилуцький 6,8 107,9 21,4 90,9
Ріпкинський 4,4 92,3 13,5 85,7
Семенівський 1,5 123,1 8,5 124,1
Сновський 1,8 113,9 20,8 188,9
Сосницький 1,6 93,2 8,6 95,7
Срібнянський 1,7 139,3 9,4 155,3
Талалаївський 1,1 87,3 6,0 88,2
Чернігівський 17,5 101,7 29,1 76,8

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
по містах та районах
у 2017 році

Пасажирооборот Перевезено пасажирів
млн.пас.км у % до 2016р. тис. у % до 2016р.

Чернігівська область 562,1 91,6 44254,4 93,6
м.Чернігів 328,6 93,9 30243,5 92,3
м.Ніжин 67,1 101,9 5639,3 108,5
м.Н.-Сіверський 3,5 88,9 134,9 103,1
м.Прилуки 36,6 86,4 3031,7 84,8
райони
Бахмацький 5,5 93,5 421,4 89,9
Бобровицький 12,7 99,9 1060,2 102,8
Борзнянський 6,6 62,8 162,6 80,3
Варвинський 3,0 64,9 32,0 66,1
Городнянський 1,6 35,3 39,8 29,5
Ічнянський 11,6 73,8 382,9 85,8
Козелецький 2,2 121,7 81,8 127,8
Коропський 15,3 56,8 253,4 60,1
Корюківський 0,5 47,1 23,9 52,2
Куликівський 1,5 91,7 79,9 85,1
Менський 0,3 90,6 40,5 476,5
Ніжинський 1,0 100,7 50,1 93,5
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 9,1 161,4 711,5 154,6
Прилуцький 5,5 88,7 214,9 86,2
Ріпкинський 3,3 74,2 150,9 78,6
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький 4,0 86,2 84,5 77,2
Срібнянський 2,2 82,8 23,0 84,2
Талалаївський 10,3 107,0 172,6 94,3
Чернігівський 30,1 97,5 1219,1 90,9

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

Кількість юридичних осіб по містах та районах

Станом на
01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018

Чернігівська область 20775 20891 21058 21239
м.Чернігів 9192 9306 9416 9496
м.Ніжин 1082 1087 1101 1102
м.Н.-Сіверський 246 243 243 244
м.Прилуки 987 986 990 997
райони
Бахмацький 706 706 709 716
Бобровицький 477 476 474 474
Борзнянський 540 542 543 550
Варвинський 253 250 255 264
Городнянський 422 429 433 439
Ічнянський 596 602 608 607
Козелецький 722 725 742 748
Коропський 354 338 338 339
Корюківський 441 436 438 441
Куликівський 279 278 277 279
Менський 543 543 552 560
Ніжинський 378 375 377 388
Н.-Сіверський 146 148 147 148
Носівський 348 348 351 359
Прилуцький 445 449 449 451
Ріпкинський 405 404 407 407
Семенівський 301 301 302 307
Сновський 302 301 282 282
Сосницький 293 291 290 293
Срібнянський 174 174 175 174
Талалаївський 205 204 204 206
Чернігівський 938 949 955 968

Кількість юридичних осіб в області за організаційними формами

Станом на
01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018

Усього юридичних осіб 20775 20891
21058
21239
у тому числі
фермерське господарство 925 933 944 963
приватне підприємство 3581 3580 3582 3580
державне підприємство 60 59 59 59
казенне підприємство – – – –
комунальне підприємство 314 312 314 314
дочірнє підприємство 326 325 324 325
іноземне підприємство 3 3 3 2
підприємство громадського
об’єднання (релігійної організації,
профспілки) 78 75

75

75
підприємство споживчої кооперації 50 51 51 51
акціонерні товариства 384 384 382 383
з них
публічне акціонерне товариство 92 74 73 59
приватне акціонерне товариство 142 160 159 174
товариство з обмеженою
відповідальністю 6186 6321
6461
6589
товариство з додатковою
відповідальністю 10 11
11
11
повне товариство 21 21 21 21
командитне товариство 16 16 16 16
кооперативи 523 521 525 526
з них
виробничий 15 14 15 15
обслуговуючий 424 423 426 426
споживчий – – – 1
сільськогосподарський
виробничий 45 45
45
45
сільськогосподарський
обслуговуючий 29 29
29
29
органи влади, організації
(установи, заклади) 3553 3500
3470
3462
з них
державна організація
(установа, заклад) 314 313
311
310
комунальна організація
(установа, заклад) 2169 2171
2168
2160
приватна організація
(установа, заклад) 12 12
12
12
організація (установа, заклад)
громадського об’єднання 53 53
53
51

Продовження
Станом на
01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018
асоціація 54 54 54 54
корпорація 8 8 8 8
консорціум – – – –
концерн 1 1 1 1
спілка споживчих товариств 30 29 29 29
інші об’єднання юридичних осіб 24 24 24 24
товарна біржа 5 5 5 5
кредитна спілка 30 30 30 30
споживче товариство 101 101 101 101
недержавний пенсійний фонд – – – –
політична партія 636 638 638 639
громадська організація 1606 1610 1629 1651
громадська спілка 19 19 18 18
релігійна організація 584 588 589 590
профспілка, об’єднання профспілок 691 703 709 715
творча спілка (інша професійна
організація) 16 17 17 18
благодійна організація 283 283 286 291
об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку 362 365 369 373
орган самоорганізації населення 17 18 19 19

Довідково
Відокремлені підрозділи
юридичних осіб
1148
1210
1248
1278
у тому числі
філія (інший відокремлений підрозділ) 1124 1183 1220 1247
представництво 24 27 28 31

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
в січні–листопаді 2017 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–
листопада
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–листопада
2016р.
Усього 551664,2 145,4 407360,0 91,3 144304,2
у тому числі
Австрія 1533,0 123,6 9171,8 121,4 –7638,8
Азербайджан 13730,2 110,1 701,4 8150,3 13028,8
Бельґія 8750,1 162,4 3868,4 92,0 4881,7
Білорусь 30464,2 117,6 70799,9 102,4 –40335,8
Болгарія 544,4 76,6 1864,5 52,2 –1320,2
Бразілія 1718,0 116,8 22035,8 57,4 –20317,8
Велика Британія 2466,5 109,4 11169,1 63,0 –8702,6
Вірменія 3159,3 73,7 – – 3159,3
Грузія 25332,5 126,3 5,8 34,7 25326,7
Єгипет 23152,3 91,8 77,4 544,2 23074,9
Зімбабве – – 4169,2 149,8 –4169,2
Ізраїль 11274,3 578,8 2361,5 98,4 8912,7
Індія 9219,7 125,6 8670,4 65,1 549,3
Індонезія 7854,8 224,2 568,0 8,7 7286,8
Іран, Ісламська Республіка 7561,2 81,4 – – 7561,2
Ірландія 1801,1 138,2 3,6 6,9 1797,5
Іспанія 15161,6 154,3 1096,2 103,2 14065,4
Італія 22228,1 214,8 24124,2 86,1 –1896,1
Казахстан 10582,2 114,3 75,1 122,0 10507,1
Китай 7494,5 69,3 23768,4 119,5 –16273,9
Корея, Республіка 7884,0 1186,4 1951,6 276,5 5932,4
Латвія 2496,3 208,6 1488,6 103,3 1007,7
Литва 13051,0 195,0 13795,5 362,1 –744,6
Лівія 4733,6 317,8 – – 4733,6
Малайзія 4652,0 233,7 265,5 85,0 4386,5
Мозамбік 20,7 х 6029,2 98,1 –6008,5
Молдова, Республіка 14823,0 89,6 115,0 37,8 14708,0
Нідерланди 43399,8 373,9 12865,3 107,5 30534,4
Німеччина 11361,6 159,1 45836,8 77,9 –34475,2
Південна Африка 4826,4 257,9 3,0 8,5 4823,4
Польща 19397,7 128,8 15688,0 112,5 3709,7
Портуґалія 7232,9 328,6 1,3 3,8 7231,6
Російська Федерація 67587,1 157,5 53563,5 100,4 14023,6
Румунія 25593,5 109,3 4285,5 97,7 21308,0
Словаччина 139,1 256,5 3233,8 97,1 –3094,7
США 1637,0 78,9 14125,8 170,5 –12488,8

Продовження
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до
січня–
листопада
2016р. тис.дол.
США у % до
січня–листопада 2016р.
Таїланд 5236,7 128,4 4255,7 139,5 981,0
Туніс 3780,0 218,6 0,6 х 3779,4
Туреччина 40646,0 169,0 6878,1 46,3 33767,9
Туркменістан 5256,6 101,8 – – 5256,6
Угорщина 658,2 41,6 2164,0 83,7 –1505,8
Узбекистан 4745,6 90,0 5868,6 75,4 –1123,0
Франція 5123,5 65,6 4658,6 83,1 464,9
Чехія 138,8 34,8 2390,1 144,3 –2251,2
Швейцарія 567,2 211,0 3743,7 222,3 –3176,6
Швеція 198,5 67,9 2380,5 164,4 –2181,9
Японія 1019,3 951,2 1575,3 22,7 –556,0

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекси споживчих цін в області
в грудні 2017 року
(відсотків)
До попереднього місяця До грудня
попереднього року
жовтень 2017р. листопад 2017р. грудень 2017р. грудень 2017р. грудень 2016р.

Індекс споживчих цін 101,2 101,2 100,4 113,9 112,8
Продукти харчування
та безалкогольні напої 100,7 101,5 100,4 117,4 103,8
Продукти харчування 100,7 101,5 100,5 117,9 104,1
Хліб і хлібопродукти 100,3 100,6 101,2 114,8 106,5
Хліб 101,1 103,6 101,6 129,1 106,8
Макаронні вироби 99,6 100,9 101,1 109,7 104,6
М’ясо та м’ясопродукти 100,2 99,7 99,9 129,4 107,0
Риба та продукти з риби 100,2 103,3 96,9 99,1 102,6
Молоко, сир та яйця 108,0 107,6 103,1 124,9 115,4
Молоко 108,9 108,7 103,2 127,5 125,5
Сир і м’який сир (творог) 105,1 103,5 101,5 122,2 122,1
Яйця 115,0 113,7 106,5 123,3 90,6
Олія та жири 101,8 102,6 98,8 121,5 110,2
Масло 101,8 105,0 100,0 117,8 132,2
Олія соняшникова 99,5 101,3 100,0 103,1 112,5
Фрукти 94,7 97,0 101,8 125,1 90,6
Овочі 96,9 101,8 107,7 118,7 69,0
Цукор 92,7 91,5 96,8 88,7 94,9
Безалкогольні напої 101,3 100,9 98,0 104,9 101,4

Алкогольні напої,
тютюнові вироби 101,5 99,6 100,7 119,7 126,5
Алкогольні напої 101,9 99,3 101,1 110,1 124,0
Тютюнові вироби 101,0 100,2 100,3 135,8 128,2

Одяг і взуття 105,4 99,0 97,6 104,2 104,5
Одяг 102,7 98,4 96,0 101,3 100,3
Взуття 108,7 99,7 99,3 107,2 109,8

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива 100,1 100,8 100,1 108,7 150,2
Утримання та ремонт житла 99,8 101,4 99,8 106,8 103,2
Водопостачання 101,8 100,0 101,8 112,5 149,5
Каналізація 104,2 100,0 101,2 115,9 152,3
Утримання будинків та прибудинкових територій 100,0 101,0 100,0 130,6 173,9
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 128,1 160,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0 101,2 145,8
Гаряча вода, опалення 99,7 102,6 100,0 102,3 195,1
Продовження

До попереднього місяця До грудня
попереднього року
жовтень 2017р. листопад 2017р. грудень 2017р. грудень 2017р. грудень 2016р.

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка
та поточне утримання житла 99,3 102,1 100,0 105,2 104,2

Меблі та предмети обстановки,
килими та інші види
покриттів для підлоги 103,1 100,9 101,7 113,6 107,1
Домашній текстиль 100,4 101,7 99,3 104,4 105,6
Побутова техніка 100,5 100,9 100,5 106,4 106,7

Охорона здоров’я 100,5 101,3 100,8 107,9 112,7

Фармацевтична продукція,
медичні товари та обладнання 100,5 101,5 100,9 106,0 107,1
Амбулаторні послуги 100,6 100,7 100,5 112,4 108,8

Транспорт 103,4 101,4 102,0 117,2 110,4

Купівля транспортних засобів 103,9 99,1 101,1 104,9 98,8
Паливо та мастила 105,5 102,8 101,7 119,2 118,1
Транспортні послуги 100,9 101,9 104,4 124,9 102,7

Залізничний пасажирський
транспорт 94,6 99,1 100,7 106,0 98,5

Автодорожній пасажирський
транспорт 101,5 102,2 104,8 127,4 103,0

Зв’язок 100,9 101,0 100,1 108,6 105,8

Відпочинок і культура 100,6 99,9 99,7 103,5 98,5

Аудіотехніка, фотоапаратура
та обладнання
для обробки інформації 100,3 100,4 98,2 96,9 98,0

Послуги відпочинку та культури 101,1 101,0 101,9 117,1 104,1

Газети, книжки
та канцелярські товари 99,9 99,7 100,8 103,2 104,3

Освіта 101,6 100,0 100,0 118,9 107,6
Дошкільна та початкова освіта 112,6 100,4 99,9 136,0 112,2
Середня освіта 101,6 100,0 100,0 117,6 103,6
Вища освіта 100,0 100,0 100,0 116,6 105,2

Ресторани та готелі 100,8 102,2 99,9 116,1 113,1

Різні товари та послуги 100,1 104,7 101,6 108,9 104,9

З М І С Т

Основні показники соціально-економічного розвитку ………………
3
Населення та міграція……...……………………………………........... 5
Оплата праці та соціально-трудові відносини…………………........... 9
Правосуддя та злочинність……………………………………..……… 16
Внутрішня торгівля ………………………………………….………… 30
Сільське, лісове та рибне господарство………………………............. 31
Промисловість ………… ………………………………………………
34
Будівництво …………………………………………………………….. 40
Транспорт і зв’язок….……..…………………………………………… 41
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ)……………………………………………………………….
43
Зовнішньоекономічна діяльність .…………………………………….. 46
Споживчі ціни .……………………………………………………….... 48

Вих. №10-07/252-18 від 02.02.2018

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd