brr name

gerb ukr

Головна/Сервіси/Соціально-економічне становище/Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–червні 2018 року

Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–червні 2018 року

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Соціально-економічне становище
Бобровицького району

в січні–червні 2018 року

Статистичний бюлетень

м.Чернігів
Головне управління статистики у Чернігівській області

адреса: вул. Гонча, 37, м.Чернігів, 14000
телефони: (0462) 676-423, факс (0462) 675-027
електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
веб-сайт: www.chernigivstat.gov.ua

Відповідальний за випуск Пиркал О. О.

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
‰ – проміле
г – грам
га – гектар
грн – гривня
год – година
дал – декалітр
дол. США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат
кВт∙год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.год – людино-година
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс – місяць
млн – мільйон
млрд – мільярд
мм – міліметр
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
рр. – роки
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт – штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«з них», «у тому числі» – наведено не всі доданки загальної суми

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2018

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ

Фактично в січні– червні 2018р. Темпи зростання (зниження), %
червень 2018р. до січень– червень 2018р.
до
січня– червня
2017р. довідково:
січень– червень 2017р. до січня– червня
2016р.
травня
2018р. червня
2017р.
Кількість наявного населення1, осіб 32236 99,42 x x x

Кількість народжених, осіб 1073 x x 94,74 84,35

Кількість померлих, осіб 3123 x x 91,24 103,65

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника, грн 72276 х х 130,07 149,08

Заборгованість із виплати заробітної плати1 - усього, тис.грн 50,6 92,2 4,0 x x

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування9, тис.грн …10 x x x x

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, тис.грн 52111,79 x x 113,911 111,412

Капітальні інвестиції, тис.грн 1495369 x x x x

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій масі), т 230 x x 45,8 52,8

молоко, т 1926 x x 110,5 72,0

Продовження
Фактично в січні– червні 2018р. Темпи зростання (зниження), %
червень 2018р. до січень– червень 2018р.
до
січня– червня
2017р. довідково:
січень– червень 2017р. до січня– червня
2016р.
травня
2018р. червня
2017р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн …10 х х х х

Загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, м2 1539 x x 30,511 108,712

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн …10 x x x x

Вантажооборот, тис.ткм 3498,7 97,4 117,3 116,7 124,8

Пасажирооборот, тис.пас.км 5724,0 94,9 82,9 93,4 101,4

__________
1 На 1 червня.
2 До 1 січня 2018р.
3 Дані за січень–травень 2018р.
4 Січень–травень 2018р. у % до січня–травня 2017р.
5 Січень–травень 2017р. у % до січня–травня 2016р.
6 Дані за І квартал 2018р.
7 І квартал 2018р. у % до І кварталу 2017р.
8 І квартал 2017р. у % до І кварталу 2016р.
9 Дані за січень–березень 2018р.
10 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
11 Січень–березень 2018р. у % до січня–березня 2017р.
12 Січень–березень 2017р. у % до січня–березня 2016р.

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Чисельність населення (за оцінкою)
по містах та районах
на 1 червня 2018 року1

(осіб)
Наявне населення Постійне населення

Чернігівська область 1014453 1005911
м.Чернігів 288916 283096
м.Ніжин 69652 69159
м.Н.-Сіверський (міськрада) 13200 13078
м.Прилуки 54938 54182
райони
Бахмацький 43646 42980
Бобровицький 32236 32047
Борзнянський 30532 30396
Варвинський 15642 15618
Городнянський 27697 27764
Ічнянський 30499 30338
Козелецький 43816 43834
Коропський 22381 22415
Корюківський 26255 26167
Куликівський 16325 16262
Менський 34957 34802
Ніжинський 26600 26817
Н.-Сіверський 12858 12941
Носівський 28476 28392
Прилуцький 35180 35276
Ріпкинський 26535 26486
Семенівський 17378 17344
Сновський 23023 22900
Сосницький 17947 17799
Срібнянський 11063 11022
Талалаївський 12534 12406
Чернігівський 52167 52390
________________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
по містах та районах
у січні–травні 2018 року1

Осіб

Чернігівська область –5625
м.Чернігів –483
м.Ніжин –394
м.Н.-Сіверський (міськрада) –89
м.Прилуки –277
райони
Бахмацький –344
Бобровицький –202
Борзнянський –248
Варвинський –118
Городнянський –164
Ічнянський –204
Козелецький –420
Коропський –180
Корюківський –140
Куликівський –145
Менський –292
Ніжинський –230
Н.-Сіверський –131
Носівський –206
Прилуцький –174
Ріпкинський –235
Семенівський –137
Сновський –142
Сосницький –165
Срібнянський –91
Талалаївський –78
Чернігівський –336
_________________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Природний рух населення
по містах та районах
у січні–травні 2018 року

(осіб)
Кількість живонароджених Кількість померлих Природний приріст, скорочення (–)

Чернігівська область 2867 8411 –5544
м.Чернігів 866 1548 –682
м.Ніжин 186 441 –255
м.Н.-Сіверський (міськрада) 26 104 –78
м.Прилуки 153 385 –232
райони
Бахмацький 115 403 –288
Бобровицький 107 312 –205
Борзнянський 91 318 –227
Варвинський 41 132 –91
Городнянський 88 258 –170
Ічнянський 81 283 –202
Козелецький 136 548 –412
Коропський 56 237 –181
Корюківський 74 221 –147
Куликівський 44 187 –143
Менський 107 367 –260
Ніжинський 55 303 –248
Н.-Сіверський 32 149 –117
Носівський 78 328 –250
Прилуцький 75 319 –244
Ріпкинський 63 307 –244
Семенівський 52 162 –110
Сновський 72 209 –137
Сосницький 49 181 –132
Срібнянський 31 88 –57
Талалаївський 35 108 –73
Чернігівський 154 513 –359

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності
в травні 2018 року

Нараховано в середньому працівнику
за
травень
2018р., грн у % до за відпра-цьовану годину, грн
квітня 2018р. травня
2017р. серед-нього рівня по економіці мінімальної заробітної плати
(3723 грн)
Усього 6997 104,9 128,7 100,0 187,9 49,72
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 8851 112,9 142,7 126,5 237,8 59,97
у т.ч. сільське господарство 8979 114,4 147,7 128,3 241,2 60,29
Промисловість 7194 96,0 121,4 102,8 193,2 50,37
Будівництво 6539 106,8 131,0 93,4 175,6 43,02
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5759 101,5 127,0 82,3 154,7 40,07
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6862 99,5 135,2 98,1 184,3 51,22
транспорт 6961 88,9 127,7 99,5 187,0 48,13
складське господарство та допомі-жна діяльність у сфері транспорту …1 …1 …1 …1 …1 …1
поштова та кур'єрська діяльність …1 …1 …1 …1 …1 …1
Тимчасове розміщування й організація харчування 5142 112,4 120,1 73,5 138,1 34,32
Інформація та телекомунікації 6571 107,3 111,4 93,9 176,5 46,30
Фінансова та страхова діяльність 8779 103,7 128,6 125,5 235,8 61,73
Операції з нерухомим майном 5262 101,9 135,0 75,2 141,3 35,52
Професійна, наукова та технічна діяльність 5257 102,2 108,4 75,1 141,2 38,14
у т.ч. наукові дослідження та розробки 5722 105,8 116,9 81,8 153,7 43,77
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 5459 103,7 125,8 78,0 146,6 39,07
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 10600 112,4 150,6 151,5 284,7 74,07
Освіта 6454 106,6 120,9 92,2 173,4 47,85
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 5057 103,5 116,5 72,3 135,8 36,74
у т.ч. охорона здоров'я 5174 103,7 116,3 73,9 139,0 37,51
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4652 104,0 113,8 66,5 125,0 35,66
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 4421 102,6 113,0 63,2 118,8 34,33
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 5695 108,8 112,3 81,4 153,0 40,57
Надання інших видів послуг 5523 104,5 139,2 78,9 148,3 41,91
___________________________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. У цій таблиці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Заборгованість із виплати заробітної плати
за видами економічної діяльності на 1 червня 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Усього 17400,3 12202,1 70,1 2113,9 12,2 3084,3 17,7
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,0 – – 271,0 100,0 – –
у т.ч. сільське господарство 271,0 – – 271,0 100,0 – –
Промисловість 8263,1 5353,6 64,8 1781,8 21,6 1127,7 13,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – – – –
Переробна промисловість 7568,5 4714,9 62,3 1725,9 22,8 1127,7 14,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 55,9 – – 55,9 100,0 – –
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 638,7 638,7 100,0 – – – –
Будівництво 2149,8 427,0 19,9 – – 1722,8 80,1
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 61,1 – – 61,1 100,0 – –
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1905,7 1905,7 100,0 – – – –
Тимчасове розміщування й організація харчування 2016,2 2016,2 100,0 – – – –
Інформація та телекомунікації 1589,8 1589,8 100,0 – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 – – – – 233,8 100,0
Операції з нерухомим майном – – – – – – –
Професійна, наукова та технічна діяльність 442,6 442,6 100,0 – – – –
у т.ч. наукові дослідження та розробки 149,1 149,1 100,0 – – – –
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – – – – – – –
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 169,1 169,1 100,0 – – – –
Освіта 274,4 274,4 100,0 – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 23,7 23,7 100,0 – – – –
у т.ч. охорона здоров'я 23,7 23,7 100,0 – – – –

Продовження
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – – – –
___________________________________
1 У цій та наступній таблиці – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (стор. 11).

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників (стор. 11–14).

Заборгованість із виплати заробітної плати
в містах обласного значення та районах
на 1 червня 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми

Чернігівська область 17400,3 12202,1 70,1 2113,9 12,2 3084,3 17,7
м.Чернігів 11467,3 8266,0 72,1 117,0 1,0 3084,3 26,9
м.Ніжин 3581,0 1905,7 53,2 1675,3 46,8 – –
м.Н.-Сіверський – – – – – – –
м.Прилуки 169,1 169,1 100,0 – – – –
райони
Бахмацький – – – – – – –
Бобровицький 50,6 – – 50,6 100,0 – –
Борзнянський 274,4 274,4 100,0 – – – –
Варвинський – – – – – – –
Городнянський – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – –
Козелецький 587,6 587,6 100,0 – – – –
Коропський – – – – – – –
Корюківський – – – – – – –
Куликівський – – – – – – –
Менський 271,0 – – 271,0 100,0 – –
Ніжинський – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – –
Носівський – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – –
Ріпкинський 51,1 51,1 100,0 – – – –
Семенівський 275,5 275,5 100,0 – – – –
Сновський – – – – – – –
Сосницький 23,7 23,7 100,0 – – – –
Срібнянський – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – –
Чернігівський 649,0 649,0 100,0 – – – –

1 Див. виноску на стор. 10.

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати
за видами економічної діяльності
на 1 червня 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-тура боргу, %
тис.грн у % до
суми заборгованості на фонду оплати праці за травень 2018р.
1 травня 2018р. 1 січня 2018р

Усього 17400,3 99,6 174,5 1,3 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,0 100,0 100,0 0,1 1,6
у т.ч. сільське господарство 271,0 100,0 100,0 0,1 1,6
Промисловість 8263,1 99,9 167,3 3,0 47,5
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – –
Переробна промисловість 7568,5 100,1 154,0 4,7 43,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 55,9 100,0 х 0,1 0,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 638,7 96,6 2494,9 4,4 3,7
Будівництво 2149,8 100,0 102,3 13,1 12,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 61,1 82,8 12,3 0,1 0,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1905,7 107,7 159,6 2,5 11,0
Тимчасове розміщування й організація харчування 2016,2 78,3 1276,1 21,4 11,6
Інформація та телекомунікації 1589,8 115,7 х 15,4 9,1
Фінансова та страхова діяльність 233,8 100,0 100,0 0,8 1,3
Операції з нерухомим майном – – – – –
Професійна, наукова та технічна діяльність 442,6 100,5 110,4 3,2 2,5
у т.ч. наукові дослідження та розробки 149,1 90,0 56,3 9,6 0,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – – – – –
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 169,1 132,7 х 0,1 1,0
Освіта 274,4 557,7 х 0,1 1,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 23,7 36,3 х 0,0 0,1
у т.ч. охорона здоров'я 23,7 36,3 х 0,0 0,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – –
у тому числі –
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – –
Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати
в містах обласного значення та районах
на 1 червня 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати Структура боргу, %
тис.грн у % до
суми заборгованості на
1 травня
2018р. 1 січня
2018р.

Чернігівська область 17400,3 99,6 174,5 100,0
м.Чернігів 11467,3 94,3 161,0 65,9
м.Ніжин 3581,0 108,4 165,9 20,6
м.Н.-Сіверський – – – –
м.Прилуки 169,1 132,7 138,0 1,0
райони
Бахмацький – – – –
Бобровицький 50,6 92,2 47,1 0,3
Борзнянський 274,4 х х 1,6
Варвинський – – – –
Городнянський – – – –
Ічнянський – – – –
Козелецький 587,6 97,1 х 3,4
Коропський – – – –
Корюківський – – – –
Куликівський – – – –
Менський 271,0 100,0 100,0 1,6
Ніжинський – – – –
Н.-Сіверський – – – –
Носівський – – – –
Прилуцький – – – –
Ріпкинський 51,1 39,1 91,7 0,3
Семенівський 275,5 208,7 х 1,5
Сновський – – – –
Сосницький 23,7 66,8 х 0,1
Срібнянський – – – –
Талалаївський – – – –
Чернігівський 649,0 130,6 х 3,7

Заборгованість із виплати заробітної плати
працівникам економічно активних підприємств (установ, організацій)
у містах обласного значення та районах
на 1 червня 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-
тура
боргу,
%
усього у т.ч. нарахованої за
тис.
грн у % до суми
заборгованості на січень–квітень
2018р. попередні
роки

1
травня
2018р. 1
січня 2018р. тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності

Чернігівська область 12202,1 99,4 203,4 8610,4 70,6 3591,7 29,4 100,0
м.Чернігів 8266,0 92,3 177,7 5350,7 64,7 2915,3 35,3 67,7
м.Ніжин 1905,7 107,7 159,6 1229,3 64,5 676,4 35,5 15,6
м.Н.-Сіверський – – – – – – – –
м.Прилуки 169,1 132,7 138,0 169,1 100,0 – – 1,4
райони
Бахмацький – – – – – – – –
Бобровицький – – – – – – – –
Борзнянський 274,4 х х 274,4 100,0 – – 2,3
Варвинський – – – – – – – –
Городнянський – – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – – –
Козелецький 587,6 97,1 х 587,6 100,0 – – 4,8
Коропський – – – – – – – –
Корюківський – – – – – – – –
Куликівський – – – – – – – –
Менський – – – – – – – –
Ніжинський – – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – – –
Носівський – – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – – –
Ріпкинський 51,1 39,1 169,8 51,1 100,0 – – 0,4
Семенівський 275,5 208,7 х 275,5 100,0 – – 2,3
Сновський – – – – – – – –
Сосницький 23,7 66,8 х 23,7 100,0 – – 0,2
Срібнянський – – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – – –
Чернігівський 649,0 130,6 х 649,0 100,0 – – 5,3

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

Кількість облікованих кримінальних правопорушень
за розділами Кримінального Кодексу України
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до січня–червня 2017р.
Усього обліковано кримінальних
правопорушень1 7653 9012 84,9

із загальної кількості

тяжких та особливо тяжких
2228 3206 69,5
злочини проти життя та здоров’я особи
1110 1091 101,7
злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи
10 7 142,9
злочини проти власності
4350 5790 75,1
злочини у сфері господарської діяльності
190 146 130,1
злочини проти громадської безпеки
137 129 106,2
злочини проти безпеки руху та
експлуатації транспорту
247 269 91,8
злочини проти громадського порядку та
моральності
109 83 131,3
злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти
здоров’я населення 304 306 99,3
злочини у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг 236 405 58,3
злочини проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування
та об’єднань громадян та злочини проти журналістівжурна
журналістів 372 270 137,8
злочини проти правосуддя 162 126 128,6
_____________
1 У цій та наступних таблицях – злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро (стор. 16–28).

Кількість облікованих кримінальних правопорушень
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до січня–червня 2017р.

Чернігівська область 7653 9012 84,9
м.Чернігів 2626 3294 79,7
райони
Бахмацький 314 379 82,8
Бобровицький 250 249 100,4
Борзнянський 259 227 114,1
Варвинський 87 117 74,4
Городнянський 164 193 85,0
Ічнянський 196 216 90,7
Козелецький 360 458 78,6
Коропський 148 176 84,1
Корюківський 111 142 78,2
Куликівський 111 135 82,2
Менський 226 249 90,8
Ніжинський 643 600 107,2
Н.-Сіверський 154 168 91,7
Носівський 121 142 85,2
Прилуцький 830 1015 81,8
Ріпкинський 108 174 62,1
Семенівський 77 95 81,1
Сновський 154 136 113,2
Сосницький 93 113 82,3
Срібнянський 78 93 83,9
Талалаївський 116 172 67,4
Чернігівський 427 469 91,0

Кількість облікованих тяжких та особливо тяжких
кримінальних правопорушень
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 2228 3206 69,5
м.Чернігів 553 1034 53,5
райони
Бахмацький 81 95 85,3
Бобровицький 89 113 78,8
Борзнянський 83 92 90,2
Варвинський 27 38 71,1
Городнянський 53 80 66,3
Ічнянський 47 84 56,0
Козелецький 158 255 62,0
Коропський 65 71 91,5
Корюківський 37 39 94,9
Куликівський 42 69 60,9
Менський 94 101 93,1
Ніжинський 219 204 107,4
Н.-Сіверський 50 70 71,4
Носівський 36 62 58,1
Прилуцький 218 342 63,7
Ріпкинський 47 98 48,0
Семенівський 22 23 95,7
Сновський 32 36 88,9
Сосницький 24 30 80,0
Срібнянський 17 37 45,9
Талалаївський 18 21 85,7
Чернігівський 216 212 101,9

Кількість облікованих кримінальних правопорушень
за окремими видами
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.
7653 9012 84,9
Усього обліковано кримінальних правопорушень

із загальної кількості

тяжких та особливо тяжких 2228 3206 69,5
очевидне умисне вбивство (та замах) 27 22 122,7
умисне тяжке тілесне ушкодження1 30 33 90,9
зґвалтування (та замах) 5 1 500,0
крадіжка 3565 4969 71,7
грабіж 89 115 77,4
розбій 16 21 76,2
вимагання 7 3 233,3
шахрайство2 455 382 119,1
привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем
ановищем 96 135 71,1
незаконний обіг зброї3 120 106 113,2
порушення правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними
засобами 153 146 104,8
незаконне заволодіння транспортним
засобом 59 69 85,5
хуліганство 35 32 109,4
втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність 2 1 200,0

______________
1 У показник включено ст.ст. 121, 123, 124 КК України.
2 У показник включено ст. 190 та ст. 222 КК України.
3 У показник включено ст. 262 та ст. 263 КК України.

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних малолітніми та неповнолітніми або за їх участю,
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 23 25 92,0
м.Чернігів 3 9 33,3
райони
Бахмацький 1 3 33,3
Бобровицький – – –
Борзнянський – – –
Варвинський – 1 –
Городнянський – 2 –
Ічнянський 1 1 100,0
Козелецький – 2 –
Коропський – – –
Корюківський – 1 –
Куликівський 1 1 100,0
Менський 2 – х
Ніжинський 1 1 100,0
Н.-Сіверський 1 3 33,3
Носівський 1 1 100,0
Прилуцький 3 – х
Ріпкинський 1 – х
Семенівський – – –
Сновський 7 – х
Сосницький 1 – х
Срібнянський – – –
Талалаївський – – –
Чернігівський – – –

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних групою осіб, по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 88 79 111,4
м.Чернігів 12 22 54,5
райони
Бахмацький 3 1 300,0
Бобровицький 6 2 300,0
Борзнянський 3 1 300,0
Варвинський – – –
Городнянський 9 1 900,0
Ічнянський 1 8 12,5
Козелецький 4 6 66,7
Коропський 2 11 18,2
Корюківський – 3 –
Куликівський 9 3 300,0
Менський 5 3 166,7
Ніжинський 9 3 300,0
Н.-Сіверський 2 1 200,0
Носівський – 4 –
Прилуцький 10 1 1000,0
Ріпкинський 3 – х
Семенівський 1 – х
Сновський 6 – х
Сосницький – 3 –
Срібнянський – 2 –
Талалаївський – – –
Чернігівський 3 4 75,0

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних особами в стані алкогольного сп’яніння,
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 211 234 90,2
м.Чернігів 12 10 120,0
райони
Бахмацький 14 13 107,7
Бобровицький 9 8 112,5
Борзнянський 20 12 166,7
Варвинський 1 7 14,3
Городнянський 5 – х
Ічнянський – 1 –
Козелецький 9 3 300,0
Коропський 7 7 100,0
Корюківський 18 34 52,9
Куликівський 1 13 7,7
Менський 25 27 92,6
Ніжинський 10 21 47,6
Н.-Сіверський 12 6 200,0
Носівський 5 6 83,3
Прилуцький 1 8 12,5
Ріпкинський 18 12 150,0
Семенівський 8 2 400,0
Сновський 8 5 160,0
Сосницький 14 17 82,4
Срібнянський 10 7 142,9
Талалаївський – 9 –
Чернігівський 4 6 66,7

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних особами, які раніше вчиняли злочини,
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 778 892 87,2
м.Чернігів 195 237 82,3
райони
Бахмацький 44 19 231,6
Бобровицький 22 7 314,3
Борзнянський 36 31 116,1
Варвинський 1 14 7,1
Городнянський 22 25 88,0
Ічнянський 51 66 77,3
Козелецький 20 12 166,7
Коропський 31 43 72,1
Корюківський 23 23 100,0
Куликівський 14 22 63,6
Менський 12 12 100,0
Ніжинський 76 125 60,8
Н.-Сіверський 20 12 166,7
Носівський 19 17 111,8
Прилуцький 86 78 110,3
Ріпкинський 13 26 50,0
Семенівський 3 4 75,0
Сновський 24 11 218,2
Сосницький 2 3 66,7
Срібнянський 15 5 300,0
Талалаївський 3 8 37,5
Чернігівський 46 92 50,0

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
та інших злочинів проти здоров’я населення,
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 304 306 99,3
м.Чернігів 99 110 90,0
райони
Бахмацький 10 9 111,1
Бобровицький 16 9 177,8
Борзнянський 10 18 55,6
Варвинський – 1 –
Городнянський 23 14 164,3
Ічнянський 8 13 61,5
Козелецький 16 12 133,3
Коропський 8 4 200,0
Корюківський 4 4 100,0
Куликівський 1 2 50,0
Менський 10 10 100,0
Ніжинський 40 34 117,6
Н.-Сіверський 2 6 33,3
Носівський 6 13 46,2
Прилуцький 24 14 171,4
Ріпкинський 4 – х
Семенівський 4 4 100,0
Сновський 6 7 85,7
Сосницький 2 3 66,7
Срібнянський 3 2 150,0
Талалаївський 2 4 50,0
Чернігівський 6 13 46,2

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних у сфері господарської, службової та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг,
за окремими видами
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Злочини у сфері господарської
діяльності 190 146 130,1
з них
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї

паперів, білетів державної лотереї, марок

акцизного податку чи голографічних захисних елементів
захисних елементів 3 27 11,1

незаконне виготовлення, зберігання,
збут або транспортування з метою збуту
підакцизних товарів

19 12 158,3

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
3 2 150,0

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 236 405 58,3
з них

зловживання владою або службовим
становищем
64 30 213,3

хабарництво 33 28 117,9

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних у сфері господарської діяльності,
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 190 146 130,1
м.Чернігів 40 55 72,7
райони
Бахмацький 20 22 90,9
Бобровицький 20 3 666,7
Борзнянський 2 – х
Варвинський – 2 –
Городнянський 8 – х
Ічнянський 2 – х
Козелецький 15 7 214,3
Коропський 13 – х
Корюківський – 1 –
Куликівський – 5 –
Менський 2 1 200,0
Ніжинський 16 24 66,7
Н.-Сіверський 1 2 50,0
Носівський 1 – х
Прилуцький 4 5 80,0
Ріпкинський – 2 –
Семенівський – – –
Сновський 2 2 100,0
Сосницький – – –
Срібнянський 1 4 25,0
Талалаївський – – –
Чернігівський 43 11 390,9

Кількість облікованих кримінальних правопорушень,
скоєних у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг,
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 236 405 58,3
м.Чернігів 98 321 30,5
райони
Бахмацький 3 3 100,0
Бобровицький 4 5 80,0
Борзнянський 7 3 233,3
Варвинський 4 3 133,3
Городнянський 8 6 133,3
Ічнянський 5 2 250,0
Козелецький 9 7 128,6
Коропський 2 3 66,7
Корюківський 2 1 200,0
Куликівський 1 2 50,0
Менський 2 1 200,0
Ніжинський 20 10 200,0
Н.-Сіверський 10 3 333,3
Носівський 8 6 133,3
Прилуцький 27 9 300,0
Ріпкинський 7 3 233,3
Семенівський 2 1 200,0
Сновський 2 2 100,0
Сосницький 3 3 100,0
Срібнянський 1 – х
Талалаївський – 7 –
Чернігівський 11 4 275,0

Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення,
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 1345 1211 111,1
м.Чернігів 191 173 110,4
райони
Бахмацький 66 61 108,2
Бобровицький 37 26 142,3
Борзнянський 41 38 107,9
Варвинський 10 29 34,5
Городнянський 62 51 121,6
Ічнянський 65 65 100,0
Козелецький 66 62 106,5
Коропський 55 56 98,2
Корюківський 46 43 107,0
Куликівський 33 28 117,9
Менський 46 40 115,0
Ніжинський 125 94 133,0
Н.-Сіверський 48 34 141,2
Носівський 43 35 122,9
Прилуцький 107 74 144,6
Ріпкинський 45 32 140,6
Семенівський 28 20 140,0
Сновський 30 26 115,4
Сосницький 37 38 97,4
Срібнянський 36 32 112,5
Талалаївський 49 54 90,7
Чернігівський 79 100 79,0

Кількість виявлених малолітніх та неповнолітніх,
які вчинили кримінальні правопорушення,
по містах та районах
за січень–червень 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень–червень 2018р. Січень–червень 2017р. Січень–червень 2018р.
у % до
січня–червня 2017р.

Чернігівська область 15 16 93,8
м.Чернігів 3 4 75,0
райони
Бахмацький 1 1 100,0
Бобровицький – – –
Борзнянський – – –
Варвинський – 1 –
Городнянський – 2 –
Ічнянський 1 1 100,0
Козелецький – 1 –
Коропський – – –
Корюківський – 1 –
Куликівський 1 – х
Менський 2 – х
Ніжинський 1 1 100,0
Н.-Сіверський 1 3 33,3
Носівський 1 1 100,0
Прилуцький 2 – х
Ріпкинський 1 – х
Семенівський – – –
Сновський – – –
Сосницький 1 – х
Срібнянський – – –
Талалаївський – – –
Чернігівський – – –

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Роздрібна торгівля
в січні–червні 2018 року

Січень–червень
2018р. Червень
2018р.
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 8517,5 х

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), %
до січня–червня 2017р. 105,9 104,8
до травня 2018р. х 99,7

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн 5425,4 940,7

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), %
до січня–червня 2017р. 104,4 102,5
до травня 2018р. х 99,7
____________
1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекси сільськогосподарської продукції
в січні–червні 2018 року

(%)
Січень–червень 2018р.
до
січня–червня 2017р. Довідково:
січень–травень 2018р.
до
січня–травня 2017р. січень–червень 2017р.
до
січня–червня 2016р.

Продукція сільського господарства1
Господарства усіх категорій 98,2 99,2 97,5
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 99,5 102,6 97,4
господарства населення 97,0 96,2 97,7

Продукція рослинництва
Господарства усіх категорій 99,7 – 89,6
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 90,4 – 79,3
господарства населення 114,2 – 112,4

Продукція тваринництва
Господарства усіх категорій 98,1 99,2 97,9
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 100,0 102,6 98,6
господарства населення 96,5 96,2 97,3
____________
1 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва,
починаючи із січня–червня – на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва.

Виробництво культур зернових і зернобобових
у сільськогосподарських підприємствах
за районами
на 1 липня 2018 року1

(у початково оприбуткованій масі)
Вироблено Урожайність
тис.ц у % до
1 липня 2017р. ц з 1 га зібраної площі збільшення,
зменшення (–)
до 1 липня 2017р.

Чернігівська область2
райони
Бахмацький
Бобровицький
Борзнянський
Варвинський
Городнянський
Ічнянський
Козелецький
Коропський
Корюківський
Куликівський
Менський
Ніжинський
Н.-Сіверський
Носівський
Прилуцький
Ріпкинський
Семенівський
Сновський
Сосницький
Срібнянський
Талалаївський
Чернігівський
____________
1 У цій та наступних таблицях – крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають
визначеним статистичною методологією критеріям (стор. 32, 33).
2 Дані відсутні.

Виробництво продукції тваринництва
в сільськогосподарських підприємствах1 за районами
в січні–червні 2018 року

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі) Молоко Яйця
т у % до
січня–червня 2017р. т у % до
січня–червня 2017р. тис.шт у % до
січня–червня 2017р.
Чернігівська область 12541 92,6 123301 103,8 25182,2 106,4
райони
Бахмацький 3534 93,1 19715 109,2 …2 …2
Бобровицький 230 45,8 1926 110,5 – –
Борзнянський 720 81,2 6665 112,2 – –
Варвинський 1253 85,3 4125 102,7 – –
Городнянський 283 87,2 6306 96,0 …2 …2
Ічнянський 745 78,3 21865 111,9 – –
Козелецький 629 102,0 2525 98,7 …2 …2
Коропський 334 133,7 6808 113,3 – –
Корюківський 200 104,8 3551 104,8 – –
Куликівський 342 40,2 2138 66,3 – –
Менський 750 137,5 6190 112,1 – –
Ніжинський 132 57,8 2342 110,5 – –
Н.-Сіверський3 96 50,6 1953 84,9 – –
Носівський 561 144,3 …2 …2 – –
Прилуцький 1161 92,9 5399 91,6 – –
Ріпкинський 304 105,5 5404 100,3 – –
Семенівський 178 130,3 5169 103,6 – –
Сновський …2 …2 …2 …2 …2 …2
Сосницький …2 …2 …2 …2 – –
Срібнянський 366 316,6 4104 88,3 – –
Талалаївський 311 176,5 4541 95,1 – –
Чернігівський 284 92,8 4707 97,7 …2 х
____________
1 Див. першу виноску на стор. 31.
2 У цій та наступній таблиці дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 33).
3 У цій та наступній таблиці дані по м.Н.-Сіверському включено до показників по
району (стор. 33).

Кількість сільськогосподарських тварин
у сільськогосподарських підприємствах1 за районами
на 1 липня 2018 року

Велика рогата худоба Свині Птиця свійська
усього у т.ч. корови голів у % до 1 липня 2017р. тис. голів у % до 1 липня 2017р.
голів у % до 1 липня 2017р. голів у % до 1 липня 2017р.
Чернігівська область 110040 95,2 45541 100,6 90867 101,0 241,9 95,0
райони
Бахмацький 13584 98,2 4615 109,8 50449 144,2 …2 …2
Бобровицький 1933 90,9 888 102,8 3184 46,4 – –
Борзнянський 8038 80,8 4317 98,5 954 160,1 – –
Варвинський 3019 101,0 1462 108,6 …2 …2 – –
Городнянський 6325 94,4 2478 93,5 – – …2 …2
Ічнянський 12005 102,8 5739 106,5 1538 60,7 …2 …2
Козелецький 3921 94,3 1362 102,9 4666 115,7 …2 …2
Коропський 5836 116,0 2379 121,4 …2 …2 – –
Корюківський 3728 93,5 1427 99,8 …2 …2 – –
Куликівський …2 …2 …2 …2 …2 …2 – –
Менський 5144 99,6 2183 102,9 1353 84,1 – –
Ніжинський 1903 126,4 898 120,2 1048 101,7 …2 х
Н.-Сіверський3 2724 79,9 1335 85,1 …2 …2 – –
Носівський 5482 78,5 2193 92,6 1187 84,7 – –
Прилуцький 5723 112,9 1791 94,4 9910 70,2 …2 …2
Ріпкинський 4378 98,0 2538 103,1 210 64,6 – –
Семенівський 5589 110,4 2380 121,9 – – – –
Сновський …2 …2 …2 …2 – – …2 …2
Сосницький 1136 96,4 363 108,4 – – – –
Срібнянський 4405 89,9 2028 89,1 …2 …2 – –
Талалаївський 3206 92,6 1601 91,9 …2 …2 – –
Чернігівський 5367 91,7 2047 89,2 931 112,2 …2 …2
___________
1 Див. першу виноску на стор. 31.
2 Див. другу виноску на стор. 32.
3 Див. третю виноску на стор. 32.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції за видами діяльності
в січні–червні 2018 року
(відсотків)
Червень 2018р.
до
травня 2018р. Червень 2018р.
до
червня 2017р. Січень–червень 2018р. до січня–червня 2017р.

Промисловість 109,5 98,7 94,3
Добувна та переробна промисловість 110,8 98,4 92,4
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 98,4 99,1 99,9
Переробна промисловість 113,6 98,2 90,7
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів 118,1 93,9 85,6
текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів 102,5 107,5 99,3
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 121,7 125,0 114,8
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення …1 …1 …1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 145,7 105,7 96,5
виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції 101,0 88,3 84,0
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 105,5 122,4 107,2
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 81,6 74,2 84,9
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря 100,9 101,8 104,7
______________
1 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 35, 36).

Обсяг реалізованої промислової продукції
за видами діяльності в січні–травні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн у %
до всієї реалізованої продукції
Промисловість 12812433,6 100,0
Добувна та переробна промисловість 9704039,5 75,8
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 1534379,4 12,0
Переробна промисловість 8169660,1 63,8
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів 3972430,7 31,0
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів 450084,7 3,5
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 1551453,3 12,1
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення ...1 ...1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 150637,6 1,2
виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції 369529,4 2,9
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 217603,2 1,7
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 1011606,7 7,9
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря 2949639,0 23,0
Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами 158755,1 1,2

1 Див. виноску на стор. 34.

Примітка. Дані за видами діяльності сформовано за однорідними продуктами.

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах
у січні–травні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї
реалізованої
продукції

Чернігівська область 12812433,6 100,0
м.Чернігів 5427403,5 42,4
м.Ніжин 584663,9 4,6
м.Н.-Сіверський 181921,4 1,4
м.Прилуки 2848705,9 22,2
райони
Бахмацький 7524,5 0,1
Бобровицький …1 …1
Борзнянський 22949,8 0,2
Варвинський 425537,6 3,3
Городнянський 52229,4 0,4
Ічнянський 303106,0 2,4
Козелецький 191160,2 1,5
Коропський 43989,3 0,3
Корюківський 1270042,6 9,9
Куликівський …1 …1
Менський 229196,7 1,8
Ніжинський …1 …1
Н.-Сіверський – –
Носівський 60420,0 0,5
Прилуцький 537477,2 4,2
Ріпкинський 74393,0 0,6
Семенівський 38733,2 0,3
Cновський 71094,9 0,6
Сосницький 55647,5 0,4
Срібнянський – –
Талалаївський – –
Чернігівський 134375,3 1,0
_____________
1 Див. виноску на стор. 34.

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі ф. №1-ПЕ (місячна).

БУДІВНИЦТВО

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
за січень–червень 2018 року
Виконано будівельних робіт
тис.грн у % до загального обсягу у % до
січня–червня 2017р.
Будівництво 331089 100,0 93,5
Будівлі 265876 80,3 95,3
житлові 121957 36,8 87,6
нежитлові 143919 43,5 103,7
Інженерні споруди 65213 19,7 86,6

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах
за січень–червень 2018 року

Виконано будівельних робіт
тис.грн у % до загального обсягу

Чернігівська область 331089 100,0
м.Чернігів 224105 67,7
м.Ніжин 1005 0,3
м.Н.-Сіверський – –
м.Прилуки 78038 23,6
райони
Бахмацький …1 …1
Бобровицький …1 …1
Борзнянський …1 …1
Варвинський – –
Городнянський …1 …1
Ічнянський …1 …1
Козелецький 5424 1,6
Коропський …1 …1
Корюківський …1 …1
Куликівський – –
Менський 411 0,1
Ніжинський …1 …1
Н.-Сіверський – –
Носівський – –
Прилуцький …1 …1
Ріпкинський – –
Семенівський – –
Cновський …1 …1
Сосницький – –
Срібнянський …1 …1
Талалаївський ...1 ...1
Чернігівський 15134 4,6
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів
автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–червні 2018 року

Вантажооборот Обсяг перевезених вантажів
млн.ткм у % до
січня–червня 2017р. тис.т у % до
січня–червня
2017р.

Чернігівська область 493,7 123,5 703,1 103,2
м.Чернігів 303,4 126,3 421,6 109,7
м.Ніжин 4,9 125,8 16,7 97,8
м.Н.-Сіверський 0,7 24,4 2,6 34,7
м.Прилуки 28,5 104,3 43,8 105,0
райони
Бахмацький 3,0 101,5 15,7 81,6
Бобровицький 3,5 116,7 14,1 92,2
Борзнянський 1,4 139,4 9,9 63,8
Варвинський 7,2 144,6 11,6 101,2
Городнянський 3,3 161,4 5,1 105,6
Ічнянський 3,0 84,6 14,7 84,7
Козелецький 93,0 132,3 42,5 118,8
Коропський 0,4 385,7 2,0 327,4
Корюківський 7,9 95,1 13,5 83,6
Куликівський 0,8 55,9 4,2 48,1
Менський 3,8 111,1 13,4 85,4
Ніжинський 1,1 94,3 5,6 79,9
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 6,2 113,2 5,4 107,8
Прилуцький 4,1 126,2 11,3 96,7
Ріпкинський 2,8 133,7 7,7 107,8
Семенівський 0,7 73,5 3,3 62,0
Сновський 0,9 124,6 8,7 177,8
Сосницький 0,8 96,4 4,1 81,4
Срібнянський 0,8 85,7 4,1 72,4
Талалаївський 0,8 154,3 4,1 130,1
Чернігівський 10,7 129,2 17,4 118,0

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів
автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–червні 2018 року

Пасажирооборот Кількість перевезених пасажирів
млн.пас.км у % до
січня–червня 2017р. тис. у % до
січня–червня
2017р.

Чернігівська область 273,0 93,6 20541,2 86,3
м.Чернігів 165,4 98,5 14362,2 87,8
м.Ніжин 32,0 87,4 2570,3 81,9
м.Н.-Сіверський 1,6 95,1 68,9 103,9
м.Прилуки 16,0 85,8 1211,1 77,7
райони
Бахмацький 2,5 85,2 182,6 79,6
Бобровицький 5,7 93,4 479,1 92,7
Борзнянський 3,3 104,4 78,8 106,6
Варвинський 1,4 75,5 14,1 70,9
Городнянський 0,5 60,9 15,1 72,2
Ічнянський 5,4 78,6 179,2 90,2
Козелецький 0,9 77,3 23,7 55,2
Коропський 5,4 53,2 96,1 59,2
Корюківський – – – –
Куликівський 0,6 78,1 31,6 76,0
Менський 0,3 540,6 37,3 2331,3
Ніжинський 0,4 85,0 21,3 82,6
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 5,1 113,4 364,0 102,4
Прилуцький 2,4 86,1 89,7 77,7
Ріпкинський 1,5 88,9 68,6 85,6
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький 2,4 104,7 50,1 98,6
Срібнянський 1,2 103,1 12,2 97,6
Талалаївський 5,3 101,2 77,8 85,2
Чернігівський 13,7 95,2 507,4 83,1

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

Кількість юридичних осіб по містах та районах

Станом на
01.04.2018 01.07.2018

Чернігівська область 21379 21503
м.Чернігів 9625 9750
м.Ніжин 1112 1125
м.Н.-Сіверський 247 243
м.Прилуки 1002 1008
райони
Бахмацький 723 725
Бобровицький 470 464
Борзнянський 558 561
Варвинський 264 259
Городнянський 438 448
Ічнянський 587 594
Козелецький 729 725
Коропський 343 336
Корюківський 447 453
Куликівський 280 267
Менський 565 563
Ніжинський 388 392
Н.-Сіверський 149 149
Носівський 361 362
Прилуцький 447 448
Ріпкинський 407 408
Семенівський 305 300
Сновський 283 282
Сосницький 294 286
Срібнянський 174 169
Талалаївський 207 207
Чернігівський 974 979

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
в січні–травні 2018 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до січня–травня
2017р. тис.дол.
США у % до
січня–травня
2017р.
Усього 304758,8 138,5 205648,6 120,0 99110,2
у тому числі
Австралія 97,7 129,0 666,7 221,6 –569,0
Австрія 347,3 62,6 4282,6 127,2 –3935,3
Азербайджан 5730,7 109,5 44,9 11,2 5685,8
Аргентина 112,0 117,8 185,8 x –73,8
Бельгія 2351,8 54,8 1564,2 121,4 787,6
Білорусь 17449,7 145,0 36597,2 124,0 –19147,5
Болгарія 1056,8 436,9 1260,9 131,1 –204,2
Бразилія 559,5 65,7 8060,1 99,0 –7500,5
Велика Британія 1176,1 258,0 5231,3 135,7 –4055,2
Грузія 11156,6 234,9 9,7 165,6 11147,0
Данія 179,6 107,8 1347,3 758,0 –1167,7
Естонія 851,1 126,8 153,5 259,1 697,6
Єгипет 32215,8 166,4 266,8 771,2 31949,0
Зімбабве – – 1572,1 59,8 –1572,1
Ізраїль 10762,5 113,9 1331,6 148,2 9430,9
Індія 2606,4 48,8 3380,0 72,5 –773,6
Іран, Ісламська Республіка 7398,4 140,2 – – 7398,4
Ірландія 3492,6 203,1 4,0 111,1 3488,5
Іспанія 17796,9 176,6 435,4 206,7 17361,5
Італія 15791,2 129,2 12866,1 119,7 2925,2
Казахстан 1629,6 36,4 35,8 230,9 1593,7
Киргизстан 904,4 308,9 – – 904,4
Китай 14191,5 373,6 8831,6 80,8 5359,9
Колумбія – – 878,6 387,3 –878,6
Корея, Республіка 134,5 2,5 860,9 101,6 –726,5
Латвія 964,6 90,0 762,8 152,8 201,8
Литва 5125,9 82,3 16109,9 736,5 –10984,0
Ліван 449,8 539,9 21,8 170,2 428,0
Лівія 6255,3 950,5 – – 6255,3
Марокко 1859,8 156,1 – – 1859,8
Мозамбік 1035,3 х 1818,6 44,8 –783,3
Молдова, Республіка 5763,6 101,3 52,6 88,0 5711,1
Нідерланди 29014,8 380,3 5791,0 108,6 23223,8
Німеччина 4848,0 145,0 34751,1 177,6 –29903,2
Польща 9644,4 143,3 7696,7 106,3 1947,7
Португалія 1479,6 31,6 2,5 222,3 1477,2
Російська Федерація 28029,1 110,8 23108,1 103,2 4921,0
Продовження
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до січня–травня
2017р. тис.дол.
США у % до січня–травня
2017р.
Румунія 14380,0 133,2 2152,3 67,4 12227,7
Саудівська Аравія 455,0 283,4 26,6 х 428,4
Сенегал 668,3 х – – 668,3
Словаччина 90,0 156,1 1449,9 133,4 –1359,9
США 527,3 78,3 5984,5 82,9 –5457,2
Таджикистан 1254,8 121,2 – – 1254,8
Таїланд 39,4 14,5 1877,8 163,9 –1838,4
Туніс 6408,8 376,1 – – 6408,8
Туреччина 20262,9 152,3 2100,8 87,8 18162,1
Туркменистан 1060,7 38,3 28,8 х 1031,8
Угорщина 608,6 294,1 865,5 70,9 –257,0
Узбекистан 2808,1 135,1 242,1 17,9 2566,0
Франція 815,9 91,2 1409,2 102,1 –593,4
Чехія 223,4 874,2 1292,9 101,6 –1069,5
Швейцарія 16,3 11,5 751,4 27,5 –735,1
Швеція 33,6 442,4 779,8 55,1 –746,3
Японія 12,3 1,4 2074,8 310,4 –2062,5

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекси споживчих цін
у червні 2018 року
(відсотків)
До попереднього місяця До грудня
попереднього року
квітень 2018р. травень 2018р. червень 2018р. червень 2018р. червень 2017р.

Індекс споживчих цін 100,8 99,5 99,9 103,9 107,7
Продукти харчування
та безалкогольні напої 100,7 98,8 99,5 103,1 110,6
Продукти харчування 100,6 98,8 99,4 102,9 110,8
Хліб і хлібопродукти 100,9 100,3 100,5 105,7 109,2
Хліб 102,0 101,3 100,3 108,6 116,1
Макаронні вироби 99,5 99,5 101,2 103,7 105,8
М’ясо та м’ясопродукти 102,2 100,0 99,7 103,8 117,8
Риба та продукти з риби 100,3 103,7 102,0 114,2 104,1
Молоко, сир та яйця 100,4 93,2 95,4 90,5 94,1
Молоко 98,9 92,3 95,4 89,4 97,5
Сир і м’який сир (творог) 101,5 94,0 98,1 95,5 107,1
Яйця 99,4 88,0 86,2 73,3 61,2
Олія та жири 99,2 98,3 98,6 95,3 105,1
Масло 99,5 98,5 100,7 104,2 106,4
Олія соняшникова 99,0 100,4 98,3 99,4 100,6
Фрукти 93,1 97,4 98,4 107,9 148,5
Овочі 106,6 93,8 101,5 119,5 159,0
Цукор 100,3 97,4 97,3 94,1 107,7
Безалкогольні напої 101,5 98,9 101,8 106,0 103,9

Алкогольні напої,
тютюнові вироби 102,2 101,0 101,8 110,1 111,3
Алкогольні напої 101,0 99,9 100,4 104,2 104,0
Тютюнові вироби 103,2 101,9 102,8 115,2 123,1

Одяг і взуття 103,0 99,7 99,3 103,2 101,1
Одяг 103,2 99,3 98,7 103,0 99,7
Взуття 102,9 100,2 100,2 103,5 102,7

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива 100,0 100,1 100,2 100,9 106,2
Утримання та ремонт житла 100,5 101,8 100,3 111,7 104,7
Водопостачання 100,0 100,0 100,0 89,9 108,6
Каналізація 100,0 100,0 100,0 106,8 109,9
Утримання будинків та прибудинкових територій 100,0 101,4 103,1 114,8 102,2
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 100,0 128,1
Природний газ 100,0 100,0 100,0 100,0 101,2
Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовження

До попереднього місяця До грудня
попереднього року
квітень 2018р. травень 2018р. червень 2018р. червень 2018р. червень 2017р.

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка
та поточне утримання житла 100,4 100,5 100,5 104,7 103,2

Меблі та предмети обстановки,
килими та інші види
покриттів для підлоги 100,9 100,0 100,2 106,2 106,0
Домашній текстиль 100,1 100,6 99,9 104,3 101,7
Побутова техніка 99,6 99,8 99,9 102,3 105,4

Охорона здоров’я 100,1 100,7 100,1 105,0 104,7

Фармацевтична продукція,
медичні товари та обладнання 100,1 100,9 100,1 104,5 102,8
Амбулаторні послуги 100,0 100,2 100,0 105,5 108,6

Транспорт 99,9 100,0 99,5 102,8 106,1

Купівля транспортних засобів 99,8 101,4 96,8 96,5 98,8
Паливо та мастила 99,6 99,9 99,7 104,0 105,3
Транспортні послуги 100,1 98,4 102,0 106,4 111,0

Залізничний пасажирський
транспорт 99,5 99,1 104,8 107,6 109,5

Автодорожній пасажирський
транспорт 100,2 98,3 101,8 106,5 111,4

Зв’язок 101,9 99,8 99,8 106,2 106,9

Відпочинок і культура 99,3 98,7 100,2 100,9 103,1

Аудіотехніка, фотоапаратура
та обладнання
для обробки інформації 99,1 98,3 98,8 95,6 99,9

Послуги відпочинку та культури 100,0 100,3 99,4 104,8 110,2

Газети, книжки
та канцелярські товари 100,0 100,5 99,9 103,4 103,4

Освіта 99,8 100,1 100,4 113,0 111,0
Дошкільна та початкова освіта 99,2 100,2 101,9 124,1 113,3
Середня освіта 99,8 100,1 100,4 113,0 109,8
Вища освіта 100,0 100,0 100,0 111,3 111,5

Ресторани та готелі 101,6 100,2 100,2 105,7 105,8

Різні товари та послуги 100,4 98,8 100,4 101,5 100,3

З М І С Т

Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області……………………………………………………………………
3
Населення та міграція……...……………………………………........... 5
Оплата праці та соціально-трудові відносини…………………........... 8
Правосуддя та злочинність……………………………………..……… 15
Внутрішня торгівля ………………………………………….………… 29
Сільське, лісове та рибне господарство………………………............. 30
Промисловість ………… ………………………………………………
34
Будівництво …………………………………………………………….. 37
Транспорт і зв’язок….……..…………………………………………… 38
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ).………………………………………………………………. 40
Зовнішньоекономічна діяльність .…………………………………….. 41
Споживчі ціни .……………………………………………………….... 43

Вих. №10-07/1566-18 від 06.08.2018

DMC Firewall is a Joomla Security extension!