brr name

gerb ukr

Головна/Сервіси/Соціально-економічне становище/Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–листопаді 2018 року

Соціально-економічне становище Бобровицького району в січні–листопаді 2018 року

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Соціально-економічне становище
Бобровицького району

в січні–листопаді 2018 року

Статистичний бюлетень

м.Чернігів
Головне управління статистики у Чернігівській області

адреса: вул. Гонча, 37, м.Чернігів, 14000
телефони: (0462) 676-423, факс (0462) 675-027
електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
веб-сайт: www.chernigivstat.gov.ua

Відповідальний за випуск Радченко О. М.

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
‰ – проміле
г – грам
га – гектар
грн – гривня
год – година
дал – декалітр
дол. США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат
кВт∙год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.год – людино-година
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс – місяць
млн – мільйон
млрд – мільярд
мм – міліметр
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
рр. – роки
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт – штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«з них», «у тому числі» – наведено не всі доданки загальної суми

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2018

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ

Фактично в січні– листопаді 2018р. Темпи зростання (зниження), %
листопад 2018р. до січень– листопад 2018р.
до
січня– листопада
2017р. довідково:
січень– листопад 2017р. до січня– листопада
2016р.
жовтня
2018р. листо-пада
2017р.
Кількість наявного населення1, осіб 32082 98,92 x x x

Кількість народжених, осіб 2163 x x 91,94 87,05

Кількість померлих, осіб 5713 x x 88,94 98,85

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника, грн 83746 x x 133,27 134,68

Заборгованість із виплати заробітної плати1 – усього, тис.грн – – – x x

Фінансові результати великих
та середніх підприємств до оподаткування9, тис.грн …10 x x x x

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, тис.грн 171585,79 x x 111,711 112,312

Капітальні інвестиції, тис.грн 4812569 x x x x

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

м'ясо (реалізація худоби та птиці
на забій у живій масі), т 444 x x 45,7 52,0

молоко, т 3491 x x 103,9 84,0

Продовження
Фактично в січні– листопаді 2018р. Темпи зростання (зниження), %
листопад 2018р. до січень– листопад 2018р.
до
січня– листопада
2017р. довідково:
січень– листопад 2017р. до січня– листопада
2016р.
жовтня
2018р. листо-пада
2017р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)3, тис.грн …10 x x х х

Загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, м2 14469 x x 120,711 80,412

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн …10 x x x x

Вантажооборот, тис.ткм 6404,8 177,0 106,8 116,1 96,5

Пасажирооборот, тис.пас.км 10567,5 97,0 83,4 90,0 100,8
__________________
1 На 1 листопада.
2 До 1 січня 2018р.
3 Дані за січень–жовтень 2018р.
4 Січень–жовтень 2018р. у % до січня–жовтня 2017р.
5 Січень–жовтень 2017р. у % до січня–жовтня 2016р.
6 Дані за ІІІ квартал 2018р.
7 ІІІ квартал 2018р. у % до ІІІ кварталу 2017р.
8 ІІІ квартал 2017р. у % до ІІІ кварталу 2016р.
9 Дані за січень–вересень 2018р.
10 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
11 Січень–вересень 2018р. у % до січня–вересня 2017р.
12 Січень–вересень 2017р. у % до січня–вересня 2016р.

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Чисельність населення (за оцінкою)
по містах та районах
на 1 листопада 2018 року1

(осіб)
Наявне населення Постійне населення

Чернігівська область 1008642 1000100
м.Чернігів 288547 282727
м.Ніжин 69180 68687
м.Н.-Сіверський (міськрада) 13067 12945
м.Прилуки 54362 53606
райони
Бахмацький 43279 42613
Бобровицький 32082 31893
Борзнянський 30246 30110
Варвинський 15514 15490
Городнянський 27458 27525
Ічнянський 30307 30146
Козелецький 43450 43468
Коропський 22151 22185
Корюківський 26046 25958
Куликівський 16171 16108
Менський 34624 34469
Ніжинський 26352 26569
Н.-Сіверський 12749 12832
Носівський 28261 28177
Прилуцький 35164 35260
Ріпкинський 26332 26283
Семенівський 17241 17207
Сновський 22882 22759
Сосницький 17793 17645
Срібнянський 10967 10926
Талалаївський 12397 12269
Чернігівський 52020 52243
________________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
по містах та районах
у січні–жовтні 2018 року1

Осіб

Чернігівська область –11436
м.Чернігів –852
м.Ніжин –866
м.Н.-Сіверський (міськрада) –222
м.Прилуки –853
райони
Бахмацький –711
Бобровицький –356
Борзнянський –534
Варвинський –246
Городнянський –403
Ічнянський –396
Козелецький –786
Коропський –410
Корюківський –349
Куликівський –299
Менський –625
Ніжинський –478
Н.-Сіверський –240
Носівський –421
Прилуцький –190
Ріпкинський –438
Семенівський –274
Сновський –283
Сосницький –319
Срібнянський –187
Талалаївський –215
Чернігівський –483
_________________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Природний рух населення
по містах та районах
у січні–жовтні 2018 року

(осіб)
Кількість живонароджених Кількість померлих Природний приріст, скорочення (–)

Чернігівська область 5865 15961 –10096
м.Чернігів 1831 3026 –1195
м.Ніжин 403 847 –444
м.Н.-Сіверський (міськрада) 59 179 –120
м.Прилуки 289 744 –455
райони
Бахмацький 225 757 –532
Бобровицький 216 571 –355
Борзнянський 158 583 –425
Варвинський 93 264 –171
Городнянський 180 486 –306
Ічнянський 170 557 –387
Козелецький 275 1033 –758
Коропський 105 447 –342
Корюківський 146 399 –253
Куликівський 92 347 –255
Менський 205 669 –464
Ніжинський 131 596 –465
Н.-Сіверський 66 275 –209
Носівський 166 610 –444
Прилуцький 161 620 –459
Ріпкинський 129 547 –418
Семенівський 106 318 –212
Сновський 136 407 –271
Сосницький 96 355 –259
Срібнянський 52 172 –120
Талалаївський 57 212 –155
Чернігівський 318 940 –622

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Заробітна плата штатних працівників області
за видами економічної діяльності
в жовтні 2018 року

Нараховано в середньому працівнику
за
жовтень
2018р., грн у % до за відпра-цьовану годину, грн
вересня 2018р. жовтня
2017р. серед-нього рівня по економіці мінімальної заробітної плати
(3723 грн)
Усього 7417 104,0 125,4 100,0 199,2 48,98
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9322 104,3 139,1 125,7 250,4 58,42
у т.ч. сільське господарство 9338 110,0 142,6 125,9 250,8 57,98
Промисловість 8292 110,1 125,7 111,8 222,7 53,35
Будівництво 7483 106,0 127,5 100,9 201,0 44,51
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5789 99,3 108,8 78,1 155,5 37,66
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8184 107,6 135,6 110,3 219,8 56,16
транспорт 8267 117,6 122,9 111,5 222,0 53,84
складське господарство та допомі-жна діяльність у сфері транспорту …1 …1 …1 …1 …1 …1
поштова та кур'єрська діяльність …1 …1 …1 …1 …1 …1
Тимчасове розміщування й організація харчування 5029 100,1 116,2 67,8 135,1 32,54
Інформація та телекомунікації 6832 99,1 120,6 92,1 183,5 43,67
Фінансова та страхова діяльність 9769 107,1 131,6 131,7 262,4 65,88
Операції з нерухомим майном 5258 94,7 131,5 70,9 141,2 33,47
Професійна, наукова та технічна діяльність 5693 103,5 120,5 76,8 152,9 38,46
у т.ч. наукові дослідження та розробки 6346 106,6 123,9 85,6 170,4 43,38
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6910 107,8 145,3 93,2 185,6 44,94
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 10780 100,1 123,8 145,3 289,5 72,80
Освіта 6400 99,4 117,4 86,3 171,9 44,28
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 5013 104,2 117,5 67,6 134,6 33,68
у т.ч. охорона здоров'я 4964 102,4 117,6 66,9 133,3 33,30
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4605 99,4 110,9 62,1 123,7 33,10
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 4471 101,2 115,6 60,3 120,1 32,25
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 5488 97,4 99,6 74,0 147,4 37,10
Надання інших видів послуг 6127 102,6 147,9 82,6 164,6 42,55
_____________________________________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. У цій таблиці дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Заборгованість із виплати заробітної плати в області
за видами економічної діяльності на 1 листопада 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Усього 17772,9 12304,8 69,2 2383,8 13,4 3084,3 17,4
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,0 – – 271,0 100,0 – –
у т.ч. сільське господарство 271,0 – – 271,0 100,0 – –
Промисловість 8842,2 5652,7 63,9 2061,8 23,3 1127,7 12,8
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – – – –
Переробна промисловість 8057,6 4888,9 60,7 2041,0 25,3 1127,7 14,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – – – – – – –
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 784,6 763,8 97,3 20,8 2,7 – –
Будівництво 2763,2 1040,4 37,7 – – 1722,8 62,3
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 51,0 – – 51,0 100,0 – –
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2370,5 2370,5 100,0 – – – –
Тимчасове розміщування й організація харчування 249,3 249,3 100,0 – – – –
Інформація та телекомунікації 1594,2 1594,2 100,0 – – – –
Фінансова та страхова діяльність 233,8 – – – – 233,8 100,0
Операції з нерухомим майном – – – – – – –
Професійна, наукова та технічна діяльність 478,5 478,5 100,0 – – – –
у т.ч. наукові дослідження та розробки 39,8 39,8 100,0 – – – –
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – – – – – – –
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – – – – – – –
Освіта – – – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 917,0 917,0 100,0 – – – –
у т.ч. охорона здоров'я 917,0 917,0 100,0 – – – –

Продовження
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми усього у % до загаль-ної суми

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2,2 2,2 100,0 – – – –
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 2,2 2,2 100,0 – – – –
Надання інших видів послуг – – – – – – –
______________
1 У цій та наступній таблиці – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (стор. 11).

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників (стор. 11–14).

Заборгованість із виплати заробітної плати
по містах та районах
на 1 листопада 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)
економічно активні підприємства-банкрути1 економічно неактивні
усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми усього у % до загальної суми

Чернігівська область 17772,9 12304,8 69,2 2383,8 13,4 3084,3 17,4
м.Чернігів 11311,6 8176,3 72,3 51,0 0,4 3084,3 27,3
м.Ніжин 4411,5 2370,5 53,7 2041,0 46,3 – –
м.Н.-Сіверський – – – – – – –
м.Прилуки – – – – – – –
райони
Бахмацький 2,2 2,2 100,0 – – – –
Бобровицький – – – – – – –
Борзнянський – – – – – – –
Варвинський – – – – – – –
Городнянський – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – –
Козелецький 763,8 763,8 100,0 – – – –
Коропський 907,5 907,5 100,0 – – – –
Корюківський – – – – – – –
Куликівський – – – – – – –
Менський 271,0 – – 271,0 100,0 – –
Ніжинський – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – –
Носівський – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – –
Ріпкинський 20,8 – – 20,8 100,0 – –
Семенівський – – – – – – –
Сновський – – – – – – –
Сосницький 9,5 9,5 100,0 – – – –
Срібнянський – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – –
Чернігівський 75,0 75,0 100,0 – – – –

1 Див. виноску на стор. 10.

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати в області
за видами економічної діяльності
на 1 листопада 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-тура боргу, %
тис.грн у % до
суми заборгованості на фонду оплати праці за жовтень 2018р.
1 жовтня 2018р. 1 січня 2018р

Усього 17772,9 101,5 178,2 1,3 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 271,0 100,0 100,0 0,1 1,5
у т.ч. сільське господарство 271,0 100,0 100,0 0,1 1,5
Промисловість 8842,2 105,1 179,0 2,8 49,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – – – – –
Переробна промисловість 8057,6 108,2 164,0 4,1 45,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – – – –
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 784,6 80,9 3064,8 4,8 4,4
Будівництво 2763,2 104,8 131,5 15,0 15,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 51,0 115,1 10,3 0,1 0,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2370,5 91,2 198,6 2,6 13,3
Тимчасове розміщування й організація харчування 249,3 96,1 157,8 2,6 1,4
Інформація та телекомунікації 1594,2 100,0 х 15,5 9,0
Фінансова та страхова діяльність 233,8 100,0 100,0 0,7 1,3
Операції з нерухомим майном – – – – –
Професійна, наукова та технічна діяльність 478,5 107,8 119,3 3,3 2,7
у т.ч. наукові дослідження та розробки 39,8 63,4 15,0 2,3 0,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – – – – –
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – – – – –
Освіта – – – – –
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 917,0 95,8 х 0,6 5,2
у т.ч. охорона здоров'я 917,0 101,2 х 0,8 5,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2,2 6,2 х 0,0 0,0
у тому числі
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 2,2 8,1 х 0,0 0,0
Надання інших видів послуг – – – – –
Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати
по містах та районах
на 1 листопада 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати Структура боргу, %
тис.грн у % до
суми заборгованості на
1 жовтня
2018р. 1 січня
2018р.

Чернігівська область 17772,9 101,5 178,2 100,0
м.Чернігів 11311,6 109,7 158,8 63,7
м.Ніжин 4411,5 97,1 204,4 24,8
м.Н.-Сіверський – – – –
м.Прилуки – – – –
райони
Бахмацький 2,2 х х 0,0
Бобровицький – – – –
Борзнянський – – – –
Варвинський – – – –
Городнянський – – – –
Ічнянський – – – –
Козелецький 763,8 97,2 х 4,3
Коропський 907,5 101,2 х 5,1
Корюківський – – – –
Куликівський – – – –
Менський 271,0 100,0 100,0 1,5
Ніжинський – – – –
Н.-Сіверський – – – –
Носівський – – – –
Прилуцький – – – –
Ріпкинський 20,8 21,4 37,3 0,1
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький 9,5 100,0 х 0,1
Срібнянський – – – –
Талалаївський – – – –
Чернігівський 75,0 18,8 х 0,4

Заборгованість із виплати заробітної плати
працівникам економічно активних підприємств (установ, організацій)
по містах та районах
на 1 листопада 2018 року

Сума невиплаченої заробітної плати Струк-
тура
боргу,
%
усього у т.ч. нарахованої за
тис.
грн у % до суми
заборгованості на січень–вересень
2018р. попередні
роки

1
жовтня
2018р. 1
січня 2018р. тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності тис.
грн у % до
загаль-
ної суми
заборго-
ваності

Чернігівська область 12304,8 101,7 205,2 11755,6 95,5 549,2 4,5 100,0
м.Чернігів 8176,3 113,9 175,8 7796,3 95,4 380,0 4,6 66,4
м.Ніжин 2370,5 91,2 198,6 2201,3 92,9 169,2 7,1 19,3
м.Н.-Сіверський – – – – – – – –
м.Прилуки – – – – – – – –
райони
Бахмацький 2,2 х х 2,2 100,0 – – 0,0
Бобровицький – – – – – – – –
Борзнянський – – – – – – – –
Варвинський – – – – – – – –
Городнянський – – – – – – – –
Ічнянський – – – – – – – –
Козелецький 763,8 97,2 х 763,8 100,0 – – 6,2
Коропський 907,5 101,2 х 907,5 100,0 – – 7,4
Корюківський – – – – – – – –
Куликівський – – – – – – – –
Менський – – – – – – – –
Ніжинський – – – – – – – –
Н.-Сіверський – – – – – – – –
Носівський – – – – – – – –
Прилуцький – – – – – – – –
Ріпкинський – – – – – – – –
Семенівський – – – – – – – –
Сновський – – – – – – – –
Сосницький 9,5 100,0 х 9,5 100,0 – – 0,1
Срібнянський – – – – – – – –
Талалаївський – – – – – – – –
Чернігівський 75,0 18,8 х 75,0 100,0 – – 0,6

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

Кількість облікованих кримінальних правопорушень в області
за окремими видами за січень–листопад 2018 року
(за даними прокуратури Чернігівської області)

Січень– листопад 2018р. Січень– листопад 2017р. Січень– листопад 2018р.
у % до
січня–листопада 2017р.

Усього обліковано кримінальних правопорушень1 14166 14439 98,1

із загальної кількості

тяжких та особливо тяжких 4237 5365 79,0
очевидне умисне вбивство (та замах) 48 41 117,1
умисне тяжке тілесне ушкодження2 51 63 81,0
зґвалтування (та замах) 9 4 225,0
крадіжка 6558 7554 86,8
грабіж 211 227 93,0
розбій 36 39 92,3
вимагання 12 3 400,0
шахрайство3 1014 649 156,2
привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем 224 214 104,7
незаконний обіг зброї4 185 157 117,8
порушення правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними
засобами 287 301 95,3
незаконне заволодіння транспортним
засобом 122 148 82,4
хуліганство 65 56 116,1
втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність 7 3 233,3

______________
1 Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.
2 У показник включено ст.ст. 121, 123, 124 КК України.
3 У показник включено ст. 190 та ст. 222 КК України.
4 У показник включено ст. 262 та ст. 263 КК України.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування в області за видами економічної діяльності
за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)
Фінансовий результат (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток Кількість збиткових підприємств у % до загальної кількості підприємств
січень-
вересень
2018р. січень-вересень 2017р. січень-
вересень 2018р. у % до
січня-вересня 2017р. січень-
вересень 2018р. у % до
січня-вересня 2017р. січень-вересень 2018р. січень-вересень 2017р.
Усього1 1044158,5 624112,8 1438034,1 136,0 393875,6 90,8 26,3 27,8
сільське, лісове та рибне господарство 53397,0 51196,0 53397,0 104,1 – – – 4,0
промисловість 924282,1 496816,6 1197769,1 144,5 273487,0 82,3 26,4 23,4
будівництво 5597,9 4867,2 24902,3 122,6 19304,4 125,0 40,0 35,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 56794,8 83585,3 103589,8 89,4 46795,0 144,9 25,8 24,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –37290,7 –32614,6 6261,7 73,0 43552,4 105,7 43,7 52,6
тимчасове розміщування й організація харчування –3500,9 –2768,4 1278,6 81,4 4779,5 110,2 37,5 62,5
інформація та телекомунікації …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2
фінансова та страхова діяльність …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2
операції з нерухомим майном …2 15288,0 …2 …2 …2 …2 …2 80,0
професійна, наукова та технічна діяльність 1002,0 2945,0 1002,0 34,0 – – – –
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9935,0 2072,7 10562,0 191,0 627,0 18,1 22,2 33,3
освіта – – – – – – – –
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – – – – – – – …2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –1531,0 –1703,0 106,0 36,3 1637,0 82,1 66,7 66,7
надання інших видів послуг …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2 …2
____________________
1 У цій та наступних таблицях дані наведено без урахування результатів діяльності банків. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.
2 У цій та наступній таблиці дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 17).

Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування по містах та районах
за січень–вересень 2018 року
(тис.грн)
Фінансовий результат (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підпри-ємств фінансовий
результат у % до загальної кількості підпри-ємств фінансовий
результат
Чернігівська область1 1044158,5 73,7 1438034,1 26,3 393875,6
м.Чернігів 136013,0 65,3 451372,7 34,7 315359,7
м.Ніжин –11885,5 68,8 40571,0 31,2 52456,5
м.Н.-Сіверський …2 …2 …2 …2 …2
м.Прилуки 600022,9 81,8 603961,9 18,2 3939,0
райони
Бахмацький …2 …2 …2 …2 …2
Бобровицький …2 …2 …2 …2 …2
Борзнянський 2372,0 75,0 2723,0 25,0 351,0
Варвинський …2 …2 …2 …2 …2
Городнянський 4416,0 100,0 4416,0 – –
Ічнянський 6856,0 66,7 7412,0 33,3 556,0
Козелецький 25713,0 100,0 25713,0 – –
Коропський …2 …2 …2 …2 …2
Корюківський 156203,0 87,5 158335,0 12,5 2132,0
Куликівський …2 …2 …2 …2 …2
Менський 9756,0 100,0 9756,0 – –
Ніжинський …2 …2 …2 …2 …2
Н.-Сіверський – – – – –
Носівський 31671,8 83,3 34535,8 16,7 2864,0
Прилуцький 37492,0 100,0 37492,0 – –
Ріпкинський 14992,0 100,0 14992,0 – –
Семенівський 5591,0 100,0 5591,0 – –
Сновський 6876,0 100,0 6876,0 – –
Сосницький …2 …2 …2 …2 …2
Срібнянський – – – – –
Талалаївський – – – – –
Чернігівський 2262,8 75,0 3557,2 25,0 1294,4
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків.
2 Див. другу виноску на стор. 16.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Роздрібна торгівля в області
в січні–листопаді 2018 року

Січень–листопад
2018р. Листопад
2018р.
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 16139,9 х

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), %
до січня–листопада 2017р. 104,1 103,8
до жовтня 2018р. х 101,6

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн 10280,6 1011,5

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), %
до січня–листопада 2017р. 102,6 101,5
до жовтня 2018р. х 101,6
_____________
1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1
по містах та районах
у січні–вересні 2018 року

Роздрібний товарооборот у січні–вересні 2018р. тис.грн Питома вага,
у % до підсумку Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту
(у порівнянних цінах) у січні–вересні 2018р. до січня–вересня 2017р., %
Чернігівська область 8277517,9 100,0 103,0

м.Чернігів 4773625,5 57,7 103,0
м.Ніжин 712310,4 8,6 113,4
м.Н.-Сіверський 134295,2 1,6 102,8
м.Прилуки 483557,1 5,8 79,5
райони
Бахмацький 156467,1 1,9 119,5
Бобровицький 171585,7 2,1 111,7
Борзнянський 77017,6 0,9 109,3
Варвинський 25833,0 0,3 169,4
Городнянський 84290,4 1,0 114,2
Ічнянський 68042,2 0,8 180,4
Козелецький 262749,7 3,2 99,0
Коропський 44863,2 0,5 137,7
Корюківський 160345,1 1,9 91,4
Куликівський 12918,4 0,2 45,7
Менський 57100,2 0,7 101,6
Ніжинський 48784,1 0,6 106,0
Н.-Сіверський 5693,0 0,1 86,3
Носівський 102162,1 1,2 112,4
Прилуцький 47530,2 0,6 142,2
Ріпкинський 69752,2 0,9 94,0
Семенівський 35643,4 0,4 97,4
Сновський 104318,9 1,3 109,4
Сосницький 28179,7 0,3 98,0
Срібнянський 13434,8 0,2 112,6
Талалаївський 28075,3 0,3 109,1
Чернігівський 568943,4 6,9 104,3

1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекси сільськогосподарської продукції в області
в січні–листопаді 2018 року

(%)
Січень–листопад 2018р.
до
січня–листопада 2017р. Довідково:
січень–жовтень 2018р.
до
січня–жовтня 2017р. січень–листопад 2017р.
до
січня–листопада 2016р.
Продукція сільського господарства1
Господарства усіх категорій 118,0 118,4 103,9
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 127,3 127,6 103,2
господарства населення 101,0 101,4 105,2

Продукція рослинництва
Господарства усіх категорій 123,8 123,8 105,6
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 132,4 132,4 103,7
господарства населення 103,4 103,4 110,1

Продукція тваринництва
Господарства усіх категорій 98,3 98,5 98,7
у тому числі
сільськогосподарські підприємства 100,4 99,9 100,6
господарства населення 96,5 97,4 97,1
____________
1 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва,
починаючи із січня–червня – на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва.

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм
у сільськогосподарських підприємствах
за містами та районами
на 1 грудня 2018 року

Культури озимі на зерно та зелений корм З них на зерно
га у %
до 1 грудня 2017р. культури зернові ріпак
га у %
до 1 грудня 2017р. га у %
до 1 грудня 2017р.

Чернігівська область 200641 86,9 167760 88,0 31552 82,2
м.Чернігів – – – – – –
м.Ніжин 651 136,9 651 136,9 – –
м.Н.-Сіверський ...¹ ...¹ ...¹ ...¹ – –
м.Прилуки ...¹ ...¹ ...¹ ...¹ – –
райони
Бахмацький 17148 86,9 13384 97,1 3663 62,3
Бобровицький 6736 97,7 5978 90,6 758 252,7
Борзнянський 15453 105,6 12838 129,4 2484 55,4
Варвинський 7543 112,8 7191 ...¹ ...¹ ...¹
Городнянський 8794 71,6 8331 82,9 ...¹ ...¹
Ічнянський 8360 66,8 7459 75,0 869 38,2
Козелецький 13685 99,8 11405 88,6 2256 268,8
Коропський 5741 86,9 3624 58,2 2087 709,9
Корюківський 5860 71,7 4639 78,1 1195 54,8
Куликівський 4815 99,5 3594 ...¹ 1222 ...¹
Менський 12190 94,3 10103 93,5 2065 98,1
Ніжинський 7421 65,9 6284 63,4 1137 84,0
Н.-Сіверський 12452 100,1 7385 97,8 5043 106,3
Носівський 8641 109,1 7167 108,4 1474 112,8
Прилуцький 11017 70,1 9844 71,0 858 50,5
Ріпкинський 5681 76,1 4684 79,6 982 72,4
Семенівський 5633 68,5 4944 65,6 ...¹ ...¹
Сновський 5398 59,0 3931 52,9 1467 86,7
Сосницький 4262 81,5 3868 99,7 344 25,4
Срібнянський 6354 90,5 6354 90,5 – –
Талалаївський 6728 133,7 6641 132,9 – –
Чернігівський 16914 87,7 14297 87,9 2602 86,6
____________
1 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ”Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 22, 23).

Виробництво продукції тваринництва
в сільськогосподарських підприємствах1 за районами
в січні–листопаді 2018 року

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі) Молоко Яйця
т у % до
січня–листопада 2017р. т у % до
січня–листопада 2017р. тис.шт у % до
січня–листопада 2017р.
Чернігівська область 23262 91,3 215298 98,5 44719,6 106,8
райони
Бахмацький 6621 92,0 32538 97,1 …2 …2
Бобровицький 444 45,7 3491 103,9 – –
Борзнянський 1146 71,7 12571 110,2 – –
Варвинський 2843 108,1 6820 92,7 – –
Городнянський 566 79,6 10960 98,2 …2 …2
Ічнянський 1505 88,1 39691 108,5 – –
Козелецький 1180 117,7 4370 98,3 …2 …2
Коропський 614 116,4 12764 113,0 – –
Корюківський 344 84,5 6216 101,6 – –
Куликівський 960 59,3 3623 57,8 – –
Менський 1103 105,2 11135 108,5 – –
Ніжинський 289 92,2 4601 123,7 …2 х
Н.-Сіверський3 176 50,3 3271 78,5 – –
Носівський 1099 93,8 …2 …2 – –
Прилуцький 1820 89,9 7854 75,4 – –
Ріпкинський 464 89,4 9596 102,4 – –
Семенівський 369 119,2 8588 99,9 – –
Сновський …2 …2 …2 …2 …2 …2
Сосницький …2 …2 …2 …2 – –
Срібнянський 501 186,2 7360 84,2 – –
Талалаївський 450 154,5 8060 97,6 – –
Чернігівський 579 94,4 7966 91,9 …2 …2
____________
1 У цій та наступній таблиці – крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають
визначеним статистичною методологією критеріям (стор. 23).
2 Див. виноску на стор. 21.
3 У цій та наступній таблиці дані по м.Н.-Сіверському включено до показників по
району (стор. 23).

Кількість сільськогосподарських тварин
у сільськогосподарських підприємствах1 за районами
на 1 грудня 2018 року

Велика рогата худоба Свині Птиця свійська
усього у т.ч. корови голів у %
до 1 грудня 2017р. тис. голів у %
до 1 грудня 2017р.
голів у %
до 1 грудня 2017р. голів у %
до 1 грудня 2017р.
Чернігівська область 102217 92,1 43278 96,8 91810 99,7 235,5 97,9
райони
Бахмацький 13412 94,5 4713 103,8 46541 102,5 …2 …2
Бобровицький 1973 99,8 1132 127,3 4766 130,2 – –
Борзнянський 6979 85,9 4130 101,7 1117 152,6 – –
Варвинський …2 …2 …2 …2 …2 …2 – –
Городнянський 5908 102,2 2454 102,1 – – …2 …2
Ічнянський 11940 100,6 5662 104,1 1297 53,3 – –
Козелецький 3468 89,1 1184 98,2 4942 109,0 …2 …2
Коропський 5601 102,0 2361 108,2 …2 …2 – –
Корюківський 3586 101,1 1440 104,6 …2 …2 – –
Куликівський …2 …2 …2 …2 …2 …2 – –
Менський 5234 106,6 2187 104,6 2550 73,2 – –
Ніжинський 1723 108,6 836 113,9 982 90,8 …2 …2
Н.-Сіверський3 1656 55,5 1008 70,0 …2 …2 – –
Носівський 5044 83,6 1690 79,7 1226 107,9 – –
Прилуцький 4583 78,4 1470 80,3 10168 73,1 …2 …2
Ріпкинський 4575 107,8 2571 107,2 187 71,4 – –
Семенівський 5220 103,3 2313 106,4 – – – –
Сновський …2 …2 …2 …2 – – …2 …2
Сосницький 1147 109,3 363 103,7 – – – –
Срібнянський 4253 94,6 1981 93,2 …2 …2 – –
Талалаївський 3177 90,6 1542 89,7 …2 …2 – –
Чернігівський 4876 88,7 1839 85,5 1033 122,0 …2 …2
___________
1 Див. першу виноску на стор. 22.
2 Див. виноску на стор. 21.
3 Див. третю виноску на стор. 22.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції в області
за видами діяльності
в січні–листопаді 2018 року
(відсотків)
Листопад 2018р.
до
жовтня
2018р. Листопад 2018р.
до
листопада 2017р. Січень–листопад 2018р. до січня–листопада 2017р.

Промисловість 105,9 101,7 98,6
Добувна та переробна промисловість 103,0 101,9 97,8
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 94,2 113,0 103,0
Переробна промисловість 104,8 100,2 96,7
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів 112,9 103,3 94,5
текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів 104,6 97,5 96,5
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 92,7 108,9 112,8
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення …1 …1 …1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 91,7 87,1 99,6
виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції 84,4 85,0 88,4
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 89,6 113,0 118,4
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 82,6 69,6 82,2
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря 121,9 100,8 103,3
______________
1 У цій та наступних таблицях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (стор. 25, 26).

Обсяг реалізованої промислової продукції в області
за видами діяльності в січні–жовтні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн у %
до всієї реалізованої продукції
Промисловість 28153064,1 100,0
Добувна та переробна промисловість 23085462,7 82,0
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів 3539732,8 12,6
Переробна промисловість 19545729,9 69,4
з неї
виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів 10809857,3 38,4
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів 896251,3 3,2
виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність 3273484,1 11,6
виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення ...1 ...1
виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції 336941,8 1,2
виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – –
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції 898836,4 3,2
металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання 474757,1 1,7
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання 2025400,8 7,2
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря 4737831,2 16,8
Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами 329770,2 1,2

1 Див. виноску на стор. 24.

Примітка. Дані за видами діяльності сформовано за однорідними продуктами.

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах
у січні–жовтні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї
реалізованої
продукції

Чернігівська область 28153064,1 100,0
м.Чернігів 10640845,8 37,8
м.Ніжин 1049252,2 3,7
м.Н.-Сіверський 453326,3 1,6
м.Прилуки 8262512,6 29,3
райони
Бахмацький 12983,8 0,0
Бобровицький …1 …1
Борзнянський 42017,9 0,1
Варвинський 943961,2 3,4
Городнянський 111734,9 0,4
Ічнянський 599337,9 2,1
Козелецький 410904,8 1,5
Коропський 78560,6 0,3
Корюківський 2715941,6 9,6
Куликівський …1 …1
Менський 475187,0 1,7
Ніжинський …1 …1
Н.-Сіверський – –
Носівський 110545,0 0,4
Прилуцький 1035731,5 3,7
Ріпкинський 154817,3 0,5
Семенівський 89333,9 0,3
Cновський 136352,0 0,5
Сосницький 101721,9 0,4
Срібнянський – –
Талалаївський – –
Чернігівський 270274,1 1,0
_____________
1 Див. виноску на стор. 24.

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі ф. №1-ПЕ (місячна).

БУДІВНИЦТВО

Обсяги виконаних будівельних робіт в області
за видами будівельної продукції
за січень–листопад 2018 року

Виконано будівельних робіт
тис.грн у % до загального обсягу у % до
січня–листопада 2017р.
Будівництво 963193 100,0 105,6
Будівлі 716691 74,4 111,9
житлові 266047 27,6 111,0
нежитлові 450644 46,8 112,4
Інженерні споруди 246502 25,6 90,6

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах
за січень–листопад 2018 року

Виконано будівельних робіт
тис.грн у % до загального обсягу
Чернігівська область 963193 100,0
м.Чернігів 644388 66,9
м.Ніжин 21708 2,3
м.Н.-Сіверський – –
м.Прилуки 214559 22,3
райони
Бахмацький 2489 0,3
Бобровицький …1 …1
Борзнянський …1 …1
Варвинський – –
Городнянський …1 …1
Ічнянський …1 …1
Козелецький 10466 1,1
Коропський …1 …1
Корюківський …1 …1
Куликівський – –
Менський 13214 1,4
Ніжинський …1 …1
Н.-Сіверський – –
Носівський – –
Прилуцький …1 …1
Ріпкинський – –
Семенівський – –
Cновський …1 …1
Сосницький – –
Срібнянський …1 …1
Талалаївський ...1 ...1
Чернігівський 33727 3,5
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів автомобільним
транспортом по містах та районах
у січні–листопаді 2018 року

Вантажооборот Обсяг перевезених вантажів
млн.ткм у % до
січня–листопада 2017р. тис.т у % до
січня–листопада
2017р.

Чернігівська область 903,5 114,5 1338,9 104,5
м.Чернігів 563,3 117,0 791,5 104,7
м.Ніжин 8,7 122,7 29,9 106,0
м.Н.-Сіверський 1,1 28,1 4,1 36,9
м.Прилуки 51,9 98,9 81,1 109,3
райони
Бахмацький 5,7 109,0 31,7 92,5
Бобровицький 6,4 116,1 26,5 105,5
Борзнянський 3,0 164,2 35,7 111,4
Варвинський 12,5 127,5 20,4 105,5
Городнянський 5,6 133,1 8,9 107,5
Ічнянський 4,9 79,2 31,3 86,5
Козелецький 164,5 116,4 76,0 115,9
Коропський 0,7 293,1 3,4 265,9
Корюківський 14,1 86,5 28,0 99,1
Куликівський 1,5 62,4 7,4 57,8
Менський 6,6 110,6 23,7 96,4
Ніжинський 2,0 98,7 10,0 91,5
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 12,9 118,1 10,4 122,3
Прилуцький 7,2 120,4 19,9 105,7
Ріпкинський 4,8 125,0 13,3 113,0
Семенівський 1,0 75,7 5,3 68,9
Сновський 2,3 136,8 28,2 141,9
Сосницький 1,4 102,6 7,2 94,4
Срібнянський 1,5 94,2 7,4 87,2
Талалаївський 1,5 156,6 7,4 145,0
Чернігівський 18,4 119,0 30,2 117,8

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів
автомобільним транспортом
по містах та районах
у січні–листопаді 2018 року

Пасажирооборот Кількість перевезених пасажирів
млн.пас.км у % до
січня–листопада 2017р. тис. у % до
січня–листопада
2017р.

Чернігівська область 500,5 96,8 37247,2 91,1
м.Чернігів 306,5 101,6 25967,8 93,0
м.Ніжин 56,3 91,4 4527,0 87,1
м.Н.-Сіверський 2,9 88,8 123,4 101,4
м.Прилуки 31,0 91,3 2412,9 85,0
райони
Бахмацький 4,0 77,8 311,1 79,1
Бобровицький 10,6 90,0 904,3 93,5
Борзнянський 6,4 106,1 145,9 98,3
Варвинський 2,8 100,2 27,7 93,6
Городнянський 0,7 48,2 25,3 68,8
Ічнянський 9,6 89,7 324,4 92,6
Козелецький 1,5 73,2 41,2 54,4
Коропський 9,1 63,2 165,9 69,4
Корюківський – – – –
Куликівський 0,9 63,0 48,7 65,6
Менський 0,5 181,2 71,1 207,3
Ніжинський 0,7 80,3 38,9 83,8
Н.-Сіверський – – – –
Носівський 8,6 102,9 640,6 97,5
Прилуцький 4,5 89,2 164,5 82,5
Ріпкинський 2,9 94,7 127,4 92,0
Семенівський – – – –
Сновський – – – –
Сосницький 4,3 117,7 87,8 115,5
Срібнянський 2,2 114,0 22,2 106,2
Талалаївський 9,1 98,0 136,9 86,5
Чернігівський 25,4 91,3 932,2 82,2

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами в області
в січні–жовтні 2018 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до січня–
жовтня
2017р. тис.дол.
США у % до січня–
жовтня
2017р.
Усього 601013,1 126,5 418391,5 113,3 182621,6
у тому числі
Австралія 123,3 81,4 1085,2 134,3 –962,0
Австрія 905,2 66,4 9256,2 114,2 –8351,1
Азербайджан 14125,1 114,6 46,0 6,6 14079,1
Аргентина 204,9 100,3 185,8 56,7 19,2
Бельгія 8650,0 107,4 3479,7 94,1 5170,3
Білорусь 36893,1 134,2 81223,6 128,1 –44330,5
Болгарія 1497,7 289,8 3301,7 177,1 –1804,0
Бразилія 1168,2 74,2 16877,3 86,1 –15709,2
Велика Британія 2086,1 271,0 13054,3 129,1 –10968,1
Грузія 28430,8 145,8 16,2 278,3 28414,6
Данія 5680,4 1444,7 1693,2 321,7 3987,2
Естонія 1681,5 74,4 891,1 363,3 790,3
Єгипет 35904,1 157,7 748,8 998,4 35155,3
Зімбабве – – 2386,6 60,7 –2386,6
Ізраїль 11645,3 118,1 2362,6 118,9 9282,7
Індія 4826,1 53,7 7251,8 85,6 –2425,7
Іран, Ісламська Республіка 13699,5 254,1 – – 13699,5
Ірландія 5825,0 326,2 4,1 113,5 5820,9
Іспанія 31549,1 208,5 1123,6 116,0 30425,5
Італія 23481,0 131,6 25153,7 120,9 –1672,7
Казахстан 3900,4 37,9 486,0 647,1 3414,4
Киргизстан 1754,9 181,9 – – 1754,9
Китай 21996,3 378,1 20593,4 95,2 1402,9
Колумбія – – 1558,3 127,1 –1558,3
Корея, Республіка 2785,3 38,4 1363,8 73,2 1421,5
Латвія 2832,0 125,2 1523,0 113,4 1308,9
Литва 10141,0 84,8 21368,1 188,3 –11227,1
Ліван 4231,0 657,8 25,5 34,1 4205,5
Лівія 10123,0 357,1 – – 10123,0
Марокко 2893,2 121,4 0,7 48,6 2892,5
Мозамбік 1035,3 5001,4 2511,4 48,2 –1476,1
Молдова, Республіка 15701,7 109,0 128,9 148,6 15572,8
Нідерланди 52716,8 171,2 12092,6 101,5 40624,3
Німеччина 17060,4 173,6 63356,5 149,7 –46296,2
Польща 16449,3 95,1 15659,0 110,2 790,4
Португалія 3382,5 63,9 6,0 488,9 3376,6
Російська Федерація 60045,7 100,9 48372,0 96,9 11673,7
Продовження
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США у % до січня–
жовтня
2017р. тис.дол.
США у % до січня–
жовтня
2017р.
Румунія 28762,4 126,0 2510,0 59,7 26252,4
Саудівська Аравія 2317,5 277,6 115,8 336,0 2201,7
Сенегал 3509,2 356,2 – – 3509,2
Словаччина 918,0 747,4 3414,8 119,9 –2496,8
США 1206,6 89,2 17167,3 135,4 –15960,7
Таджикистан 1908,6 99,5 – – 1908,6
Таїланд 1299,2 27,0 3141,3 75,2 –1842,1
Туніс 8902,8 377,9 0,1 12,8 8902,7
Туреччина 29675,6 88,9 4547,3 77,6 25128,4
Туркменистан 2414,7 48,1 98,7 х 2316,0
Угорщина 1584,0 243,9 3804,1 192,9 –2220,1
Узбекистан 9345,6 209,3 1050,7 18,6 8294,9
Франція 4389,5 91,8 4178,7 97,6 210,8
Чехія 780,7 671,5 2597,0 117,7 –1816,2
Швейцарія 367,9 89,2 1431,7 40,4 –1063,8
Швеція 475,7 278,0 1518,1 65,8 –1042,4
Японія 113,6 11,2 4260,1 336,8 –4146,5

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекси споживчих цін в області
в листопаді 2018 року
(відсотків)
До попереднього місяця До грудня
попереднього року
вересень 2018р. жовтень 2018р. листопад 2018р. листопад 2018р. листопад
2017р.

Індекс споживчих цін 102,0 101,8 101,2 109,0 113,4
Продукти харчування
та безалкогольні напої 102,0 101,3 100,4 106,0 116,9
Продукти харчування 102,0 101,4 100,4 105,9 117,3
Хліб і хлібопродукти 103,2 101,5 101,6 114,8 113,4
Хліб 104,0 102,0 102,1 120,1 127,1
Макаронні вироби 103,5 101,1 103,2 113,7 108,5
М’ясо та м’ясопродукти 103,4 101,4 98,5 108,8 129,5
Риба та продукти з риби 100,9 98,5 101,3 112,5 102,3
Молоко, сир та яйця 105,9 103,1 102,5 102,0 121,1
Молоко 104,9 103,5 106,8 103,0 123,5
Сир і м’який сир (творог) 105,1 102,5 102,3 105,1 120,4
Яйця 114,5 103,9 94,9 87,5 115,8
Олія та жири 101,8 101,4 98,9 99,0 123,0
Масло 100,6 101,9 102,2 111,5 117,8
Олія соняшникова 102,2 101,0 96,5 98,4 103,1
Фрукти 93,9 99,0 98,4 88,7 122,9
Овочі 96,9 110,9 110,1 104,0 110,2
Цукор 102,7 96,9 98,3 91,5 91,6
Безалкогольні напої 101,9 99,5 100,5 107,8 107,0

Алкогольні напої,
тютюнові вироби 101,3 102,8 101,1 118,5 118,9
Алкогольні напої 101,4 102,8 100,1 109,0 108,9
Тютюнові вироби 101,3 102,8 101,8 126,4 135,4

Одяг і взуття 106,8 104,7 99,2 105,8 106,7
Одяг 104,8 105,5 98,7 107,0 105,5
Взуття 110,0 103,4 99,9 103,8 107,9

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива 100,1 100,0 106,5 107,9 108,6
Утримання та ремонт житла 101,4 100,5 99,9 113,4 107,0
Водопостачання 101,5 100,0 100,0 93,6 110,5
Каналізація 102,5 100,0 100,0 113,3 114,6
Утримання будинків та прибудинкових територій 100,0 100,0 100,0 114,8 130,6
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 100,0 128,1
Природний газ 100,0 100,0 122,9 122,9 101,2
Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 100,0 100,0 102,3
Продовження

До попереднього місяця До грудня
попереднього року
вересень 2018р. жовтень 2018р. листопад 2018р. листопад 2018р. листопад
2017р.

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка
та поточне утримання житла 100,5 100,8 100,1 106,1 105,2

Меблі та предмети обстановки,
килими та інші види
покриттів для підлоги 102,2 100,5 100,6 109,8 111,7
Домашній текстиль 100,5 100,7 98,4 103,7 105,2
Побутова техніка 100,6 100,2 100,1 103,3 105,9

Охорона здоров’я 100,5 102,4 100,8 108,8 107,0

Фармацевтична продукція,
медичні товари та обладнання 100,4 101,6 100,9 107,3 105,1
Амбулаторні послуги 101,9 101,7 101,1 110,6 111,9

Транспорт 103,9 102,9 100,4 112,0 114,9

Купівля транспортних засобів 102,6 94,6 99,7 95,3 103,7
Паливо та мастила 106,3 106,7 100,3 118,8 117,3
Транспортні послуги 101,5 107,7 101,4 119,4 119,6

Залізничний пасажирський
транспорт 95,4 109,9 100,0 112,5 105,2

Автодорожній пасажирський
транспорт 102,1 107,6 101,5 120,5 121,5

Зв’язок 102,5 103,8 101,0 113,9 108,5

Відпочинок і культура 101,9 100,1 99,6 102,4 103,9

Аудіотехніка, фотоапаратура
та обладнання
для обробки інформації 102,7 99,9 97,9 93,8 98,7

Послуги відпочинку та культури 101,0 100,1 100,0 106,6 114,9

Газети, книжки
та канцелярські товари 102,5 101,1 101,2 109,4 102,4

Освіта 100,6 99,2 100,4 115,0 118,9
Дошкільна та початкова освіта 98,2 96,3 102,0 129,2 136,2
Середня освіта 100,6 99,2 100,4 115,0 117,6
Вища освіта 100,3 100,0 100,0 111,6 116,6

Ресторани та готелі 100,8 103,0 100,9 114,2 116,2

Різні товари та послуги 100,8 99,4 109,5 112,7 107,2

З М І С Т

Основні показники соціально-економічного розвитку ………………
3
Населення та міграція……...……………………………………........... 5
Оплата праці та соціально-трудові відносини……………………....... 8
Правосуддя та злочинність……………………………………..……… 15
Діяльність підприємств…..…………………………………………….. 16
Внутрішня торгівля ………………………………………….…….…... 18
Сільське, лісове та рибне господарство………………………............. 20
Промисловість ………… ………………………………………………
24
Будівництво …………………………………………………………….. 27
Транспорт і зв’язок….……..…………………………………………… 28
Зовнішньоекономічна діяльність .…………………………………….. 30
Споживчі ціни.……………………………………………………….... 32

Вих. №10-06/13-19 від 08.01.2019

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd